item webimage 20180608172147 doorsneepremie

In het uitgelekte conceptakkoord over de herziening van het pensioenstelsel ligt volgens de Vakcentrale VCP teveel het accent op verlaging van de AOW-leeftijd en de regelingen voor vroegpensioen. Daardoor is er te weinig aandacht voor de bezwaren die kleven aan de afschaffing van de doorsneesystematiek..

Er is grote beroering in pensioenland ontstaan door het artikel in de Telegraaf Polder zet in op casinopensioen (Lees hier het artikel op de Telegraaf website). Daarin wordt als primeur verslag gedaan over een (bewust?) uitgelekte concept-tekst voor een pensioenakkoord tussen VNO-NCW en FNV, dus buiten de SER om waarin naast werkgevers en werknemers ook Kroonleden zitten.

Lees hier meer.

 item webimage 20180527100948 rentestijging

Volgens De Telegraaf verwachten financiële analisten dat de rente in Nederland de komende 12 maanden zal gaan stijgen.

Goed voor de pensioenen
Als dat zo is, beïnvloedt dit de financiële positie van de pensioenfondsen, omdat ze hun verplichtingen en de daaraan gekoppelde buffers volgens de Nederlandse pensioenregels moeten berekenen aan de hand van de marktrente.

 item webimage 20180525140319 Rutte III
 

Hoe betrouwbaar zijn de prognoses van Kabinet Rutte III? Het is een relevante vraag, omdat een antwoord misschien ook iets zegt over het realiteitsgehalte van de manier waarop het kabinet de pensioendiscussie inkleurt. Als het kabinet zegt dat pensioenhervormingen nodig zijn omdat ons pensioenstelsel niet langer houdbaar is, klopt het dan ook of hanteert Den Haag een dubbele agenda? Een verwijt dat je steeds vaker hoort.