AD en ED 5 mei 2021.
Uit het artikel:
"De enorme toename van de 'bonussen' is desondanks opmerkelijk, omdat er nog steeds pensioenkortingen dreigen. Dat laatste komt echter vooral door de langdurig lage rente. Daardoor komen de verplichtingen van het fonds in berekeningen veel hoger uit......
ABP maakte vorige maand bekend dat zijn financiële positie in het eerste kwartaal van dit jaar weer aanzienlijk is verbeterd. De dekkingsgraad was 31 maart 100,5 procent, terwijl dat een jaar eerder 82 procent was. Toch is er nog steeds een risico dat het fonds de pensioenen alsnog een keer moet verlagen. ,,De economische vooruitzichten blijven onzeker'', benadrukte ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool. De pensioen- regels schrijven voor dat de dekkingsgraad op 126 procent moet liggen, pas dan is het zeker dat er voldoende geld is voor de huidige en toekomstige gepensioneerden.
De beleggingsfondsen van ABP zorgden voor 30,6 miljard euro rendement."

Lees hier het artikel in AD en ED


Ultra marktwerking voorstander en neoliberaal Wouter Koolmees kreeg zijn zin niet bij het pensioenakkoord om nog flexibeler met je pensioenpotje om te gaan.
Dus laat de overheid (Koolmees) nu het CPB roepen dat het pensioen flexibeler moet. Dat is niet goed voor je pensioen later concluderen de gezamenlijke pensioenfondsen bij monde van de Pensioenfederatie.
Het CPB reageert toch al zwabberend en tegenstrijdig. Vorig jaar riepen ze in augustus jongeren nog op om meer en extra voor het pensioen te gaan sparen, omdat bij lage rente het opgebouwde pensioen verre van voldoende zal zijn.
Ja dat zien wij allang toch.
Maar de verwachting van het het CPB is dat "men" dat niet zal gaan doen, en meer gaat consumeren en huizen kopen (prijsopdrijvend wederom.)
Het is daarom dat de werkenden zich niet voor hun pensioen interesseren. Nou die komen wel van een koude kermis thuis op pensioendatum.
Waarom dan de pensioenen nog verder afbreken?
Tja en hier worden dus ook de pensioenfondsbesturen boos over.
Eindelijk zou je zeggen. Maar word eens wat militanter en ga je eens aan de Europese Richtlijnen houden.

Lees hier het artikel van Martine Wolzak

Wilma Berkhout-van Den Heuvel
·
Maandag 3 mei 2020.
Als het ABP nou eens gewoon tegen Knot en Koolmees en hun illegale regels ingaat en de Europese Richtlijnen volgt kunnen de leraren, politiemensen, militairen en andere ambtenaren gewoon geïndexeerd worden. Geldt ook voor PFZW en onze zorgmedewerkers.
Maar die zijn natuurlijk niet belangrijk. En hun pensioenen al helemaal niet.

Lees hier meer

NOS 4 mei 2021.
Het geld zit vast in huis of pensioen kopt het CPB. Neen, dat wisten wij niet de afgelopen 40 jaar. Versoepel de regels want we sparen te veel en kunnen te weinig consumeren. Komen ze daar nu achter? Ja en wie gaat dat betalen?
De huidige gepensioneerden en die zijn al zijn al 13 jaar de klos. Hun pensioen wordt gewoon verder onteigend. Dat gaat in dat nieuwe stelsel mooi door.
Nou kan er makkelijk meer pensioen uitbetaald worden en de premies omlaag, want er is geld genoeg in de private, niet commerciële pensioenfondsen.
Veel meer dan genoeg voor geïndexeerde pensioenen en pensioenopbouw. Maar dat toverden wij (overheid en DNB) mooi weg met een truc. De verplichtingen op de balans overwaarderen en de premies onderwaarderen. Het mIddel: ultra lage rente als discontovoet gebruiken.

