Politici hebben een dubbele agenda als het gaat om het behartigen van de belangen van Nederlandse pensioendeelnemers. Het belang van de gepensioneerden staat niet op de eerste plaats, de pensioenpot wordt vooral gezien als een interessante financiële reserve voor slechte tijden.

Lees hier meer.

In de nieuwsbrief van KNVG van augustus 2017 komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: hanteren van meer soepele regels door de overheid?, stijgen dekkingsgraad, minister voor ouderen?, groeiende vraag naar nieuwe woonvormen, etc.

Lees hier meer.

Er moet een coördinerend minister komen voor ouderen. Dat vinden 23 organisaties van ouderen, mantelzorgers en zorgaanbieders. Ze pleiten ervoor om dit nog bij deze kabinetsformatie te regelen. De verklaring wordt mede onderschreven door de KNVG, Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden.

Lees hier meer.

Vier van de vijf grootste pensioenfondsen zagen het afgelopen kwartaal hun vermogen dalen, maar doordat de rekenrente met 10 basispunten steeg, namen de verplichtingen sterker af en liep de dekkingsgraad toch op.

Lees hier meer.