Door de uitzending in Kassa is het bezoek aan onze website enorm. Zelfs het ABP kon het zich niet veroorloven niet te reageren en kwam met een summier berichtje op de eigen website. Het is curieus om te zien hoe pensioenfondsbestuurders zich in bochten wringen om de gevolgen van hun eigen plannen, doorgerekend met hun eigen cijfers, te bagatelliseren. In het ABP berichtje werd overigens gemeld dat de achterstallige indexatie tot en met 2007 was ingelopen, reden voor uw voorzitter om het ABP een briefje te schrijven met het verzoek hem een nabetaling te doen. Wellicht een idee voor andere gedupeerden ook. Trouw gaat in een artikel, ‘Onzekerheid pensioenen blijft groot’, van 10 november 2009 ook nog eens op de berekeningen in (lees hier het volledige artikel). Tenslotte gaat de politieke partij OokU in een persbericht in op de schokkende situatie bij PNO Media.

Over de benoeming van Nijpels is het laatste woord nog niet gesproken. Een verdere bijdrage aan zijn toch al onherstelbare imagoschade wordt geleverd door een artikel van Ewald Engelen in de Groene Amsterdammer van 28 oktober.

Tenslotte gaat Simon van der Schoot in zijn weblog in op een onbeholpen berichtje in een CMHF blaadje. Merkwaardig dat een organisatie die al jaren met Simon in de deelnemersraad van het ABP zitting heeft nog steeds niet door heeft wie Simon vertegenwoordigt.

Uit betrouwbare bron vernemen wij dat het overleg over medebestuur en medezeggenschap naar aanleiding van de motie Omtzigt in het slop zit. Wij hebben de hand kunnen leggen op een instructie voor Peter Gortzak, onderhandelaar voor de FNV, die de opstelling van deze bond goed weergeeft.

De uitzending van Kassa van 7 november heeft onmiddellijk veel los gemaakt. Het is opnieuw de NBP die de kat de bel aanbindt, en dat was gezien de ontwijkende reacties van diverse fondsbestuurders ook hard nodig. Heeft u de uitzending gemist? Kijk dan voor al naar de herhaling en lees wat Kassa zelf over de uitzending te zeggen heeft. Lees ook het persbericht van Kassa. Met name de arrogantie van fondsbestuurders is ongelooflijk. De reacties variëren van ‘niets aan de hand’, ‘we hebben het goed gedaan’, tot ‘daar praten we met u niet over’.

In de pers wordt zeer veel aandacht aan de uitzending van Kassa gewijd. Als één van zeer vele voorbeelden noemen we het artikel in Trouw, ‘Gepensioneerden lopen veel geld mis’, van 7 november 2009. Ook de beschouwing van 7 november van Alternatief Voor Vakbond op hun website is het lezen meer dan waard. Verdient Xander ons vertrouwen nog wel?

We houden u via deze pagina op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het gaat niet goed met de pensioenen in Nederland, al beweren bestuurders van pensioenfondsen graag het tegendeel. Ongeveer de helft van de pensioenfondsen heeft herstelplannen moeten indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). Over de gevolgen van de eigen herstelplannen communiceert men niet graag. Onlangs werd de NBP als de representatieve belangenbehartigingsorganisatie benaderd door Kassa, om herstelplannen door te rekenen en de resultaten te presenteren. Naast de presentatie in de TV uitzending van 7 november 2009 geven wij de resultaten ook hier, voor de pensioenfondsen ABP, Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek, BPFbouw, PME (Metalelektro), Horeca en Catering, en PNOMedia. Totaal zijn bij deze fondsen ruim 8,3 miljoen deelnemers aangesloten.

Het wordt de hoogste tijd dat iedere pensioengerechtigde zich op de hoogte stelt van hoe het er voor staat met zijn oudedagsvoorziening. De resultaten van ons onderzoek zijn zonder meer ontluisterend. Lees vooral het weblog van Leo van Heesch die voor de NBP de analyses gedaan heeft. Als u dan nog moed hebt, neem dan kennis van de treurig stemmende cijfers voor de diverse pensioenfondsen, met PNOMedia als de treurige hekkensluiter. Het wordt echt tijd voor actie.

Martin Pikaart (Alternatief Voor Vakbond) en Kees de Lange (NBP) geven in een weblog hun gezamenlijke visie over de toekomst van het Nederlandse pensioensysteem. Er is, zeker op het terrein van medebestuur en medezeggenschap nog een lange weg te gaan naar een eigentijds pensioenstelsel.

Nijpels staat onder steeds grotere druk om af te treden. Op 19 oktober werd er een Open Brief op de ABP-website geplaatst waarin Nijpels natuurlijk niets zegt, maar waar hij zich alvast indekt tegen een voortijdig vertrek. Ook het ABP-bestuur plaatst een aparte Open Brief over deze affaire op de ABP-site. Het duurt enige tijd voordat de pers hier lucht van krijgt, maar dan zijn de rapen ook goed gaar. Lees de hilarische weblog van Jan Born op de website van Eénvandaag onder de titel VVDSB.

Eveneens op 28 oktober besteedde RTLZ Nieuws in een uitgebreid interview met NBP voorzitter Kees de Lange aandacht aan de affaire. Zelfs op de zeer intensief bekeken website van GeenStijl werd dit interview belicht.

