Wilma Berkhout (voorzitter Ledenraad NBP)

De Advocaat-generaal Peter Wattel geeft de wetgever verregaand op zijn donder: "willekeur en discriminatie."
Binnenkort doet de Hoge Raad uitspraak in deze zaak.
’. Volgens de A-G is het gemiddelde rendement nauwelijks relevant voor het individuele rendement. Daarmee is de box 3-heffing vanaf 2017 een ‘tot systeem verheven willekeur’. En uit de ontwikkelingen vóór 2017 leidt de A-G af dat de overheid ook in die jaren al de bedoeling had ‘om spaarders en risicomijders (vergaand) te overbelasten’ en daarmee te compenseren dat de ‘bovengemiddelden’ in feite te weinig belasting betalen."
Bij bovengemiddelden denk aan de onroerend goed in Amsterdam bijvoorbeeld. Daar mag de spaarder -wiens spaargeld nog al eens zijn pensioen is- voor opdraaien. Zeker voor het toekomstig pensioen van ZZP-ers en Flexwerkers.

Ton Verlind Media 16 april 2021.
In dezelfde trend als Dirk Bezemer voor de Volkskrant (ook 16 april 2021) schreef nav de CBS claim als framend "tegengif" van de overheid richting het indrukwekkende programma van Jeroen Pauw "Scheefgroei in de polder." Dat programma is gebaseerd op het even indrukwekkende boek "Fantoomgroei" van Sander Heijne en Hendrik Noten.
Ook in het pensioendossier wordt het volk zo belazerd met de presentatie van politieke keuzen tegen het algemeen belang en voor een elite. Ton Verlind laat hier zien dat journalisten zich voor die kar laten spannen.

Lees hier het artikel in Ton Verlind media.

Volkskrant 16 april 2021.
Dirk Bezemer.
Hij maakt aardig gehakt met de bewering van het CBS dat de lonen zijn mee gestegen met de groei.
Maar ja het CBS is niet onafhankelijk maar wordt gestuurd door de gewenste uitkomsten van onze regering.
Onze regering kiest al sedert eind jaren '80 voor het grote kapitaal en de bedrijven en niet voor werknemers.
En laten we het over de ouderen maar helemaal niet hebben.
Wel toevallig dat net in de enorme bijval voor het programma "Scheefgroei in de polder," van Jeroen Pauw dit "regering tegenbericht" komt. In het pensioendossier maken we niets anders mee. De valse framing van de regering en de pensioenindustrie dat het slecht gaat met de pensioenen blijft je om de oren vliegen.
Hier gaat het dus ook om het verpakken van politieke keuzen als onvermijdelijkjheid. Net als bij veel onderwerpen zoals het verhogen van de AOW-leeftijd als noodzakelijkheid gepresenteerd, hetgeen het niet is. Of over de kosten van de vergrijzing.

Dit is wat alle pensioendeelnemers boven het hoofd hangt bij het voorgestelde "Casino-pensioen"
AFM vreest voor ongelukken bij pensioenkeuze
Mensen kunnen steeds meer kiezen wat voor pensioen ze willen. Maar ze zijn lang niet altijd in staat de gevolgen van hun keuzes te overzien en dat kan tot ongelukken leiden.
Peet Vogels 13-04-21

Lees hier het artikel verder in AD

NRC 13 april 2021.
"....................... Ook moeten werkgevers en overheid inventariseren hoe ze situaties creëren waaronder ouderen zolang mogelijk kunnen doorwerken......................."
Geloof maar dat met deze berichtgeving in alle kranten, het pensioenakkoord, waarin de aanvullende pensioenen werden verkwanseld voor tijdelijke stagnatie van het steeds verhogen van de AOW-leeftijd en eerder met pensioen voor zware beroepen, in de huidige tijd gewoon onderuit wordt gehaald door de (nieuwe) regering.
Het wordt weer eens als een noodzakelijke onvermijdelijkheid gepresenteerd om ouderen van hun pensioen en AOW te beroven en de belasting voor ouderen verder te verhogen.
De AOW- en pensioenleeftijd zal gewoon verder verhoogd worden, de AOW gefiscaliseerd en indexatie van uw eigen uitgestelde loon wordt omgezet in afgesteld uitgesteld loon. Uw geld gaat naar de huidige "jeugd" wiens leven veel zwaarder is dan dat u ooit hebt meegemaakt in uw leven.
De rapporten die dit "onderbouwen", liggen klaar
Dat er meer dan geld genoeg is, er keuze genoeg is, dus betaalbare alternatieven zijn, en ook voor de huidige jongeren straks 65 gewoon haalbaar blijft, wordt u niet verteld en journalisten slikken alles voor zoete koek. Dat komt de neoliberale partijen en de lobby van het bovenste deel van "De scheefgroei in de polder" goed uit. Worden zij nog rijker.

