De eerste kogel is door de kerk: het pensioenfonds voor de bouw (BpfBouw) verhoogt volgend jaar voor het eerst sinds 2014 de pensioenen. Bij het pensioenfonds voor de bouw zijn 773.000 deelnemers aangesloten. De verhoging bedraagt 0,59%. Daarmee wordt de inflatie volgend jaar met 40 procent gedekt. Het is voor het eerst in lange tijd dat een pensioenfonds de uitkeringen verhoogt.

In de nieuwsbrief van KNVG van januari 2018 komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: zet gepensioneerden niet op achterstand!; minister kondigt komst “Pact” aan; zo wil het kabinet de ouderenzorg verbeteren, etc.

Lees hier meer.

De kritiek op het idee om het vertrouwen in het Nederlandse pensioenstelsel terug te krijgen door een systeem van persoonlijke pensioenpotjes in te voeren ontmoet steeds meer kritiek. Op deze manier het pensioenstelsel hervormen tast het “coöperatieve karakter” van het pensioenstelsel aan. Bovendien lijkt het een te radicale oplossing voor de huidige problemen. Dit valt op te maken uit het rapport “An Outsider’s View on the Dutch Pension Reform” van het: International Centre for Pension Management” (ICPM) in Toronto.

De helft van de Nederlanders vertikt het om geld te investeren in zijn pensioen en legt daarmee nu het fundament voor armoede in de toekomst. Dit blijkt uit het BlackRock Investor Pulse-onderzoek. Dat is het grootste opinieonderzoek onder spaarders en beleggers, dat wereldwijd wordt gehouden. In totaal doen er 28.000 mensen aan mee in 18 landen., waarvan 1000 in Nederland.

Nederlanders hebben door alle negatieve publiciteit een veel te somber beeld van hun pensioenstelsel. Er zijn géén objectieve redenen om het te hervormen. De argumenten die in het regeerakkoord worden genoemd om het pensioenstelsel aan te pakken zijn niet overtuigend. Dat zegt econoom Han de Jong in de Bismarck-lezing, uitgesproken op 28 november 2017. De Jong is als econoom verbonden aan de ABN/AMRO.
 

In de nieuwsbrief van KNVG van december 2017 komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: KNVG en NVOG op weg naar verdere samenwerking; pensioen verliest aandacht van de werkgever; aanvullende zorgverzekering staat op instorten en er zit veel lucht in de zorg; etc.

Lees hier meer.