De European Insurance and Occupational Pension Authority (EIOPA) probeert een meer geharmoniseerd Europees toezichtskader te ontwikkelen. Dat stuit op hevige Nederlandse weerstand, berichtte Pensioen Pro onlangs: ‘Pensioenfondsen storen zich aan de harmonisatiedrift van EIOPA’, luidde de kop.
Deze boodschap kwam echter van de belangenorganisatie, de Pensioenfederatie. Pensioenfondsen zouden echter blij moeten zijn met het beleid van EIOPA, omdat hun inzet van groot belang is voor deelnemers en gepensioneerden om weer een normaal geïndexeerd pensioen te kunnen krijgen. Want pensioenfondsen zijn er voor de deelnemers en gepensioneerden en niet andersom.

Lees hier verder

VK 6 juni 2021.
Een interessante column van Sander Schimmelpeninck.

Wilma Berkhout is het maar ten dele met hem eens.
Het klopt dat in de huidige tijd het zijn van maatschappelijk succesvol en een winnaar of held zijn, in de eerste plaats het verdienen ven heeeeel veul geld is.
Het dedain van het zijn van kleine krabbelaar, ambtenaar en dus looser bent, als je niet veel geld hebt of krijgt voor je werk. Het gaat in deze tijden niet om de inhoud van je werk, dat je daardoor geïnspireerd of gedreven wordt, dat je een vak met hart en ziel uitoefent en een mens bent die misschien niet alleen maar voor het grote geld gaat.
(Vooral) zoon of (soms) dochter kan beter beurshandelaar worden, of (toevallig digitaal en dan is het ineens innovatief, wat in 98 % van de gevallen wel meevalt) een platform benutten, of huizenmagnaat zijn, dan dat je met hart en ziel, verpleegkundige, politieagent, rechter, arts, automonteur, leraar of winkelier wordt.

Zaterdag 5 juni De grote Pensioenshow bij Omroep Max.
Uitzending gemist.

Om 12.00 (zondag 6 juni 2021) in Buitenhof Sywert Van Lienden. Hij kwam vertellen hoe het zit. Kennelijk....

Luister hier de uitzending

NOS 5 juni 2021.
Verdere onthullingen. Lees het artikel bij de NOS vandaag.
Het woord "transparantie" verwordt tot een loze toverformule, die onderhand het tegendeel laat zien.
Transparantie ammahoela!!!
Dat zegt minister Koolmees ook over het nieuwe pensioenstelsel.
Het tegendeel is waar. Het is mistig en ingewikkeld en onnodig onnavolgbaar gemaakt. Bewust, lijkt het als je verder kijkt dan je neus lang is. Maar zegt Koolmees: "we noemen hem "Transparant." En dan geloven wij het allemaal blind.

Weet u hoe dit soort dingen op hele grote schaal in Nederland gaan. Complete en ondoorzichtige belangenverstrengeling!!!
Lees dan in de komende Pensioenbelangen, het blad van de NBP (Nederlandse Bond van Pensioenbelangen), het verhaal van voorzitter Willem Schuddeboom over Netspar.
Stukje uit het artikel, lees verder in het komende blad

NRC 5 juni 2021.
Hij zegt in dit interview het volgende:
"....Het rapport-Bosman over de uitvoeringsorganisatie concludeerde juist: naar hen wordt amper geluisterd.
„Op Sociale Zaken geldt: elke wet die hier wordt gemaakt, wordt uitvoerig voorgelegd aan de uitvoeringsorganisatie. Heel vaak heb ik tegen de Kamer moeten zeggen: dit kan niet op 1 januari volgend jaar, dit gaat langer duren voordat we het geïmplementeerd hebben. Dan luisteren we dus.
„Máár: wat vaak gebeurt, is dat op het laatst nog amendementen worden ingediend, wijzigingen worden doorgevoerd, of toezeggingen worden gedaan. Daar heeft die uitvoerige toets níét plaatsgevonden en dan zie je vaak dat dáár de knelpunten ontstaan.”
Waarom belanden die in de wet?

Een interview met Professor Marieke Knoef. Ze is 38 jaar oud. Maakte deel uit van de commissie Dijsselbloem bij het beruchte advies van begin juni 2019 dat er voor zorgt dat de dekkingsgraden de komende jaren al 1,2 % onnodig gedaald zijn en de komende drie jaren nog 5 % verder dalen.
Ze werkt als hoogleraar empirische micro-economie aan de Universiteit Leiden. En ze praat bevlogen over zaken als de doorsneepremie en de compensatieregeling, twee knelpunten in het pensioendebat.
Een flut interview dat je in slaap doet sussen. Dat voor een blad als het FD.
Je hoeft je geen zorgen te maken. Werd dat in 1940 ook niet eens door premier Hendrik Colijn aan het Nederlandse volk gezegd. Hoed u voor dit soort figuren en hun uitspraken. Ze heeft grote ogen en lange haren. Ze oogt net zo onschuldig als Sywert van Lienden.
Maar let op. Ze is directeur van Netspar. In het artikel van FD benoemd als "een kennisnetwerk voor pensioen en oudedagsvoorziening."
Maar let op. Hier zit de hele pensioenindustrie (alle verzekeringsmaatschappijen en Black Rock), het Ministerie van Financiën, het ministerie van SZW, DNB en de alle wetenschappers met belangen in de pensioenindustrie (Theo Kocken van Cardano) vertegenwoordigd. Met Tuur Elzinga (voorzitter FNV) als lid van de Raad van Toezicht.
Dit is lijkt net zo'n verhaal als Van Lienden in de talkshows vertelde met zijn "om niet operatie" voor de mondkapjes.
Maar ondertussen.........
Trapt u er in?

