De term invaren gaat als het pensioenen betreft over de overgang van het huidige stelsel naar het nieuwe stelsel. Deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden worden vanuit het oude stelsel ingevaren in het nieuwe stelsel. De nautische term wekt gevoelens van warmte, romantiek en veiligheid op. Je schip is in open zee en staat bloot aan de gevaren van de stroming, de storm en de striemende regen, maar er komt redding. Er wordt een loods aan boord gehesen en die zal ervoor zorgen dat het schip wordt ingevaren in de veilige haven.

Lees hier verder op website van Pensioenfeiten 

20210530 st. pensioenbehoud tek

Laten we hopen dat het Hof den Haag net zo dapper is in de hoger beroepzaak van Stichting Pensioenbehoud en KBO-Brabant tegen onze staat. Dat zou wat zijn.
Steun deze organisaties, want als "we" winnen gaat de staat vast in hoger beroep. Die willen de ijzeren greep op ons uitgesteld loon niet kwijt.

Volkskrant 29 mei 2021.
Belangenverstrengeling......................................en hier volgt een cynisch: "Nee toch??? Dat had ik nou niet gedacht!!"
Staatssecretaris, die een potje maakt van de Toeslagen heeft ook verstand van beleggen, want hij kan zonder test door DNB terecht bij dit pensioenfonds. "belangenverstrengeling??? Nee toch???"
Je snapt meteen de betrokkenheid en zorg van deze politici voor hun pensioendeelnemers in dit uiterst gave land..
Menno Snel gaat ook vast straks zijn grote bonus weigeren, nu de pensioendeelnemers en gepensioneerden al dertien jaar (!!!!) niet zijn geïndexeerd en pensioenverlagingen de komende jaren boven het de komende 7 jaar niet indexeren van pensioenopbouw en pensioenen boven het hoofd hangen van miljoenen overheidswerknemers

Lees hier het nieuwsbericht in de Volkskrant

MutiRaedt Adviesgroep 29 mei 2021.
".......................Ook de pensioenaanspraken worden
keer op keer ernstig uitgehold en zijn daardoor fors lager geworden. Van het prachtige 70% eindloonpensioen of 90% middelloon plus indexatie na 40 dienstjaren naar maximaal 75%
middelloon meestal zonder indexatie of een premieregeling met in de meeste gevallen zeer teleurstellende pensioenuitkomsten. In veel gevallen zijn de pensioenaanspraken per saldo gehalveerd ook vanwege het opschuiven van de pensioendatum van 65 jaar naar 68 jaar......."

Lees hier het artikel in MultiRaedt Adviesgroep

Volkskrant 28 mei 2021.
Interessant opiniestuk in de Volkskrant van vandaag.
Het gevolg van modellendenken door experts. De politieke machtshebbers zeilen zo langs het parlement.
De samenleving komt er zelf niet meer aan te pas. Er worden voorbeelden van wetgeving genoemd.
In het pensioendossier is dit het duidelijkst van allemaal. Het wordt helaas briljant onder de radar gehouden en buiten het zicht van de Tweede Kamer. Die is in dit dossier "kaltgestelt." Maar de Netspar geleerden van het instituut Netspar bepalen het nieuwe miljarden kostend pensioenstelsel waar de hele samenleving (werkgevers, werknemers, gepensioneerden, minister van Financiën en onze kleinkinderen ) veel slechter van wordt, behalve de pensioenindustrie.
Wie goed kijkt ziet ook de verbanden.

 

20210608 bijna met pensioenjpg

Reactie Wilma Berkhout

Ze weten dus nu al dat gepensioneerden verplicht moeten meegaan (invaren). Maar daar is het laatste nog niet over gezegd......
Met een kasstroomsysteem of voorzichtige vaste iets hogere rekenrente is al die onzekerheid niet nodig.
Een simpele aanpassing van de rekenrente (de Belgen verklaren Nederland voor gek) of een kasstroomsysteem met name is voordelig voor werkgevers (veel lagere premie dus loonkosten), werknemers (lagere premie, dus hoger netto loon én een hoger geïndexeerd pensioen in een vaste uitkering), de minisier van Financiën (veel en veel meer belastingopbrengsten), onze kleinkinderen (een veel lagere staatsschuld) en de gepensioneerden (een vast geïndexeerd pensioen.)

Op 2 juni 2021 gaat de Tweede Kamer in gesprek met AFM over risico’s financiële stelsel.
Vermogensbeheersector gevoelig voor renteschokken. Het gaat hier over de Pensioenfondsen en andere vermogensbeheerders zijn vanwege het gebruik van rentederivaten gevoelig voor renteschokken. Veel fondsen werken met rentederivaten en dat gaat toch link worden. De rentestijging gaat hen straks veel geld kosten.
DNB en Koolmees juichten het gebruik door pensioenfondsen tot voor kort toe en verketterde het ABP die dat nauwelijks doet. Maar nu dreigt wellicht een omgekeerde Vestia affaire.
Lees het rapport dat vanaf deze pagina gedownload kan worden. De AFM is ook kritisch tav het nieuwe pensioenstelsel.
"...6.2

Pensioenfeiten.nl 25 mei 2021.
De nieuwste column van Rob de Brouwer.
Hier legt hij uit hoe het projectierendement, beschermingsrendement en overrendement werken in het beoogde nieuwe pensioenstelsel.
Ik, toch geen leek op pensioengebied, vond dat al heel lastig te begrijpen. Maar het stuk van Rob goed lezen, je schoolrekenkunde in je geheugen ophalen en (min minus min is dus plus!) en dan snap je het.
Geen stuff voor de gemiddelde "pensioenbewusteloze." De doelstelling dat het nieuwe stelsel transparanter moet zijn, is niet gehaald. Sterker het is NOG veel ondoorzichtiger dan het huidige systeem. Je zou de minister en de ministeries er bijna van verdenken dat dat nou net de bedoeling is om te maskeren dat de ECB-rente nog steeds de hoofdrol speelt. De grote roze olifant heeft weliswaar een camouflagekleur gekregen, maar hij staat er nog steeds. Heel prominent.

Lees hier verder

Beste begunstiger/donateur,

Acht leden van het Verantwoordingsorgaan van het ABP schrijven een noodkreet die alles duidelijk maakt over de toestand van onze pensioenfondsen. De kop van hun ingezonden brief zegt het al: Pensioenfondsen zijn helemaal niet in nood (zie bijlage). Ons hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank wordt nu voorbereid door ons advocaten team en na indiening wordt het afwachten wanneer het Gerechtshof tijd vindt voor een zitting. Laten wij hopen dat er in dit hoger beroep recht zal worden gesproken naar eer en geweten. Want de nieuwe Pensioenwet zorgt voor onrechtvaardige beslissingen door rechters op pensioengebied die geen recht doen aan de menselijke maat en deelnemers en gepensioneerden geen rechtsbescherming bieden. Een ingezonden brief geeft dit dilemma zeer goed weer.

Lees hier verder.

 

Rond 2012 was Sywert van Lienden
de aanvoerder van de G-500. Deze groep jongeren telde in korte tijd meer dan duizend leden, die allen lid waren geworden van de politieke partijen VVD, CDA en PvdA.
Op de politieke congressen van deze partijen trachtten G500-leden de partijprogramma's voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 te beïnvloeden door mee te stemmen. Deze groep heeft gezorgd voor ongerustheid over lege pensioenpotten in de verre toekomst.
In een krantenartikel uit augustus 2012: