Maandag 2 mei 2022.
Jan Slagter publiceerde afgelopen vrijdag over onze pensioenen.
(reactie Wilma Berkhout)
In heldere bewoordingen legt hij klip en klaar uit wat voor onrecht er geschiedt en hoe dom dat eigenlijk is.
Zijn stuk:
"Stelt u zich eens voor: je weet niet wat je volgende maand of volgend jaar aan pensioen uitgekeerd krijgt en wat er nog over is in jouw pensioenpot.

20220422_logo_NBP.jpg    20220422_Logo_KBO_Brabant.jpg       20220422_logo_KBO_NH.png

 

Besluit Toekomst Pensioenen: tijd voor herbezinning!
De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP), en de seniorenverenigingen KBO-Brabant en KBO Noord-Holland hebben gezamenlijk hun commentaar geleverd op het Besluit Toekomst Pensioenen in de door de overheid georganiseerde internetconsultatieronde. Ze verwijzen het besluit naar de prullenmand.
Zij komen tot de conclusie dat er geen fundamentele en kostbare stelselwijziging nodig is om het huidige pensioenstelsel aan te passen aan de veranderende arbeidsmarktomstandigheden of om ZZP’ers toegang te verschaffen tot een collectief pensioen. Het huidige stelsel kan door eenvoudige, veel minder riskante aanpassingen toekomstbestendig gemaakt worden.
Ook de stelling dat de pensioenfondsen in het huidige pensioenstelsel hun beloften – een welvaartsvast/waardevast pensioen – niet kunnen waarmaken, wordt door de samenwerkende bonden naar het land der fabelen verwezen. De oorzaak van de vermeende financiële problemen bij de pensioenfondsen ligt immers bij de door De Nederlandsche Bank (DNB) geïntroduceerde risicovrije marktrente die sinds 2007 sterk gedaald is, en níet bij de gemiddelde rendementen van pensioenfondsen die in dezelfde periode jaarlijks zes tot zeven procent bedragen.
Er zal een resetknop moeten worden ingedrukt op het pensioendossier. Het is nu aan de politiek om de afweging te maken tussen een zeer gecompliceerd stelsel dat niet bestand is tegen onzekerheden, en een eenvoudiger, begrijpelijker en socialer stelsel dat mede beantwoordt aan de Europese pensioenrichtlijn (IORP II). Deze richtlijn stelt dat een pensioenfonds een financiële en sociale functie heeft. Die laatste dreigt onder de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) weg te vallen.
Voorts vragen de bonden zich af of DNB wel de juiste partij is om toezicht te houden op pensioenfondsen en verzekeraars. Internationaal is dit zeker niet gebruikelijk, omdat monetair toezicht iets heel anders is dan toezicht gericht op langere termijn verplichtingen en lange termijn beleggingen waar pensioenfondsen en verzekeraars zich mee bezighouden. Het toezicht van DNB is uitermate schadelijk geweest voor de pensioenfondsen. Het overmatige oppotten van pensioenvermogen is niet alleen slecht voor de deelnemers (het wantrouwen tegen het stelsel neemt toe), maar ook macro-economisch niet wijs. Bovendien pakt het budgettair slecht uit voor de overheid zelf.
 
Het is tijd voor herbezinning!
De volledige tekst van de inbreng in de internetconsultatie is te vinden op de websites www.pensioenbelangen.nl, www.kbo-brabant.nl, www.kbonoordholland.nl
 
Voetnoot voor de redactie:
De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) is een onafhankelijke vereniging die al sinds 1919 opkomt voor de pensioenbelangen van (toekomstig) gepensioneerden.
KBO-Brabant telt circa 120.000 leden die in 280 lokale Afdelingen zijn vertegenwoordigd.
KBO Noord-Holland telt circa 30.000 leden die in 58 lokale Afdelingen zijn vertegenwoordigd.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met:

  • Rob de Brouwer, pensioenadviseur van KBO-Brabant, KBO Noord-Holland en van NBP

         e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon: 06-46214426

  • Jelle Mensonides, bestuurslid NBP 

       e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon: 06-50746255

  • Ronny van der Maaten, voorzitter NBP

         e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon: 06-23227135

 

Lees hier de reactie op de Internetconsultatie Wet Toekomst Pensioenen

Zondag 1 mei 2022 Dag van de (gedane) arbeid.
 
