Woensdag 22 december 2021 Martin van Rooijen.
Onvermoeibaar strijdt hij voor de ouderen. Terecht want tegenwoordig als tweederangsburgers beschouwd op vele fronten.
Zijn motie haalde het.
AOW-ers krijgen eenmalig € 200,- extra AOW. Het is (misschien wel) broodnodig en een schijntje.
De oppositie in hele Eerste Kamer stemde voor en daarmee blijkt dat de in de Eerste Kamer er geen meerderheid is voor de coalitie.
Volgens Martin begint het CDA nu ook te twijfelen.
Goed zo. Ht CDA kan niet hard genoeg twijfelen, want zou er een verkiezing komen, hebben alle seniore kiezers hen sowieso de rug gekeerd!
Klik door om Martin het te horen vertellen. Want geen krant is geïnteresseerd in deze tweederangsburgers.

Lees hier het Twitterbericht van Martin van Rooijen

Dinsdagavond 21 december 2021 Eindhovens Dagblad.
Ouderen die niet digitaal vaardig zijn komen niet door 0800-7070 om een afspraak te maken.
"....................want KBO Brabant en andere ouderenbonden worden overspoeld met klachten. Minder digitaal vaardige en niet-mobiele ouderen hebben het nakijken bij het halen van de boosterprik, aldus de ouderenbonden ANBO, KBO-Brabant, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM. Volgens hen zijn er circa 1 miljoen ouderen in Nederland die nog steeds geen afspraak hebben kunnen maken. Ze worden inmiddels ‘verdrongen’ door mensen uit jongere leeftijdsgroepen, die inmiddels ook een afspraak mogen maken. ....................."
In Zuidoost-Brabant willen de huisartsen helpen.
Maar triest is dat ouderen gewoon worden "overgeslagen."
Overigens niet alleen bij boosterprikken, maar ook in koopkracht worden zij keihard in de steek gelaten door onze overheid.

Lees hier het artikel in ED

 

Dinsdag 21 december 2021.
De kortste dag van het jaar en de langste nacht.
Voor de (gepensioneerde) overheidsdienaren wordt het figuurlijk een lange nacht.
Zij zijn al zo tekort gedaan door een overheid die de taak als werkgever kennelijk verwart met die van BV Nederland.
En niet alleen overheidsdienaren zijn slachtoffer. Ook de mensen in de zorg of de monteurs in de metaal.
Een bijzonder en kil kerstverhaal in Nederland.
Hoe een politieagent, leraar, militair of vuilnisophaler er in 28 jaar slechts 7,2 % bij kreeg. Gerekend vanaf 1993.
En in de zorg is het al niet veel beter.
Geen wonder dat de publieke sector en de zorg leeglopen.

Lees hier verder.

Maandagmiddag 20 december 2021.
"....Wel is zeker dat de al magere koopkrachtplussen voor een groot deel zullen wegvallen...(....)
Nederlanders dreigen straks in dezelfde situatie terecht te komen als na de vorige crisis. Toen draaide economie als een tierelier, maar profiteerden werkenden en gepensioneerden daar niet van. Met dit karige koopkrachtbeeld kan dat scenario zich herhalen............"
De gepensioneerden lijden nog van de vorige crisis uit 2008, al 13 jaar lang en het gaat gewoon door, tot ze dood zijn.
Terwijl vandaag in het nieuws is dat de economie groeit als nooit te voren, tegelijkertijd puilen de PRIVATE pensioenpotten uit en wordt door de overheid en DNB het geld gewoon vastgehouden en de AOW ontkoppeld van het minimumloon. Wat is de bedoeling?

Telegraaf maandagmiddag 20 december 2021.

Wilma Berkhout:
Hebben we het niet gezegd.

Gepensioneerden fasten your seatbelts: De Nederlandse bank met Klaas Knot in de hoofdrol voorspelt nu ineens drie jaar fors stijgende prijzen. Afgelopen week riep hij nog wat anders.
Amsterdam - De prijzen zullen de komende jaren fors blijven stijgen. Nederlanders moeten er rekening mee houden dat de inflatie zeker drie jaar lang rond de 3% ligt. De plannen van een nieuw kabinet drijven de prijzen waarschijnlijk nog verder op.

Maandag 20 december 2021.
Ergens zitten natuurlijk adders onder het gras.
Het kabinet schaft in 2023 de middelingsregeling in de inkomstenbelasting af, waardoor je sterk wisselende inkomens niet meer kunt middelen.
Leuk voor wisselende inkomens als corona, of pensioen nabetalingen bijvoorbeeld

Lees hier het artikel.

 

Zaterdag 18 december 2021 Wynia's Week.
Eduard Bomhoff schrijft optimistisch over het ABP met zijn nieuwe voorzitter.
Met hem zien we een lichte kentering in het pensioendebat.
Tegengeluid krijgt eindelijk meer kans. Mensen als Jelle Mensonides, Bernatd van Praag en Rob de Brouwer krijgen podium. Eindelijk!! Nu nog tegenmacht tegen DNB.

Het kabinet Rutte IV heeft meer aandacht voor Europa. Zo staat in het #regeerakkoord:
“Nederland neemt een leidende rol om de EU slagvaardiger, economisch sterker, groener en veiliger te maken. Daarbij werkt Nederland intensief samen met gelijkgezinde landen en waar nodig vormen we kopgroepen om tot oplossingen te komen, bijvoorbeeld op de gebieden klimaat, migratie, veiligheid, handel en het tegengaan van belastingontwijking. We voeren EU- richtlijnen uit.”
Wat KBO-Brabant en Stichting Pensioenbehoud betreft: eerst zien, dan geloven!
Wij procederen gewoon door om de Nederlandse Staat te dwingen de EU pensioenrichtlijn IORP te volgen, zodat de exorbitante buffers door pensioenfondsen kunnen worden aangewend waarvoor ze bedoeld zouden moeten zijn: indexatie van pensioenopbouw voor werkenden en van pensioenuitkeringen voor gepensioneerden.
Uw steun blijft welkom!

Lees hier meer.