Vrijdag 6 mei 2022 Nu.nl.
Er worden door het ABP allerlei smoezen verzonnen om maar niet te hoeven indexeren. Wat is dat toch? We hebben natuurlijk een sterk vermoeden maar in de binnenkamers van de pensioenindustrielobby en de politiek - want ik ben er van overtuigd dat het ABP niet onafhankelijk is van onze regering, die wordt aangestuurd door de gigantische pensioenindustrielobby- komen wij natuurlijk ook niet.,

(Reactie Wilma Berkhout)

Woensdag 4 mei 2022 De Telegraaf
Uitspraak van het Kifid. Nou is dat een slager die het eigen vlees moet keuren van de Verzekeringsmaatschappijen.
Citaat:
"In de jaren negentig verkochten onder andere verzekeraars allerlei vage beleggingsproducten, waarbij gouden bergen werden beloofd. Maar aan het einde van de looptijd bleek deze gouden berg in veel gevallen nog niet eens een gouden mierenhoopje. Toch heeft een man die een beleggingsverzekering met beloftes van tussen de 9 en 12% rendement per jaar bij Aegon afsloot, maar die uiteindelijk niet eens zijn inleg terugkreeg, geen recht op compensatie."
De Nederlandse pensioendeelnemers, slapers en gepensioneerden worden onder dwang van de wetgever een grote woekerpolis door de strot geduwd in "ruil" voor hun huidige pensioen. Daarvoor is minstens een dag in de week loon voor later op zij gezet.
Het schijnt dat 40 % van de premie verdwijnt aan "kosten". Nua al met de huidige verplichte rekenregels.
Kijk maar eens naar het ABP vandaag met zijn 3 miljard bonussen.

Lees hier het artikel uit de Telegraaf

“Super-parlementariër Pieter Omtzigt kan wel iedere dag wijzen naar een overheid die haar eigen burgers minacht. Deze week noteerde hij dat in de Memorie van Toelichting (MvT) op de nieuwe pensioenwet elk rekenvoorbeeld ontbreekt dat laat zien hoeveel de gepensioneerden in de toekomst achteruit gaan wanneer hun pensioen meer individueel en minder collectief wordt opgebouwd (er zijn berekeningen die uitkomen op een verlies van 3-8 procent, maar ook veel hogere schattingen, maar die ontbreken allemaal in de MvT). Omtzigt concludeert dat de MvT is toegesneden op de insiders – sociale partners, Nederlandsche Bank – die al drie jaar geleden hun mening hebben vastgelegd. Zelfs nu de FNV haar woordvoerders voor de gepensioneerden heeft geroyeerd omdat die wél verzet aantekenden tegen de verslechtering van de pensioenen, vindt de elite het niet nodig om met eerlijke informatie een brede consensus na te streven.”

Lees hier het artikel in Wynia's Week

 

Woensdag 4 mei 2022 Achmea. Het gevolg van het nieuwe stelsel in zicht. "Achmea and ABN AMRO have reached agreement on Achmea’s takeover of ABN AMRO Pensioeninstelling NV." Ondernemingspensioenfondsen worden niet begrensd door de Verplichtstelling. Bedrijfstakpensioenfondsen nog wel. Maar dit is uiteindelijk de bedoeling. De verzekeraars krijgen de pensioenen als nieuw verdienmodel. Commerciële instellingen met winst maximalisatie en aandeelhouders. Met kosten. Hier gaat uw pensioen dus naar toe.

Lees hier het artikel op de website van Achmea

Woensdag 4 mei 2022. De start van de Pensioenroof.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Volgend op de samenvatting van de perfecte pensioenroof van Robert de Miranda. .
Dit is HET WAAROM uw pensioen wordt onteigend.
Hierna een artikel uit de Volkskrant van 5 februari 1996.
In 1996 zien de commerciële verzekeraars zien brood in het verkopen van pensioenen,
maar de toegang tot deze miljardenmarkt wordt belemmerd door de Wet Verplichte Deelneming Pensioenfondsen.
Werkgevers moeten nu zaken doen met de pensioenfondsen. De verzekeraars willen de wet het liefst afgeschaft zien, of op z'n minst meer speelruimte.