Telegraaf 4 mei 2021.
Nederland wordt op de vingers getikt door de OESO voor de hoge schulden (voornamelijk hypotheken.) Knot waarschuwt ook.
Nu adviseert het CPB dit.
In het artikel: "Omdat vermogensopbouw ’sterk wordt beïnvloed’ door overheidsbeleid, zoals verplichte pensioenopbouw, hypotheekrenteaftrek en de bijbehorende aflossingseis, kijkt het planbureau naar die gebieden om het beleid aan te passen. Zo zouden huishoudens met veel overwaarde in de woning minder pensioen kunnen opbouwen of zouden jongeren een lagere pensioenpremie kunnen betalen dan ouderen. Het CPB waarschuwt wel dat hieraan risico’s kleven....."
Het CPB waarschuwt dus voor een lager pensioen en minder pensioenpremie bij jongeren. Want met een hoger pensioen en hoge premie "spaar je teveel en kun je te weinig consumeren."
?????????? Wat weet de overheid (CPB is een overheidsvazal) wat gewone Nederlanders niet weten?????????
Ondertussen worden de pensioenen van gepensioneerden en oudere werknemers fors uitgehold. Juist met het nieuwe stelsel.

Lees hier het artikel in de Telegraaf

Interview met Leonne Jansen van het pensioenteam van FNV.
Overal moeten FNV-ers in de VO's zich inzetten voor het Nieuw Pensioencontract. FNV is bang dat de verbeterde premieregeling juridisch niet houdbaar is vanwege de verplichtstelling.
Het belang van gepensioneerden wordt volstrekt genegeerd. Zij worden onteigend en hun vermogen is nodig om het hogere projectierendement voor (jongere) werknemers te fourneren. Zij nooit meer verhoging van hun pensioenuitkering (het woord indexatie is sowieso geschrapt.)
En ehhh nee, het gaat FNV niet om macht.......................... 

Lees hier het artikel.

Wilma Schrover:
Prof. dr. Frank Vandenbroucke, toen nog hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en thans vicepremier van België, maakte op verzoek van minister Wouter Koolmees in 2020 een onafhankelijke, kwalitatieve analyse van de uitgangspunten van het Pensioenakkoord ten behoeve van de Tweede Kamer. Dit was één van zijn bevindingen:
“Degenen met een aanvullend inkomen vanaf 20.000 euro per jaar (de helft van alle gepensioneerden) hadden het meeste last van het niet of beperkt indexeren van aanvullende pensioenen. Hun koopkracht lag in 2017 bijna 12% lager dan in 2008.”

Lees hier het artikel op de site van Universiteit van Amsterdam

PensioenPro Insights 21 april 2021.
Het fonds (werkgevers en werknemers) beslist. Het hemd nader dan de rok? Krijgt u als gepensioneerde nog ooit indexatie? U hebt er niets over te zeggen.
Tegen de wet Nypels-Groenman, jurisprudentie van de Hoge Raad en Europese Richtlijnen (niet discrimineren) in worden de rendementen aan verschillende groepen verschillend uitgedeeld. Hoewel hun vermogen na pensionereing wordt doorbelegd, krijgen zij het aller-aller-minste.
Daarom moet er natuurlijk verplicht ingevaren worden. Hun vermogen is nodig om het rendement aan anderen te kunnen uitdelen.

Lees hier het artikel in PensioenPro

 

Beste begunstiger/donateur,

Minister Koolmees schreef een brief aan de Eerste Kamer met ontluisterende antwoorden op de door een lid van de Onafhankelijke Senaat Fractie (OSF) gestelde vragen (zie bijlage). Daarin wordt vermeld:
Het lid van de OSF-fractie constateert een verschil van opvatting tussen de Pensioenfederatie en de ouderenorganisaties over de wenselijkheid van het individuele bezwaarrecht bij de omzetting van bestaande pensioenaanspraken en –rechten naar een nieuwe pensioenovereenkomst. Naar zijn opvatting lopen pensioengerechtigden het risico van permanente onteigening van hun pensioenvermogen en koopkrachtverlies. Hij pleit ervoor deelnemers, onder wie pensioengerechtigden, wel individueel om goedkeuring te vragen en vraagt of ik het daar mee eens benL 

Lees hier verder.

In dit artikel wordt een vermogen van 1700 miljard genoemd. Dat is -te zien bij DNB- 1924 miljard. Een halve staatsschuld meer. Kennelijk wil het FD, dat toch echt wel weet dat het vermogen al 1924 miljard is, de cijfers flatteren om maar vooral niet te laten zien dat het vermogen exponentieel groeit.
We moeten de dreigingsurgentie van korten er wel inhouden. Mensen zouden zich eens kunnen gaan realiseren hoe belazerd ze de afgelopen jaren zijn en worden met een overbodig duur en ingewikkeld stelsel, dat slechter is. Zou daar ook in de ministerraad over gesproken zijn?
Vast wel............................
Er is voldoende tot in lengte van jaren. Zie ook de volgende post met een nieuwe column van Rob de Brouwer.

Lees hier het artikel