In de acties tegen de benoeming van Borghouts als voorzitter van het ABP speelt de NBP een prominente rol. Zie het betreffende fragment bij Eénvandaag TV van maandag 15 juni 2009. Resultaat van alle commotie is dat de rol van Borghouts bij het ABP per 1 augustus 2009 uitgespeeld is. Het is mooi te kunnen concluderen dat het aanpakken van misstanden werkt.

Harry Borghouts blijft de gemoederen bezig houden, en zijn positie als voorzitter van het ABP is langzaamaan onhoudbaar geworden. Ook een brief die bij Provinciale Staten van Noord Holland is binnengekomen liegt er niet om.

De onderkruipersrol van de ANBO valt overal heel slecht. Lees de reactie van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel aan ANBO en aan de vaste Kamercommissie SZW.

Nu het rapport van de onderzoekcommissie van de provincie Noord Holland uit is, is eens te meer duidelijk dat Harry Borghouts volstrekt ongeschikt is als voorzitter van het ABP. In een brief laat de NBP opnieuw weten dat Borghouts niet te handhaven is als voorzitter.

In de schandalige OPTAS-affaire waarbij het pensioengeld van havenarbeiders verjubeld is, weigeren de regenten die dit fonds besturen op te stappen.

De werkgevers grijpen de huidige crisis aan om de pensioenen verder te willen versoberen. In diverse krantenberichten wordt dit betoogd.  Maar is die druk van werkgeverszijde wel terecht? Daar kun je oprecht aan twijfelen.

De afgelopen week verschenen er in de pers weer de nodige verontrustende berichten. Misstanden worden nooit aangepakt, maar altijd wordt geprobeerd de Zwarte Piet bij de deelnemers in de pensioenfondsen te deponeren. Minister Donner voorop, zie zijn brief aan de Tweede Kamer. Ook minister Bos weet wel raad met ons uitgestelde loon. Dat kan volgens hem het beste bij falende banken gestald worden. Hoe verzint de man het…. Ook de hooggeleerde Bovenberg en consorten weten van wanten. Plannen te over, de deelnemers zijn altijd de klos. Tenslotte onze vakbondsbestuurders die een monopolie hebben op het belegggingsbeleid bij onze fondsen. Helaas zijn ze zelfs incompetent als het om hun eigen beleggingen gaat. Binnenkort volgt ons kommentaar.

De pensioenproblematiek heeft tegenwoordig een hoge nieuwswaarde. NBP-voorzitter Kees de Lange is een aantal malen opgetreden op nationale televisie, onder meer om te praten over het Pensioenmanifest. Op maandag 13 april 2009 trad hij op bij “Tijd voor Max” (bekijk het betreffende fragment, 15 minuten na de start van de videoclip). Op maandagavond 11 mei 2009 was er een optreden bij “Pauw en Witteman”, en een zeer opvallend moment uit deze talkshow werd herhaald bij “De wereld draait door” (bekijk het betreffende fragment, 3 minuten en 30 seconden na de start van de videoclip). Ook was Leo van Heesch op maandag 20 april 2009 op NOVA-TV om de weerzin van de NBP tegen de benoeming van Borghouts bij het ABP te verwoorden.

Het NBP Jubileum Symposium op 12 mei 2009 in de Nieuwe Kerk in Den Haag was een groot succes. In de media werd veel aandacht besteed aan het Symposium zelf, aan het Pensioenmanifest, en aan de zorg en woede die duidelijk bij veel ouderen heerst. De landelijke en regionale pers liet zich niet onbetuigd, lees b.v. ‘Gepensioneerde ambtenaren spuwen gal over ‘hun’ ABP’ van Laura van Baars in Trouw van 13 mei 2009 (volledig artikel hier). In de landelijke pers van 16 mei 2009 hielden vervolgens Laura van Baars in ‘De strijd van de woedende oudere’ in Trouw,  (Lees het artikel hier) en Yvonne Doorduyn in de Volkskrant beschouwingen waar wel het één en ander op af te dingen valt. Lees hierover het weblog van Kees de Lange.

Op 11 mei 2009 vindt er in Nieuwspoort (Den Haag) een persconferentie van de NBP plaats. Bij deze gelegenheid worden het NBP-Pensioenmanifest en het protestlied “Guus ga naar huus”, gezongen door Frits Lambrechts, tekst Jack Gadellaa, naar een idee van Jan Nagel, gelanceerd.

Op 12 mei 2009 vindt in de Nieuwe Kerk in Den Haag ons symposium “Paalrot in Pensioenpijlers” plaats. Bij deze bijeenkomst zullen onder meer het Pensioenmanifest en onze eisen om de thans bestaande misstanden aan te pakken toegelicht worden. Voorts is er een aantal kritische sprekers uitgenodigd. Na de pauze vindt er een paneldiscussie plaats tussen de zaal en een viertal leden van de Tweede Kamer, dit alles onder de kundige leiding van Marcel van Dam.

We verwachten zeer levendige bijeenkomsten, waarbij de verontrusting en de woede van de ouderen in onze samenleving over de recente ontwikkelingen op pensioengebied onomwonden tot uitdrukking zullen komen.

Ondanks herhaalde verzoeken en toezeggingen krijgt de NBP nog steeds geen ruimte in ABP-publicaties om zich te kunnen richten tot alle ABP-gepensioneerden die een belangrijke doelgroep van onze organisatie uitmaken. Op 6 mei heeft de NBP over dit onderwerp een dringende brief aan het ABP gericht. We wachten nog op antwoord.

Op 21 april 2009 bleek de ANBO een schandalige brief aan de Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid geschreven te hebben waarin de andere ouderenorganisaties van alles en nog wat beschuldigd werden. De NBP reageerde op 6 mei met een scherpe brief aan de ANBO. Ook de NVOG liet zich niet onbetuigd en reageerde in een Nieuwsbrief. En op 10 mei lieten alle leden van het Platform SOI hun woede nog eens schriftelijk blijken. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

De benoeming van Harry Borghouts tot interim bestuursvoorzitter heeft veel stof doen opwaaien. De NBP acht hem incompetent voor deze zware functie en wendt zich in een brief tot De Nederlandsche Bank (DNB) als toezichthouder. Enige tijd later komt DNB met een uitermate nietszeggend antwoord. Intussen heeft NOVA de zaak opgepakt en aan de orde gesteld op maandag 21 april 2009. Kijk naar deze uitzending. In de landelijke en regionale pers wordt veel aandacht aan de zaak besteed. Ook zijn aan de hand van de brief van de NBP door de SP en een aantal andere fracties zeer kritische Kamervragen gesteld.