31 december 2021 NRC Ben Tiggelaar

Reactie Wilma Berkhout:.
Interessante column vandaag van Ben Tiggelaar in de NRC.
Het gaat over zogenaamde "verzonken kosten."
Ben zegt : "Maak je plannen voor het nieuwe jaar? Laat je dan niet klemzetten door wat je in het verleden hebt gedaan. Economen noemen dit de denkfout van de verzonken kosten. Wat is die denkfout? Het is de neiging verkeerde keuzes te maken omdat deze in het verlengde liggen van reeds gedane investeringen."
Omdat je inspanningen en kosten hebt gedaan bestaat de psychologische neiging dan maar met een fout project door te gaan.
Dit lijkt er met de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen te gaan gebeuren.
Steeds duidelijker wordt dat dit een verschrikkelijk veel slechter systeem is dat onnodig veel miljarden kost waar geen enkele (toekomstige ) gepensioneerde maar 1 cent beter van wordt in het licht van enorme opgepotte pensioenvermogens.
Vermijdt een onnodige en historische gigantische psychologische blunder en keer terug op uw schreden voor een betere en goedkopere oplossing.
Dit is het advies:
:.....1. Plan tussentijdse evaluaties. Bijvoorbeeld: maak na het passen van kleding in een winkel een korte wandeling voordat je de knoop doorhakt. Of gebruik de jaarwisseling als toetsmoment voor grotere plannen.
2. Neem dan rustig de tijd en bekijk je situatie zo klinisch mogelijk: zet bijvoorbeeld de cijfers op een rijtje en praat erover met een buitenstaander.
3. Zeg hardop: alles wat ik heb geïnvesteerd in deze beslissing is weg. Jammer. Maar ik laat me niet gijzelen door het verleden. Ik heb de vrijheid op dit moment iets heel anders te kiezen...."
Iedereen een gelukkig en voorspoedig 2022!!

Lees hier het artikel in de NRC

rijdag 31 december 2021.
Een nieuw artikel van Rob de Brouwer.
Rob gaat diep in op methoden voor de beoordeling van de financiële kracht van onze pensioenfondsen. Daar wordt nu volkomen aan voorbij gegaan door de machtshebbers, zij die de ijzeren greep op ons private pensioenstelsel houden.
Bij lezing vraag ik me weer hoofdschuddend af wat onze regering, DNB, werkgevers en vakbonden bezielt om ons volstrekt (via meerdere methoden te beoordelen) bezielt om ons meer dan gezonde stelsel zodanig te verbouwen dat allerlei partijen menen er veel beter van te moeten worden, behalve de partijen (werknemers, slapers en gepensioneerden) voor wie ons stelsel is op aarde is.
".............De uitkomst van de huidige rekenwijze is niet bruikbaar als instrument om richting te geven aan het indexatiebeleid. Het geeft een ondeugdelijk antwoord op de vraag of een pensioenfonds gezond genoeg is om te kunnen indexeren. Het onderschat systematisch de financiële kracht van pensioenfondsen. Het leidt tot het onnodig oppotten van spaarcenten voor de oude dag. Dat is niet alleen slecht voor de werknemers en de gepensioneerden die een deel van hun loon afstaan voor een goede oudedagsvoorziening. Het is ook slecht voor de Nederlandse economie.............."
Veel leesplezier!

Lees hier het artikel van Rob de Brouwer

Donderdag 30 december 2021.
Interview met Klaas Knot in Trouw vandaag door Dirk Waterval.

(reactie Wilma Berkhout)
Hij herhaalt maar weer eens dat hij denkt dat de inflatie niet gaat stijgen en dat dadelijk energieprijsstijgingen niet meer meetellen in het inflatiecijfer. Maar dat betekent niet dat de energieprijzen ineens verdwenen zijn. U moet ze wel uit uw gelijkblijvende of dalende portemonnee blijven betalen dus veel minder koopkracht. Maar technisch is het dan opgelost volgens Knot. Enfin, de bekende bla bla.

Hij zegt ook weer dit:

Benoeming Jelle Mensonides als lid van het bestuur van de NBP

Na het vertrek van Willem Schuddeboom als voorzitter van de NBP, heeft het bestuur samen met de ledenraad snel actie ondernomen om een goede invulling te vinden voor de ontstane vacature.

Bestuur en Ledenraad zijn ontzettend blij dat zij de heer Jelle Mensonides bereid hebben gevonden om toe te treden tot het bestuur van NBP.
Met de heer Mensonides, zijn wij ervan overtuigd een bestuurslid gevonden te hebben, die niet alleen inhoudelijk veel pensioenkennis inbrengt, maar ook de ervaring heeft om gehoor te vinden voor de NBP standpunten in politieke en wetenschappelijke kringen.

Maandag 27 december 2021 NRC.
".........................Maar zowel Boer als De Vries betwijfelen of het kabinet daar nog zo lang mee kan wachten, na de uitspraak van de Hoge Raad. „De eerste conclusie die ik trok, is dat de afspraak die gemaakt is in het coalitieakkoord feitelijk achterhaald is”, zegt De Vries. „Je kunt niet meer zeggen: we wachten tot 2025 met invoering van een nieuw stelsel. Dan roep je over jezelf af dat de komende vier jaar miljoenen mensen bezwaar maken.”
De voorlopige oplossing is volgens Boer om dit arrest snel uit te voeren. „Dan heb je klagers gecompenseerd, dan is de angel eruit. Maar het toekomstperspectief zou een heffing over het werkelijk rendement zijn.” Ook voor De Vries staat vast: in een nieuw stelsel moet alleen het werkelijk behaalde rendement worden belast. ........"

Lees hier het artikel in de NRC

Maandag 27 december 2021.
FD:

20211227 Vermogenstaks volgende hoofdpijndossier Belastingdienst en nieuw kabinet"

Reactie Wilma Berkhout:

Door het arrest van de Hoge Raad moet de Belastingdienst tenminste tienduizenden aangiftes van mensen die bezwaar maakten in 2017 en 2018 opnieuw bekijken. Maar de gevolgen kunnen vele malen groter zijn als ook andere aangiftes en latere jaren opnieuw beoordeeld moeten worden. Fiscalisten raden klanten al aan de komende jaren zo veel mogelijk bezwaar te maken. ..."
Het kan best uitgevoerd worden. De Telegraaf vraagt zich vanochtend in de rubriek "Wat U zegt" af of , de overheid die de spaartaks echter pas in 2025 wil hervormen, die hervorming wel zo snel kan uitvoeren, of dat vanwege de ingewikkelde problematiek mogelijk is."

Vrijdag 24 december 2021 De telegraaf.
Streep door box 3 door Hoge Raad.
Kerstcadeau Hoge Raad: spaartaks deugt niet
Vandaag, 11:12
Amsterdam - De Hoge Raad heeft een streep gezet door de gehate spaartaks waar spaarders in box 3 worden belast over beleggingsrendementen die ze niet hebben gemaakt. Dat blijkt uit het arrest vandaag van de Hoge Raad.

Donderdag 23 december 2021 De Telegraaf.
Tja dit gebeurt er als je zelf niet meer snapt hoe je maatregelen inwerken op het geheel.
Ruim 800.000 (hetgeen zo'n 30 % is van het aantal huishoudens (2,8 miljoen) kunnen geen gebruik maken van de ietsiepietse verhoging van de ouderenkorting, want zij kunnen de algemene heffingskorting voor AOW-ers (maar ongeveer de helft van die van werkenden) en de ouderenkorting niet te gelde maken omdat zij of te weinig inkomen hebben of een inkomen boven de € 50.000,-
Het artikel: