Vertrouwen en draagvlak zijn bepalend voor de duurzaamheid van ons pensioenstelsel. Het huidige stelsel staat daarmee op gespannen voet. Het pensioencontract is voor zowel werkenden als gepensioneerden zo ingewikkeld, dat het niet te begrijpen valt, terwijl in de praktijk steeds meer risico’s bij de pensioendeelnemer komen te liggen.

Er bestaan grote twijfels over de positieve uitwerking van het beleid van de Europese Centrale Bank op herstel van de economie. Wel is duidelijk, dat het monetaire financieringsbeleid van de Europese Bank schadelijk is voor de Nederlandse pensioenen, omdat het kabinet de dekkingsgraad van pensioenen berekent aan de hand van de rekenrente, die mede wordt beïnvloed door het ECB-beleid.

In ons bericht “CPB Marketingclub voor het kabinet” kapittelden we onze regering voor het feit dat die zich niet forser verzet tegen het fel bekritiseerde monetaire financieringsbeleid van de Europese Centrale Bank. U weet: de ECB koopt al lange tijd staatsschulden op van minder presterende landen als bv Italië en stelt daar leningen met vrijwel 0%-rente tegenover.

Loon voor Later twijfelt soms aan de onafhankelijkheid van het Centraal Planbureau, de economische adviseurs van het kabinet. Ze spannen zich enorm in om het kabinet de credits te geven waarop de ministers hopen, zoals bij de verspreiding van het wijdverbreide misverstand dat het herstel van de Nederlandse economie te danken is aan dit kabinet.

Volgens De Telegraaf (zaterdag 2 september 2017) komen gepensioneerden binnen de FNV massaal in protest tegen veranderingen in het pensioenstelsel. Ze eisen, dat de vakbond met geen enkele wijziging van het pensioenstelsel akkoord gaat, zeker niet zolang niet duidelijk is wat van eventuele wijziging de consequenties zijn voor de gepensioneerden.