Volkskrant 28 mei 2021.
Interessant opiniestuk in de Volkskrant van vandaag.
Het gevolg van modellendenken door experts. De politieke machtshebbers zeilen zo langs het parlement.
De samenleving komt er zelf niet meer aan te pas. Er worden voorbeelden van wetgeving genoemd.
In het pensioendossier is dit het duidelijkst van allemaal. Het wordt helaas briljant onder de radar gehouden en buiten het zicht van de Tweede Kamer. Die is in dit dossier "kaltgestelt." Maar de Netspar geleerden van het instituut Netspar bepalen het nieuwe miljarden kostend pensioenstelsel waar de hele samenleving (werkgevers, werknemers, gepensioneerden, minister van Financiën en onze kleinkinderen ) veel slechter van wordt, behalve de pensioenindustrie.
Wie goed kijkt ziet ook de verbanden.

 

20210608 bijna met pensioenjpg

Reactie Wilma Berkhout

Ze weten dus nu al dat gepensioneerden verplicht moeten meegaan (invaren). Maar daar is het laatste nog niet over gezegd......
Met een kasstroomsysteem of voorzichtige vaste iets hogere rekenrente is al die onzekerheid niet nodig.
Een simpele aanpassing van de rekenrente (de Belgen verklaren Nederland voor gek) of een kasstroomsysteem met name is voordelig voor werkgevers (veel lagere premie dus loonkosten), werknemers (lagere premie, dus hoger netto loon én een hoger geïndexeerd pensioen in een vaste uitkering), de minisier van Financiën (veel en veel meer belastingopbrengsten), onze kleinkinderen (een veel lagere staatsschuld) en de gepensioneerden (een vast geïndexeerd pensioen.)

Op 2 juni 2021 gaat de Tweede Kamer in gesprek met AFM over risico’s financiële stelsel.
Vermogensbeheersector gevoelig voor renteschokken. Het gaat hier over de Pensioenfondsen en andere vermogensbeheerders zijn vanwege het gebruik van rentederivaten gevoelig voor renteschokken. Veel fondsen werken met rentederivaten en dat gaat toch link worden. De rentestijging gaat hen straks veel geld kosten.
DNB en Koolmees juichten het gebruik door pensioenfondsen tot voor kort toe en verketterde het ABP die dat nauwelijks doet. Maar nu dreigt wellicht een omgekeerde Vestia affaire.
Lees het rapport dat vanaf deze pagina gedownload kan worden. De AFM is ook kritisch tav het nieuwe pensioenstelsel.
"...6.2

Pensioenfeiten.nl 25 mei 2021.
De nieuwste column van Rob de Brouwer.
Hier legt hij uit hoe het projectierendement, beschermingsrendement en overrendement werken in het beoogde nieuwe pensioenstelsel.
Ik, toch geen leek op pensioengebied, vond dat al heel lastig te begrijpen. Maar het stuk van Rob goed lezen, je schoolrekenkunde in je geheugen ophalen en (min minus min is dus plus!) en dan snap je het.
Geen stuff voor de gemiddelde "pensioenbewusteloze." De doelstelling dat het nieuwe stelsel transparanter moet zijn, is niet gehaald. Sterker het is NOG veel ondoorzichtiger dan het huidige systeem. Je zou de minister en de ministeries er bijna van verdenken dat dat nou net de bedoeling is om te maskeren dat de ECB-rente nog steeds de hoofdrol speelt. De grote roze olifant heeft weliswaar een camouflagekleur gekregen, maar hij staat er nog steeds. Heel prominent.

Lees hier verder

Beste begunstiger/donateur,

Acht leden van het Verantwoordingsorgaan van het ABP schrijven een noodkreet die alles duidelijk maakt over de toestand van onze pensioenfondsen. De kop van hun ingezonden brief zegt het al: Pensioenfondsen zijn helemaal niet in nood (zie bijlage). Ons hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank wordt nu voorbereid door ons advocaten team en na indiening wordt het afwachten wanneer het Gerechtshof tijd vindt voor een zitting. Laten wij hopen dat er in dit hoger beroep recht zal worden gesproken naar eer en geweten. Want de nieuwe Pensioenwet zorgt voor onrechtvaardige beslissingen door rechters op pensioengebied die geen recht doen aan de menselijke maat en deelnemers en gepensioneerden geen rechtsbescherming bieden. Een ingezonden brief geeft dit dilemma zeer goed weer.

Lees hier verder.

 

Rond 2012 was Sywert van Lienden
de aanvoerder van de G-500. Deze groep jongeren telde in korte tijd meer dan duizend leden, die allen lid waren geworden van de politieke partijen VVD, CDA en PvdA.
Op de politieke congressen van deze partijen trachtten G500-leden de partijprogramma's voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 te beïnvloeden door mee te stemmen. Deze groep heeft gezorgd voor ongerustheid over lege pensioenpotten in de verre toekomst.
In een krantenartikel uit augustus 2012:

NRC Woensdag 19 mei 2021.
"..................Behalve een organisatorisch probleem constateert de Rekenkamer ook een democratisch tekort: de Tweede Kamer werd vaak niet vooraf geïnformeerd over uitgaven in de crisis – en dat is strijdig met het ‘budgetrecht’ van de Kamer, een van de pijlers onder het staatsbestel. Visser: „Dit is niet zomaar een technocratisch probleempje, het is een democratisch probleem.”
Je kunt zeggen: het is crisis, nood breekt wet, logisch dat democratie en boekhouding kraken. Maar Arno Visser zegt dat niet, tijdens een gesprek op zijn kantoor in Den Haag. Veel van die problemen waren er al ver vóór de coronacrisis. Door de pandemie zijn ze volgens hem alleen pijnlijk zichtbaar geworden. ...................
Waarom tekent dit probleem zich nu pas zo scherp af?
„De economie draaide als een tierelier. Dat maskeert veel. En ons zelfbeeld is dat we op administratief gebied heel modern zijn en het financiële beheer op orde hebben. Maar nu blijkt de Nederlandse overheid minder goed georganiseerd dan gedacht. ......

NRC Woensdag 19 mei 2021.
"..................Behalve een organisatorisch probleem constateert de Rekenkamer ook een democratisch tekort: de Tweede Kamer werd vaak niet vooraf geïnformeerd over uitgaven in de crisis – en dat is strijdig met het ‘budgetrecht’ van de Kamer, een van de pijlers onder het staatsbestel. Visser: „Dit is niet zomaar een technocratisch probleempje, het is een democratisch probleem.”
Je kunt zeggen: het is crisis, nood breekt wet, logisch dat democratie en boekhouding kraken. Maar Arno Visser zegt dat niet, tijdens een gesprek op zijn kantoor in Den Haag. Veel van die problemen waren er al ver vóór de coronacrisis. Door de pandemie zijn ze volgens hem alleen pijnlijk zichtbaar geworden. ...................
Waarom tekent dit probleem zich nu pas zo scherp af?

Een Interview in het Belgische De Tijd met professor Hans van Meerten, Wilma Schrover, directeur KBO-Brabant en Rob de Brouwer.
Een overstap naar België heeft geen invloed op sociaal en arbeidsrecht, maar wel op de pensioenregels. In België past men IORP II correct toe. Het kent dus een hogere rekenrente. Maar Nederland heeft obstakels ingebouwd om de knellende greep op de pensioenen te behouden.
Pensioenfonds Exxon Mobile heeft de overstap naar België gemaakt.