item webimage 20190509225248 koolmees luistert

De sfeer tussen de seniorenorganisaties KNVG en NVOG en de vakbeweging in de pensioendiscussie blijft ijzig. De ouderen hebben laten weten geen vertrouwen meer te hebben in de manier waarop de vakbeweging in de pensioendiscussie hun belangen behartigt. Sindsdien is er geen contact meer geweest en zijn ook geen vorderingen geboekt. Een petitie voor minister Koolmees en de Tweede Kamer waarin KNVG en NVOG vragen om indexering, het afzien van kortingen op de pensioenen en waarin erop wordt aangedrongen om de gepensioneerden te betrekken bij het overleg over de pensioenhervormingen is inmiddels meer dan 25.000 keer ondertekend.

Naar pensioenpetitie: petities.nl

Meer lezen?
Ga naar www.telegraaf.nl

 

 item webimage 20190509223014 leeftijdsdiscrimatie

Van het kabinet moeten ouderen steeds langer doorwerken, maar werkgevers verliezen hun belangstelling voor ouderen al vanaf 45 jaar.

Minder aanbod van scholing
Werknemers die ouder zijn dan 55 jaar krijgen minder scholing aangebonden dan jongeren en als er al scholing komt, is het vaak een verkeerd soort cursus, aldus een onderzoek van het wetenschappelijk instituut Netspar. Volgens De Telegraaf (8 mei 2019) riekt de behandeling van ouderen op de werkvloer naar leeftijdsdiscriminatie.

 item webimage 20190505124917 PMT gekkenwerk

Jos Brocken is voorzitter van het pensioenfonds PMT, een van de grote pensioenfondsen die volgend jaar de pensioenuitkeringen misschien moeten verlagen omdat ze volgens de door de overheid gehanteerde berekeningssystematiek te weinig geld in kas hebben.
Voorzitter Brocken zegt niets te begrijpen van dit overheidsbeleid ten aanzien van de pensioenen.

 item webimage 20190505121629 zzp

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) gaat experimenteren met een verplicht pensioen voor zzp-ers, zo meldt De Telegraaf (4 mei 2019). De verplichte pensioenopbouw geldt vooralsnog alleen voor zelfstandigen in de kunst- en cultuursector. Wie niet wil kan onder deze verplichting uitkomen door aan te tonen dat hij of zij een andere voorziening heeft getroffen voor de oude dag.

 item webimage 20190503170039 petitie pensioen

Zorg ervoor dat de meer dan 3 miljoen gepensioneerden in Nederland via hun organisaties rechtstreeks kunnen deelnemen aan de onderhandelingen die de minister van sociale zaken en werkgelegenheid en de sociale partners voeren over een nieuw pensioenstelsel. En bevorder dat er op zo kort mogelijke termijn een pensioenakkoord tot stand komt waarmee de indexatie voor gepensioneerden en werkenden zoveel mogelijk wordt hersteld, onnodige kortingen op bestaande pensioenen worden voorkomen en er zo weer ruimte komt voor indexatie (verhoging) van pensioenen.

 item webimage 20190503165922 pensioenmeter april

De gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen is dankzij de licht stijgende rente en de aantrekkende aandelenbeurzen in april gestegen van 106 naar 107%. De beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden) bleef gelijk op 108%. Dat is boven de gevarenzone. Dit blijkt uit de pensioenthermometer van adviseur AON.