Aart de Groot en Tjebbe Visser

Introductie

Wij, Aart (lft) en Tjebbe (lft) volgden beiden een opleiding weg- en waterbouwkunde, Aart aan de HTS te Haarlem en Tjebbe aan de TH te Delft. We kennen elkaar van de periode dat we werkten bij Zanen Verstoep, dat infrastructuurprojecten uitvoerde in binnen- en buitenland. Voordat het bedrijf een eigen pensioenfonds vormde werd de pensioenvoorziening van de medewerkers ondergebracht bij het Sociaal Fonds Bouwnijverheid en daardoor krijgen wij nu beiden een deel van ons pensioen van het bpfBouw.
Toen Zanen Verstoep werd overgenomen door Boskalis ging Aart mee naar de afdeling Verre Oosten, project acquisitie en begeleiding van werken in uitvoering. Na zijn pensionering kwam hij, als vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden, in het bestuur van het ondernemingspensioenfonds en de beleggingscommissie.
Tjebbe stapte over naar Rijkswaterstaat en werd ‘resident engineer’ bij de bouw van de Oosterscheldedam. Na de voltooiing daarvan kreeg hij verantwoordelijkheid voor de bouw van andere ‘kunstwerken’, zoals de Martinus Nijhoffbrug, de Maeslantkering en de Betuwelijn. Daarnaast was hij arbiter bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Charles Beugelink

De wijzigingen in de pensioenwetgeving hebben gevolgen voor de medezeggenschap. De Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen schept nieuwe kaders voor pensioenfondsen op het gebied van bestuur, toezicht en medezeggenschap. Hoe zijn deze zaken nu geregeld bij ABP en wat verandert er vanaf 1 juli 2014? Het bestuur en de raad van toezicht blijven en in plaats van de Deelnemersraad komt er een Verantwoordigingsorgaan.

ABP zag zijn belegd vermogen oplopen naar 300 miljard en noteerde eind december een dekkingsgraad van 105,9 procent. Dat is 1,7 procentpunt boven het vereiste minimum. Die uitkomst deed het ABP-bestuur besluiten om de vorig jaar doorgevoerde rechtenkorting van 0,5 procent ongedaan te maken. Vanwege het prille herstel ziet ABP echter af van indexatie en houdt het vast aan de herstelopslag van 3 procentpunten in de premie van 21,6 procent van het pensioengevend salaris, zo liet voorzitter Henk Brouwer weten.

Op de ABP-site http://www.abp.nl/over-abp/nieuws/ was op 31-januari 2014 het bericht over het terugdraaien van de korting nog niet te zien. Wel wordt de dekkingsgraad van 105,9 officieel bekend gemaakt op http://www.abp.nl/over-abp/resultaten/dekkingsgraad/

Joop van Vliet

tyrannosaurus

Tyrannosaurus rex (14 meter lang en 8 ton zwaar) vergeleken met bankier –
bron: commons.wikimedia.org

Groot leek goed, nog groter leek beter, te groot is dood

Een kleine 70 miljoen jaar geleden (net als bankiers kijk ik niet op een miljoentje meer of minder) stierven de meeste en vooral de grote dinosauriërs uit. De enig nog levende afstammelingen zijn de vogels en zelfs de Albatros (3,40 meter spanwijdte) en de Condor (3,00 meter spanwijdte) zijn aanzienlijk kleiner dan een dinosaurus en veel minder gewichtig ook.
Veel banken waren volgens de financiële wereld te groot om ze failliet te laten gaan, zelfs als ze – door eigen schuld – in zeer ernstige problemen kwamen. In Europa werden de banken en hun topmanagers daarom massaal gered. De belastingbetalers mochten doneren en de aandeelhouders profiteren en geen normaal mens kon daar iets tegen doen – zeker Jan Modaal niet.

Wijzigingen in de pensioenwetgeving hebben gevolgen voor de medezeggenschap.

Wat verandert er vanaf 1 juli 2014?

De Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen schept nieuwe kaders voor pensioenfondsen op het gebied van bestuur, toezicht en medezeggenschap. Hoe zijn deze zaken nu geregeld bij ABP en wat verandert er vanaf 1 juli 2014?

Op de 8 drogredenen van de economieredacteur in de Volkskrant van 21 september 2013 over de pensioenen, reageer ik met 8 nuanceringen:

Nuancering 1: Ouderen gaan er het hardst op achteruit.

Denkend in cohorten dan worden geborenen vóór 1945 harder getroffen dan degenen die na 1955 ter wereld kwamen. Oorzaken: De salarissen na wereldoorlog II eindigden op een niveau, waarvoor de huidige generatie niet kan en wil werken. Het beginsalaris van een deel der jonge generatie nu omvat een getal dat hun ouders meestal niet hebben ontvangen aan het eind van hun loopbaan. In doorsnee vermogende ouderen hebben veelal een eigen woning maar dat staat niet gelijk aan een kassa van waaruit men vrijelijk kan putten.

8 november 2013. Op de website van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds lezen we:

Dekkingsgraad stijgt naar 106,2%. Wat betekent dit?

In oktober is de dekkingsgraad gestegen naar 106,2%. Dit is 2%-punt hoger dan de benodigde 104,2%. Toch is er nog steeds een kans dat de pensioenen volgend jaar verlaagd moeten worden. De dekkingsgraad op 31 december 2013 is bepalend. Als de dekkingsgraad op dat moment 104,2% of hoger is, hoeft ABP de pensioenen niet te verlagen. Dit heeft De Nederlandsche Bank (DNB) bepaald, die toezicht houdt op de pensioenfondsen.

Op vrijdag 11 oktober 2013 verscheen er in Den Haag Centraal een interview met de voorzitter. Via deze link kunt u dat interview lezen.

Een 10 met een griffel

Joop van Vliet

logo-jonge-democratenlogo-jonge-socialistenlogo-jovd

Het door de politieke jongerenorganisaties “Jonge Democraten”, “Jonge Socialisten” en “JOVD” gelanceerde 10-puntenplan voor de 2e pijler van ons pensioenstelsel, verdient een dikke 10 met een griffel, maar zonder zoen van de juffrouw. Die 10 is vooral voor de moed om de veel betreden paden te verlaten en met iets nieuws te komen, want er zijn wat minder goede en zelfs overbodige punten. Snel maar eens verder met wat ik goed of zelfs erg goed vind:

Het inkomen van ouderen is de afgelopen twee decennia flink gestegen. Dat geldt ook voor het vermogen waar ouderen over beschikken. De kans op armoede is onder ouderen het laagst van alle leeftijdsgroepen. De doelstellingen ten aanzien van het inkomensbeleid van ouderen zijn daarmee grotendeels gerealiseerd, wel kunnen de doelstellingen op een efficiëntere manier bereikt worden. Deze conclusies staan in het ‘Interdepartementaal BeleidsOnderzoek 65+’, dat 13 september 2013 naar de Tweede Kamer is gezonden door minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.