Vraag & Antwoord 01
AOW is een volksverzekering. Iedereen betaalt premie en krijgt daarmee na zijn pensionering recht op een AOW-uitkering. Het is een omslagstelsel: het wil zeggen dat de AOW-uitkeringen van vandaag worden betaald uit de AOW-premies die ook vandaag door de werkenden worden betaald.

Loon voor Later is een onderdeel van KNVG

In de Volkskrant van vrijdag 21 oktober stond een opinie afgedrukt van Rob de Brouwer die als econoom en oud-directeur van Hoogovens een artikel had geschreven met de pakkende titel Korten op pensioen? Onnodig. “Moet het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds ABP echt gaan korten op pensioenen en pensioenaanspraken?

Lees hier meer

In de nieuwsbrief van oktober komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

Het gevecht om gepensioneerde kiezer; Berekening dekkingsgraad is gebouwd op drijfzand; Stop de pensioenafbraak, wat kunt u zelf doen; Protest komt langzaam op gang, etc.

Lees hier meer.

Loon voor later is onderdeel van KNVG.

Blog:

Het KNVG-bestuur wijst nog eens met nadruk op het bestaan van een onafhankelijke Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman is te bereiken via de website www.ombudsmanpensioen.nl. Daar is informatie te vinden hoe een klacht moet worden ingediend.

Loon voor Later is onderdeel van KNVG

Het CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt vraagt het kabinet initiatieven te nemen om een eind te maken aan het opkoopbeleid (staats- en bedrijfsschulden) van de Europese Centrale Bank. Dat opkoopbeleid werkt desastreus uit voor de Nederlandse pensioenen, vindt hij. Als gevolg daarvan zullen verschillende pensioenfondsen volgend jaar op uitkeringen aan gepensioneerden moeten korten.

Loon voor later is onderdeel van de KNVG

Het adviesbureau Willis Towers Watson meldt in haar Pensioen Update van 29 september j.l. de volgende mogelijke kortingsmaatregelen in 2017. Het ministerie SZW heeft diverse vragen van de Eerste Kamer beantwoord inzake de ufr-methode die wordt gebruikt om de rente termijn structuur (rts) te berekenen voor de verplichtingen en in het bijzonder het verschil tussen de methoden voor verzekeraars en pensioenfondsen.

Lies hier de hele bijdrage.