Zie hier het artikel

Maarten van Wijk en de Pensioenfederatie (Federatie van de pensioenfondsbesturen onder de knoet van DNB) vertellen eigenlijk een vals verhaal. Maar zij zijn op de hand van Koolmees en Knot.
DNB houdt de Nederlandse pensioenfondsen in een gruwelijke houtgreep met toezicht en een de laagste discontovoet in Europa, waardoor Nederland zo'n beetje als enige land al 13 jaar niet indexeert. Dat wil men (Koolmees en Knot) hier zo houden.
Als het ABP in België zou zetelen was er (terecht, want meer dan geld genoeg voor de eeuwigheid) ) niets aan de hand voor pensioendeelnemers en gepensioneerden. Exxon Mobile is naar België vertrokken. Maar Nederland werpt grote obstakels op om te boel te barricaderen, zodat ze pensioendeelnemers en gepensioneerden klein kunnen houden.
Die fondsbesturen worden door DNB benoemd!!!! Lopen zij niet in tuig raken ze hun lucratieve baan kwijt.
KBO-Brabant is met Wilma Schrover, Rob de Brouwer en Hans van Meerten (Professor pensioenrecht in Utrecht) geïnterviewd door het Belgisch blad "De Tijd." Hans van Meerten legt daar uit dat het juist goed is voor de Nederlandse Pensioenfondsen om de bescherming van EIOPA en dus Europa te krijgen. Nu dus een "tegengif" artikel door de lobby van de pensioenindustrie.
Harrie Bollema van Stichting Pensioenbehoud geeft het juiste commentaar onder dit artikel met zeer valse beeldvorming (ze speculeren op de onderbuikgevoelens van het volk dat "Europa" ons geld pikt. Maar het tegendeel is waar.) Want Europa en EIOPA zijn onze redding. De regelgeving van EiOPA in IORP II is immers op de Nederlandse PSW (Pensioen- en Spaarfondsenwet) gebaseerd, die juist heel goed het karakter van onze pensioenfondsen "zag."
Harry Bollema:
"Het voordeel voor pensioendeelnemers met een geharmoniseerd toezicht door EIOPA is dat pensioenfondsen dan wel de EU pensioenwetgeving van IORP 2 moeten volgen. Dan moet de discontovoet voor de verplichtingen gebaseerd zijn op een prudent rendement zoals omschreven in IORP 2 en niet meer op basis van de DNB-RTS. Daardoor wordt de dekkingsgraad van pensioenfondsen weer met een normale EU methode vastgesteld zoals ook vóór 2007 het geval was."
Het is maar dat u dit weet.

Lees hier meer

Rondetafelgesprek in de Commissie Financiën met DNB, CPB en AFM over macro-economische risico's voor het financiële stelsel.
Gisteren heb ik de waarschuwing van AFM mbt de pensioenfondsen en het nieuwe stelsel gepubliceerd .
Vandaag het rapport van CPB. Te downloaden vanaf onderstaande pagina in de link.
Het blijkt dat er voorlopig een reële kans op kortingen bestaat, mede door de aanpassingen van de Commissie Dijsselbloem, waardoor de komende jaren de dekkingsgraden nog 5 % zullen dalen. Op langere termijn is het gunstig dat er zo veel vermogen is. De afgelopen vier jaar gestegen van 195 % naar 243 % van het bbp. Mede door het werkelijke rendement. Ja ja.
Maar daar gaat u, gepensioneerden en 60tigers voorlopig helemaal niets van krijgen.

Verontrustend. Jongeren tot 50 interesseren zich totaal niet voor hun pensioen. Onderzoek van NIDI-Netspar. Dus de regering en pensioenindustrie lobby Netspar beseffen donders goed dat dit aan de hand is en maken er grof misbruik van door een slecht onzeker en jaarlijks wisselend casinopensioen door te drukken ten gunste van de al rijkelijk gevulde portemonnee van hun achterban en ten koste van 10 miljoen pensioendeelnemers. Pensioen wordt als arbeidsvoorwaarde weggetoverd, terwijl er voor alle generaties meer dan genoeg is.
Je betaalt je onnodig blauw voor je pensioen en krijgt niets
De Tweede Kamer gaapt er naar en zit erbij en laat het volk gewoon onteigenen.

Lees hier het artikel in de Telegraaf

Gelooft u deze propaganda van het ministerie SZW en Netspar nog?
Kennelijk is er weer geld uitgegeven door SZW om het NIDI een te positief gekleurd rapport te laten uitbrengen gezien het eerder rondgestuurde Consumenten Monitor 2020 van het Verbond van Verzekeraars. Daarin was het vertrouwen in pensioenfondsen door de bank genomen slechts 5,7 van de 10 (pag. 15).
1 juni 2021, 09:16 Dave Krajenbrink
AMSTERDAM - Gepensioneerden hebben het afgelopen jaar meer vertrouwen gekregen in hun pensioenfondsen. Ze oordelen beduidend positiever over de deskundigheid en de communicatie van de fondsen. Onder werkenden is het vertrouwen juist iets afgenomen.