Zet hem op Rob!
De positionpaper van KBO-Brabant is geweldig in zijn helderheid en eenvoud om te latem
zien wat er mis is met de Pensioenwet 2007, het FTK en het nieuwe steksel én hoe het wel simpel gecorrigeerd kan worden in korte tijd, eenvoudig en zonder onnodige miljarden uitgaven voor wat ik noem de pensioenindustrie ten koste van hen voor wie het pensioenstelsel bedoeld is, de deelnemers en gepensioneerden.
Hoe kan het parlement daar nu tegen zijn? 

Zie bericht ook op Facebook, Linkedin en Twitter

Meer informatie op volgende link

In 2004 schreef toenmalig staatssecretaris SZW Mark Rutte aan de Tweede Kamer dat de pensioenen in de nieuwe Pensioenwet ‘onvoorwaardelijk’ (gegarandeerd) zouden zijn. Maar wat betekenen die begrippen eigenlijk. Daarvoor moeten we in de wet kijken zoals uitgelegd door prof. van Dunné in zijn standaardwerk over verbintenissenrecht. Een overzicht.

Lees hier de hele nieuwsbrief

Vanaf 2003 heeft de regering in de aanloop naar de nieuwe Pensioenwet de valse indruk gewekt, dat de nieuwe wet met haar strenge financiële normen overeen zou komen met de betreffende artikelen van de EU-pensioenwetgeving IORP1. Die schijn werd opgeroepen doordat de regering steeds heeft verklaard dat de pensioenen ‘gegarandeerd’ zouden zijn. Van een ‘garantie’ of ‘onvoorwaardelijk’ pensioen is echter nimmer sprake geweest, ook niet in het wetsvoorstel voor de Pensioenwet door artikel 134 met de kortingsmogelijkheid.

Lees hier verder

NRC 29 september 2020.
"...............Zonder deze soepeler regels zouden in 2022 alsnog grootschalige pensioenverlagingen nodig zijn, schrijft Koolmees. Volgens een berekening van toezichthouder De Nederlandsche Bank zouden – als de situatie op de financiële markten niet verandert – ruim tien miljoen pensioenen bij veertig fondsen dan verlaagd moeten worden met gemiddeld ruim 10 procent. ...."
Er s een simpele oplossing nu ook de Europese Rechter het nieuwe stelsel gaat verbieden op basis van de uitspraak van 24 september 2020.
De rekenrente voor premies en verplichtingen gelijk en omhoog naar 2,5 %. "Problem Solved." Alleen dan wordt de pensioenindustrie niet nog rijker en moet Koolmees toegeven dat er een fout gemaakt. Daar hangt het op.
Zie ook het advies van de aardige professor Frank van Vandenbroucke in het interview met PensioenPro.

Lees artikel verder in NRC

Zojuist 19.00 online. Kamerbrief over toezichtkader tijdens overgang naar nieuw pensioenstelsel.

Koolmees concludeert dat de boel niet houdbaar is.

Bij snelle lezing:

Verlenging van de 90 % voor een jaar.
NA DE VERKIEZINGEN de belofte van een transitie ftk, waardoor er wel gekort wordt, maar niet jaar in jaar uit, maar in een keer EN UITERAARD de toezegging van het Pensioenfonds om over te gaan naar het nieuwe stelsel. Maar dat zal bij ABP wel zeker zijn. Die hebben ze gewoon in hun zak.
Met andere woorden het ABP en PFZW moeten wel gekort worden (overheidswerkgevers) maar niet zodanig dat er een opstand uitbreekt onder gepensioneerden voor de verkiezingen en we de premies laag kunnen houden. Een wollige brief maar volgens ons komt het hier op neer.

Gepubliceerd onder de corona persconfererentie.

Hoe vinden we het midden tussen toch onteigenen van gepensioneerden en geen opstand voor de verkiezingen.

Lees hier verder

In de laatste Macro-Economische voorspelling gaat het CPB ervan uit dat er 4% pensioenkorting zal plaatsvinden met elk 2% in 2021 en 2022. Dat is omdat het CPB ervan uitgaat dat voor de helft van de pensioengerechtigden de pensioenfondsen niet kunnen voldoen aan de eis van 90% dekkingsgraad aan het einde van dit jaar. Dat betreft vooral de grote bedrijfstakpensioenfondsen zoals ABP en PFZW. De komende transitieperiode naar een ander pensioenstelsel wordt dan ook een ramp voor gepensioneerden. Deze korting dient met alle middelen te worden voorkomen.

Lees hier verder.

Brabants Dagblad 28 september 2020.

"........Directeur Wilma Schrover van de Katholieke Bond van Ouderen in Den Bosch vindt het een mooi gebaar. ,,Maar het is toch heel schrijnend dat dit anno 2020 nodig is. Het doet me wat denken aan de caritas van eeuwen geleden.”
De bond is bekend met de toenemende structurele armoede onder veel ouderen, vooral bij mensen die moeten rondkomen van alleen een AOW-uitkering. ,,Maar ook wie wel een klein aanvullend pensioen heeft, staat dat pensioen al meer dan tien jaar stil. Die mensen hoor je niet, want ze denken dat ze niet achteruitgaan. Maar de kosten en inflatie nemen alleen maar toe.”......."

Lees hier het hele artikel in Brabants Dagblad

Maandag 21 september 2020.
FNV analyse van de belastingplannen. De belastingverlaging in de eerste belastingschijven van 0,25 % wordt volledig te niet gedaan met een verhoging van de inkomensafhankelijke zorgpremie van 5,45 % naar 5,75 %. Die premie betalen werkenden niet.
Heb je een beetje spaarcenten dan wordt de verhoging van de vrijstelling flink overtroffen door het veel zwaarder belasten van de bedragen daarboven. Dan ga je per saldo veel meer betalen. Lastig voor mensen die hun voor pensioen (wordt nu aangeraden door CPB, Netspar en DNB) moeten gaan bijsparen, omdat de premies niet omhoog zullen gaan, maar dan de opbouw de komende jaren veel lager wordt.
FNV en werkgevers worden door die vehoging van de premies nog de komende jaren ook "wakker" want dat willen ze niet. Vooral geen hogere premies.
Ongeveer de helft van de gepensioneerden zal komend jaar al tegen een korting van het nominale pensioen aanlopen van 4 %.
De zorgpremie gaat omhoog, de huren gaan omhoog, de WOZ-waarde en de gemeentelijke heffingen gaan omhoog....

Lees hier verder.

PensioenPro insights van 16 september 2020.

Belangrijke cijfers over de Nederlandse pensioenen.

Nergens in Europa zit zoveel vermogen in pensioenen, 70 %, als in de rest van Europa: gemiddeld maar 25 %. De sterke groei van het pensioenvermogen valt terug te voeren op de goede rendementen op de kapitaalmarkten. Maar in hun pensioenopbouw en pensioenuitkering hebben zij daar de afgelopen 13 jaar niets van teruggezien. Pensioendeelnemers werden kort gehouden, zodat hun deel in de fondsen bleef.
Omdat Nederlanders denken dat ze nog steeds een goed pensioen hebben, sparen en beleggen zij erg weinig in vergelijking met de bevolking van andere Europese landen. In Europa staat 37 % van hun vermogen op de bank, van Nederlanders maar 18 %. We sparen teveel roept Knot dan. Belgen beleggen 20 % van hun vermogen, Nederlanders maar 4 %.