Woensdag 11 mei 2022 Impressie van 10 mei 2022.

Zondag 15 mei 2022.
John Kersten post zijn aandeel in het rondetafelgesprek namens De Koepel, ANBO, KBO-PCOB en NOOM. Terecht wordt deze combinatie van ouderenorganisaties steeds feller in zijn bewoordingen over de WTP: "onacceptabel zoals het wetsvoorstel er nu ligt."
KBO-Brabant (na KBO-PCOB) de tweede grote algemene ouderenorganisatie in Nederland (ja ze gaan landelijk en dan kunt u vanuit het hele land lid worden, nog even geduld) had met directeur Wilma Schrover ook een belangrijke bijdrage. Die is ook terug te kijken en beluisteren , net als de bijdrage van Rob de Brouwer.
In deze post ook de bijdrage van Wilma Schrover namens KBO-Brabant en daarna in post twee de bijdrage van Rob de Brouwer, pensioenadviseur van KBO-Brabant en oud voorzitter van NBP (hij is van harte lid van beide organisaties) Hij was de nieuwe lijsttrekker voor het VO-ABP voor NBP, gesteund door KBO-Brabant en KBO-Noord-Holland, en is gekozen samen met José Matheij van Redhetpensioenstelel en de welbekende Martin van Rooijen. Een illuster trio.
U ziet wij bundelen al onze krachten om ook op plekken van invloed in de pensioenwereld te komen.

Kijk hier het Debat WTP terug

Dinsdag 10 mei 2022 Eindhovens Dagblad.
 
(reactie Wilma Berkhout)Ik werd boos een paar dagen geleden toe een gepensioneerde lezer van het ED in zijn onschuld de vakbonden opriep om ook voor hun gepensioneerde leden en oud-leden op te komen.
Bij zoveel onrecht en een volslagen onnodige en idiote stelselwijziging van 2,5 maal het BBP,.
IJskoud wordt een flink deel onteigend van hun pensioen en worden zij opgeofferd voor andere (vermogende) belanghebbenden die veel geld aan hún pensioen verdienen en nog veel meer willen gesteund door de vakbonden en de coalitiepartijen mét Groen Links en de PvdA.
Die kijken weg, vertellen sprookje en sussen de pensioendeelnemers en gepensioneerden in slaap met een valse belofte dat "iedereen er op vooruit ga
 
Lees hier het artikel in de ED

 

20220510 nummer 1 VO ABP

Dinsdag 10 mei 2022.

In één klap de grootste fractie!
Op 9 mei werd de uitslag van de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan van het ABP bekendgemaakt. Het Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur van het pensioenfonds ABP vooraf over beleid en beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur goed heeft gehandeld. Belangrijk dus!
De 48 leden van het Verantwoordingsorgaan vertegenwoordigen de 2,9 miljoen werknemers, werkgevers en gepensioneerden van ABP. Voor de kiesgroep deelnemers zijn 19 zetels beschikbaar, voor de kiesgroep gepensioneerden 13 zetels.
Zoals bekend deden KBO-Brabant en KBO Noord-Holland mee aan deze verkiezingen door zich te verbinden aan de lijst van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen NBP. Lijsttrekker Rob De Brouwer is ook actief als lid en pensioenadviseur van KBO-Brabant. Dankzij uw steun kreeg 'onze' lijst de meeste stemmen in de kiesgroep gepensioneerden bij de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan. Met drie zetels is de NBP nu in één klap de grootste fractie. Naast Rob De Brouwer zijn ook José Matheij en Martin Van Rooijen gekozen.
Wij wensen Rob, José en Martin veel succes en danken u voor uw steun!

 

Maandag 9 mei 2022 TROUW.
Econoom Dirk Bezemer sprak op 22 april 2022 in het rondetafelgesprek van SZW over de Wet Toekomst Pensioenen. Zijn positionpaper was kraakhelder en duidelijk.
Interview in Trouw van gisteren.
Er is genoeg geld in Nederland, zegt econoom Dirk Bezemer. ‘Het is jarenlang de verkeerde kant op gerold’
Ja, er was een coronacrisis en ja, Nederland voelt de gevolgen van de Oekraïne-oorlog. Maar dat die combinatie mensen in de financiële problemen brengt, dat zou niet moeten, zegt econoom Dirk Bezemer. ‘Dit rijke land moet zich schamen voor de werkende armen.’

Maandag 9 mei 2022 PensioenPro.
 
(reactie Wilma Berkhout)
De aap komt uit de mouw! Gepensioneerden zijn in het nieuwe stelsel nog veel slechter af dan onder de huidige regels!
De actuaris spreekt.
PensioenPro:
"In het huidige Wetsvoorstel toekomst pensioenen maken een aantal regels een koopkrachtig pensioen bijna onmogelijk.

Maandag 9 mei 2022 AD en ED.
 
(reactie Wilma Berkhout)Pieter Omtzigt en Laurens Dassen maken een integriteitsnota, die belangenverstrengeling , ook bij lobby's moet tegengaan.
Omtzigt beseft drommels goed dat bij het pensioendossier een lobby gaande is.
" U beschrijft grote misstanden en schandalen, zoals rond de toeslagen en het Gronings gas. Zouden die voorkomen kunnen zijn als deze integriteitsmaatregelen al van kracht waren?
Omtzigt: ,,Nee, dat niet. Maar als je het hebt over lobby: Shell en de NAM hadden makkelijk toegang tot de ministeries, de toeslagenouders niet hoor. Met meer openheid en betere antilobbymaatregelen hadden we wel sneller oplossingen gehad in Groningen. Nu werd de gaskraan na de gevaarlijke aardbeving van Huizen nog twee lang vol open gedraaid. Dassen: ,,Lobby is niet verboden, maar het moet wel transparant zijn. Bij grote politieke besluiten ontbreekt nu meestal de beschrijving van deze beïnvloeding. NEEM HET CORONAHERSTELFONDS EN DE PENSIOENWET DIE NU SPELEN: DIE LOBBYPARAGRAAF ONTBREEKT DAAR NU."
Omtzigt: ,,JA, EN DENK JE DAT ROND DIE MILJARDENDOSSIERS GEEN LOBBY GAANDE IS? OP AL DIE VLAKKEN MOETEN WE STAPPEN ZETTEN
 
Lees hier het artikel in ED

Johan van der Veen (Ouderen in opstand)

EN DE KOPPELING MET DE AOW?
Die koppeling is voor de coalitie een pijnpunt in de begroting.
Ik vermoed dat deze neoliberale sociaaldemocraat de belangen van de ouderen wel eens ondergeschikt zou kunnen maken aan de PR voor 14 euro. Worden ouderen weer eens het slachtoffer van koehandel?
Ook zij kan de kick van het zogenaamd invloed hebben, niet missen.

Lees hier het artikel op msn.com