Het laatste nieuws over de pensioenen zal u niet zijn ontgaan. De kortingen op pensioenen voor 2020 zijn voor het grootste deel van de baan. Maar volgens minister Koolmees zijn kortingen wel ’nodig’. Voor circa 600.000 of meer mensen van 4 fondsen dreigt nog wel een korting, maar dat hangt af van de stand op 31 december. Zonder ingrijpen zouden bijna 8 miljoen deelnemers gekort kunnen worden.

Lees hier meer.

De 3 kabinetten Lubbers haalden in de tachtiger jaren 32 miljoen gulden (16 miljard euro) uit het ambtenarenpensioenfonds ABP om de financiële problemen van de overheid op te lossen. Dat leek verantwoord: de overheid immers garandeerde volledige uitbetaling van het ambtenarenpensioen, ook bij een tekort. Maar in 1995 werd het ABP geprivatiseerd, zonder dat de overheid het ‘geleende’ geld terugstortte. Daarmee kwam het tekort voor rekening van de pensioendeelnemers. Zo liepen ze de afgelopen 10 jaar gemiddeld 12.000 euro aan inkomsten mis, zegt Rob de Brouwer, econoom, pensioendeskundige en algemeen directeur van Pensioenverlies.

20191124120545 koopkracht pensioenen

De koopkracht van pensioenen is in tien jaar tijd met 20 procent uitgehold. Dat zegt het Financieele Dagblad.

De meeste aanvullende pensioenen zijn sinds de crisis van 2008 niet of nauwelijks verhoogd. Het pensioenakkoord zal voor dit probleem geen oplossing bieden, aldus het FD. Ook de komende jaren zullen de pensioenen niet worden verhoogd.

Voor veel gepensioneerden is de AOW-uitkering volgens de krant belangrijker dan hun pensioen. De AOW stijgt wel en maakt een klein deel van de koopkrachtdaling van de aanvullende pensioenen goed. Dat geldt overigens alleen voor lage aanvullende uitkeringen.

Hele artikel lezen? Ga naar: www.fd.nl

20191124120506 veel steun voor manifest

60.000 Mensen hebben volgens 50PLUS tot nu toe het manifest van deze partij getekend voor een beter pensioen. De actie werd gehouden onder de titel ‘Kom in actie voor een beter pensioen!’. De tussenstand werd afgelopen woensdag door minister Koolmees in ontvangst genomen.

In het manifest wordt opgeroepen om voor de pensioenen een realistische rekenrente te hanteren.

20191124120338 gepensioneerden

Mogelijk honderdduizenden werknemers krijgen minder pensioen dan waar ze recht op hebben. Soms blijkt jaren pensioengeld spoorloos verdwenen, doordat werkgevers slecht administreren of domweg de boel oplichten. Uit angst voor de beerput zwijgen de fondsen. Dat schrijft De Groene Amsterdammer

Artikel lezen? Klik hier.

20191122234154 economische groei

Maarten Maas van de gezamenlijke commissie Koopkracht, Inkomen en AOW schreef deze week Eeen artikel voor de nieuwsbrieven van onze koepels naar aanleiding van de laatste CPB-prognose over de ontwikkeling van de economie in de komende jaren.

1. Het artikel kunt u lezen in bijgevoegde pdf.
2. CPB persbericht van 18 november 2019: https://www.cpb.nl/middellangetermijnverkenning-2022-2025#
3. Verkenning Middellange Termijn (MLT) 2022-2025: https://www.cpb.nl/middellangetermijnverkenning-2022-2025
 
Downloads

20191122232709 Rijbewijs

Vanaf 1 december 2019 mogen 75- plussers maximaal 1 jaar blijven rijden met een verlopen rijbewijs, tot het moment dat het CBR een besluit heeft genomen over hun rijgeschiktheid. Dat mag alleen in Nederland en de rijbewijscategorieën A, B, E en bij B en T.

Een verlopen rijbewijs is niet geldig is als legitimatiebewijs!

Gedetailleerde informatie kunt u vinden in de bijlagen

Downloads
20191113 - CBR - persbericht rijbewijs 75-pluuser tijdelijk met maximaal 1 jaar verlengd.pdf
20191114 - Brief CBR - tijdelijke verlenging voor 75-plussers.pdf
20191112 - CBR - voorbeeldbrief.pdf

20191122171355 BvP

De pensioendiscussie wordt gedomineerd door dogma’s. Dat zegt hoogleraar economie Bernard van Praag vandaag in De Volkskrant.
‘Of een dogma waar is, valt niet te bewijzen en dat is voor de gelovige ook niet nodig’. Volgens de hoogleraar wordt de pensioendiscussie gegijzeld door 3 van zulke dogma’s, die desastreus zijn voor de pensioenen.

20191120203031 geen pensioen voor jongeren

Ze is geschrokken van het gebrek aan kennis van de gemiddelde Nederlander als het om zijn pensioen gaat. Dat zegt hoogleraar Marike Knoef, directeur van de pensioendenktank Netspar en hoogleraar in Leiden in een interview met Pensioenpro.

Onderzoek
Meer dan de helft van de mensen denkt dat de AOW-premie wordt belegd, blijkt uit een onderzoek waarbij ze betrokken is. Eenderde is er oprecht van overtuigd dat alleen gepensioneerden last hebben van kortingen. ‘Allemaal niet waar’, aldus de hoogleraar.
In het bijzonder de perspectieven voor de huidige 35-plussers zijn best goed, zegt ze, hoewel toekomstige economische ontwikkelingen nog de nodige onzekerheden in zich bergen. Maar dat geldt voor iedereen die aangesloten is bij een pensioenfonds, dus voor zowel gepensioneerden als werkenden.

20191120202253 NVOG en KNVG

Seniorenorganisaties NVOG en KNVG zijn blij dat de minister heeft besloten voorlopig af te zien van pensioenkortingen. Dat schrijven voorzitter Jaap van der Spek van NVOG en Joep Schouten van KNVG aan hun lidorganisaties.

‘Mede dankzij onze inspanningen’
‘Vorige week hebben wij in een goed gesprek de minister en zijn ambtenaren duidelijk kunnen maken waarom wij vinden dat er op dit moment niet moet worden gekort. Ter voorkoming van onrust en het verdwijnen van vertrouwen. Ook hebben wij kunnen aandragen welke redenen er zijn om de situatie zo te benoemen dat er sprake is van bijzondere economische omstandigheden. Dit gesprek op het ministerie hebben we gelukkig met alle seniorenorganisaties kunnen voeren. Dat maakt het verhaal krachtiger en geloofwaardiger. De minister heeft zijn besluit genomen na overleg met de pensioenfondsen, met ons en met de politieke partijen. Daarom verwachten wij in het Kamerdebat geen problemen meer’, aldus beide voorzitters. De acties “voorkom kortingen” die in voorbereiding waren zijn daarom opgeschort.