De site www.mijnpensioenoverzicht.nl vermeldt in haar overzicht voor gepensioneerden de situatie in drie scenarios op basis van het huidige FTK met dus de koppeling van de ECB-rente door middel van de Rentetermijnstructuur van DNB.
Deze informatie komt van een pensioenfondsbetstuurder. Hoe het nieuwe stelsel straks gaat uitpakken is dus niet duidelijk. Jean Frijns en Jelle Mensonides hebben nu twee maal een artikel in Mejudice daaraan gewijd, in augustus 2020 en op 17 mei 2021. Ze wijzen op de grotere risico's voor gepensioneerden dat het kan tegenvallen. Omdat ook in het nieuwe stelsel de Rentertmijnstructuur terugkomt is het maar de vraag hoe het uitpakt.
Zie ook het artikel in PensioenPro dat berekend heeft hoe het nieuwe stelsel in het eerste kwartaal zou hebben uitgepakt.
Maar dat blijkt nu dus nog niet in mijnpensioenoverzicht.nl.

Lees hier het hele artikel in MeJudice

Men wil nu haast maken, nu de dekkingsgraden gaan stijgen vanwege de stijging van de rente.
Die rente heeft 15 maal (!!!!!) meer impact op de dekkingsgraad dan de werkelijke rendementen.
Die fondsen die geen of minder rentederivaten hebben als afdekking voor een dalende rente, gaan het meest profiteren.
"Goktent " ABP dus. Dat kunnen we niet hebben anders moeten ze nog gaan indexeren en dat is nou net niet de bedoeling.

Tijd dat de pensioenen eindelijk worden geïndexeerd’
Uitslag Stelling: Pensionado wil zekerheid.
Een meerderheid van de stellingdeelnemers vindt dat het nieuwe pensioenstelsel er snel moet komen. Minister Wouter Koolmees liet van de week aan de Tweede Kamer weten dat het schrijven de nieuwe pensioenwet vertraging heeft opgelopen.
Zie vooral:
Zou het nieuwe pensioenstelsel een verbetering zijn ten opzichte van het oude?
23%. JA
43%. NEE !!
34%. WEET NIET.

Lees hier het artikel in de Telegraaf:

 

Opnieuw een oproep van Van Wensen en Heijn aan Kabinet en Tweede Kamer om alsnog "nee'' tegen het Pensioenakkoord te zeggen.
Zij voorzien (en heel veel andere deskundigen) zien onoverkomelijke problemen bij het invaren. Ze vergelijken het Pensioenakkoord met de kreet van de overheid "Van het gas af in 2050". Alle praktische problemen en onmogelijkheden worden in de schoot van de burger gekieperd, die vervolgens geen kant op kan.
Maak het simpeler is hun devies. Ach dat zeggen zovele gerenommeerden en deskundigen. Wel 60 mensen, die er verstand van hebben.
Van Professor Bernard van Praag, Professor Jean Fijns , Professor Hans van Meerten, Han de Jong, Rob de Brouwer, Professor Jan Pierik, Professor Frank Vandenbroucke (minister in België nu) tot Jelle Mensonides en Martin Cate en Martin van Rooijen.
Maar het kabinet en de Tweede Kamer (de meerderheid) blijven doof voor gefundeerde en terechte kritiek. Ze negeren de simpele en goede oplossingen.
Kennelijk is het verdienmodel van een aantal ultra rijken uit de pensioenindustrie belangrijker dan 11 miljoen pensioendeelnemers en gepensioneerden.

Lees hier meer.

Brief Koolmees aan de Tweede Kamer: Stand van zaken pensioenakkoord 10 mei 2021.
Koolmees licht de vertraging toe. Hij geeft aan ruim 800 reacties op de internetconsultatie te hebben ontvangen. HIj benadrukt zorgvuldigheid.
Ook voor 2022 geldt de dekkingsgraad van 90 % om niet te hoeven korten.
Weer geen indexatie.

Pensioenfeiten.nl 11 mei 2021.
Rob de Brouwer's nieuwste artikel: "Wat levert de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen op voor een gepensioneerde?"
".......................Wat was ook alweer de doelstelling van het FNV? Dat was toch hervatting van de indexatie, zodat de uitkering weer waardevast zou worden? Nou daar komt in het nieuwe stelsel niets van terecht! Voor de komende tien jaar kan ik in het gunstigste geval een jaarlijkse indexatie verwachten van 1,6%, terwijl als alles verloopt langs gemiddelde paden mijn jaarlijkse indexatie 0,17% per jaar is. En dat is inclusief de AOW! Bij een jaarlijkse inflatie die volgens de Commissie Dijsselbloem in de toekomst 1,9% bedraagt. Ik zal maar niet vertellen hoe mijn jaarlijkse uitkering daalt bij een tegenvallende ontwikkeling................"

Lees hier het artikel 

RTL dinsdagavond 11 mei 2021.
Niet om blij van te worden. Mariette Hamer (PvdA) van dat idiote pensioenakkoord. Zie Elsevier Weekblad deze week. Volgens professor Hans van Meerten gaat dat "niet vliegen."
Ze had er dus geen kijk op en wordt nu informateur. De PvdA heeft onze pensioenen verkwanseld.
Precies de figuur die Tjeenk Willink niet geadviseerd heeft!!! Er verandert niets.

Lees hier het artikel op RTL Nieuws.nl

 

 

Stop onzalig pensioenplan Koolmees
Minister Koolmees’ megahervorming van het pensioenstelsel dreigt uit te lopen op een fiasco. Hoe komt dat? En kan het anders?

Lees hier het artikel in EW van 10 mei 2021

20210510 pensioenvooruitzicht

Bent u met pensioen en wilt u zien hoeveel u over 10 jaar krijgt:
Ongeveer EEN KWART VAN UW TOTALE INKOMEN MINDER!
Kijk dan op mijnpensioenoverzicht.nl. U vind dit overzicht NIET bij uw pensioenfonds, die laten dat daar niet zien. Dat durven ze vast niet. Aan het einde van deze post ziet u hoe u daar komt.
Dan zult u zien dat u over 10 jaar INCLUSIEF AOW heel veel minder pensioen gaat kijken. Een van de bestuursleden van Verontruste Ouderen heeft bij ABP gecheckt welke het waarschijnlijke scenario is.
DAT IS ZEKER HET SLECHTSTE scenario. Dat heeft Koolmees voor u in petto.