item webimage 20190509223014 leeftijdsdiscrimatie

Van het kabinet moeten ouderen steeds langer doorwerken, maar werkgevers verliezen hun belangstelling voor ouderen al vanaf 45 jaar.

Minder aanbod van scholing
Werknemers die ouder zijn dan 55 jaar krijgen minder scholing aangebonden dan jongeren en als er al scholing komt, is het vaak een verkeerd soort cursus, aldus een onderzoek van het wetenschappelijk instituut Netspar. Volgens De Telegraaf (8 mei 2019) riekt de behandeling van ouderen op de werkvloer naar leeftijdsdiscriminatie.

 item webimage 20190505124917 PMT gekkenwerk

Jos Brocken is voorzitter van het pensioenfonds PMT, een van de grote pensioenfondsen die volgend jaar de pensioenuitkeringen misschien moeten verlagen omdat ze volgens de door de overheid gehanteerde berekeningssystematiek te weinig geld in kas hebben.
Voorzitter Brocken zegt niets te begrijpen van dit overheidsbeleid ten aanzien van de pensioenen.

 item webimage 20190505121629 zzp

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) gaat experimenteren met een verplicht pensioen voor zzp-ers, zo meldt De Telegraaf (4 mei 2019). De verplichte pensioenopbouw geldt vooralsnog alleen voor zelfstandigen in de kunst- en cultuursector. Wie niet wil kan onder deze verplichting uitkomen door aan te tonen dat hij of zij een andere voorziening heeft getroffen voor de oude dag.

 item webimage 20190503170039 petitie pensioen

Zorg ervoor dat de meer dan 3 miljoen gepensioneerden in Nederland via hun organisaties rechtstreeks kunnen deelnemen aan de onderhandelingen die de minister van sociale zaken en werkgelegenheid en de sociale partners voeren over een nieuw pensioenstelsel. En bevorder dat er op zo kort mogelijke termijn een pensioenakkoord tot stand komt waarmee de indexatie voor gepensioneerden en werkenden zoveel mogelijk wordt hersteld, onnodige kortingen op bestaande pensioenen worden voorkomen en er zo weer ruimte komt voor indexatie (verhoging) van pensioenen.

 item webimage 20190503165922 pensioenmeter april

De gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen is dankzij de licht stijgende rente en de aantrekkende aandelenbeurzen in april gestegen van 106 naar 107%. De beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden) bleef gelijk op 108%. Dat is boven de gevarenzone. Dit blijkt uit de pensioenthermometer van adviseur AON.

 item webimage 20190426195525 carolien

Op de vraag van het 50PLUS Tweede Kamerlid Martin van Rooijen of premier Rutte bereid is de pensioenkortingen van tafel te halen, lijkt de premier deze week even te moeten zoeken naar woorden.
‘Dit is, dit is, dit is. Als je dit zo doet, hè...Als je dit zo doet wat u voorstelt meneer Van Rooijen....dan ben je toch bezig het hele pensioenstelsel uit te hollen?’, antwoordt de premier, zoekend naar woorden.