(Wilma Berkhout)
Binnenkort eind juni 2022 komt Omroep Max met het vervolg op de 7 afleveringen van het programma "Zwarte Zwanen"van Cees Grimbergen.
Er komen twee afleveringen, de nummers 8 en 9.
Pensioenen zijn hot na 14 jaar niet indexeren en korten voor het gros van de pensioendeelnemers en gepensioneerden.
Catharina Westerveld poste hem nog een keer, deel 3.

Zaterdag 30 april 2022 Nieuwsbrief Martin Visser (econoom en journalist) .
Senioren
(reactie Wilma Berkhout)
Het is crisis bij vakbond FNV. Ik schreef er al eerder over. Het ledental daalt veel harder dan waar in de meerjarenbegroting rekening mee werd gehouden. En de sfeer is om te snijden. Onder meer bij FNV Senioren, waar een deel van de achterban nog steeds actie voert tegen het pensioenakkoord. Dat gaat niet om een paar boze gewone leden, maar tot in het bestuur van de sectorraad van de Senioren klinkt het protest. Onlangs is Jan de Jong, voorzitter van FNV Senioren, door het landelijk bestuur geroyeerd omdat hij de publiciteit zoekt over zijn verzet tegen het pensioenakkoord, dat door FNV-voorzitter is uitonderhandeld met werkgevers en kabinet.

Zaterdag 30 april 2022 De Telegraaf,
 
(reactie Wilma Berkhout)
Hopeloze toestand bij de Belastingdienst.
Verouderde systemen, die geen verandering aan kunnen, bijna 8000 man personeel minder en idiote regelingen door de politiek die door het draaien aan fiscale knoppen de belasting daar laten vallen waar ze het willen laten vallen.

Artikel van David Bakker van 28 april 2022.
Citaat:
"De Tweede Kamer behandelt momenteel het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen, het belangrijkste onderdeel van het Pensioenakkoord dat per 1 januari 2023 in werking moet treden. Deze wet voorziet in een individualistisch beleggingspensioen dat bij pensioenfondsen zal zijn gehuld in de schaamlap die solidariteitsreserve heet. Opmerkelijk is dat deze pensioenhervorming, die kan worden gezien als het toppunt van neoliberalisme, de steun geniet van de vakbonden. Tuur Elzinga, sinds 10 maart 2021 voorzitter van de FNV, is één van de architecten van het Pensioenakkoord. Elzinga was van 2007-2016 senator voor de SP, de partij die altijd te hoop loopt tegen het neoliberalisme. Wat gaat hier mis?......"
Het artikel is vrij te lezen.

 

(Kritische) Senioren niet langer gewenst binnen FNV
Het hoogste orgaan binnen de FNV, het Ledenparlement, moet er nog over besluiten maar als de adviezen uit een onderzoeksrapport worden over genomen dan wordt de Senioren als groep binnen de FNV alle zeggenschap ontnomen.
- Niet alleen wordt de gehele sector Senioren opgeheven,

Donderdagavond 28 april 2022 De Telegraaf.
’Voortbestaan FNV in gevaar door seniorenruzie’
 
(reactie Wilma Berkhout)
De ruzie tussen FNV Senioren en het FNV-bestuur bedreigt de vakbond in zijn voortbestaan, volgens een vertrouwelijk rapport. Oudere leden dreigen massaal te vertrekken, omdat de FNV door interne strijd niet toekomt aan belangenbehartiging van gepensioneerden. Intern is er grote onrust ontstaan omdat in het advies wordt voorgesteld de senioren-afdeling op te heffen.
Kaderleden protesteerden eerder al tegen pensioenakkoord van kabinet en polder.
In een intern adviesrapport, dat is opgesteld in opdracht van het FNV-bestuur, schrijven de adviseurs dat ze zich rotgeschrokken zijn over de chaos. „We hadden tevoren niet gedacht dat de impact van deze crisis zo groot is en op redelijk korte termijn zelfs een gevaar betekent voor de FNV als geheel.”

Volkskrant 28 april
(reactie Wilma Berkhout)
Kop van het artikel vanmiddag n.a.v. het nieuws dat voorlopig alleen de tijdige bezwaarmakers hun onterechte belastingaanslagen over niet genoten rente terugbetaald krijgen.
De Hoge Raad oordeelde belastingheffing over een niet genoten fictief rendement in strijd met het eigendomsrecht en discriminatoir, omdat zij de belasting moesten betalen voor mensen die wel veel rendement haalden, maar een (te) lage belastingheffing kregen of zelfs niets over hun wel behaalde rendementen hoefden te betalen.
De Hoge Raad gaf aan de de burger zelf rechtsbescherming te moeten bieden, omdat de regering dat ten onrechte niet deed.
Het gaat om onrecht dat hersteld moet worden.