In een andere procedure dan tegen de Staat namelijk tegen pensioenfonds PMT over niet indexeren van ons pensioen, heeft de rechter het volgende bepaald in rechtsoverweging 4.11 (zie bijlage): Zoals [eisers] terecht hebben opgemerkt, kan hieruit afgeleid worden dat het HvJ EU (Hof van Justitie van de EU, toevoeging auteur) heeft bevestigd dat ‘opgebouwde pensioenrechten” en ‘indexatie’ als eigendomsrechten kunnen worden beschouwd. Dat is uitermate belangrijk en voor het eerst in Nederland is vastgesteld dat het nominale pensioen en indexatie onder de bescherming van het eigendomsrecht valt, omdat in artikel 17 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie bepaalt:

Lees hier verder op de website van St. Pensioenbehoud

Petitie Seniorencoalitie nu ook in radiocampagne

Vanaf morgen (donderdag 2 juni) zijn drie weken lang radiospotjes te horen waarin de Seniorencoalitie de luisteraars oproept om onze petitie te tekenen over de nieuwe pensioenwet. Heeft u al getekend? Met alle handtekeningen kunnen we een nóg steviger vuist maken naar politiek Den Haag!

  • Beoogde planning
  • Aanleiding en achtergrond
  • Wettelijke kader pensioenovereenkomsten
  • Financieel toetsingskader tijdens de transitieperiode
  • Waarborgen voor een evenwichtige transitie
  • Juridische analyse
  • Consultatie, toetsen en adviezen

Lees hier de powrpoint presentatie van de Ministerie van SZW

Aanleiding
Op 29 april heeft de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid verslag uitgebracht over het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen. De afgelopen weken is door SZW gewerkt aan een nota naar aanleiding van het verslag. Vanwege het grote aantal vragen geven wij u in overweging om de antwoorden die nu gereed zijn alvast aan te bieden aan de Tweede Kamer, ten behoeve van bespreking in de procedurevergadering van 17 mei. De Kamercommissie zou dan, mede naar aanleiding van de antwoorden en de rondetafel van 10 mei, een nader verslag kunnen inplannen. Ook vindt u in de bijlage de eerste nota van wijziging.
 
Lees hier de beslisnota verder op de website van Tweede Kamer der Staten Generaal

Maandag 23 mei 2022  Tijd: 21:00-21:30  Rondetafelgesprek SZW deel 2 (vrijdag was deel 1).
Het gaat over verplicht invaren in relatie tot de Wet algemene wet bestuursrecht.
wetsvoorstel om elke vorm van bezwaarmogelijkheid tegen invaren helemaal uit te sluiten.
Wederom besloten. Van 21.00 tot 21.30.
Grondrechten van burgers stiekem behandeld en afgeschaft.

Klik hier voor de link 

20220522 Rutte bij Linda

Zaterdag 21 mei 2022 Even tot hier.
Eigenlijk is dit breaking news. De mannen van Even tot hier hebben een stuk uit de uitzending van Linda gevonden waar Rutte te gast was en zelf zegt dat hij met de Nokia alleen belt en de berichten met de Iphone verstuurt.
Hij liegt nu dus weer. Ook nu in de Tweede Kamer. Hoezo betrouwbaar?
Zijn boosheid is gespeeld.

Kijk hier het filmpje op you tube

Zaterdag 21 mei 2022 Wekelijkse nieuwsbrief van Martin Visser.
Vrij te lezen.
Citaat:
"De AOW gaat wel meestijgen met het minimumloon (7,5% in drie stappen) en dat kost ongeveer €2,3 miljard maar daarvan wordt het grootste deel (€1,8 miljard) gefinancierd door AOW'ers: de ouderenkorting gaat minder omhoog en de inkomensondersteuning IOAOW wordt gefaseerd afgeschaft......."

Lees hier het artikel van Martin Visser.

Zaterdag 21 mei 2022 Business Insider
We doen steeds meer aan stiekeme belastingheffing zodat de gewone Nederlander het niet meer kan volgen.
Een nivellering van de verhoging geschiedt binnen de categorie gepensioneerden.
Citaat:
"Het wettelijke minimumloon gaat al vanaf volgend jaar omhoog, in drie stappen naar 7,5% extra. De hoogte van de AOW gaat met het minimumloon meestijgen met dezelfde stappen, een politieke wens van oppositie en de Eerste Kamer. Dat kost op termijn bijna €2,5 mrd per jaar. Het kabinet betaalt dat deels door te snijden in andere ouderenregelingen, zoals een extra belastingaftrek. Per saldo komt het neer op een nivellering binnen de categorie gepensioneerden."

Lees hier het hele artikel

Zaterdag 21 mei 2022 ED
" De koppeling met de AOW blijft bestaan, waardoor ouderen er dus evenveel op vooruitgaan. Maar hier zit wel een addertje onder het gras. De kosten van de AOW-verhoging betaalt het kabinet door de Inkomensondersteuning AOW helemaal af te schaffen., een tegemoetkoming waarop elke AOW'er nu nog recht heeft.
Ook gaat er een streep door de verhoging van de ouderenkorting, waarvan vooral ouderen met een aanvullend pensioen profiteren."
aldus het ED