De afgelopen week verschenen er in de pers weer de nodige verontrustende berichten. Misstanden worden nooit aangepakt, maar altijd wordt geprobeerd de Zwarte Piet bij de deelnemers in de pensioenfondsen te deponeren. Minister Donner voorop, zie zijn brief aan de Tweede Kamer. Ook minister Bos weet wel raad met ons uitgestelde loon. Dat kan volgens hem het beste bij falende banken gestald worden. Hoe verzint de man het…. Ook de hooggeleerde Bovenberg en consorten weten van wanten. Plannen te over, de deelnemers zijn altijd de klos. Tenslotte onze vakbondsbestuurders die een monopolie hebben op het belegggingsbeleid bij onze fondsen. Helaas zijn ze zelfs incompetent als het om hun eigen beleggingen gaat. Binnenkort volgt ons kommentaar.

De pensioenproblematiek heeft tegenwoordig een hoge nieuwswaarde. NBP-voorzitter Kees de Lange is een aantal malen opgetreden op nationale televisie, onder meer om te praten over het Pensioenmanifest. Op maandag 13 april 2009 trad hij op bij “Tijd voor Max” (bekijk het betreffende fragment, 15 minuten na de start van de videoclip). Op maandagavond 11 mei 2009 was er een optreden bij “Pauw en Witteman”, en een zeer opvallend moment uit deze talkshow werd herhaald bij “De wereld draait door” (bekijk het betreffende fragment, 3 minuten en 30 seconden na de start van de videoclip). Ook was Leo van Heesch op maandag 20 april 2009 op NOVA-TV om de weerzin van de NBP tegen de benoeming van Borghouts bij het ABP te verwoorden.

Het NBP Jubileum Symposium op 12 mei 2009 in de Nieuwe Kerk in Den Haag was een groot succes. In de media werd veel aandacht besteed aan het Symposium zelf, aan het Pensioenmanifest, en aan de zorg en woede die duidelijk bij veel ouderen heerst. De landelijke en regionale pers liet zich niet onbetuigd, lees b.v. ‘Gepensioneerde ambtenaren spuwen gal over ‘hun’ ABP’ van Laura van Baars in Trouw van 13 mei 2009 (volledig artikel hier). In de landelijke pers van 16 mei 2009 hielden vervolgens Laura van Baars in ‘De strijd van de woedende oudere’ in Trouw,  (Lees het artikel hier) en Yvonne Doorduyn in de Volkskrant beschouwingen waar wel het één en ander op af te dingen valt. Lees hierover het weblog van Kees de Lange.

Op 11 mei 2009 vindt er in Nieuwspoort (Den Haag) een persconferentie van de NBP plaats. Bij deze gelegenheid worden het NBP-Pensioenmanifest en het protestlied “Guus ga naar huus”, gezongen door Frits Lambrechts, tekst Jack Gadellaa, naar een idee van Jan Nagel, gelanceerd.

Op 12 mei 2009 vindt in de Nieuwe Kerk in Den Haag ons symposium “Paalrot in Pensioenpijlers” plaats. Bij deze bijeenkomst zullen onder meer het Pensioenmanifest en onze eisen om de thans bestaande misstanden aan te pakken toegelicht worden. Voorts is er een aantal kritische sprekers uitgenodigd. Na de pauze vindt er een paneldiscussie plaats tussen de zaal en een viertal leden van de Tweede Kamer, dit alles onder de kundige leiding van Marcel van Dam.

We verwachten zeer levendige bijeenkomsten, waarbij de verontrusting en de woede van de ouderen in onze samenleving over de recente ontwikkelingen op pensioengebied onomwonden tot uitdrukking zullen komen.

Ondanks herhaalde verzoeken en toezeggingen krijgt de NBP nog steeds geen ruimte in ABP-publicaties om zich te kunnen richten tot alle ABP-gepensioneerden die een belangrijke doelgroep van onze organisatie uitmaken. Op 6 mei heeft de NBP over dit onderwerp een dringende brief aan het ABP gericht. We wachten nog op antwoord.

