item webimage 20190914115809 geduld raakt op

Wie in onderstaande de logica kan ontdekken mag het zeggen: ECB-president Mario Draghi pompt miljarden euro’s nepgeld in de Europese economie om die te ‘stimuleren’.
In Nederland zit het kabinet op 1500 miljard euro echt geld en wil het niet uitgeven aan de groep die er recht op heeft, de gepensioneerden. Die staan –als er niets gebeurt- aan de vooravond van forse kortingen op hun pensioen. Niet dat het geld er niet is, het mag alleen niet rollen omdat de Nederlandse overheid dat zo bedacht heeft. Als nepgeld een impuls kan geven aan de economie, dan is het voorkomen van kortingen en zo echt geld in de economie laten, minstens een goed alternatief.

 item webimage 20190912213818 pensioenfondsen dichter bij afgrond

De president van de Europese Centrale Bank Draghi heeft vlak voor zijn afscheid de tijdbom onder het Nederlandse pensioenstelsel verder op scherp gezet door opnieuw een renteverlaging aan te kondigen. Bovendien gaat de geldpers weer aan om zo opnieuw schulden op te kopen met een negatieve rente, terwijl dit inmiddels algemeen wordt gezien als een tamelijk rampzalig beleid.

item webimage 20190911183050 ECB beleid

Wie betaalt mee aan de gevolgen van het financiële stimuleringsbeleid van de Europese Centrale Bank? Dat zijn spaarders en gepensioneerden. Dankzij de voorkeur van de ECB voor het bijdrukken van geld om goedkoop te kunnen lenen aan overheden, is de marktrente bijna tot nul gedaald waardoor spaargeld niets meer oplevert en in Nederland de dekkingsgraad van pensioenfondsen dramatisch daalt zonder dat ze daar iets tegen kunnen doen. Gevolg: er kan niet geïndexeerd worden en verschillende fondsen zullen binnenkort hun pensioenen moeten verlagen. Het beleid van de ECB is niet de enige oorzaak van de rentedaling, maar levert daaraan wel een belangrijke bijdrage.

item webimage 20190911182441 korting zorgverzekering

Zorgverzekeringen houden hun klanten voor de gek door een korting aan te bieden op collectieve verzekeringen, maar niet dan nadat ze eerst de prijs hebben verhoogd. Daardoor krijgen de deelnemers aan zo’n verzekering een sigaar uit eigen doos. Het is niet meer dan een marketingtruc. Dat zegt oud-topman van zorgverzekeraar DSW Chris Oomen vandaag (woensdag 11 september) in het AD. ‘Korting op een collectieve verzekering is waanzin, dat is gewoon stelen’, zegt Chris Oomen. Hij ziet collectieve verzekeringen dan ook het liefst helemaal verdwijnen.

Hele artikel lezen? Ga dan naar: www.ad.nl

 item webimage 20190911181805

Heeft De Nederlandsche Bank pensioenfondsen door strenge regels al langer in een wurggreep waardoor ze naar hun gevoel onder curatele staan, daar doet DNB nu met nieuwe regels nog een schepje bovenop. De Pensioenfederatie (koepel van pensioenfondsen) slaat dan ook alarm. ‘De toezichthouder ‘hindert’ pensioenfondsen bij wat hen nu te doen staat; besturen in het belang van de deelnemer’, schrijft de koepel aan DNB

 item webimage 20190908110820 pensioenfondsen

Minister Koolmees van sociale zaken en werkgelegenheid is van plan de maximale pensioenpremie te begrenzen op 27%. Maar volgens actuaris Wichert Hoekert van pensioenadviseur Willis Towers Watson is deze premie te laag om een pensioen van 80% van het middelloon te kunnen uitkeren. Althans: zolang het kabinet uitgaat van de huidige rekensystematiek waarbij de historisch lage marktrente als uitgangspunt wordt genomen om de dekkingsgraad van pensioenfondsen te berekenen. Om 80% van het middelloon te kunnen uitkeren als pensioen, zou de pensioenpremie bij de huidige rentestand behoorlijk omhoog moeten met 10 tot 30%, zo schat de koepel van pensioenfondsen, de Pensioenfederatie. Houdt minister Koolmees vast aan een plafond van 27% dan zullen de pensioenregelingen versoberd moeten worden.

BRON: FD, 7 september 2019

item webimage 20190906212732 minister moet wat doen

Minister Koolmees van sociale zaken en werkgelegenheid weet nog niet hóe, maar wel dát er iets gedaan moet worden om pensioenkortingen te voorkomen. Dat liet de minister donderdag (6 september 2019) blijken tijdens het debat over het pensioenen in de Tweede Kamer. PvdA en Groen Links –nodig voor een meerderheid in de eerste kamer voor het pensioenakkoord- hebben minister Koolmees laten weten dat hij met een list moet komen, willen ze hun steun voor het pensioenakkoord niet opzeggen.

Welke mogelijkheden de minister ziet is niet duidelijk. Aan het fel bekritiseerde systeem van de rekenrente waarmee de dekkingsgraad van pensioenen wordt vastgesteld wil de minister vooralsnog niet tornen, zo lijkt.

Debat voor de pensioenen gemist? Ga naar deze link