Maadag 31 oktober 2022 Berekeningen van Henk Bets van Bureau Confident.
De WTP levert onder huidige omstandigheden een slechter pensioen en veel volatieler pensioen op voor gepensioneerden dan het huidige pensioenstelsel . Dit willen wij niet.
Samenvatting uit het rapport:

 
Maandag 31 oktober 2022 Koopkrachtbehoud onder WTP blijft een illusie!
Hier het rapport van Confident (ook naar de minister en SZW) voor de liefhebber.

(reactie Wilma Berkhout)
De gepensioneerden zijn onder de WTP onder de huidige omstandigheden veel en veel slechter uit met elke twee jaar uitslagen van min 6,6 %!!
Dat is in 2013 zelfs bij PMT net niet aan korting het geval geweest.
Onder de WTP gaat dit dus schering en inslag worden.
Het is natuurlijk te beredeneren met de koppeling aan de beurs bovenop de blijvende koppeling aan de rente, maar actuaris Henk Bets van Confident heeft het daadwerkelijk berekend.
De steeds door SZW en Schouten vertoonde berekeningen van CPB, DNB en Netspar zijn hopeloos verouderd omdat in tientallen jaren naar slechts een inflatie van 1,1 tot 1,3 % ingegroeid wordt.
De minister weet dit waarschijnlijk wel, maar het is kwalijk te noemen, als ze het weet, dat ze niet het achterste van haar tong laat zien zeker in het licht van de door de coalitie geforceerde parlementaire behandeling van overmorgen, woensdag 2 november 2022.
Het heeft er alle schijn van dat bewust een slechter pensioen wordt ingevoerd voor oudere werknemers en gepensioneerden.
Want waarom anders niet wachten op de cijfers van de commissie parameters en nog eens goed kijken om eventueel de wet aan te passen. Tenzij dit effect van slechtere pensioenen bewust is beoogd?
 
Lees hier het bericht op de website van Actuarieel Advisbureau Confident B.V.
 
 

Op woensdag 2 november vindt de plenaire behandeling plaats van het wetsvoorstel voor een nieuw pensioenstelsel. Dat nieuwe stelsel heeft niet alleen enorme nadelen voor gepensioneerden, maar ook voor werkenden. In een werkgroep hebben we bedacht dat de publieke tribune helemaal vol moet zijn om duidelijk te maken aan de politici dat het zo niet kan.

De SP is bereid om haar organisatie ter beschikking te stellen en de krachten te bundelen en heeft de onderstaande nieuwsbrief verspreid.

Klik hier om naar de nieuwsbrief van St. Pensioenbehoud te gaan.

Vrijdag in pensioenspecial in Meldpunt: zorgen om nieuw pensioenstelsel
Hilversum, 28 oktober – Kijkers van Meldpunt maken zich grote zorgen over het nieuwe pensioenstelsel waarover de Tweede Kamer volgende week vergadert. Zij denken erop achteruit te gaan, en zitten met veel onduidelijkheden. Daarom een special over het nieuwe pensioenstelsel in Meldpunt op vrijdag 28 oktober om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.

Klik hier voor meer informatie

Woensdag 19 oktober 2022 Telegraaf.
Amsterdam - Na jaren van sappelen voor gepensioneerden, gloort er weer hoop aan de horizon. Ook in deze onzekere tijden. De grote vraag: wat gaan pensioenfondsen doen, nu dekkingsgraden hoger zijn. „Je moet niet op de automatische piloot indexeren.”
 
(reactie Wilma Berkhout)
Het klinkt tegenstrijdig. Het gezamenlijk vermogen van pensioenfondsen nam met honderden miljarden euro’s af door slechte rendementen op de financiële beurzen in het afgelopen jaar. Tegelijkertijd zagen fondsen de gemiddelde dekkingsgraden stijgen door de positieve marktrente. Consultant Corine Reedijk van Aon merkt hoe pensioenfondsen in een spagaat terechtkomen. „Ondanks de rooskleurige dekkingsgraden, zijn het onzekere tijden.” Ze schat in dat pensioenfondsen indexeren met gemiddeld 2 tot 3,5%, afhankelijk van de financiële situatie. „De inflatie is hoog, de dekkingsgraden stijgen, dus fondsen maken gebruik van die ruimte. Ze gaan daarentegen niet over één nacht ijs en dus ik denk niet aan de gehele inflatie.”

Woensdag 19 oktober 2022 Follow The Money.
Klacht over Nederlands pensioenstelsel leidt tot nader onderzoek door de Europese Commissie
 
(reactie Wilma Berkhout)
*Quote:
" Vandaag hervat de Tweede Kamer het wetgevingsoverleg over de nieuwe pensioenwet die halverwege 2023 in moet gaan. Terwijl minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen vragen van Tweede Kamerleden beantwoordt, onderzoekt Europa of het fundament van die wet – de ‘grote verplichtstelling’ – wel in lijn is met het Europees recht." Unquote.
Quote 2:

De minister van Sociale Zaken Carola Schouten schrijft aan de Tweede Kamer: de volgende tekst over een evenwichtige transitie naar het nieuwe stelsel. Lees de onderstaande citaten en huiver.

Bron https://www.rijksoverheid.nl/

“ - Uit de berekeningen blijkt verder dat jongeren (de 25-jarige maatmens) in het verwachte scenario in alle varianten sterk profiteren van de overgang naar het nieuwe contract.

Maandagavond 17 oktober 2022 Pieter Omtzigt op twitter.
 
Zeer belangrijke boodschap van hem!!
De Raad voor de rechtspraak bracht op 14 juli een heel hard advies uit over de pensioenwet en de onderliggende regelgeving.
Die brief is vandaag pas naar de Kamer gestuurd.
 
Een verontrustend draadje

Maandag 17 oktober 2022 Elseviers Weekblad.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Box 3. Jeroen van Wensen roept op toch massaal bezwaar te maken ook al bent u te laat.
Lees hier waarom. Het artikel is vrij te lezen. In het artikel kunt u doorklikken op voorbeeld bezwaarschriften en waarom de overheid en Van Rij de plank totaal misslaan.
Absoluut doen. Hoe meer we nu in Nederland massaal reageren tegen de ongrondwettelijke daden van deze coalitie hoe beter.