Maandag 17 oktober 2022
 
Brief van drs. Henk Hemmers die is gestuurd naar de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer.
Henk Hemmers is wiskundige en heeft diverse artikelen op pensioengebied samen met Professor Bernard van Praag geschreven (onder andere in MeJudice).
 
(reactie Wilma Berkhout)
Hij is de rekenaar zeg maar. Zij weerlegden onder andere dat het voor jongere beter is om een degressie opbouw te hebben, die in de Wtp wordt ingebouwd. Sterker Van Praag en Hemmers rekenden voor dat zowel jongeren als ouderen er op achteruitgaan.

Maandag 17 oktober 2022 PensioenPro.
Adri van der Wurff
 
(reactie Wilma Berkhout)
Belangrijke en ernstigre waarschuwing aan het adres van minister Schouten, de sociale partners en de Pensioefederatie: " stap uit een voor 12 miljoen mensen dodelijke tunnelvisie."
Hij beargumenteert hekder waarom en adviseert heel goed naar Pieter Omtzigt te luisteren.
Quote:

Pieter Omtzigt (econometrist) geeft een college over zijn bevindingen mbt de WTP.
 
(Wilma Berkhout) Ik schat dat minstens 90% van de commissieleden, inclusief de minister, geen idee heeft waarover hij spreekt.
Diep triest dat notabene de Kamercommissie voor pensioenen totaal onkundig is over dit onderwerp.
Luister en huiver.
 
Kijk hier 

Zaterdag 15 oktober 2022 Telegraaf.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Quote:
"Zelf bezuinig ik werkelijk op alles”, vertelt Van der Burgt, die moet rondkomen van AOW en een klein pensioen.
„’s Avonds heb ik slechts één klein lampje aan. Warm water gebruik ik zo min mogelijk. Douchen doe ik in een minuut of drie. Dat houd ik bij met een zandlopertje. De sportschool heb ik opgezegd, die werd te duur na corona. Daarvan mis ik wel de sociale contacten”, verzucht ze.
„Al jarenlang heb ik de goedkoopste zorgverzekering. Bij de tandarts kom ik eens in het jaar en dan alleen voor controle. Dat betaal ik van mijn vakantiegeld. Als ik ’s middags al eet is het alleen een eitje. ’s Avonds eet ik vaak een boterham in plaats van een warme maaltijd. "Unquote
 
Lees hier het artikel in de Telegraaf
 
 

 

Zaterdag 15 oktober 2022 FD.
 
(reactie Wilma Berkhout) Bijzonder hoogleraar Bastiaan Starink (Tilburg-Netspar), betaald door PwC, wil de er in deze barre economische tijden nu minder pensioenpremie hoeft te worden betaald ten gunste van je salaris nu.
Quote:
"Zullen de vakbonden niet massaal ageren tegen wat zij zien als een uitholling van het pensioen, terwijl werkgevers gewoon de lonen fors moeten verhogen?

Zaterdag 15 oktober 2023 De Groene.
Dirk Bezemer.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Quote:
"Het grotere verhaal van pension fund capitalism gaat daarmee niet alleen over de euro’s die via onze pensioenfondsen naar Blackrock vloeien. Het gaat ook over de verstrengeling van fondsen, beheerders en toezichthouders." Unquote.
Alles ten koste van hen om wie het draait:
De (toekomstig) gepensioneerden die gespaard hebben met een dag in de week salaris.
De geldsprinkhanen springen er op af en DNB faciliteert.
Terug naar een solidair pensioenstelsel weg van deze neoliberale " verdieners."
Net als bij de zorg, energie etc.
 
Lees hier het artikel in de Groene Amsterdammer 

Zaterdag 15 oktober 2022 Wynia's Week.
 
(reactie Wilma Berkhof) 
Bomhoff legt helder uit wat voor onethisch beleid DNB (Klaas Knot en Tjerk Kroes) jegens pensioenfondsen voeren en al 16 jaar hebben gevoerd.
Vanwege de rekenrente dwong DNB pensioenfondsen om zich te verzekeren tegen een dalende rente om de dekkingsgraden op peil te houden.
Maar in principe lopen fondsen geen renterisico. Wel drie andere risico's en dat legt Bomhoff uit. Het kunstmatige en fictieve renterisico is afgedwongen door DNB via het FTK. Dat laatste is in strijd met het feit dat jaarrekeningen een juist beeld moeten geven van de activa en passiva. Bij de passiva, de pensioenverplichtingen, werd en wordt een vals beeld afgedwongen.