AMweb 30 juni 2021.
Degene die het wel weten, ongeveer 10 % verwachten dat hun pensioen lager wordt en ze zelf bij moeten sparen. Dat adviseren het CBP en Netspar ook al in een vorig jaar zomer uitgebracht rapport. Maar dat lezen mensen natuurlijk niet.
Ook voor de werkenden is het opletten geblazen. Ze denken wel dat dit alleen de gepensioneerden aangaat en denken: "dat zal wel" maar ook zij worden onteigend en het risico komt voortaan alleen bij hen te liggen. En de risico's zijn groot. Zie ook de artikelen van Frijns en Mensonides.
Dat is overigens nergens voor nodig en grote onzin om het nieuwe stelsel zo te maken. Maar de gevestigde belangen en de vakbonden hebben hier baat bij, legde Caspar Rouffaer in Follow

(Wilma Berkhout)

Vandaag wordt gepubliceerd over een eerste rapport van de AFM over premieregelingen. Dit is met gegevens uit 2019. Begin 2022 volgt de boel met gegevens over 2022.
Nu is dit een bericht met belang voor de werkende pensioen opbouwers want het zegt iets over wat er in het nieuwe pensioenstelsel gaat gebeuren.
Dit was een reactie op mijn post met mijn aan het ED vandaag aangeboden artikel over het Eerste Kamerdebat met Koolmees.

Onderstaande tekst heeft Wilma Berkhout naar het Eindhovens Dagblad gestuurd. Maar eens kijken of ze het plaatsten.
Het gaat over het Eerste Kamerdebat van Koolmees over de stand van zaken mbt het nieuwe pensioenstelsel en koopkracht van ouderen op 15 juni 2021. Schokkend voor ouderen, maar niets in de pers.
Wilma probeert het dan maar weer eens.
Delen aub!

KBO-Brabant als zelfstandige belangenvereniging van 125.000 senioren, heeft in haar brief van 16 juni aan informateur Mariëtte Hamer de onderstaande acht aanbevelingen gestuurd ten behoeve van de kabinetsformatie en het aanstaande regeerakkoord. Hieronder een samenvatting.

Voor de brief van KBO-Brabant met bijlagen bekijk deze link.

1. Heroverweeg het pensioenakkoord! Het beoogde nieuwe stelsel biedt onvoldoende perspectief voor deelnemers en gepensioneerden, het wordt te ingewikkeld en de transitie legt een te zware hypotheek op de grote uitdagingen van het volgende kabinet.

Lees hier verder.

 

Consumentenbond:
💸 Uiterlijk 2027 krijgen we een nieuw pensioenstelsel. Voor jou betekent dat meer verantwoordelijkheden, terwijl pensioenen ingewikkeld zijn. Daarom pleiten wij voor een Pensioenautoriteit die opkomt voor je belangen en je helpt bij vragen en klachten.

Lees hier het artikel

Consumentenbond:
💸 Uiterlijk 2027 krijgen we een nieuw pensioenstelsel. Voor jou betekent dat meer verantwoordelijkheden, terwijl pensioenen ingewikkeld zijn. Daarom pleiten wij voor een Pensioenautoriteit die opkomt voor je belangen en je helpt bij vragen en klachten.

Lees  hier verder

Gijs Herdersché in VK.
De Consumentenbond pleit voor een pensioenautoriteit. Weliswaar zijn er de Ombudsman Pensioenen en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, maar die zijn opgericht door de sector zelf en onderdeel van het systeem. Zij zijn er niet voor de pensioengerechtigden en pensioendeelnemers , maar voor de pensioenindustrie en hun verdienmodel.
Bovendien stelt de consumentenbond dat de pensioen zelfredzaamheid, die wordt verondersteld bij mensen in het nieuwe pensioenstelsel, waarbij van een solidair collectief stelsel naar een individuele pot wordt overgegaan, er niet is.
Weinigen verdiepen zich in het onderwerp. De burger krijgt de afgelopen decennia steeds meer eigen verantwoordelijkheid toegeschoven, maar hij komt niet in actie als dat zou moeten

Webinar van PensioenPro op 23 juni 2021. Het gaat over de rente in het nieuwe pensioenstelsel.
"Pensioen Pro Live
vindt plaats op woensdag 23 juni 2021 – 14:00-15:00 uur.
Rente in het nieuwe stelsel
Ook in het nieuwe pensioenstelsel blijft het renterisico gewoon bestaan. Maar gaan we straks meer of minder renterisico afdekken? Of meer voor ouderen en juist minder voor jongeren? Is dat wel zo logisch als op het eerste gezicht lijkt? En wat moeten fondsen doen met hun renteafdekking in aanloop naar het nieuwe stelsel? Deze en verwante vragen bespreken we in deze aflevering van Pensioen Pro Live."

De fiscalisering van de AOW.
Het rapport van de Commissie Draagkracht in maart 2021 leidt tot scherpe vragen van Martin van Rooijen aan Staatssecretaris Vijlbrief (D66).
Als u de vragen leest begrijpt u hoe de rekening van de BV Nederland steeds meer exclusief en zwaar bij gepensioneerden wordt gelegd en niet bij bedrijven als partijen als D66, Groen Links, CU etc de kans krijgen om de lasten op arbeid te ontzien. Maar de vragen van Martin van Rooijen laten u ook heel duidelijk de plannen en de ongerijmdheden zien die in het voorstel van de Commissie Draagkracht inzitten.
Het is niet alleen pure leeftijdsdiscriminatie, maar zelfs het liefst wegpoetsen en wegbelasten van deze groep Nederlanders!!!
Ik zou ze maar eens doorlezen (13 stuks) dan begrijpt u wat u naast pensioenellende nog meer boven het hoofd hangt en hoezeer u er in netto inkomen op achteruit zult gaan. Opletten geblazen bij deze formatie!!!!
De brief aan Vijlbrief is bijgevoegd in 9 jpg-pagina's.

Martine Wolzak schreef:
'Voorkom dat arme ouderen tasjes moeten inpakken bij de supermarkt'
Het plan gaat over MAP ('Maatschappelijk Aanvaardbaar Minimale Aanvullende Pensioen').
Ton Wilthagen en Caspar van Ewijk (oud-directeur van Netpar nog tijdens het pensioenakkoord en het knutselen van het nieuwe pensioenstelsel) constateren dat veel mensen niet voldoende pensioen opbouwen.
De Telegraaf bericht er vandaag ook over.