Telegraaf 4 mei 2021.
Nederland wordt op de vingers getikt door de OESO voor de hoge schulden (voornamelijk hypotheken.) Knot waarschuwt ook.
Nu adviseert het CPB dit.
In het artikel: "Omdat vermogensopbouw ’sterk wordt beïnvloed’ door overheidsbeleid, zoals verplichte pensioenopbouw, hypotheekrenteaftrek en de bijbehorende aflossingseis, kijkt het planbureau naar die gebieden om het beleid aan te passen. Zo zouden huishoudens met veel overwaarde in de woning minder pensioen kunnen opbouwen of zouden jongeren een lagere pensioenpremie kunnen betalen dan ouderen. Het CPB waarschuwt wel dat hieraan risico’s kleven....."
Het CPB waarschuwt dus voor een lager pensioen en minder pensioenpremie bij jongeren. Want met een hoger pensioen en hoge premie "spaar je teveel en kun je te weinig consumeren."
?????????? Wat weet de overheid (CPB is een overheidsvazal) wat gewone Nederlanders niet weten?????????
Ondertussen worden de pensioenen van gepensioneerden en oudere werknemers fors uitgehold. Juist met het nieuwe stelsel.

Lees hier het artikel in de Telegraaf

Interview met Leonne Jansen van het pensioenteam van FNV.
Overal moeten FNV-ers in de VO's zich inzetten voor het Nieuw Pensioencontract. FNV is bang dat de verbeterde premieregeling juridisch niet houdbaar is vanwege de verplichtstelling.
Het belang van gepensioneerden wordt volstrekt genegeerd. Zij worden onteigend en hun vermogen is nodig om het hogere projectierendement voor (jongere) werknemers te fourneren. Zij nooit meer verhoging van hun pensioenuitkering (het woord indexatie is sowieso geschrapt.)
En ehhh nee, het gaat FNV niet om macht.......................... 

Lees hier het artikel.

Wilma Schrover:
Prof. dr. Frank Vandenbroucke, toen nog hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en thans vicepremier van België, maakte op verzoek van minister Wouter Koolmees in 2020 een onafhankelijke, kwalitatieve analyse van de uitgangspunten van het Pensioenakkoord ten behoeve van de Tweede Kamer. Dit was één van zijn bevindingen:
“Degenen met een aanvullend inkomen vanaf 20.000 euro per jaar (de helft van alle gepensioneerden) hadden het meeste last van het niet of beperkt indexeren van aanvullende pensioenen. Hun koopkracht lag in 2017 bijna 12% lager dan in 2008.”

Lees hier het artikel op de site van Universiteit van Amsterdam

PensioenPro Insights 21 april 2021.
Het fonds (werkgevers en werknemers) beslist. Het hemd nader dan de rok? Krijgt u als gepensioneerde nog ooit indexatie? U hebt er niets over te zeggen.
Tegen de wet Nypels-Groenman, jurisprudentie van de Hoge Raad en Europese Richtlijnen (niet discrimineren) in worden de rendementen aan verschillende groepen verschillend uitgedeeld. Hoewel hun vermogen na pensionereing wordt doorbelegd, krijgen zij het aller-aller-minste.
Daarom moet er natuurlijk verplicht ingevaren worden. Hun vermogen is nodig om het rendement aan anderen te kunnen uitdelen.

Lees hier het artikel in PensioenPro

 

Beste begunstiger/donateur,

Minister Koolmees schreef een brief aan de Eerste Kamer met ontluisterende antwoorden op de door een lid van de Onafhankelijke Senaat Fractie (OSF) gestelde vragen (zie bijlage). Daarin wordt vermeld:
Het lid van de OSF-fractie constateert een verschil van opvatting tussen de Pensioenfederatie en de ouderenorganisaties over de wenselijkheid van het individuele bezwaarrecht bij de omzetting van bestaande pensioenaanspraken en –rechten naar een nieuwe pensioenovereenkomst. Naar zijn opvatting lopen pensioengerechtigden het risico van permanente onteigening van hun pensioenvermogen en koopkrachtverlies. Hij pleit ervoor deelnemers, onder wie pensioengerechtigden, wel individueel om goedkeuring te vragen en vraagt of ik het daar mee eens benL 

Lees hier verder.

