(reactie Wilma Berkhout)

U bent te dom.
Toch wel bijzonder. Dat de Pensioenfederatie, de belangenclub van pensioenfondsen, zich steeds vaker laat horen nu de kritiek op de nieuwe Pensioenwet toeneemt. En zich nu helemaal de spreekbuis maakt van sociale partners (vakbonden en werkgevers) die de nieuwe wet omarmen. Sterker nog: ‘m verzonnen.
Al die jaren dat de vermogens van pensioenfondsen fors groeiden maar de pensioenen van mensen werden bevroren, was de reactie steevast ‘We willen wel, maar we mogen niet. En we gaan er niet over. Dat is aan de politiek.’ Nul pogingen werden ondernomen om er iets aan te doen. Om de politiek te beïnvloeden.
Dat is nu helemaal anders. Nu mengt men zich in het debat. En probeert dat een bepaalde richting op te sturen. Bijvoorbeeld door te zeggen dat het goed is dat het individuele bezwaarrecht (‘een groot goed’) wordt geschrapt. Korte samenvatting waarom dat goed zou zijn: omdat u te dom bent. Ja, ú: de deelnemers aan pensioenregelingen en gepensioneerden. U bent te dom om een verstandige keuze te maken. U brengt daarmee anderen in gevaar. U jaagt het pensioenfonds daarmee op kosten. En het is uw schuld als het pensioenfonds daardoor fouten maakt. Dat u het maar even weet.
Gaat u nou maar rustig slapen. De Pensioenfederatie regelt het wel voor u. Net zoals die dertien jaar niet verhogen van uw pensioenen.

Lees hier verder op de website van Pensioenfederatie

Donderdag 16 juni 2022 NRC.
NRC bericht over een advies (in het economenblad ESB) van de economen van de drie grootste banken en de Universiteiten van Amsterdam en Rotterdam voor de woonmarkt.
Volgens hen moeten belastingen, hypotheken, huren en nieuwbouw volledig op de schop.
De economen zijn: Ester Barendregt (Rabo), Marieke Blom (ING), Sandra Phlippen (ABN Amro), Arnoud Boot (UvA) en Dirk Schoenaker (UvR).

Donderdag 16 juni 2022 Eus in het Eindhovens Dagblad.
Rake column vandaag:
Citaat:
"In Nederland zijn 1675 kinderen door de overheid ontvoerd nadat hun ouders ten onrechte werden beschuldigd van fraude bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag. In Groningen moeten de mensen bedelen om compensatie. Eerder suggereerde Geert Wilders om een kopvoddentaks te introduceren, én hij wilde relschoppers door de knieën schieten.

Woensdagavond 15 juni 2022 FD.
Artikel van Martine Wolzak.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Zij bevestigt het uitstel van behandeling van de WTP in de Tweede Kamer tot na de zomer. De druk is van de ketel zei ze met de stijging van de dekkingsgraden door de verhoging van de rekenrente tot boven de 2 %.
Uit haar artikel:
"De hoge dekkingsgraden halen wat druk van de ketel voor de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. De wetgeving daarvoor zou per 1 januari in moeten gaan, maar het is de vraag of dat lukt. De Tweede Kamer behandelt het wetsvoorstel pas na het zomerreces. Daarna is de Eerste Kamer nog aan de beurt. De kans dat de senaat zich dan voor de beoogde ingangsdatum van 1 januari uitspreekt, is klein......"

Op 28 juni en 5 juli zendt MAX2 nieuwe afleveringen van de documentenreeks Zwarte Zwanen uit.

n de MAX-serie Zwarte Zwanen ontrafelt journalist Cees Grimbergen sinds 2013 geheimen in de pensioenindustrie. In de financiële wereld schuiven specialisten 1800 miljard pensioeneuro’s over de wereld. Geld van Nederlandse werknemers en gepensioneerden. In het beheer ervan gaat van alles mis. De ‘Wolves of Wall Street’ hebben er meer over te zeggen dan Nederlandse werknemers. De vakbonden FNV en CNV staan de uitwassen openlijk toe. Zwarte Zwanen 9 is te zien op dinsdag 5 juli om 20.25 uur op NPO 2.

In Zwarte Zwanen 8 (28 juni jl.) werd het dalend vertrouwen in het pensioensysteem zichtbaar. Oorzaak: het al veertien jaar niet indexeren van de pensioenen.

Donderdag 9 juni 2022 Telegraaf.
Hoe kan dit in een gaaf en rijk land?
Haar beroep: verpleegkundige.
Met:
-De hoogste accijnzen en belastingen op energie en brandstofprijzen in Europa en op auto's
-Het hoogste marginale belastingtarief op belastingen op inkomens tot 68.000 euro.
-de hoge huizenprijzen en hypotheken
-de hoge huren
-het hoogste pensioenvermogen per hoofd van de bevolking in de wereld en alleen in Nederland staat het grootste deel van de de pensioenen stil, al 14 jaar lang.
-het grootste pensioengat tussen mannen en vrouwen in de EU en het tweede grootste in heel Europa (alleen Cyprus gaat ons voor)

Lees hier het artikel uit de telegraaf

 

 

Donderdag 9 juni 2022. Europa's belangrijkste Pensioen-website,
Correspondent Tjibbe Joustra bericht dit:
"De Nederlandse regering heeft gezworen de fel bediscussieerde omschakeling van het land naar een pensioenstelsel met beschikbare premievarianten per 1 januari 2023 af te ronden.
Maar de regering heeft nog een berg te beklimmen terwijl de tijd wegtikt, aangezien het parlement, dat de wet nog moet bespreken, in juli met een reces van twee maanden gaat.

Woensdag 8 juni 2022 De Telegraaf.
Het gaat nijpen voor eem hele groep lagere en middeninkomens. Bestaanszekeheid sneller op de tocht als gevolg van prijsstijgingen.
Citaat:
"Den Bosch - Energierekeningen zullen voor consumenten nog verder gaan oplopen. Prijsstijgingen waren al stevig, waarvoor de overheid minima compenseert met €800. Maar komende maanden en in 2023 wacht Nederlanders waarschijnlijk een veel sterkere toename. Extra steun is nodig, bepleiten energiebedrijven.
Vergeef me de cynische opmerking: dat geldt natuurlijk niet voor onze rijke AOW-ers en gepensioneerden.

Lees hier het artikel in de Telegraaf.