Een leuk opinieartikel gisteren 21 juli 2021.
Een student betoogt dat pensioenfondsen er niet alleen voor pensionado’s, werkgevers en werkenden zijn, maar ook voor jongeren.
Hij vindt dat zij ook aandeelhouders zijn: de toekomstige generaties. In pensioenland betreft dat jongeren die nog geen pensioen opbouwen, en de nog abstractere, ondergeschoven jongeren die nog niet geboren zijn.
Ik begrijp wel wat hij bedoelt. Dat ook huidige beleggers, en pensioenfondsen zijn de grootste beleggers in Nederland en hele grote in de wereld, een verantwoordelijkheid hebben naar de maatschappij en de aarde.
Dat ben ik met hem eens.
Maar niet dat er daarvoor zeggenschap moet komen in de stichtingen voor de pensioendeelnemers en gepensioneerden. Dat is onzin.
ik vind dat de pensioendeelnemers en gepensioneerden daar over gaan. Ik vind ook dat zij bij het fondsbestuur moeten afdwingen dat die zich verantwoordelijk naar de aarde en de mensheid gedragen.

Pensioenfondsen De positie van pensioenfondsen blijft verbeteren, vooral dankzij stijgende beurskoersen. Gepensioneerden merken dat nog niet in hun portemonnee..

NRC's Christaan Pelgrim doet ook een duit in het zakje.
Hierna volgen tussen aanhalingstekens stukjes citaat uit het artikel en daarna mijn opmerkingen.
Citaat:
"Maar een inflatiecorrectie voor gepensioneerden? Dat zit er voor deze fondsen nog niet in. Zó goed staan ze er nou ook weer niet voor.
Dat holt het inkomen van gepensioneerden sluipenderwijs uit. De meeste aanvullende pensioenen zijn sinds de financiële crisis niet of amper verhoogd, terwijl het leven duurder werd. De inflatie sinds 2009 is ruim 20 procent."
Ja dat weten we natuurlijk. Een niet geïndexeerd pensioen is een slecht pensioen.

Beste begunstiger,
Dit is de laatste nieuwsbrief voor de zomerstop. Mocht er ‘breaking nieuws’ zijn dan hoort u dat. Eind deze week zal de Memorie van Grieven in onze procedure tegen de Staat door onze advocaten aan het Hof in Den Haag worden aangeboden. Dan is het afwachten op een reactie van de Staat en daarna op de datum van de zitting die door het Hof wordt bepaald.

De AFM heeft een Sectorbeeld pensioenen over 2019 opgesteld (zie bijlage). Zie enige cijfers daaruit.
De totale waarde van de tweede pijler pensioenen eind 2019 is € 1.645 miljard.

Lees hier verder.

20210705 De onmisbaren

Ron Meijer: "wanneer die crisis zich voordoet, hangen de maatregelen af van de ideeën die in de lucht hangen. Dat, geloof ik, is onze fundamentele functie: alternatieven ontwikkelen voor bestaand beleid, en die levend en beschikbaar houden totdat het politiek onmogelijke politiek onmogelijk wordt, zei Milton Friedman, de andere denker van het neoliberalisme.. Voor het tot stand brengen van een nieuwe consensus heb je eerst een botsing van meningen, een choc des opinions nodig. Het gaat er in de politiek om hoe een nieuw gedachtegoed de overhand krijgt boven het oude," schreef voormalig VVD-leider Frits Bolkestein. Oud VVD-er Geert Wilders liet optekenen "dat vandaag geen gelijk, je morgen ook ongelijk hebt,"Wat vandaag onmogelijk lijkt, kan morgen werkelijkheid zijn." Het lijkt verbluffend veel op de historische teksten van mensen die streden voor solidariteit en tegen ongelijkheid. En zeg nou zelf, mam, het is niet alsof zes jaar eerder doodgaan ons geen reden geeft om opnieuw in de aanval te gaan. Dwars door de modder heen. Niet onder de indruk van het weer van de dag, maar gericht op het klimaat van het tijdperk. De weerstand van het moment koesterend als een compliment van de toekomst. Wie geen weerstand voelt, staat stil en zakt weg in het moeras van de macht. We moeten dwars door de drek van "kan niet," "onmogelijk" en "onbetaalbaar." We zullen er desnoods doorheen moeten kruipen. Het pad van de ideeënstrijd is het pad naar een nieuwe wereld."

ED en AD maandag 5 juli 2021.
Na het interview met pensioenprofessor Hans van Meerten in Elsevier van deze week was dit te verwachten.
Geheel in lijn met de gisteren gepubliceerde strategie van afleiding van Chomsky. Hij laat in zijn werk zien dat overheden zonder revolutie, een grote bevolkingsgroep onteigenen, zodanig dat ze nog geloven ook dat het noodzakelijk of onvermijdelijk is, te werk gaan dmv misleiding en afleiding. Hetzelfde gebeurde bij het verhogen van de AOW-leeftijd.
Maar het is allemaal echt nonsens.
Het artikel laat een eenzijdige en beperkte kijk geven, die een beroep op u doet en u eerst bang maakt, dat als u in het oude systeem zou blijven het u nog meer pensioen zou kosten.
Peet vogels en Terry Troost van PMT zitten gevangen in het systeem voor hun broodwinning, dus zorgen voor hun master's voice. De bestuurder van PMT weet wel hoe het zit en besturen van pensioenfondsen kunnen ingaan tegen het valse verhaal van DNB, maar dan kost het hun lucratieve baan.

Elseviers Magazine deze week.