In dit artikel wordt een vermogen van 1700 miljard genoemd. Dat is -te zien bij DNB- 1924 miljard. Een halve staatsschuld meer. Kennelijk wil het FD, dat toch echt wel weet dat het vermogen al 1924 miljard is, de cijfers flatteren om maar vooral niet te laten zien dat het vermogen exponentieel groeit.
We moeten de dreigingsurgentie van korten er wel inhouden. Mensen zouden zich eens kunnen gaan realiseren hoe belazerd ze de afgelopen jaren zijn en worden met een overbodig duur en ingewikkeld stelsel, dat slechter is. Zou daar ook in de ministerraad over gesproken zijn?
Vast wel............................
Er is voldoende tot in lengte van jaren. Zie ook de volgende post met een nieuwe column van Rob de Brouwer.

Lees hier het artikel

Cor Mol 20 april 2021.
Interessante site om eens te bezoeken. Deze man houdt alle cijfers van DNB en pensioenfondsen bij,
De werkelijke cijfers dus.
Hij laat zien dat alle gezeur en gedrein over vergrijzing en de betaalbaarheid daarvan en hoe onbetaalbaar dat wordt door onze eigen overheid quatsch is.
Die quatsch wordt u verkocht om politiek andere keuzen te presenteren als onvermijdbaarheid. En wij trappen daar massaal in.
Er is zoveel geld in Nederland. Maar de mensen die daarvoor tot nu toe de grootste bijdragen hebben geleverd mogen er geen cent van profiteren. Zij worden niet alleen kort gehouden maar ook daar boven op nog eens onteigend.
In 2060 is onze overheid stinkend rijk als gevolg van ons gespaarde pensioengeld in de private fondsen. Klik op het plaatje voor uitleg.
De waanzin van de regering, Koolmees en Knot in het pensioendossier geïllustreerd.

Lees hier het artikel

Dinsdag 20 april 2021.
De Nederlandse Bank publiceerde recent de balansen van de Nederlandse pensioenfondsen.
Weet u wat nu het belegde vermogen is?
Ondernemingspensioenfondsen € 370.791.000.000
Bedrijfstakpensioenfondsen 1.474.041.000.000
Beroepspensioenfondsen 79.479.000.000
Totaal € 1.924.311.000.000
Ja u leest het goed. 1924 miljard!

Pensioenfonds uit gevarenzone, tijd om dekkingsgraad 'vast te klikken'?

Martine Wolzak 18 apr 2021
De dekkingsgraden van pensioenfondsen schoten de afgelopen maanden omhoog. De kortingsdreiging is - voor nu - verdwenen. Maar die winst vasthouden tot de overgang naar het nieuwe Rensioenstelsel, dat is een ander verhaal.
Vastklikken geeft fondsen een gevoel van veiligheid, maar een van de nadelen kan zijn dat ze rendement missen als de markt omhoog blijft gaan.

Financieel Dagblad 18 april 2021

Komende week komen de cijfers van de pensioenfondsen omtrent de nieuwe dekkingsgraden. Die zullen stijgen.
Maar omdat nog in lengte van jaren met de door DNB en Regering gekozen rekenrente arm moet worden gerekend, komen nu al meteen op voorhand de "winstwaarschuwingen."
Als u het artikel aandachtig leest ziet u meteen wie hier beter van worden.: Cardano en BlackRock. Resp rentederivaten en beleggers.
Niet de pensioendeelnemers. Die worden onzeker en bang gehouden met potentiële kortingen, terwijl dat grote onzin is.
Laat deze zin uit het artikel maar eens goed tot u doordringen: