Maandag 7 november 2022 De Nieuws BV op radio NPO 1.
Knappe column vandaag van Ellen Deckwitz.
Ze slaat de spijker op de kop. Verplichte leesvoer voor alle Tweede Kamerleden, die over onze oude dag gaan en ons pensioen dreigen te verkwanselen met volstrekte onverschilligheid omdat het henzelf niet treft, zegt Ellen Deckwitz. Ze wijst nog maar een naar de Toeslagenaffaire.
Zij heeft het helemaal begrepen

Kijk hier het fragment

Maandag 7 november 2022 Telegraaf.
Quote:
"PFZW maakt naar eigen zeggen gebruik van tijdelijke regelgeving om gedeeltelijke compensatie te bieden voor het koopkrachtverlies van deelnemers door de extreem hoge inflatie. Per 1 oktober gingen de pensioenen al met 2,7% omhoog. Op 30 september dit jaar was de beleidsdekkingsgraad bij PFZW 109,6 procent en de actuele dekkingsgraad 115,7%. Dit jaar mogen pensioenfondsen de pensioenen verhogen bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 105%. Deze regels zijn aangepast, vooruitlopend op de regels zoals die ook in de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel gaan gelden."Unquote.
Dat klopt niet mevrouw Kellerman.

20221105 Even voor de goede orde NRC

(reactie Wilma Berkhout)
Prachtige illustratie van het artikel van Martin Sommer vandaag in de Volkskrant.
Je weet wel de werkelijkheid in een theorie proppen.
Hoe zei Pieter Omtzigt het over de Wet toekomst Pensioenen?
Ze proberen een vierkant in een cirkel te stoppen
Het is hilarisch als het niet zo absurd triest was.
Deze is over het klimaatbeleid in Nederland. Maar het kan over alles gaan nu.

Deze column van Martin Sommer zou iedereen eigenlijk moeten lezen.

(reactie Wilma Berkhout)
Nederland neemt voortdurend een voorschot op een toekomst die niet komt
Ik zat glazig naar het debat over de ingewikkelde pensioenwet te kijken. De vergrijzing is een feit, net als de toegenomen levensverwachting, terwijl er minder jongeren zijn om premie te betalen. Dat kan ik nog volgen maar dan houdt het op. Hoe kun je iets beoordelen dat je zelf niet kunt bevatten? Ik dacht niet zozeer aan mezelf als wel aan die arme Kamerleden. We hebben lekenpolitiek en dat is een groot goed, in een democratie die toch al zo vaak uitstraalt dat besturen een technocratische kwestie is. Toen plaatste Pieter Omtzigt, die er wél verstand van heeft, een interruptie. Hij merkte op dat onder de tienduizend (!) toekomstscenario’s er niet eentje is gemaakt met een inflatie van meer dan 6 procent. Nu zitten we op ruim het dubbele. Ik stond paf.

(reactie Wilma Berkhout)
Quote:
" Met het nieuwe stelsel wordt ook afscheid genomen van een ander belangrijk kenmerk van het Nederlandse pensioenstelsel: solidariteit. Het idee dat de deelnemers de lusten en lasten verdelen, het idee ook dat het niet zo erg is als een ander iets meer krijgt ten koste van jezelf, omdat je deel uitmaakt van dezelfde gemeenschap. Ook het effect hiervan wordt verzacht door aanvullende maatregelen, maar ook dit kan de kern niet verbloemen: straks zal er ook in pensioenland meer sprake zijn van pech- en geluksvogels, wat slecht is voor de cohesie in een land.
Voordat de Kamer tot zo’n rigoureuze, tijd- en energieverslindende ingreep besluit, moeten de effecten eerst veel preciezer in kaart worden gebracht. " Unquote.

Lees hier het artikel in de Volkskrant

Zaterdag 5 november 2022. De nieuwsbrief van Martin Visser, " Achter de cijfers."
 
(reactie Wilma Berkhout)
Vrij te lezen o.a. over het pensioedebat en een interview met Henk Bets van Confident dat de werkelijkheid van de WTP laat zien.
"Als we dit jaar het nieuwe pensioenstelsel al zouden hebben gehad, dan waren ouderen in de eerste helft van het jaar 3,5% gekort op hun pensioen. En om gepensioneerden een koopkrachtig pensioen te geven, moet zeker de helft van hun pensioenvermogen in aandelen worden belegd. Twee conclusies van analyses die actuaris Henk Bets van adviesbureau Confident heeft gemaakt. Analyses die illustreren hoe het nieuwe pensioencontract gaat werken. Ik sprak hem deze week.

Als de nieuwe pensioenwet niet al jaren in de pijplijn zou zitten, zou geen mens op dit moment in de tijd zo’n ingrijpende stelselherziening durven voorstellen, nu de inflatie door het dak gaat en er een diepe wereldwijde recessie dreigt. Maar de coalitiepartijen houden vast aan het plan, met een verweer dat er ongeveer op neerkomt dat het er moet komen omdat het er moet komen: het is nu eenmaal afgesproken in het pensioenakkoord en het regeerakkoord. Voor de regeringspartijen is er ook haast bij geboden, want het kabinet kan nu nog hopen op steun van GroenLinks en de PvdA in de Eerste Kamer, waar de coalitie geen meerderheid heeft. Maar de verkiezingen voor de Provinciale Staten in februari kunnen roet in het eten gooien: als de coalitiepartijen worden afgestraft en bijvoorbeeld Caroline van der Plas, fel tegenstander van het nieuwe stelsel, een grote overwinning haalt, is de kans op het invoeren van de pensioenwet verkeken.

Lees hier het artikel in Vrij Nederland

(reactie Wilma Berkhout)
Degenen die nu nog steeds denken dat we hier in een democratie leven moeten toch echt even heel goed kijken naar het zoveelste staaltje Kartelpolitiek waarbij de Kartel leden GEEN ENKELE EIGEN GEDACHTEN MEER HEBBEN en naadloos stemmen VOOR Kartelpolitiek, zelfs in China en Noord Korea hebben ze deze KADAVERDISCIPLINE niet tot zulke hoogte weten op te voeren !!!!