Zaterdag 14 jabuari 2023 Koninklijk Actuarieel Genootschap
 
(reactie Wilma Berkhout)
Waarom makkelijk als het ook moeilijk kan?
Quote:
"Je verwacht het in eerste instantie niet, maar de complexiteitsbias is een manier om mentale energie te besparen. Door te kiezen voor een ingewikkelde oplossing, heb je een excuus om het probleem minder goed te begrijpen of geen moeilijke keuzes te maken.
Terug naar de Wet toekomst pensioenen. Deze leidt in verwachting tot een hoger pensioen en relatief stabiele ingegane uitkeringen. Op zich mooi. Maar daarvoor is een heel complex contract bedacht, waarin het nodig is om alle bestaande en toekomstige uitkeringen in individuele pensioenvermogens om te zetten. Een riskante operatie." Unquote.
 
Lees hier het artikel

Zaterdag 14 januari 2023 Wynia's Week.
Eduard Bomhoff.
 
(reactie Wilma Berkhout)
"ABP is een peperdure belegger."
Quote:
"Dat was een foute consequentie van het even foute DNB-beleid om de benodigde gelden voor de toekomstige pensioenen te schatten met een kunstmatige formule voor de toekomstige rente (die zo nergens anders ter wereld wordt gehanteerd). De verkopers van die ‘rentederivaten’ moeten er aan verdienen, en dus verliezen de kopers. De pensioenfondsen hadden er nooit aan moeten beginnen.
De ironie is dat het pensioenfonds van de ABP-werknemers zelf in een voetnoot opmerkt dat ‘rentederivaten’ helemaal niet nodig zijn wanneer het fonds de vastrentende bezittingen

NBP reactie op aannemen Wet Toekomst Pensioenen

De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen heeft met grote teleurstelling moeten constateren dat, ondanks de fundamentele kritiek van veel partijen, de Tweede Kamer de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) op 22 december heeft aangenomen. De Eerste Kamer start haar beraadslagingen over deze wet begin 2023.

Het is nu aan de Eerste Kamer om deze fundamenteel slechte wet niet door te laten gaan. De nieuwe pensioenwet gaat grote gevolgen krijgen voor heel veel Nederlanders, actieve werknemers en gepensioneerden. Dat beseffen veel mensen nog niet. Als de wet ook door de Eerste Kamer komt, met de opstelling van PvdA en GroenLinks is die kans erg groot, krijgen de pensioenfondsen tussen 1 juli 2023 en 31 december 2026 de tijd om het oude stelsel over te zetten naar de nieuwe pensioenregeling.

Lees hier het hele document

Maandag 9 januari 2023 Pensioenfeiten.nl
De nieuwste column van Rob de Brouwer.

Quote:
"Het Nederlandse Kabinet, de sociale partners en het Parlement willen ons als het ware een nieuwe fiets aansmeren als we een lekke band hebben. De kosten kunnen oplopen tot tientallen miljarden Euro’s, te betalen door deelnemers en gepensioneerden, naar het schijnt om een paar miljard Euro binnen te halen uit Brussel." Unquote.
 
Lees hier het artikel op de webstie van Pensioenfeiten
 

Maandag 9 januari 2022 PensioenPro
Adri van der Wurff
Quotes
"Dat risico overdragen op de klanten door alle spaarrekeningen bij wet in te varen in aandelenrekeningen zou heftige protesten opleveren
Toch wordt redelijk vaste eigendom van toekomstige- huidige pensioenuitkering omgezet in iets waarvan we nog maar moeten zien wat het oplevert”
“Dat nu juist in een wetgevingstraject voor pensioenen de verwachtingen opgestuwd en die strenge regels afgezwakt gaan worden geeft te denken.
Eerste Kamer, let op uw zaak en neem de verwachtingen serieus”.
 
Lees hier het artikel in PensioenPro

Maandag 9 januari 2022 BNN/VARA Joop.
Antonie Kerstholt.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Quote:
"Vriend en vijand, met uitzondering van de coalitiepartijen en de PvdA en GroenLinks, zijn het erover eens dat de nieuwe pensioenwet, die recent door de Tweede Kamer is aangenomen, een gedrocht is. Vol onduidelijkheden en onzekerheden. De wet is gewoon niet af.(....)
Minister Schouten heeft de wet bewust dichtgetimmerd voor deelnemers die het niet eens zijn met de omzetting van hun huidige pensioenaanspraken naar een individueel pensioenpotje. Zij heeft het bezwaarrecht volledig uitgesloten voor individuele pensioendeelnemers. Ook een rechtsgang naar de bestuursrechter is onmogelijk. In theorie blijft nog over een gang naar de civiele rechter maar die lijkt volgens experts op voorhand kansloos voor individuele deelnemers vanwege andere regelgeving.
Fundamentele rechten van alle pensioendeelnemers worden derhalve opzettelijk met voeten getreden."Unquote.
 
Lees hier het artikel op de website van BNN/Vara

Met de inwerkingtreding van de nieuwe pensioenwet voldoet Nederland aan één van de voorwaarden voor de eerste betaling uit het EU-coronaherstelfonds, voorzien voor de tweede helft van 2023.

euro
De nieuwe pensioenwet sluit aan op de aanbeveling van de EU aan Nederland van juni dit jaar om het pensioenakkoord van 2019 verder uit te voeren. Het doel is het pensioenstelsel transparanter, eerlijker en schokbestendiger te maken en beter te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt.

Lees hier verder op de website van St. Pensioenbehoud