“Het gaat weer beter met onze pensioenfondsen”, schrijft pensioenspecialist Rob Goedhart van het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money op de website. Wie de ontwikkelingen volgt had dat een paar jaar geleden al kunnen zien aankomen, voegt hij er aan toe. De doemverhalen over de toekomst van het pensioenstelsel zijn volgens Goedhart niet terecht.

Internationaal heeft de financiële crisis de wetgever in het buitenland aanleiding gegeven om maatregelen te nemen die de effecten van de dalende marktrente hebben verzacht. Maar het lijkt erop dat in Nederland de lage rente vooral wordt aangegrepen om drastische hervormingen door te voeren, bijvoorbeeld in het pensioenstelsel. Dit zeggen Jelle Mensonides en Jean Frijns in een artikel op de website MeJudice.

De partij 50PLUS heeft tot 8 maart de tijd om 300.000 handtekeningen te verzamelen voor een referendum tegen de aflosboete.

Digitaal of per post
Tekenen kan via de website stopaflosboete.nl, waar ook digitaal gestemd kan worden.
Printen van een formulier, invullen, tekenen en per post sturen kan ook.

“Ouderen eten de pensioenpotten van jongeren leeg”; voor wie de pensioendiscussie al langere tijd volgt is duidelijk, dat deze overheidsinkleuring van het debat NIET klopt.
Het omgekeerde is het geval: de pensioenpotten blijven voor jongeren dikgevuld, dankzij het feit dat de ouderen niet krijgen waar ze recht op hebben. ZIJ sparen voor het pensioen van jongeren.