AD en ED dinsdag 18 januari 2022.
(Wilma Berkhout)
Vandaag begint al de propaganda voor de nieuwe wetgeving, terwijl het een blinde gok is. Er is nog zoveel niet duidelijk.
Wat gebeurt er met het invaren. Hoeveel krijg je mee of wordt er eerst gekort? Lees een optimistisch verhaal van medebedenker van het nieuwe stelsel uit de Netspar stal, econometrist en hoogleraar Theo Nijman geïnterviewd door de altijd kritische, maar niet heus, Peet Vogels.
Wordt bij de verdeling met de rekenrente van het FTK gewerkt? Dat lijkt er te gebeuren. Krijg je een potje meet ter grootte van het aantal jaren dat je nog te leven hebt volgens de standaard.
Bij de ondoorgrondelijke formule van projectierendementen per leeftijdscohort en het waas bij deskundigen (die komen er nu niet uit) over de werking van het beschermingsrendement word je niet wijzer.
Ik heb op 25 oktober 2021 iets anders gehoord dan wat ik in dit propagandastuk (op de dag van het debat over de ontkoppeling van de AOW) lees.
Waarom heb ik mijn bedenkingen en vertrouw ik het niet meer?
 
Lees hier het artikel in AD en ED

Dinsdag 18 januari 2022.
KBO-Brabant:
Huishoudens die hun loon niet zien stijgen, moeten rekening houden met een koopkrachtdaling die kan oplopen tot ruim 200 euro per maand.


Lokale politici van VVD, D66, CDA en CU doen er verstandig aan hun landelijke collega’s heel snel tot inkeer te brengen. Anders zou 16 maart wel eens een schokkende ervaring kunnen worden.

Lees hier het artikel op de webiste van NIBUD.nl

20220115 Red de AOW

Statement:
Wij, de gezamenlijk vakbonden, ouderenorganisaties en organisaties voor armoedebestrijding, roepen u – leden van de Tweede Kamer - op om de koppeling van de AOW en het sociaal minimum aan het wettelijk minimumloon volledig in stand te houden.
De stijging van het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen zijn van groot belang voor het vergroten van de bestaanszekerheid in Nederland. Anders lopen de inkomensachterstanden van ouderen en uitkeringsgerechtigden nog verder op. Dat is onaanvaardbaar.

Op de website van de actie Red Onze AOW meer info over hoe Senator Martin van Rooijen deze ontkoppeling gaat tegenhouden. Steun Martin in zijn strijd en help de AOW minimaal waardevast te houden!

Zie hier het filmpje

20220115 Voor ouderen is de maat vol

Zaterdag 15 januari 2022.
(Wilma Berkhout) Vergeet de pensioenopstand niet!
Eindelijk beginnen senioren boos te worden. Voor het zoveelste jaar hangen zij aan de achterste mem voor wat betreft koopkrachtontwikkeling. Het gros van de gepensioneerden worden al voor het 14e jaar niet in hun aanvullend pensioen geïndexeerd, terwijl het geld in de geldpakhuizen van de pensioenfondsen, door het plafond naar boven lekt en het vermogen exponentieel groeit. Nu al weer 2100 miljard.

Zaterdag 15 januari 2022 Telegraaf.
Ingezonden brief:
"’Senioren tweederangs burgers’
Senioren houden vast aan hun huisvesting en zorgen niet voor doorstroming op de woningmarkt? Nee, de regeringen onder leiding van Rutte hebben ervoor gezorgd dat ouderen zolang mogelijk moeten thuiswonen, stelt Annie v. Alphen.
En dat zorgt voor de nodige probleem. Zo is er amper thuiszorg waar de overheid ook op bezuinigde. Nu zijn er thuiswonende ouderen die uit nood een bed in hun woonkamer hebben gezet omdat zij de trap niet meer opkomen. Zij zouden graag in een verzorgingshuis willen wonen. Ook zijn er veel ouderen die nu thuis een eenzaam leven lijden. Ons land gaat bedroevend slecht om met z’n senioren."
Annie v. Alphen, Driemond

