item webimage 20180712082252 pensioenmeter

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in juni gelijk gebleven op 111%. De beleidsdekkingsgraad (d.i. het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden) , die leidend is voor kortingen en indexatie, steeg naar 109%.

 

De pensioendeskundigen Victor Vincent en Olivier Roodenburg van KPMG schreven vorig jaar het duidelijke artikel Persoonlijke pensioenpot leidt niet tot gewenste eenvoud en duidelijkheid. En die conclusie is heden ten dage nog steeds van kracht.

Lees hier meer.