Donderdag 3 november 2022
KBO-Brabant:
Terugkijken: Cees Grimbergen bij Op1

Kijk hier terug

Quote:
"Regeringspartijen VVD en D66 hebben er vertrouwen in dat er door het nieuwe stelsel ‘meer uitzicht op een koopkrachtig pensioen’ komt. Maar tegenover Kamerlid Pieter Omtzigt moesten zij ook erkennen dat ze geen garantie kunnen geven dat mensen straks echt beter af zijn. Want in goede tijden mag er straks weliswaar eerder geïndexeerd worden, de pensioenen gaan ook sneller omlaag als het tegenzit. "Unquote.

Lees hier het bericht in Het Parool

Donderdag 3 november 2022 Trouw.
PvdA en GroenLinks stellen harde eis voor steun aan pensioenwet
Quote:
(reactie Wilma Berkhout)
" Kamerlid Pieter Omtzigt legde in zijn bijdrage van 110 minuten stapsgewijs uit dat op veel punten de wet nog niet goed is en voor grote problemen in de praktijk kan zorgen. Zo wees hij ook

Donderdag 3 november NRC.
Quote:
"De keuze om het oude pensioengeld mee te nemen, is uniek in de wereld. Bij pensioenhervormingen in andere landen, zoals Denemarken, werd dat geld alleen overgeheveld als een deelnemer dat zélf wil.
In Nederland krijgen werknemers en gepensioneerden geen keuze voorgelegd. Ook is er geen mogelijkheid om individueel bezwaar te aan te tekenen bij je pensioenfonds. Tot frustratie van onder meer SP, PVV en Pieter Omtzigt. Mensen moeten meer inspraak krijgen, zei Omtzigt woensdag."Unquote.
 
Lees hier het artikel in de NRC

Donderdag 3 november 2022 Het college aan de Kamer door Pieter Omtzigt in het debat over de Wet toekomst pensioenen.
 
(reactie Wilma Berkhout)
We zullen ons dit lang gaan heugen.
Het zal straks in de parlementaire enquête, wanneer blijkt dat hij groot gelijk heeft gekregen, een grote rol spelen.
De inhoudelijke afgang van de coalitiewoordvoerders was duidelijk.

Woensdag 2 november 2022 Volkskrant.
Opinie van Marjolein Quené , de auteur van het boek "Voorbij de managementmaatschappij, invloed van management op werk, democratie en vrijheid."
Quote:
"De Wet toekomst pensioenen is in feite het privatiseren van het collectieve pensioenstelsel om het beter te laten passen in de logica van de financiële markten. Het pensioenstelsel was er juist voor bedoeld om te voorkomen dat werknemers afhankelijk zijn of worden van individuele financiële producten. "Unquote.
Quote 2:
"Van belang is dat de Tweede Kamer zich als wetgever opstelt en juist níét de redenaties van de financiële sector volgt. "Unquote.
 
Lees hier het artikel in de Volkskrant

Donderdag 3 november 2022 Persbericht van AON van 1 nov.
Dekkingsgraden pensioenfondsen lopen weer op
Quote:
"De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, steeg in oktober naar 120%. Dit biedt ruimte voor indexatie. Met deze hogere dekkingsgraden lijkt de urgentie voor een ander pensioenstelsel ineens veel minder groot."Unquote.
 
Lees hier het artikel op de website van AON

Woensdag 2 november 2022 FD.
 
(Reactie Wilma Berkhout)
Quote:
FNV-bestuurder Willem Noordman spreekt van een 'stok achter de deur' die vooral duidelijk moet maken dat werkgevers en vakbonden zich gaan inspannen om hun belofte waar te maken. Een nationale pensioenplicht is een stelselwijziging op zich, waarvan de vakbond ook nog niet alle implicaties voor het pensioenstelsel overziet.
De bereidheid dat te onderzoeken moet volgens FNV vooral gezien worden als een signaal dat werkgevers en bonden het aantal werknemers zonder pensioen echt willen terugdringen. Daarvoor komt er onder meer — zo als eerder aangekondigd — een basispensioenregeling voor kleine werkgevers en een publiekscampagne om mensen te wijzen op het belang van pensioen.
Twee belangrijke punten waarop GroenLinks en de PvdA aandringen zijn echter niet rond. In de eerste plaats het afschaffen van de wachttijd in de uitzendsector. Op korte termijn lukt dat niet. Het verdwijnen van de huidige acht weken wachttijd willen werkgevers en werknemers koppelen aan de brede discussie over de arbeidsmarkt. 'Unquote.
 
Lees hier het artikel uit FD