Lees hier het artikel in de Telegraaf

Zaterdag 15 januari 2022 Telegraaf.
Tekst:
"Mijn kinderen doen af en toe een boodschap omdat ik er geen geld voor heb’
Den Haag - „Het Zwitserleven Gevoel? Nou dat willen wij ook wel eens meemaken”, zegt José Mendels (66) uit Den Haag. „Onbezorgd over ons pensioen zijn we namelijk niet.” Mendels is vorig jaar na een carrière in het onderwijs iets eerder dan de pensioengerechtigde leeftijd vervroegd met pensioen gegaan, omdat haar man chronisch ziek is. Ze heeft net haar eerste AOW-uitkering mogen ontvangen en krijgt een aanvullend pensioen.
„Maar dat is geen vetpot”, stelt de Haagse. „Omdat ik jaren als zzp’er heb gewerkt en pas de laatste vijftien jaar pensioen heb opgebouwd, hadden mijn partner en ik een spaarbeleg afgesloten.” Het stel dacht het daarom goed voor elkaar te hebben, maar het spaarbeleg bleek een woekerpolis te zijn. „Daar zijn we dus de helft van kwijtgeraakt.” In besteedbaar inkomen is José er zo’n vijftig procent op achteruit gegaan en dat betekent dat er flink op de kleintjes moet worden gelet.
’Blinde vlek kabinet’

Telegraaf zaterdag 15 januari 2022.
Nu ineens lopen de Telegraaf (en Den Haan, haar gewoon negeren) achter de ouderen aan. Ze vrezen natuurlijk stemmenverlies voor de VVD (de Telegraaf dan)
En mensen het is zo. Als we het goed doen kunnen we zelf het tij via de politiek keren.
Stem op 16 maart 2022 niet op de coalitiepartijen en niet op Groen Links en de PvdA.
Zij hebben u tot de dag van vandaag in de kou laten staan!!
En sommige ideeën hangen in de lucht:
Drie ouderenbonden.

Vrijdag 14 januari 2022.
De roze krant.
Onafhankelijke Mathijs Bouman in de roze krant. Dan weet je meteen hoe onafhankelijk hij wel niet is.
Hij oordeelt dat de pensioenfondsen "gegokt en verloren hebben."
".Ontkoppelen
Mathijs Bouman 00:30
Nieuw schandaal: de AOW wordt ontkoppeld! Het kabinet verhoogt het minimumloon met 7,5%, en ook de daaraan gekoppelde bijstand. Maar het staatspensioen gaat niet mee omhoog.
Iedereen boos, want juist de gepensioneerden gaan er volgens het CPB op achteruit. We laten de generatie die ons land heeft opgebouwd in de steek!
Ik zet graag wat kanttekeningen bij die woede. Allereerst: met een AOW-verhoging geef je niet alleen geld aan arme ouderen, maar ook aan iedereen met een flink aanvullend pensioen. Dit is een heel dure vorm van armoedebestrijding: 7,5% extra AOW kost ruim €3 mrd per jaar, oplopend naar €4 mrd later deze eeuw. Met gericht beleid kun je meer doen voor arme ouderen, voor veel minder geld.
Bovendien: dat ouderen er mogelijk iets op achteruit gaan, komt niet door de AOW, die altijd netjes wordt geïndexeerd, maar door het particuliere pensioen. De fondsen gokten jarenlang op rentestijging. Een misgok, die nu leidt tot het achterblijven van indexatie. Het is niet aan de overheid om die beleggingsfouten te compenseren. De staat zou dan de facto garant staan voor de particuliere pensioenmiljarden. ...."

Lees hier het bericht in FD

Vrijdag 14 januari 2022.
FD
De pensioenpremies stijgen tot recordhoogte,.
Gevolg van de rekenmethodiek in het FTK. Dat weten we allemaal.
Dat heeft dus ook desastreuze gevolgen.
Het FD (volgens mij niet objectief maar gedreven door belanghebbenden) suggereert dat als het nieuwe stelsel er niet zou aankomen, de premies nog hoger zouden zijn, dus dat dit nieuwe stelsel een zegen is.
Het eerste is waar, het tweede niet, denk ik. De oplossing was ook te bereiken geweest als Nederland de Europese Regelgeving had gevolgd, namelijk een voorzichtig verwacht rendement, gebaseerd op de bezittende activa van een fonds hanteren als discontovoet.