Dinsdagmiddag 17 mei 2022 FD.
Citaat uit het stuk:
"Met deze uitspraak in het tv-programma College Tour heeft Knot als eerste beleidsbepaler binnen de ECB een voorschot genomen op een mogelijk stevigere renteverhoging in de eurozone dan eerder werd aangenomen.
In reactie op de uitlating steeg dinsdag de waarde van de weggezakte euro ten opzichte van de dollar met meer dan 1%. Rond 15.00 uur werd er $1,054 betaald voor een euro....."
Goed voor de rekenrente. Geen WTP meer nodig. Simpele oplossing voor het reguleren van dec rekenrente. Gelijk voor premie en Verplichtingen. Goed voor de uitkering en goed voor de premie.

Lees hier het artikel uit FD

Dinsdag 17 mei 2022 Nota naar aanleiding van verslag Wetsvoorstel toekomst pensioenen van 16 mei 2022.
 
(reactie Wilma Berkhout)
De rekenrente is in een maand met 0,4 % gestegen en de dekkingsgraden van de grote fondsen stijgen flink.
Straks snappen mensen nog het bedrog.
Dus er is grote haast bij de Wet Toekomst Pensioenen door te drukken.
Ambtenaren hebben nachtwerk verricht. Honderden hele lastige en kritische vragen in een week of twee beantwoord. Soms kan het kabinet wel héél snel zijn. Als ze úw spaarcenten willen afpakken.
"Opzij, opzij, opzij,
maak plaats, maak plaats, maak plaats,
wij hebben ongelofelijke haast.
Opzij, opzij, opzij,

20220517 Onvrede over nieuwe Pensioenwet neemt toe

Onvrede over nieuwe Pensioenwet neemt toe.
En weer een volle bak: gisteren was ik in Velsen-Noord, te gast bij de gepensioneerdenvereniging van Hoogovens/Tata Steel. Dat is een van de verenigingen van gepensioneerden bij bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen die aangesloten zijn bij de Koepel Gepensioneerden. ‘Een van de’ inderdaad, want ze zijn allemaal lid.
Opnieuw meer dan 150 man in de zaal. Opnieuw meer dan 150 man die de conclusies van de Koepel (en andere seniorenorganisaties) onderschrijven: het wetsvoorstel Toekomst Pensioen is in z’n huidige vorm onacceptabel: de beloofde koopkracht is een illusie, de overstap naar het nieuwe stelsel een black-box en de zeggenschap van gepensioneerden een lege huls.

Dinsdag 17 mei 2022 Eindhovens Dagblad.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Afgelopen vrijdag 13 mei, zei Martin Boeman in het Eindhovens Dagblad dat de huidige werkenden veel meer recht hadden op een groter deel van de pensioenpot, omdat zij drie maal zoveel premie hadden betaald.
Het stuk, van Martin Boerman is meteen op 13 mei gepost door Hettie Keizers van de werkorganisatie op de Facebooksite "Vrienden van FNV-senioren." Zonder commentaar overigens, maar Hettie staat voor 1000 % achter Tuur Elzinga en het royement van FNV-senioren voorzitter Jan de Jong

20220516 Kennisbank ABP Pensioen

Maandag 16 mei 2022 Frans Nijhof.
Tweet van Frans Nijhof.
Het geld klotst tegen de plinten bij ABP, die Herren bitten zur Kasse, maar geen geld voor indexering. Volstrekt belachelijk systeem, de cijfers op een rijtje:
@Wolzak

Maandag 16 mei 2022 Ad Broere.
Ad Broere:
“De nieuwe pensioenwet zet de deur open voor de commerciële verzekeraars om de belegde reserves van de pensioenfondsen over te nemen en individuele pensioenregelingen overeen te komen. Daarmee komt een einde aan een van oorsprong sociale regeling, gebaseerd op onderlinge solidariteit. Uit de pot werden zowel de nabestaanden van jong overledenen als van op hoge leeftijd overledenen betaald. De klad kwam erin toen de werkgevers - met de overheid voorop - hun begerige blikken richtten op de rijkgevulde pensioenpotten, opgebouwd dankzij de spaarzin van Nederlanders. Hoge pensioenpremies waren nooit een probleem, want daardoor was een goed ouderdoms- en nabestaandenpensioen gegarandeerd.

