In de nieuwsbrief van november komen oa. de volgende onderwerpen aan bod:
Kerstcadeautje; samenvating eerste Nationale Pensioendebat op 26 november jl.; Poll december 2016; etc.
Lees hier meer

 

Joep Schouten is door de Algemene Ledenvergadering bij acclamatie benoemd tot interim voorzitter van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG).

Lees hier meer.
 

Een slag gewonnen

Voor het vaststellen van de dekkingsgraad zijn er twee variabelen. De rekenrente is de basis om te berekenen of op langere termijn kan worden voldaan aan de verplichtingen. Hoe hoger de rente, hoe minder geld nodig is om te kunnen voldoen aan de verplichtingen. De tweede variabele is de discontovoet. Deze is van invloed op de te betalen premie. Hoe lager de discontovoet, hoe meer premie moet worden betaald.