20191217094926 personeelskosten

De kosten van inhuur van medewerkers door ziekenhuizen en aanbieders van gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorg zijn tussen 2015 en 2018 met 49 procent gestegen. Deze kosten vormen een steeds groter deel van de bedrijfslasten in die zorgsectoren. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over de financiën van zorginstellingen.

Meer lezen? Ga naar deze link.

20191213091627 gras is groener

Ben je gepensioneerd, dan kun je het beste in IJsland, Zwitserland of Noorwegen leven. Nederland hoort niet tot de top tien van 65-plus vriendelijke landen. Dat blijkt uit de Global Retirement Index (GRI). Scoort Nederland als het om materiële waarden gaat hoog met ‘het beste pensioenstelsel ter wereld’ (maar lang dus niet het hoogst) , in de GRI wordt ook gekeken naar andere omstandigheden die het leven voor gepensioneerden wel of niet veraangenamen.

20191210162757 armoede

Economisch gezien mogen de bomen voor sommige bevolkingsgroepen tot in de hemel groeien: een toenemend aantal ouderen en gepensioneerden deelt niet mee in die welvaart en leeft in armoede. Dat zegt de seniorenorganisatie KBO-PCOB en ouderenbond Anbo. Ze luiden de noodklok.

Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS bevestigt in De Telegraaf (10 december 2019) dat de armoede onder 55-plussers toeneemt. Velen van hen raakten in de economische crisis hun baan kwijt, kwamen in de ww en daarna in de bijstand. Ook bij 70-plussers is sprake van een stijging van de armoede, omdat de pensioenen al jarenlang niet zijn meegegroeid met de stijging van de prijzen.

20191209192648 bodemprocedure

KBO- Brabant heeft op de Facebook-pagina een update geplaatst met informatie over het verloop van de procedure die deze seniorenorganisatie samen met de Stichting Pensioenbehoud tegen de Staat is begonnen.

Dit is de stand van zaken: op 4 december heeft minister Koolmees zijn antwoord ingediend op de dagvaarding. De advocaten van de Stichting Pensioenbehoud bestuderen dit antwoord. De rechtszaak zal naar verwachting plaatsvinden in de eerste maanden van volgend jaar.

Ons beste pensioenstelsel ter wereld is in opzet heel eenvoudig. De werkgever heeft als arbeidsvoorwaarde een collectieve pensioenregeling voor zijn werknemer. Die betaalt de premies aan het pensioenfonds en verhaalt een deel op de werknemer.. De premies worden belegd tot een vermogen van momenteel een 1500 miljard euro en leveren al decennia een rendement op van gemiddeld 5%-7% per jaar. De pensioenuitkering t.z.t. wordt dan ook wel ‘uitgesteld loon’ genoemd.

Lees hier meer.

20191204193250 beeld rond babyboomers

Babyboomers, tot voor kort nog gezien als de twijfelachtige generatie die het aardgas en de pensioenen opmaakte staat plots in een ander daglicht. Meldde het Sociaal Cultureel Planbureau eerder deze week nog dat de babyboomers minder van de welvaart hebben geprofiteerd dan gedacht, inmiddels wordt alweer een ander publiciteitsframe van zijn sokkel getrokken: het naderende afscheid van de babyboomers uit een werkzaam leven gaat tot grote economische problemen leiden.

20191128112104 uitgesteld loon

Interessante uitspraak van VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff in De Volkskrant naar aanleiding van het bericht dat hij naast zijn salaris als kamerlid ook nog wachtgeld incasseert uit vorige politieke functies, een weloverwogen beslissing, zoals hij zelf zegt. Wachtgeld is uitgesteld loon en uitgesteld loon moet worden uitbetaald, vindt Dijkhoff. Het gaat in dit geval om 37.000 euro per jaar, zo heeft De Volkskrant uitgezocht. Tot juli 2019 gaat het in totaal om 66.000 euro.

20191127085118 rekenrente

De rekenrente, waarmee de dekkingsgraad van pensioenfondsen wordt vastgesteld is geen objectief economisch instrument dat buiten elke discussie staat, zoals de voorstanders suggereren, maar het is een politieke keuze.
Dat zegt Piet Duffhues, emeritus-hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg in een artikel op de economenwebsite MeJudice.

Hele artikel lezen? Klik hier.

 

20191205 pensioenmandje 20191127090402

Natuurlijk hebben we bij Loon voor Later de column van Sheila Sitalsing in de Volkskrant van deze week over de pensioenen ook gelezen, maar er stond zoveel onzin in dat we niet wilden bijdragen aan het verspreiden van de onvolmaakte visie van een gemakzuchtig columnist. Die had duidelijk de klok horen luiden maar wist niet waar de klepel hing.

Pensioensprookje
Ze componeerde haar column in de vorm van een sprookje. Ze beschreef de ouderen als hebzuchtige wezens die willen snoepen uit het mandje van de pensioenen, waardoor er niets meer zou overblijven voor jongere wezens die zo verlangend keken naar het lekkers.