20191104195221 St. Pensioenbehoud daagt minister

Zoals eerder gemeld door Loon voor Later is de Stichting Pensioenbehoud een procedure tegen de staat begonnen. Inzet daarvan: de Nederlandse pensioenwet is in strijd met Europese regels. Nederland hanteert eigen regels die voorschrijven dat hier onnodig hoge buffers aangehouden moeten worden, waardoor niet geïndexeerd kan worden en mogelijk pensioenkortingen nodig zijn.

20191101182836 Levensverwachting

Het CBS verwacht dat de levensverwachting op 65-jarige leeftijd in 2025 20,75 jaar zal zijn. Daarmee is de levensverwachting ten opzichte van de prognose van 2018 licht gestegen, met een halve week.

20191010090708 FECB is een nachtmerrie

De gezamenlijke seniorenorganisaties vragen minister Koolmees gebruik te maken van zijn bevoegdheid om kortingen op pensioenen te voorkomen. Ze wijzen erop dat de dreigende korting op acht miljoen pensioenen, gecombineerd met een dreigende verhoging van de pensioenpremie voor veel onrust zorgt onder werkenden en gepensioneerden.

Draagvlak onder druk
‘Wij vrezen dat het vertrouwen in en draagvlak voor het nieuwe stelsel onder druk komen te staan. Temeer daar de vermogens van de pensioenfondsen op recordhoogte verkeren’, aldus ondertekenaar Jaap van der Spek. De brief wordt onderschreven door ANBO, KBO-PCOB, KNVG, KBO-BRABANT, NVOG, FASv, NOOM, FNV Senioren en CNV Senioren.

 

In een interview in de Telegraaf van 19 oktober worden twee hoogleraren geïnterviewd over de rekenrente en of die moet worden versoepeld om kortingen te voorkomen. Centraal staat daarbij de vraag of ons pensioen nu wel of niet is gegarandeerd. Bedoeld wordt of de hoogte van onze pensioentoezegging van het pensioenfonds vast en zeker is of niet. Het bekende woordenboek Van Dale zegt dat ‘garanderen’ betekent ergens voor instaan; = waarborgen en dat is juridisch ook zo.

Lees hier meer.

20191020173156 dubbele petten

‘In een open brief aan de Tweede Kamer op de website van ESB pleit een groep economen voor een andere omgang met de rekenrente om pensioenkortingen te vermijden. Zij verzwijgen daarbij dat een dergelijke aanpassing geld verschuift van de jongeren naar ouderen’.
Dat schrijft professor Bas Werker van de Universiteit van Tilburg op de website van het Financieele Dagblad. Daarbij doet de professor een manhaftige poging om het frame in stand te houden dat er op de pensioenen gekort moet worden om in de toekomst jongeren niet tekort te doen. Maar kijkt de professor wel met een wetenschappelijk en onafhankelijk oog naar de discussie? De publicatie van Werker leidt tot de volgende vragen en opmerkingen: