Begin september is door de KNVG en NVOG de actie “Seniorvriendelijk Gemeentebeleid” gevoerd om in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 de lokale politieke partijen te wijzen op het ouderenbeleid in hun gemeente.

Op 14 oktober is bijgaand artikel verschenen in het Algemeen Dagblad van de hand van Joep Schouten en Jaap van der Spek.
Lees hier meer.

 

De Koepel van Nederlandse Vereniging van Gepensioneerden en zusterorganisatie NVOG maken zich zorgen over het feit, dat het nieuwe kabinet aankondigt de pensioenhervormingen te willen regelen “in overleg met de sociale partners”. Het zou betekenen, dat de 3 miljoen gepensioneerden die het (mede) betreft buiten het overleg staan.

In de nieuwsbrief van KNVG van september 2017 komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: KNVG wil voor pensioen naar meer evenwichtige rekensystematiek; Pensioenfondsen maken toprendement; Oudere werkloze niet gewild; Miljardenmeevaller op AOW; etc.

Lees hier meer.

Op 2 oktober of op 9 oktober is de behandeling in de Tweede Kamer van een voor gepensioneerden zeer belangrijk wetsvoorstel genaamd Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (zie bijlage 1), Deze wet is ingediend door Tweede Kamerlid Martin van Rooijen van 50PLUS. Deze wet regelt een bodem in de rekenrente van de pensioenverplichtingen van bij voorbeeld 2% zolang de Europese Centrale Bank (ECB) het huidige monetaire beleid voert met kunstmatig zeer lage rentes.

De gemiddelde reële dekkingsgraad van pensioenfondsen daalde in 2016 van 89,8% naar 86,5%. Bij twee pensioenfondsen zakte deze dekkingsgraad onder de 70%. Het aantal fondsen met een dekking van 100% of hoger daalde van 29 naar 24.
Dit blijkt uit cijfers die De Nederlandsche Bank heeft gepubliceerd.