Vrijdag 20 mei 2022 NOS nieuws.
Als je te laat bent, hoeft er niet gecompenseerd te worden over de jaren, waarvan de aanslag al onherroepelijk vaststaat.
Dikke pech.
Maar het kabinet kan opgelucht adem halen.
Ze komen gewoon weg met belastingwetgeving die tegen Grondwet en verdragen is en mensen onteigent.
Wijze les, goed opletten bij je belastingen EN ALTIJD op tijd bezwaar maken

Lees hier het bericht op de website van NOS

Donderdag 19 mei 2022 op LinkedIn
Agnes Joseph en Lieke Werner-Huibers van Achmea.
Tekenend dat twee pensioen topvrouwen bij Achmea (Agnes Joseph verwierp het nieuwe stelsel in het huidige wetsvoorstel op 22 april 2022 in het rondetafelgesprek in de Commissie SZW over de WTP) de discriminatie van de pensioenfondsen in de WTP ten opzichte van PPI's.
In de nieuwe WTP moeten pensioenfondsen nog steeds een Minimaal Vereist Eigen Vermogen (MVEV) gaan houden van 1 % (is 18 tot 20 miljard dood kapitaal, opnieuw!!!). Waar is dat voor nodig bij alle risico bij de deelnemers en wisselende uitkeringen?

Donderdag 19 mei 2022 Financieel Dagblad.
De AOW wordt gekoppeld aan het minimumloon, maar ouderen gaan hier ZELF voor opdraaien.
"Een wens van de oppositie die wordt ingewilligd, is dat de AOW toch net zo snel stijgt als het minimumloon. Aanvankelijk wilde de coalitie een eenmalige verhoging — los van de reguliere aanpassingen van het minimum — niet laten doorwerken in het staatspensioen, maar een meerderheid in de Eerste Kamer ziet dat niet zitten.
Het kabinet wil nu een jaar eerder dan gepland de verhoging, inclusief koppeling, alvast gedeeltelijk doorvoeren. HET GELD VOOR DE KOPPELING HAALT DE COALITIE GROTENDEELS UIT DE VELE REGELINGEN VOOR OUDEREN.

Lees hier het artikel in NRC (helaas alleen voor abonnees)

 

Donderdag 19 mei 2022. Martine Wolzak op twitter met Breaking News.
Martin van Rij (staatssecretaris van Fiscale Zaken) gaf aan dat hij wilde wachten op een arrest van de Hoge Raad tot oktober 2022 alvorens te beslissen over compensatie voor box 3 voor hen die geen bezwaar of niet tijdig bezwaar hebben gemaakt.
Martine Wolzak (van het Financieele Dagblad) bericht zojuist op twitter dat die uitspraak morgen, 20 mei 2022 om 11.00 al komt.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Duimen voor alle spaarders, die jaren ten onrechte belasting hebben betaald over niet genoten rente!!
Dit is haar tweet:
"Weet u nog, het arrest waarop Van Rij wilde wachten voor besluit of ook mensen die niet bezwaar maakten tegen box 3 geld terugkrijgen? Dat komt morgen al."
Duimen mensen!!
Maar om meerdere redenen een belangrijke uitspraak.
Laat de Hoge Raad de regering wegkomen met onrechtmatige wetgeving als je niet geprotesteerd hebt, zeg maar.
Straks enorm van belang in het pensioendossier!!
 
Lees hier de Tweet

 

Vrijdag 20 mei 2022 Besloten vergadering van de voorbereidingsgroep commissie SZW over het belangenbegrip in de Algemenen wet bestuursrecht in relatie tot de Wet toekomst pensioenen. Dit naar aanleiding van het wetsvoorstel om elk recht om naar de rechter te gaan door een individuele pensioengerechtigde uit te sluiten.
Gerelateerd aan een recente Hoge Raad uitspraak in de zaak Optas-Aegon bij de benadeling van de havenpensioenen, waarbij de Hoge Raad oordeelde dat individuen wel een belang hebben en kunnen procederen en DNB daar tegen was. Maar DNB verloor.

 
20220518 ABP
 
 
(reactie Wilma Berkhout)
Woensdag 18 mei 2022 Geniepige artikelen in de WTP.
Goed opletten geblazen bij de nieuwe Wet toekomst pensioenen.
Al die adders met grote gevolgen voor de werkenden en de gepensioneerden moet je zoeken en is daar de tijd voor nodig voor de Tweede Kamer. En die krijgen ze niet van de regering.
Bijvoorbeeld Artikel 214g. Dat gaat over het overgangsrecht van de Wet toekomst pensioenen.

Woensdag 18 mei 2022 Professor René Maatman (Nijmegen) op LinkedIN.
"Het Wetsvoorstel toekomst pensioenen ontspoort. Hiermee gaan wij de doelstellingen van het Pensioenakkoord niet halen. Ik pleit voor (her)bezinning op de ingeslagen weg en zie parallellen met de Noord/Zuidlijn.
Vandaag (17 mei) tijdens de Ronde Tafel Conferentie Invaren & Transitie, samen met mede-inleiders Agnes Joseph en Bas Werker; prikkelende stellingen en discussie. Dank aan #Netspar voor de organisatie."
Ook Netspar's Bas Werker krabbelt terug? Was al enigszins te merken aan zijn positionpaper bij het rondetafelgesprek van 22 mei 2022.
Van Agnes Joseph (beroemde actuaris) weten we het al. Zij heeft dodelijke kritiek.

Lees hier het artikel van Rene Maatman op Linkedin

Woensdag 18 mei 2022 NRC
 
(reactie Wilma Berkhout)
Verdoezelverhaal, zoals gewoonlijk van Pilgrim.
Alsof er geen problemen voor ouderen (gewend om zuinig te zijn) en hun armoedepercentage laag is.
Cijfers van staatsdienst CBS.
Maar zie professor Vandenbroucke. Dat klopt al lang niet meer.
Mevrouw Knoef, directeur van Netspar spreekt de historische (of is het hilarische) woorden.
Uit het artikel:
"Mensen met hoge inkomens hebben als voordeel, zegt hoogleraar Knoef, dat ze meer besparingsopties hebben. „Zij kunnen bijvoorbeeld wat minder luxegoederen kopen.”
Och mensen wat zeuren die ouderen nou. Ze waren vroeger niet verwend en nou weer niet. Dus wat is het probleem?

Lees hier het artikel in NRC

Woensdag 18 mei 2022
 
Ton Berendsen, voormalig bestuurder van pensioenfonds ABP-APG en Carolus van de Ven voormalig manager van ABP-APG, plaatsen vanochtend een artikel in de Volkskrant.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Deze mensen kunnen het weten van binnenuit bij het ABP !!.
Zij pleiten er voor het huidige stelsel niet volkomen onnodig te vernietigen,