Bij uitgeverij Edicola is het boek 19 Mythes en onwaarheden over ons pensioen verschenen, geschreven door huidig redactielid van Pensioenbelangen en oud voorzitter van de NBP Rob de Brouwer.

Meer over de inhoud van dit boek kunt u hier lezen.
In Pensioenbelangen 2016-2 is tevens een recensie over dit boek verschenen, dit kunt u hier lezen.

Hartenkreet senioren aan de politiek senioren springen niet snel op de barricade. Ook niet als ze keer op keer merken dat ze nog meer moeten inleveren. Tot vandaag. Duizenden senioren vragen via e-mail en briefkaarten aan politiek Den Haag: neem maatregelen om de koopkracht van ouderen te beschermen!

Ouderenorganisaties KBO, NVOG, KNVG, PCOB en NOOM roepen hun leden, samen 600.000 sterk, op om de Tweede Kamer een persoonlijke kaart of mail te sturen.

Op dinsdag 24 mei zal in de Eerste Kamer het wetsvoorstel “Wet verbeterde premieregeling” worden behandeld.

KNVG en NVOG hebben op 16 april een brief gestuurd naar de Commissie SZW van de Eerste Kamer waarin zij het belang en de urgentie onderschrijven om te komen tot invoering van dit wetsvoorstel. De organisaties hebben er reeds eerder op aangedrongen het doorbeleggen na pensioeningang mogelijk te maken. In onderstaande brief worden de standpunten, aanbevelingen en gewenste acties van de NVOG en KNVG toegelicht.

2016.535 Brief aan Vaste Cie SZW EK – verbeterde premieregeling

20 april 2016

De acties van het bestuur om de ledenraad uit te breiden kent een eerste succes. De ledenraad heeft tijdens het overleg van 20 april drie nieuwe leden kunnen benoemen. De heren Pronker, Rijsdijk en Meijer zijn gekozen, welkom geheten en veel succes gewenst bij hun werk voor de ledenraad.

Door de vergadering heen bleek er onder de leden veel ongenoegen te zijn met het al jaren lang niet indexeren van de pensioenen.

Er is een artikel van Guus Bosman verschenen in Liber, het ledenmagazine van de VVD:

“In de rubriek ‘Daarom’ in de Liber 2014 nr. 7 geeft u de VVD-mening weer over een ‘fatsoenlijk pensioen voor jong en oud’. Als VVD-lid sta ik en naar mijn stellige overtuiging een hoog percentage VVD-leden, niet achter uw mening. U stelt dat aanpassing van het Nederlandse stelsel noodzakelijk is vanwege de klappen die onze pensioenfondsen hebben opgelopen bij de crisis en vanwege de toename van de levensverwachting. Dat is aantoonbaar onjuist.” Lees het hele artikel hier.