NRC Woensdag 19 mei 2021.
"..................Behalve een organisatorisch probleem constateert de Rekenkamer ook een democratisch tekort: de Tweede Kamer werd vaak niet vooraf geïnformeerd over uitgaven in de crisis – en dat is strijdig met het ‘budgetrecht’ van de Kamer, een van de pijlers onder het staatsbestel. Visser: „Dit is niet zomaar een technocratisch probleempje, het is een democratisch probleem.”
Je kunt zeggen: het is crisis, nood breekt wet, logisch dat democratie en boekhouding kraken. Maar Arno Visser zegt dat niet, tijdens een gesprek op zijn kantoor in Den Haag. Veel van die problemen waren er al ver vóór de coronacrisis. Door de pandemie zijn ze volgens hem alleen pijnlijk zichtbaar geworden. ...................
Waarom tekent dit probleem zich nu pas zo scherp af?
„De economie draaide als een tierelier. Dat maskeert veel. En ons zelfbeeld is dat we op administratief gebied heel modern zijn en het financiële beheer op orde hebben. Maar nu blijkt de Nederlandse overheid minder goed georganiseerd dan gedacht. ......

NRC Woensdag 19 mei 2021.
"..................Behalve een organisatorisch probleem constateert de Rekenkamer ook een democratisch tekort: de Tweede Kamer werd vaak niet vooraf geïnformeerd over uitgaven in de crisis – en dat is strijdig met het ‘budgetrecht’ van de Kamer, een van de pijlers onder het staatsbestel. Visser: „Dit is niet zomaar een technocratisch probleempje, het is een democratisch probleem.”
Je kunt zeggen: het is crisis, nood breekt wet, logisch dat democratie en boekhouding kraken. Maar Arno Visser zegt dat niet, tijdens een gesprek op zijn kantoor in Den Haag. Veel van die problemen waren er al ver vóór de coronacrisis. Door de pandemie zijn ze volgens hem alleen pijnlijk zichtbaar geworden. ...................
Waarom tekent dit probleem zich nu pas zo scherp af?

Een Interview in het Belgische De Tijd met professor Hans van Meerten, Wilma Schrover, directeur KBO-Brabant en Rob de Brouwer.
Een overstap naar België heeft geen invloed op sociaal en arbeidsrecht, maar wel op de pensioenregels. In België past men IORP II correct toe. Het kent dus een hogere rekenrente. Maar Nederland heeft obstakels ingebouwd om de knellende greep op de pensioenen te behouden.
Pensioenfonds Exxon Mobile heeft de overstap naar België gemaakt.

KBO-Brabant heeft dit mooi voor elkaar.
".........Goed bericht voor veel mensen die door een verkeerde AOW-keuze in de financiële problemen zijn geraakt. Herstel is nu mogelijk!
KBO-Brabant heeft zich hiervoor hard gemaakt samen met toenmalig, resp. huidig Tweede Kamerlid Corrie van Brenk en René Peters. Onze gezamenlijke inspanningen worden nu beloond......"

Lees hier meer.

De dekkingsgraden van pensioenfondsen per 30 april 2021 zijn gepubliceerd.
Zoals verwacht stijgen de dekkingsgraden het meest als gevolg van de ongeveer 0,1% stijging van de rekenrente. Omdat ABP het minst met rentederivaten werkt, stijgt hun dekkingsgraad in verhouding het meest.
Alle vier grootste pensioenfondsen zitten onder de 105 %. De grens waar beneden in principe gekort moet worden in het huidige systeem van de Pensioenwet 2007. Indexering kan pas boven de 127%. DNB houdt op deze manier een ijzeren grip op de pensioenen.

De site www.mijnpensioenoverzicht.nl vermeldt in haar overzicht voor gepensioneerden de situatie in drie scenarios op basis van het huidige FTK met dus de koppeling van de ECB-rente door middel van de Rentetermijnstructuur van DNB.
Deze informatie komt van een pensioenfondsbetstuurder. Hoe het nieuwe stelsel straks gaat uitpakken is dus niet duidelijk. Jean Frijns en Jelle Mensonides hebben nu twee maal een artikel in Mejudice daaraan gewijd, in augustus 2020 en op 17 mei 2021. Ze wijzen op de grotere risico's voor gepensioneerden dat het kan tegenvallen. Omdat ook in het nieuwe stelsel de Rentertmijnstructuur terugkomt is het maar de vraag hoe het uitpakt.
Zie ook het artikel in PensioenPro dat berekend heeft hoe het nieuwe stelsel in het eerste kwartaal zou hebben uitgepakt.
Maar dat blijkt nu dus nog niet in mijnpensioenoverzicht.nl.

Lees hier het hele artikel in MeJudice

Men wil nu haast maken, nu de dekkingsgraden gaan stijgen vanwege de stijging van de rente.
Die rente heeft 15 maal (!!!!!) meer impact op de dekkingsgraad dan de werkelijke rendementen.
Die fondsen die geen of minder rentederivaten hebben als afdekking voor een dalende rente, gaan het meest profiteren.
"Goktent " ABP dus. Dat kunnen we niet hebben anders moeten ze nog gaan indexeren en dat is nou net niet de bedoeling.

Tijd dat de pensioenen eindelijk worden geïndexeerd’
Uitslag Stelling: Pensionado wil zekerheid.
Een meerderheid van de stellingdeelnemers vindt dat het nieuwe pensioenstelsel er snel moet komen. Minister Wouter Koolmees liet van de week aan de Tweede Kamer weten dat het schrijven de nieuwe pensioenwet vertraging heeft opgelopen.
Zie vooral:
Zou het nieuwe pensioenstelsel een verbetering zijn ten opzichte van het oude?
23%. JA
43%. NEE !!
34%. WEET NIET.

Lees hier het artikel in de Telegraaf: