Maandag 24 augustus 2020.

Het artikel van actuaris en hoogleraar Marc Heemskerk van Netspar dat vandaag zo'n ophef heeft veroorzaakt. Waarom gepensioneerden eigenlijk maar gewoon genoegen moeten nemen met geen enkel perspectief meer op indexatie.

Hij noemt 5 punten.

1) De behoeften van ouderen dalen tijdens pensionereing.
2) Onder huidige ouderen weinig armoede
3) De AOW is er ook nog
4) Analyseren van hert verleden lost geen problemen op
5) Men krijgt zekerheid terug voor het indexatie offer.

De alwetende Marc Heemskerk (geboren in 1972) weet hoe het zit bij u gepensioneerden. Hij vult uw behoeften voor u in.
Dankjewel Marc dat jij het zo goed met de gepensioneerden voorhebt. Over je werkleven lang verplicht betalen, je rechten en hoe jij je leven wilt inrichten met hetgeen je rechtmatig gespaard hebt zullen we het maar niet hebben. Marc van Heemskerk is ten aanzien van de gepensioneerden in Nederland gezegend met het "God's view." Dat is niemand op aarde verder gegeven.
De Belgische hoogleraar Frank Vandenbroucke die Koolmees kritisch heeft geadviseerd, zei in een reactie onder dit artikel het volgende.

Woensdag 19 augustus 2020.

NBP en de het FNV actiecomité "Red het Pensioenstelsel" vormen samen het Pensioentribunaal. Dat wil boven tafel halen hoe het komt dat er een zoveel slechter pensioen gaat komen (35 - 40 % kortingen) en er al twaalf jaar niet geïndexeerd wordt, terwijl er geld genoeg is. Wie heeft er belang bij en hoe komt het? Dat gaat het Pensioentribunaal uitzoeken en publiceren.

De vergadering van 30 juli 2020 van "Red het Pensioenstelsel."
Na de goedkeuring van het pensioenakkoord door het ledenparlement van de FNV, kwam het actiecomité 'Red het pensioenstelsel' bijeen om de ontstane situatie te bespreken. Omdat het door de Corona-crisis moeilijk was een vergaderruimte te vinden, vond de vergadering plaats in de open lucht op het Malieveld te Den Haag.

Kijk hier.

De cijfers eind juli 2020.
De voorgeschreven rekenrenteformule met de risicovrije rente zal blijven verhinderen dat de naar beneden gemanipuleerde dekkingsgraden verhinderen nog ooit stijgen en dat er nog er ooit enige verbetering komt voor generaties gepensioneerden. Er komen alleen nog maar forse kortingen aan. Ook door wat nu bekend is van de uitwerking van het nieuwe pensioenakkoord. De roze olifant van de rekenrente heeft DNB ook daar weer in gerommeld.

 

NOS 17 augustus 2020.
Verrassend toch wel. Als ANBO leider was ze omstreden en enige jaren geleden verloor haar bond 110.000 leden. ANBO heeft nu nog iets van 73.000 leden (eigen jaarverslag). Geen 180.000 meer zoals wij net ergens lazen. Ook was ANBO erg solistisch. Het werkte niet met andere grote seniorenbonden als KBO-Brabant of Unie KBO/PCOB samen. ANBO keurde de uitwerking van het pensioenakkoord goed. Alhoewel heel recent er aarzeling ontstond en ANBO terugschrok en zelf op haar site waarschuwde voor aanstaande kortingen van tientallen procenten. In de persconfererentie vandaag zei ze dat er nu wel heel veel misten en maren komen. Niet alleen een wijziging van het standpunt van ANBO maar ook een vertrek naar 50Plus. Is ze van mening veranderd? Gaat ze nu wel samenwerken als mogelijk Kamerlid en lijsttrekker van 50Plus (ze moet nog gekozen worden) met ALLE seniorenbonden en pensioenbelangenbehartigers? Ze gaat inderdaad wel recht op het doel af. Misschien klopt hier in overdrachtelijke zin bedoeld, het spreekwoord: "Dieven vang je met dieven."

Lees hier meer.

Er is nu 13 jaar niet geïndexeerd en soms zelfs gekort. Miljoenen gepensioneerden hebben daar direct in de portemonnee last van, maar ook de werkenden hebben in hun pensioenopbouw hetzelfde gekregen en merken dat straks op hun pensioendatum.
Er komt een nieuw stelsel dat door de vakbonden is geaccordeerd (behalve aarzeling met geen “ja” en geen “nee” bij vakcentrale VCP) en de hoofdlijnennotitie is op 14 juli door de Tweede Kamer aangenomen. Het wetgevingstraject gaat volgen.

Lees hier meer.

Me judice

Na meer dan een decennium discussiëren ligt er een pensioenakkoord. De focus ligt op het vastleggen via boekhoudkundige regels voor vermogensverdeling over generaties, niet op basis van fairness tussen generaties. Verder is de risicoanalyse mager. In deze bijdrage bespreken we eerst de uitkomsten zoals gepresenteerd in de CPB studie. Daarna gaan we dieper in op de risicoanalyse en op de vraag hoe evenwichtige pensioenresultaat voor de verschillende leeftijdsgroepen kan worden bewerkstelligd, niet alleen bij de start van het nieuwe systeem, maar ook in de toekomst.

Lees hier meer.

NRC 6 augustus 2020.

Tja, de werkgevers willen de premies niet omhoog. Maar dan komt er minder pensioenopbouw. Er is simpele oplossing waar meer dan geld genoeg is in de pensioenfondsen:
Verhoog de rekenrente, die gelijk moet zijn voor premie en verplichtingen.
 
Lees hier meer.

Het nieuwe pensioenakkoord is gebaseerd op uitgangspunten die strijdig zijn de pensioenrichtlijnen van de Europese Unie. Beter is het huidige pensioenstelsel te behouden met aanpassing op onderdelen ervan.

Het is 2004/2005. De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert de PALMNET-notities. In deze notities zet DNB zijn uitgangspunten voor het toezicht op pensioenfondsen uiteen. Deze uitgangspunten zijn belangrijk. Als toezichthouder controleert DNB aan de hand hiervan of pensioenfondsen financieel solide zijn, zodat deze – ook als het economisch tegenzit – kunnen voldoen aan hun verplichtingen.

De auteur is secretaris van de stichting Pensioenbehoud.

Lees hier het artikel uit het Reformatorisch dagblad

Dinsdag 4 augustus 2020.

Artikel van oud DNB actuaris Arno Eijgenraam.

"...............................Het pensioenakkoord had als doelstelling om beter in te spelen op de flexibeler geworden arbeidsmarkt. In werkelijkheid kan het die flexibiliteit juist minder goed aan en werpt het daarvoor ook belemmeringen op.

Het pensioenakkoord had als doelstelling om eerlijker te worden door mensen voor hun eigen pensioen en hun eigen risico’s te laten betalen. In werkelijkheid wordt er een collectieve solidariteitsreserve ingevoerd waar de huidige deelnemers netto alleen maar aan kunnen bijdragen en nooit netto van kunnen profiteren. Het stelsel is daardoor minder eerlijk geworden.

Het pensioenakkoord had als doelstelling om transparanter te worden. In werkelijkheid wordt er gemeld, dat iedereen erop vooruit gaat, terwijl daarbij niet wordt gesproken over de daarbij horende risico’s en de kosten van bepaalde maatregelen in de plannen nog niet zijn verwerkt en dus onduidelijk is wie dat gaat betalen.

Het pensioenakkoord had als doelstelling om betere indexatie mogelijk te maken. In werkelijkheid kan de indexatie wel hoger worden dan nu, maar wordt volledige indexatie voor gepensioneerden definitief onhaalbaar.

De enige doelstelling die het pensioenakkoord wel waarmaakt is, dat het pensioen onzekerder wordt. Deelnemers weten met het nu bereikte akkoord minder goed waar ze aan toe zijn. Maar het is maar helemaal de vraag of deelnemers dit casino-aspect van het pensioen nu heel belangrijk vinden.

Met andere woorden: de doelstellingen die bij het pensioenakkoord zijn geformuleerd zijn bij de huidige uitwerking verder weg dan bij helemaal niets doen.......

Lees hier artikel van Arno Eijgenraam