In de nieuwsbrief van KNVG van september 2017 komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: Politieke discussie over pensioen op basis van onjuiste cijfers; In de pensioendiscussie is de burger de sluitpost; Prinsjesdag: stijging van de zorgkosten; Farmaceutische industrie drijft zorgkosten op, etc.

Lees hier meer.

Vertrouwen en draagvlak zijn bepalend voor de duurzaamheid van ons pensioenstelsel. Het huidige stelsel staat daarmee op gespannen voet. Het pensioencontract is voor zowel werkenden als gepensioneerden zo ingewikkeld, dat het niet te begrijpen valt, terwijl in de praktijk steeds meer risico’s bij de pensioendeelnemer komen te liggen.

Er bestaan grote twijfels over de positieve uitwerking van het beleid van de Europese Centrale Bank op herstel van de economie. Wel is duidelijk, dat het monetaire financieringsbeleid van de Europese Bank schadelijk is voor de Nederlandse pensioenen, omdat het kabinet de dekkingsgraad van pensioenen berekent aan de hand van de rekenrente, die mede wordt beïnvloed door het ECB-beleid.

In ons bericht “CPB Marketingclub voor het kabinet” kapittelden we onze regering voor het feit dat die zich niet forser verzet tegen het fel bekritiseerde monetaire financieringsbeleid van de Europese Centrale Bank. U weet: de ECB koopt al lange tijd staatsschulden op van minder presterende landen als bv Italië en stelt daar leningen met vrijwel 0%-rente tegenover.