Lees hier artikel van Ad Broere verder op Linkedin 

20220516 KBO Brabant Kikker

 
(Wilma Berkhout)
Als u onlangs een lezing van Rob De Brouwer heeft bijgewoond, dan weet u dit al:
Van de 63.000 werknemers van de Parijse Metro (RATP) mag twee derde op z’n 57e stoppen met werken. Metrobestuurders mogen zelfs op hun 52e al met pensioen. Gemiddeld stopt een RATP’er met 56 jaar, terwijl Franse ambtenaren doorwerken tot hun 61e en werknemers in de privésector tot hun 63e. Het personeel van de RATP krijgt gemiddeld € 3.705 bruto pensioen, 24 procent meer dan personeel in de particuliere transportsector in Frankrijk.
Vergelijken we dat met Nederland, dan zien we bij het openbaar vervoer binnenkort een officiële pensioenleeftijd van 67 jaar en een pensioenuitkering inclusief AOW van maximaal 80% over een gemiddeld inkomen van niet meer dan € 36.000, dat is € 2.500 bruto per maand. Maar het achterblijven van de indexatie heeft op korte termijn een vervelend gevolg: de 80% wordt nog maar 65%. Minder dan € 2.000 per maand. Een metrobestuurder in Parijs gaat dus meer dan 15 jaar eerder met pensioen en krijgt dan een 80% hoger pensioen.
Bovendien heeft Nederland € 2.000 miljard pensioenvermogen gespaard; Frankrijk € 7 miljard.
Als president Macron het in zijn hoofd haalt om voor te stellen de pensioenleeftijd met ook maar één jaar op te schuiven of de -pensioenuitkering niet te indexeren, dan vliegen de stoeptegels van de Champs-Elysées je om de oren.
Hier laten volk én volksvertegenwoordiging de pensioenonteigening gewoon gebeuren.

Maandag 16 mei 2022.
 
(reactie Wilma Berkhout)
In PensioenPro staat vanochtend juichend dat 20 pensioenfondsen kunnen indexeren. Maar niet ABP. PFZW, PMT en PME, de grote 4.
De cijfers per 30 april 2022.
ABP.
Dekkingsgraad 123 %
Waarde Activa gedaald met 17 miljard van 531 Naar 514 miljard.

Zondag 15 mei 2022 NRC.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Zeer behartigenswaardige column op pagina 2 van Arjen van Veelen.
Over solidariteit dat in de haven tot goed verdienende banen heeft geleid. Toch nog steeds flexwerk.
Een citaat:
"En dan stak mijn baantje nog relatief gunstig af bij flexwerk in bijvoorbeeld de thuiszorg. Dat havenwerk goed betaalt is geen toeval: de haven van Rotterdam is zo’n beetje de plek waar het staken is uitgevonden. De oudere havenwerkers vertelden me verhalen, over hoe de hele haven solidair plat ging als er ergens iets mis was. Zo dwongen ze goede banen af. De verhalen van die oude mannen vond ik heel inspirerend. Saamhorigheid is een uitstekend kompas in het ik-tijdperk."

Woensdag 11 mei 2022.
KBO- Brabant:
Hoewel bescherming van pensioendeelnemers in België beter is geregeld, maakt de Nederlandse toezichthouder verhuizing van een pensioenfonds naar België haast onmogelijk. Artikel in Belgische krant De Tijd met Rob de Brouwer, Hans van Meerten en Wilma Schrover. Al wat ouder, dus nu leesbaar.

Lees hier het artikel in TIJD.BE