Wima Berkhout:

Interview door Jeroen van Wensen met Pensioen professor en advocaat Hans van Meerten, onder andere de advocaat in de procedure van KBO-Brabant en Stichting Pensioenbehoud.
Hij gaat in op het rapport van Netspar over de buitenlandse experts en zegt hierover dit:
"...Veel pensioenfondsen zijn bang voor juridische claims als zij invaren (want zij zijn uiteindelijk hiervoor aansprakelijk als het fout gaat). De angst voor claims wordt verder versterkt door de omstandigheid dat het individuele bezwaarrecht uit artikel 83 Pensioenwet (PW) voor wat betreft het invaren buiten werking wordt gesteld. Dat maakt de inbreuk op het eigendomsrecht nog moeilijker te rechtvaardigen.

Elseviers Magazine deze week.
Interview door Jeroen van Wensen met Pensioen professor en advocaat Hans van Meerten, onder andere de advocaat in de procedure van KBO-Brabant en Stichting Pensioenbehoud.
Hij gaat in op het rapport van Netspar over de buitenlandse experts en zegt hierover dit:
"...Veel pensioenfondsen zijn bang voor juridische claims als zij invaren (want zij zijn uiteindelijk hiervoor aansprakelijk als het fout gaat). De angst voor claims wordt verder versterkt door de omstandigheid dat het individuele bezwaarrecht uit artikel 83 Pensioenwet (PW) voor wat betreft het invaren buiten werking wordt gesteld. Dat maakt de inbreuk op het eigendomsrecht nog moeilijker te rechtvaardigen.
Ik was dan ook verheugd dat eind juni het rapport verscheen van Netspar (een pensioendenktank van de sector en de overheid) over buitenlandse ervaringen met het omzetten van bestaande pensioenrechten. Ik vind namelijk al heel lang dat de Nederlandse pensioenpolder veel te veel naar binnen is gericht.
Maar mijn vreugde sloeg al snel om in verbazing naar aanleiding van een interview met een van de auteurs van het rapport, professor Onno Steenbeek, die tevens is verbonden aan APG, de grote pensioenuitvoerder achter ambtenaren- en onderwijzerspensioenfonds ABP.
Invaren is in het buitenland simpelweg onmogelijk
Terwijl in het rapport zelf de Nederlandse manier van invaren (met bevriezing van het individuele bezwaarrecht) door buitenlandse deskundigen wordt afgeraden, valt in het interview met Steenbeek te lezen: ‘Wat Steenbeek vooral verraste: het zogeheten “invaren” waarvoor Nederland kiest, is in het buitenland simpelweg onmogelijk.’ Maar, vervolgt Steenbeek zelf: ‘Op het moment dat je hun pensioenrechten zou omvormen naar pensioenvermogen, stapt men naar de rechter. Bij ons werkt dat anders, omdat we in Nederland een sociaal contract met elkaar hebben.’
Ik vind dit onbegrijpelijk. Kennelijk kan het Nederlandse invaren wél, in tegenstelling tot alle andere landen. Geldt dan hier het eigendomsrecht niet?...."

Lees hier hier het artikel in Elseviers Magazine

Hoor je het ook eens van een ander.
Artikel over hoe buitenlandse experts kijken naar de Nederlandse wijziging van het pensioenstelsel.
Twee belangrijke dingen:
Het doel is onduidelijk en geef instemmingsrecht.
Er staat nog een belangrijke conclusie in het slot van dit artikel:
"Sociale partners en politiek hebben de neiging koppig vast te houden aan een moeizaam bereikt compromis, wanneer er sprake is van massaal verzet of sterk veranderende omstandigheden. Maar dit hardnekkig vasthouden aan eerder gemaakte keuzes is ‘niet altijd optimaal’, zo stellen de onderzoekers enigszins eufemistisch."
Zou het de eerste terugtrekkende beweging zijn?
Let ook even op de reactie op het artikel van Harry Bollema (secretaris van de Stichting Pensioenbehoud.).
Die snijdt veel hout. Er was nooit een garantie ook al doet de politiek en Klaas Knot alsof er die wel was voor de nominale uitkering. Daarop is de lage ECB-rente als discontovoet gebruikt.

Lees hier het artikel

Wilma Berkhout (voorzitter Ledenraad)

De dekkingsgraden gaan weer omhoog.
De economie draait als van ouds. Maar het is niet de bedoeling dat iedereen daar de vruchten van plukt.
Niet voor de gepensioneerde en niet voor de pensioenopbouw van de werknemer.
De boodschap aan gepensioneerden is toch, net als Koolmees onlangs in de Eerste Kamer aangaf, dat er niet geïndexeerd gaat worden en de directe koopkracht van ouderen nog jaren achteruitgaat. De onderliggende boodschap van de minister is:
JULLIE DOEN ER NIET MEER TOE!
Voor de werkenden verzwijgt hij dat hun pensioen straks niets meer waard is.

Wilma Berkhout:

Op 30 juni 2021 was er een debat met staatssecretaris Vijlbrief over box 3.
Alhoewel het een fluitje van een cent is om gewoon de werkelijke spaarrente te gebruiken. De werkelijkheid laten prevaleren dus en en een opdracht uit 2017 en latere jaren van de Hoge Raad der Nederlanden om een einde te maken aan deze ongeoorloofde onteigening in het stelsel van de wet, blijft hij halsstarrig weigeren.
Nu is de demissionaire status de smoes. Bovendien moest er compensatie elders gevonden worden.
Met andere woorden beste spaarders u blijft gewoon onteigend worden en 4 à 5 % per jaar interen, omdat hij de centen voor de begroting wil..