Loon voor Later twijfelt soms aan de onafhankelijkheid van het Centraal Planbureau, de economische adviseurs van het kabinet. Ze spannen zich enorm in om het kabinet de credits te geven waarop de ministers hopen, zoals bij de verspreiding van het wijdverbreide misverstand dat het herstel van de Nederlandse economie te danken is aan dit kabinet.

Volgens De Telegraaf (zaterdag 2 september 2017) komen gepensioneerden binnen de FNV massaal in protest tegen veranderingen in het pensioenstelsel. Ze eisen, dat de vakbond met geen enkele wijziging van het pensioenstelsel akkoord gaat, zeker niet zolang niet duidelijk is wat van eventuele wijziging de consequenties zijn voor de gepensioneerden.

Als belangenbehartiger richten KNVG en NVOG zich regelmatig tot de landelijke politiek. Een mooi voorbeeld hiervan is het manifest Een Oudervriendelijke Samenleving. Een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland waarbij wij samen met zo’n 20 partners betrokken zijn.

Lees hier meer.

Door een weeffout in de pensioenregels betalen jongeren te weinig pensioenpremie.
Dit probleem is eerder al gesignaleerd door De Nederlandsche Bank, maar de politiek wil de kritiek niet horen, omdat de staat de pensioenpremie voor ambtenaren betaalt en het dus goed uitkomt dat de premie laag is, in ieder geval lager dan verantwoord.

Lees hier meer.

De overheid is veel te somber over de pensioenfondsen. Wie met gezond verstand naar de toekomst kijkt, ziet dat er vaak genoeg rendement gemaakt wordt om de komende jaren aan alle verplichtingen te voldoen. Het geldt ook voor toekomstige generaties, mits die voldoende premie betalen.

Lees hier meer.

Politici hebben een dubbele agenda als het gaat om het behartigen van de belangen van Nederlandse pensioendeelnemers. Het belang van de gepensioneerden staat niet op de eerste plaats, de pensioenpot wordt vooral gezien als een interessante financiële reserve voor slechte tijden.

Lees hier meer.