item webimage 20190925091619 Vereniging Pensioenverlies

De kabinetten Lubbers I, II en III hebben in de tachtiger jaren de overheidsfinanciën op orde gebracht door geld achter te houden dat voor ambtenarenpensioenen was bedoeld. Zo werden gaten in de begroting gedicht. Daarmee vond de grootste pensioenroof uit de geschiedenis plaats. Het wordt tijd dat dit geld wordt terugbetaald. Dat schrijft pensioendeskundige Rob de Brouwer op zijn website pensioenfeiten.nl.

 item webimage 20190925090934 Klaas Knot

De Telegraaf heeft vandaag (23 september 2019) een interview met Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank die zich zelden in de media verantwoordt voor het door hem gevoerde beleid. Klaas Knot is de man van het toezicht op de Nederlandse pensioenfondsen, internationaal behorend tot de beste pensioenstelsels. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden: daarop komt zijn verhaal neer. Daarom pleit de topman van de DNB ervoor om door te pakken bij het korten op de pensioenen. Beter in één keer goed, dan de komende jaren elke keer maar half.

Netspar in Tilburg is een club wetenschappers en vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen die het kabinet adviseren over het pensioenbeleid. Over de echte onafhankelijkheid van de club wordt getwijfeld. Populair gezegd: de verdenking bestaat dat Netspar adviseert wat de overheid uitkomt op het gebied van aanvullende pensioenen.

In het pensioendebat ontbreekt een tegenkracht
Wilma Schrover, directeur van KBO Brabant, een seniorenorganisatie met 130.000 leden, gaat nog verder. Ze zegt dat commerciële verzekeraars die deel uitmaken van deze denktank bijdragen aan het frame dat het niet goed gaat met het Nederlandse pensioenstelsel omdat ze een commerciëel belang hebben bij de hervorming daarvan. De belangenverstrengeling in de pensioendiscussie is groot. Altijd lopen er wel lijnen van adviseurs, wetenschappers, beleidsmakers naar De Nederlandsche Bank of het ministerie van financiën en terug en worden steeds dezelfde visies rondgepompt. Het is een gesloten netwerk van mensen die het zeer eens zijn met elkaar. Oppositionele opvattingen kom je niet tegen, hetgeen opmerkelijk is voor een denktank. Een echte tegenkracht ontbreekt vindt de directeur van KBO-Brabant.

KBO Brabant zoekt steun
Het journalistieke onderzoeksplatform Follow the Money roept in samenwerking met Omroep Brabant mensen op om met voorstellen te komen die zich lenen voor grondig journalistiek onderzoek.
Wilma Schrover heeft de veronderstelde belangenverstrengeling bij Netspar aangemeld voor een pitch van het onderzoeksplatform . Als haar voorstel voldoende steun krijgt gaat FTM onderzoek doen.

Steunen?
Wilt u haar en KBO Brabant steunen ga dan naar onderstaande link. U kunt pas stemmen als u eerst een account hebt aangemaakt, maar dat zijn slecht een paar handelingen. FTM is een journalistieke organisatie met een betrouwbaar karakter en gebonden aan de Code van Bordeaux. Die Code garandeert bronbescherming en een zorgvuldige omgang met de privacy.

Klik hier voor de link naar de pitch van KBO-Brabant en Follow the Money.

item webimage 20190921101002 aegon europese samenwerking

Om te begrijpen wat er rond het pensioendossier gebeurt is het goed te weten wie welke belangen heeft bij welke beleidskeuzes. Zo gaf Olaf van den Heuvel, beleggingsstrateeg van Aegon op een persdag een kijkje in de strategie van de vermogenstak van het bedrijf. Terwijl het opkoopbeleid van staatsobligaties door president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank steeds meer kritiek ontmoet omdat het niet de economie stimuleert maar wel zorgt voor daling van de rente, noemt Van den Heuvel deze acties briljant, uitgevoerd door een ‘slimme man’..

item webimage 20190921112152 prognose koopkracht

Huishoudens van gepensioneerden zullen er in 2020 gemiddeld zo’n € 20 per maand op vooruitgaan qua koopkracht, althans als er niet gekort wordt (en ook niet geïndexeerd), en mits de prijsstijging (cpi) beperkt blijft tot 1,5%. Dat blijkt uit een prognose van het Nibud.

Deze stijging is (naast de stijging van de AOW), onder meer het gevolg van diverse fiscale maatregelen en aanpassingen bij de toeslagen. Bijvoorbeeld:

 item webimage 20190918150925 pensioendossier onvoldoende

Grote verbazing op social media over de uitspraak van premier Mark Rutte dat hij niets kan doen aan de koopkrachtdaling van mensen met een aanvullend pensioen. ‘Over de aanvullende pensioenen gaan we niet ’, zei de premier in het NOS Journaal (17 september 2019, 15.40 uur), ‘want die zijn van werknemers en werkgevers’.

Wat klopt wel en wat niet?
De tweede mededeling klopt, de eerste niet. Dat er pensioenkortingen dreigen is geen natuurwet, maar het gevolg van regels die door de Nederlandse overheid zelf zijn bedacht. Wat het kabinet bedenkt kan ook weer veranderd worden, maar daarvoor bestaat weinig animo,