Denken in nominale marktwaarde staat op gespannen voet met de nagestreefde evenwichtigheid in het nieuwe pensioenstelsel. Besturen van pensioenfondsen krijgen daar een hele kluif aan. Het inflatierisico blijkt een belangrijke oorzaak van mogelijk onevenwichtigheden. Maar vlak ook de impact van de wijzigingen in risicodraagvlak tussen generaties niet uit.

Inleiding
Het wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting voor het nieuwe pensioenstelsel benadrukken evenwichtigheid van uitkomsten en kent uitgebreide processen en procedures die evenwichtigheid zouden moeten borgen. Dat geldt in het bijzonder voor het solidaire stelsel. Wat evenwichtig is blijft echter vaag. Ten aanzien van de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel introduceert de wetgever het netto profijt beginsel. De definitie van het begrip netto profijt in artikel 150 e, tweede lid van het wetsvoorstel luidt. “Het netto profijt is het verschil tussen de marktwaarde van de te verwachten pensioenuitkeringen en de marktwaarde van de toekomstige premie-inleg.” Let vooral op de rol van het begrip marktwaarde; daar zit een forse adder in verstopt.

Op 10 mei 2022 is de tweede ronde van het rondetafelgesprek in de vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Het kabinet en minister Schouten hebben ontzettende haast, want de vragen over de WTP van Kamerleden moeten al vóór deze ronde worden ingediend, voor dat er dus nog informatie van belanghebbenden en deskundigen kon worden verkregen. Kennelijk vindt de regering en de Tweede Kamer het standpunt van de twee groepen die op 10 mei 2022 nog mogen spreken dan wel niet belangrijk, dan wel bekend en verder overbodig.
De eerste ronde op 10 mei 2022 zijn de belanghebbenden, waaronder gepensioneerden en zzp-ers,
de tweede ronde zijn de werkgevers, de werknemers en de verzekeraars.
FNV/CNV reppen in hun positionpaper met geen woord over gepensioneerden, een voor hen kennelijk al afgeschreven doelgroep.
Nu volgen 4 posts.
De eerste met het programma van 10 mei 2022.
Daarna in post 2 het positionpaper van Rob de Brouwer, dan is post 3, het positionpaper van KBO-Brabant en in post 4 het positionpaper van FNV/CNV.
Post 1 van 4.

Lees hier het programma (ronde tafelgepsrek met de Tweede Kamer) op 10 mei 

Lees hier Positition Paper Rob de Brouwer (Wet Toekomst Pensioen en het solidariteitsbeginsel)

Lees hier Position Paper KBO Brabant  (Hervorming solidariteit)

Lees hier Position Paper FNV-CNV (Stel mensen centraal)

Maandag 2 mei 2022 AON.
"..................Nu ook deze maand de dekkingsgraad verder stijgt ondanks het verdampende vermogen, lonkt indexatie. Een indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van 122% is ongekend hoog. Ook de dekkingsgraden van de vijf grote fondsen zijn flink toegenomen in het eerste kwartaal van dit jaar. Met de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) om dit jaar nog te kunnen indexeren, komt er ruimte voor fondsen om dit eerder te doen. “Wij zien dat dit onderwerp nu op de bestuurstafels ligt”, zegt Frank Driessen, CEO Aon Wealth. “Na vele jaren somberheid in pensioenland en de huidige hoge inflatie, is het aanlokkelijk om nu eens een positieve boodschap te kunnen brengen. Toch adviseren wij fondsen om hier zorgvuldig naar te kijken. Deze maand illustreert ook de beweeglijkheid van de dekkingsgraad. Er is sprake van een grote afhankelijkheid van marktontwikkelingen. Eén negatieve maand kan het herstel van de dekkingsgraad al teniet doen en daarmee de indexatiemogelijkheden negatief beïnvloeden.”..."
De beweeglijkheid van de dekkingsgraad...........als gevolg van het renterisico , ingebouwd door het FTK. En dat laatste blijft in het nieuwe stelsel. Zie het artikel van Jean Frijns vandaag in MeJudice (vorige post).
Bij het omgekeerde mocht er 14 jaar niet geïndexeerd worden, nu waarschuwt nog steeds voor indexatie. Hypocrieten!

Lees hier het artikel op de website van AON