Op 21 april 2009 bleek de ANBO een schandalige brief aan de Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid geschreven te hebben waarin de andere ouderenorganisaties van alles en nog wat beschuldigd werden. De NBP reageerde op 6 mei met een scherpe brief aan de ANBO. Ook de NVOG liet zich niet onbetuigd en reageerde in een Nieuwsbrief. En op 10 mei lieten alle leden van het Platform SOI hun woede nog eens schriftelijk blijken. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

De benoeming van Harry Borghouts tot interim bestuursvoorzitter heeft veel stof doen opwaaien. De NBP acht hem incompetent voor deze zware functie en wendt zich in een brief tot De Nederlandsche Bank (DNB) als toezichthouder. Enige tijd later komt DNB met een uitermate nietszeggend antwoord. Intussen heeft NOVA de zaak opgepakt en aan de orde gesteld op maandag 21 april 2009. Kijk naar deze uitzending. In de landelijke en regionale pers wordt veel aandacht aan de zaak besteed. Ook zijn aan de hand van de brief van de NBP door de SP en een aantal andere fracties zeer kritische Kamervragen gesteld.

Lees ons kritische Pensioenmanifest, beluister het protestlied “Guus ga na huus”, gezongen door Frits Lambrechts, en bekijk de bijbehorende videoclip. Maak uw omgeving vooral attent op ons NBP-manifest en op ons protestlied.

Gepensioneerde werknemers van Akzo Nobel krijgen van hun voormalig werkgever alsnog de tegemoetkoming in ziektekostenpremie. Dat is het resultaat van een rechtszaak aangespannen door onder meer CNV Chemie en energie, onderdeel van de CNV BedrijvenBond.

“De gepensioneerden van Akzo Nobel kunnen opgelucht ademhalen”, zegt Jelle Loosman, bestuurder van de CNV Chemie en energie. “Ze krijgen vanaf nu weer een jaarlijks bedrag van rond de 300 euro voor ziektekosten van hun oud werkgever. Dat we dit uiteindelijk goed hebben geregeld voor de gepensioneerden voor Akzo Nobel is ook gunstig voor anderen. Dit heeft een voorbeeldfunctie en geeft ons meer ruimte in procedures met andere grote bedrijven over een ziektekostenvergoeding voor gepensioneerden.”

In 2006 kondigde Akzo Nobel aan de ziektekostenbijdrage voor gepensioneerden stop te zullen zetten. De CNV-bond ging daar niet mee akkoord, spande samen met andere vakbonden een rechtszaak aan tegen het bedrijf en won. Daartegen ging Akzo Nobel vervolgens in hoger beroep. Maar gelijktijdig zocht Akzo Nobel ook opnieuw contact met de bonden voor nader overleg. “Dat leidde uiteindelijk tot een goede regeling”, meldt Loosman. “Ook krijgen de mensen compensatie voor de tijd dat ze geen geld voor ziektekosten hebben ontvangen. Ik ben, al met al, blij dat Akzo Nobel op de langere termijn toch heeft laten zien oog te hebben voor redelijke en betrouwbare arbeidsvoorwaarden zijn medewerkers, zelfs als dat oud-medewerkers zijn.”

Het al dan niet geïndexeerd zijn van de opgebouwde pensioenrechten, maakt een groot verschil voor de hoogte van het uiteindelijke pensioen.

Indexatie van pensioen is niet alleen van belang voor ingegane pensioenen. Ook als u een nog niet ingegaan pensioen hebt, maar dus wel pensioenrechten hebt opgebouwd, speelt deze indexatie. Bij een goede middelloonregeling wordt het opgebouwde pensioen namelijk meestal wèl geïndexeerd. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat ongeveer een derde van alle pensioenregelingen überhaupt geen indexatietoezeggingen kent. Niet in de opbouwfase, maar ook niet in de uitkeringsfase. Tja, dat is dan een mager pensioen. Toch goed om even te checken hoe dat bij uw pensioenregeling is.

Het is natuurlijk wel zo dat als u geen geïndexeerd pensioen hebt, u en uw werkgever daar ook niet voor betalen. Alles heeft immers z’n prijs, vooral ook een geïndexeerd pensioen. Let daarom goed op uw indexatielabel dit jaar. Daarin wordt precies aangegeven hoe uw toezegging luidt èn hoe groot de kans is dat dit daadwerkelijk betaald kan worden. Dit label is overigens niet verplicht vanaf 1 januari, maar vanaf 1 april 2009.

(HFD, 10-1-09, mr Theo Gommer, pensioenadvocaat)