item webimage 20190828192924 stille onteigening pensioenen

Het monetaire financieringsbeleid waaraan de ECB nu al zolang vasthoudt en dat leidt tot grote negatieve gevolgen voor de dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen is rijp voor een parlementaire enquête. Dat schrijft hoofdredacteur Cees van Lotringen van Fondsnieuws, een online beleggersplatform in NRC.
Al gaat Draghi weg als president van de Europese Centrale Bank, dat zal vermoedelijk niet leiden tot een ander beleid.

 item webimage 20190826193209 Jeroen Dijsselbloem

Het zal er toch ooit een keer van moeten komen. Dat zei oud-minister van financiën Jeroen Dijsselbloem in een uitzending van het televisieprogramma Buitenhof van zondag 25 augustus 2019 over het feit dat voor een groot aantal gepensioneerden een korting op hun pensioen dreigt.

Dijsselbloem maakte duidelijk dat hij niet wil bijdragen aan de indruk dat het wel los zal lopen met de kortingen. Kijk je naar de economische verwachtingen op lange termijn dan zullen pensioenfondsen rekening moeten houden met tegenvallende inkomsten en dus grotere reserves moeten aanhouden. Er is voor de huidige rekensystematiek geen alternatief, zo zei de oud-minister. Wie het rekensysteem verandert, rekent zich rijk.

 item webimage 20190824125426 werkgeversvoorzitter Hans de Boer

Hij zegt het enigszins omfloerst, maar de onderliggende boodschap is haarscherp: werkgeversvoorzitter Hans de Boer wil met FNV-voorzitter Han Busker zo snel mogelijk aan tafel om te bespreken hoe de aanstaande kortingen op sommige pensioenen voorkomen kunnen worden. Hij zei dat in een podcast van De Telegraaf.

 item webimage 20190820173634 vergrijzing

Als het om de betaalbaarheid van het Nederlandse pensioenstelsel gaat ziet De Nederlandsche Bank twee grote problemen: de lage rente die ervoor zorgt dat de dekkingsgraad van pensioenfondsen daalt waardoor er (ogenschijnlijk) te weinig geld in kas is om te kunnen voldoen aan de pensioenverplichtingen in de komende 60 of 70 jaar (....). Pensioendeskundige Rob de Brouwer legt elders uit dat dit een denkbeeldig probleem is dat vooral te maken heeft met de theoretische rekensystematiek die de overheid gebruikt om de dekkingsgraden te berekenen.

Pensioendeskundige Rob de Brouwer (Zie bijlage) legt de vinger op de zere plek. Hij schrijft onder meer “Wat is een buffer? De beste omschrijving in relatie tot pensioenfondsen is deze: buffers zijn extra middelen boven datgene wat minimaal noodzakelijk is om aan de verplichtingen in de toekomst te voldoen; deze buffers zijn bestemd om tijdelijke tegenslagen op te vangen zodanig dat deelnemers geen last hebben van die tegenvallers.

Lees hier verder.

 item webimage 20190818092353 aow ers betalen de prijs

Heel veel koopkrachtverbetering voor gepensioneerden zit er volgend jaar en in 2020 niet in, zo blijkt uit recente cijfers van het Centraal Planbureau. 50PLUS signaleert dat de verwachting met betrekking tot de koopkrachtontwikkeling van AOW-ers volgend jaar met 40 procent naar beneden is bijgesteld en voor 2020 met 33 procent en dan is nog niet duidelijk of eventuele korting op de aanvullende pensioenen in de koopkrachtplaatjes zijn meegerekend.

 item webimage 20190818093705rekenrente

De lage rente heeft voor het kabinet grote voordelen, maar vernietigt het pensioenstelsel. Niet alleen het huidige, maar ook het nieuwe pensioenstelsel, stellen de Kamerleden Corrie van Brenk en Martin van Rooijen van 50PLUS. Ze willen dat minister Koolmees zich buigt over een nieuwe rekensystematiek om de dekkingsgraad van pensioenfondsen te berekenen. De rekenrente voldoet niet meer als systeem nu die rente, mede door ingrijpen van de Europese Centrale Bank vrijwel tot 0 is gedaald.

 item webimage 20190813194029 angst voor DNB

De Nederlandsche Bank speelt een cruciale rol in het toezicht op de Nederlandse pensioenen. Misschien wel een te grote rol. De bank hielp bij het bedenken van de strenge Nederlandse pensioenregels, ziet als politie-agent toe op de naleving ervan, toetst pensioenbestuurders op hun geschiktheid en persoonlijkheidskenmerken en bemoeit zich regelmatig tot in detail met de bedrijfsvoering van pensioenfondsen.

Kortom: adviseur, controleur, aanklager en rechter in één.