De bond wil invloed uitoefenen op het programma met betrekking tot de pensioenen van de politieke partijen ten behoeve van de komende Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. Het is meer nodig dan ooit.
Dit bericht gaat over het pensioenonderdeel van het verkiezingsprogramma van de PvdA.
Daarover ziet u de tekst in de bijgevoegde twee jpg bladzijden.
Hoe kunt u als PvdA-lid invloed uitoefenen?
Door het volgende amendement te steunen. U ziet hier ook hoe u het amendement kunt steunen.
Voor het verkiezingsprogramma zie: https://www.pvda.nl/verkiezingsprogramma-2021

Gepubliceerd in pensioeninsights.
Achmea Im heeft een berekening gemaakt wat het nieuwe pensioenstelsel zou hebben gedaan als het in de afgelopen 15 jaar was ingevoerd. Het laat zien dat het allemaal niet erg gunstig is wat ons te wachten staat.
Pieter Omzigt heeft aan Koolmees in de Tweede Kamer iets dergelijks gevraagd, maar Koolmees had daar geen zin in. Het lijkt erop dat duidelijk wordt waarom.
Nou maar afgaan op wat Achmea uit de pensioenindustrie zegt.
Binnenkort komen er ook berekeningen van Frijns en Mensonides over het gigantisch vermogen wat er is en dat er eigenlijk helemaal geen pensioenprobleem is. Met een kleine aanpassing zijn we voor generaties "pensioengelukkig." Die aanpassingen kunnen ook in het nieuwe stelsel makkelijk ingepast worden. En dan noemen we het niet rekenrente, maar iets anders. Dan hoeven Dijsselbloem, Klijnsma, Koolmees en Knot geen gezichtsverlies te lijden, want dat is misschien wel de grootste hobbel. Zeggen dat je misschien toch een beetje fout zat.
Hierna de vijf blz in jpg. Op de eerste klikken en dan met de pijl rechts naar de volgende bladzijde.

 

Lees hier het artikel.

Nieuw kortlopend onderzoek rond uitwerking pensioenakkoord

In overleg met de Netspar-partners zijn zes nieuwe topicality projecten toegekend rond de uitwerking van het pensioenakkoord. Het onderzoek gaat in op de solidariteitsreserve, transitie en risicohouding. Gezien de actualiteit hebben de projecten een verkorte doorlooptijd. Zo kunnen de eerste resultaten worden meegenomen in het wetgevingstraject. Klik voor meer informatie per onderzoek:

Lees hier verder op de site van pensioencarriere.nl

Voor hen die de zitting afgelopen vrijdag voor de Rechtbank Den Haag mbt de procedure van Stichting Pensioenbehoud en KBO-Brabant hebben gemist.
Zojuist kreeg ik de link van de voorzitter van de Stichting Pensioenbehoud, Erik Daae.
Via deze link kunt u de zitting terugzien. Hij duurt ongeveer anderhalf uur.
Ga er even voor zitten. !!!
Uitspraak 10 februari 2021.

Klik hier om te kijken.

Maandag 30 november 2020.
Dit is ook een onderzoek wat Netspar moet starten.
Over de solidariteitsreserve. Het doekje voor het bloeden om de regeling verplicht te houden.
"..........................In juni 2020 heeft de regering een hoofdlijnennota naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin een voorstel voor de hervorming van het pensioenstelsel. Deze hoofdlijnennota is nog geen wetsvoorstel: belangrijke details moeten nog worden vastgesteld. Echter, de richting voor de hervorming van het pensioenstelsel is redelijk duidelijk. De hervorming omvat een nieuw fiscaal kader voor aanvullende pensioenen, en een ontwerp voor een nieuw pensioencontract.

In onze procedure bij de rechtbank samen met KBO-Brabant krijgen we eindelijk een fysieke zitting op vrijdag 27 november 2020 vanaf 09.30 uur, maar helaas zonder publiek wegens corona. De zitting kan op 27 november om 09:30 wel op internet worden gevolgd door deze live stream. 

De juridische (vast)stelling van onze advocaten (zie onze Facebook pagina) is dat onze Pensioenwet vanaf 1 januari 2007 in strijd is met EU Richtlijn Institutions for occupational retirement provision (IORP) nr. 1 in de periode 2003-2018 en IORP nr. 2 in de periode vanaf 2019, omdat:

De Hoge Raad in 2012 ¹) en 2019 ²) heeft vastgesteld dat pensioenfondsen géén garanties geven voor hun bedrijfspensioenen wegens de mogelijkheid van kortingen van het pensioen i.t.t. verzekeraars die wel wettelijke garanties op hun pensioenen moeten geven;
De IORP 1 en 2 beide bepalen dat pensioenfondsen met hun pensioenen een hoge mate van zekerheid dienen te bieden aan toekomstige gepensioneerden.
De IORP 1 en 2 slechts twee soorten bedrijfspensioenen kennen: gegarandeerde pensioenen met strenge (buffer)eisen en niet-gegarandeerde pensioenen waarvoor die strenge eisen niet gelden, omdat de risico’s ter zake van het realiseren van de pensioentoezegging niet bij de pensioenfondsen liggen, maar bij het collectief van deelnemers en gepensioneerden.

Lees hier verder.

".....Volgens Het Financieel Dagblad maakt onder meer De Nederlandsche Bank, toezichthouder op de fondsen, zich zorgen...."
DNB (waarvan Raad van Toezicht en aandeelhouders uit onze multinationals komen, besef dat!!!) is zelf mede oorzaak. Oorzaak van een foute Pensioenwet in 2007, waardoor onder andere een foute rekenrente werd toegepast en door pensioenfondsen veel te ruim in derivaten tegen een dalende rente moest worden gehandeld. De risicovrije rente en de handel in derivaten (waar een deel van onze "handige pensioenindustriejongens" heel rijk van werden en worden) zijn voor onze pensioenfondsen (stichtingen) in strijd met de Europese Richtlijnen.

Lees hier verder

Lees het artikel in Financieel Dagblad