Zaterdag 11 februari 2023 FD.
Partijen waaronder de jongeren van de VVD pleiten weer eens voor hhet belasten van de waardestijging van de eigen woning.
Econoom Han de Jong legt uit waarom dat geen hout snijdt. Hij laat dat zien aan de hand van een voorbeeld. Wie kan dan nog een eigen woning betalen? En gaat de fiscus ook uitbetalen als de

Wij willen de kern van het huidige, goede pensioenstelsel overeind houden: een solidair spaarsysteem, waarbij we samen het risico én de winsten delen. Zoals we dat al 100 jaar doen.

Klik hier voor de website van Alliantie

Het kabinet wil in een keer het hele pensioenstelsel omgooien. Is zo’n enorme stelselwijziging wel verantwoord? En zijn de deskundigen allemaal voorstander van deze operatie, zoals het kabinet zegt? Jan Pierik, voormalig hoofddirecteur financiën bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voorheen bijzonder hoogleraar aan de Erasmus University Rotterdam over het gigantische risico dat aan deze operatie kleeft - en over waarom hij zich heeft aangesloten bij Alliantie.

Op 15 maart stemt u ook over uw pensioen.

#pensioen #beterbeleid #hetkanwel #ps2023

Lees meer over de visie van Alliantie op pensioen https://lnkd.in/eX6pFF64

 

Donderdag 2 februari 2023 AON.
Pensioenfondsen houden dekkingsgraad vast.
"Swaprente gedaald, verplichtingen gestegen
 
(reactie Wilma Berkhout)
De rente daalde in januari. Per saldo daalde in een maand tijd de risicovrije rente over de eerste veertig jaar met gemiddeld 19 basispunten. De Ultimate Forward Rate (UFR), waarmee pensioenfondsen de waarde van hun

Woensdag 1 februari 2023 Volkskrant.
 
(reactie Wilma Berkhout)
In Frankrijk leren jongeren nog over hun geschiedenis, leren ze nog een hart te hebben voor hun medeburgers en zien ze hun vaders, moeders en grootouders nog staan, naast wel begrepen eigenbelang.
Een tiener:
Quote:
"Voor deze jonge demonstranten is de pensioenleeftijd nog ver weg – president Macron wil die stapsgewijs verhogen naar 64 jaar – maar het protest gaat om iets groters: ‘Onder Macron wordt de sociale ongelijkheid alleen maar groter’, zegt Aurèle. ‘De regering zoekt het geld bij de verkeerde mensen. Ik kan mijn ogen niet sluiten voor wat er om me heen gebeurt.’"Unquote.
 
Lees hier het artikel in de Volkskrant verder