Lees hier het hele artikel.

NRC maandag 12 april 2021.

Wilma Berkhout

Recensie van het programma "Scheefgroei in de polder," van Jeroen Pauw.
Kijken al u de aflevering niet gezien heeft. 18 April 2021 komt deel 2.
".....Daar was-ie weer, de man die Nederland een „waanzinnig gaaf land” noemde. Het fragment werd getoond in een compilatie van citaten over de mooie, rijke en gelukkige staat in de rivierdelta aan de Noordzee. In Scheefgroei in de polder diende de verhullende vreugdespraak zondagavond als contrast met de werkelijke boodschap. ...."

lees hier het artikel

Beste begunstiger/donateur,

Er is nog een verlies aan koopkracht van ons pensioen als gepensioneerde voorgesteld in de verkiezingsprogramma’s voor 2021: de fiscalisering van onze AOW-uitkering.

Wat betekent fiscalisering AOW?

Fiscalisering AOW is het betalen van de AOW-uitkeringen uit de algemene middelen, ofwel uit de belasting. Dit betekent dat de AOW-premies, die nu alleen door werkenden worden betaald, worden aangevuld door extra belastingheffing bij gepensioneerden. Gepensioneerden betalen nu in de eerste twee belastingschijven geen AOW-premie (17,9%). Het is de bedoeling om het belastingtarief voor gepensioneerden in 18 jaar tijd jaarlijks te verhogen met 1% van nul procent tot 17,9%. Dat zal voor de gepensioneerden leiden tot een inkomensachteruitgang tot bijna 20 procent (berekend door het Centraal Planbureau). Een stille beroving en een geniepige nivellering van koopkracht van inkomens.

Lees hier verder.

Telegraaf 9 april 2021.


De levensverwachting daalt. De AOW leeftijd kan echter niet meer omlaag. Pensioen na 45 jaar van de baan en de AOW-leeftijd maar een klein beetje vertraagd in verhoging.
Voor dit miserabel resultaat gaan de (gewezen) pensioen deelnemers hun aanvullend pensioen hoogst onzeker schommmelend met de beurs zien worden, met variabele uitkeringen, die een hoog risico hebben steeds lager te worden. Op naar een substantiele armoedeval met fiscalisering van de AOW en een lager en onzeker aanvullend pensioen.
Ik zie van nabij in de praktijk, het gedrocht geboren worden omdat ik in de pensioencommissie zit van een verenging van gepensioneerden.
Bedankt FNV voor deze schandalige resultaten. De pensioendeelnemers verraden voor twee dooie mussen. En als er nu geen geld was...........Let op komende 22 april maar weer eens op de waarde van de beleggingen in de pensioenfondsen.
Jullie kennen Koolmees toch onderhand. De lobby van de pensioenindustrie heeft de overheid in de greep. Al vanaf ongeveer 2000.

Lees hier het artikel in de Telegraaf.

Beste begunstiger/donateur,

‘Je hoeft geen complotdenker te zijn om een breed parlementair onderzoek naar het pensioenbeleid te wensen’

“Heeft u het ook gezien? Het televisie-consumentenprogramma Radar dat onlangs inging op het faillissement van levensverzekeraar Conservatrix eind 2020? De financiële gevolgen voor de 45.000 polishouders zijn groot. Kunnen ze hun uitvaart of levensonderhoud blijven betalen? Was dit faillissement te voorkomen geweest door de overheid en door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB)? Waarom is in 2019 in Nederland het financiële vangnet – de opvangregeling voor verzekeraars – afgeschaft, terwijl er in Europa allerlei garantieregelingen bestaan om consumenten te beschermen als een verzekeraar failliet gaat?

 

Lees hier het hele artikel.

Vrijdag 26 maart 2021. (Wilma Berkhout)
Brief van de OSF-fractie in de Eerste Kamer aan Wouter Koolmees.
Scherpe constateringen en scherpe vragen. Was de pers maar zo oplettend.
Dit is zo'n constatering:
".....Het lid van de OSF-fractie concludeert uit het vorenstaande dat de PFZW de pensioenbetaling uit de beleggingsresultaten kan realiseren. Voorts wordt geconcludeerd dat er door gepensioneerden geen uitnamen uit het pensioenfonds zijn van de door hen gestorte premie.
Met andere woorden wat de huidige gepensioneerden gedurende hun werkzame leven wettelijk verplicht in het pensioenfonds.
hebben gestort, blijft in volle omvang in het pensioenfonds. Daardoor blijft het in lengte der tijden renderen ten gunste van toekomstige pensioentrekkers....."

 

Lees hier het document.