Wij roepen u op om op 7 november 2009 ’s avonds rond 19.00 uur naar Kassa te kijken. Daar wordt in nauwe samenwerking met de NBP informatie gegeven over de gevolgen van herstelplannen van een reeks pensioenfondsen voor gepensioneerden. U zult er niet blij van worden. Meer details volgen binnenkort op deze website.

Tot slot publiceren wij de Open Brief die Alternatief Voor Vakbond (AVV) aan minister Donner heeft geschreven. De NBP steunt de inhoud van harte.

De imagoschade aan Nijpels is onherstelbaar. In de pers wordt zijn rol als langst zittende commissaris bij DSB breed uitgemeten. De Telegraaf meldt op 16 oktober dat er civiele procedures gestart gaan worden ondermeer tegen Nijpels. Dat betekent jarenlang negatieve publiciteit, rampzalig voor de naam van het ABP.  Cees Donk, bestuurslid van de NBP, betoogt in een weblog dat de opgelopen imagoschade voor zowel Nijpels als ABP dusdanig is dat er nog maar twee keuzes zijn: of Nijpels stapt vrijwillig op, of hij wordt weggestuurd.

Ook de toezichthouder ligt in de vuurlinie. Een beeld van DNB president Wellink met bijbehorende tekst spreekt eveneens boekdelen.

Het ABP tenslotte. De NBP heeft, samen met andere organisaties van belanghebbenden, jarenlang geprobeerd toegang tot de ABP publicaties te krijgen. Ziehier het treurige antwoord van ABP. Omdat de wet niet voorschrijft dat het moet, doen we het niet. Kees de Lange gaat er in Pensioenbelangen van november 2009 nader op in.

Ed Nijpels als bestuursvoorzitter ABP komt steeds dieper in de problemen. Zijn verleden als langst zittende DSB commissaris begint hem op te breken en hij weet het. Hij heeft er daarom voor gekozen te doen alsof die fase in zijn leven niet bestaan heeft. Bij het RTL Nieuws op 5 oktober duikt hij letterlijk weg bij vragen over deze affaire. Ook bij BNR Nieuwsradio van 2 oktober weigert hij op de zaak in te gaan. Hoezo transparantie? De man heeft duidelijk iets te verbergen dat hem definitief ongeschikt maakt als ABP bestuursvoorzitter.

Dat interview bij BNR Nieuwsradio is sowieso onthullend. Nijpels etaleert zijn onkunde over pensioenen en trekt op beledigende toon van leer tegen de voorzitter van de NBP. Lees het weblog van Kees de Lange onder de titel ‘Nijpels slaat wild om zich heen’.

De Open brief die de NBP op 2 oktober aan het ABP verzonden heeft, overigens na de gebeurtenissen bij RTL en BNR, heeft op 6 oktober 2009 tot een scherp artikel in HFD geleid onder de titel “Regentesk ABP moet om”. Dat is ons uit het hart gegrepen.

Op 2 oktober 2009 heeft de NBP zich in een Open Brief gericht tot het ABP. De NBP stelt in deze brief niet langer vertrouwen te hebben in de wijze waarop het huidige ABP bestuur de belangen van pensioengerechtigden behartigt. Op korte termijn zijn drastische maatregelen vereist om zelfs maar een kans te hebben het teloor gegane vertrouwen enigszins te herstellen. De NBP verwacht een serieus antwoord. Op dinsdag 6 oktober zal deze brief op grote schaal verspreid worden bij de media.

Op zaterdag 26 september 2009 publiceerde de Telegraaf een interview met Ed Nijpels, de onlangs aangetreden en nu reeds omstreden bestuursvoorzitter van het ABP. Kees de Vries, bestuurslid van de NBP, laat in zijn weblog zijn kritische licht over de zaak schijnen.

De heer Wientjes is voorzitter van VNO/NCW en wordt geacht in die hoedanigheid werkgeversbelangen te behartigen. Hij meent dat te moeten doen door de “visie” uit te dragen dat werknemers en hun pensioenen onkosten vertegenwoordigen waar best uitgebreid op bezuinigd kan worden. De heer Wientjes is vooral een opportunist die achteraan stond toen allerlei bouwfraudes begaan door zijn achterban aan het licht kwamen, maar die vooraan staat nu de mogelijkheid van subsidies voor de bouwwereld, uiteraard op kosten van de eerder door diezelfde bouwwereld gedupeerde belastingbetaler, zich voordoet. Sinds kort draagt de man bovendien uit dat, naast het verhogen van de AOW leeftijd, ook de aanvullende pensioenen best later kunnen ingaan. Bovendien roept hij de overheid op om zijn ideetje met fiscale maatregelen te ondersteunen.

De heer Wientjes moet zich schamen, hoewel hij al jarenlang de schaamte voorbij lijkt. De aanvullende pensioenen zijn tot stand gekomen in CAO overleg tussen werkgevers en werknemers, een overleg waarbij de overheid geen enkele rol speelt of speelde. De heer Wientjes toont zich gewoon een onbetrouwbare onderhandelingspartner. Iedere organisatie die de belangen van werknemers en pensioengerechtigden behartigt, moet zich met kracht verzetten tegen dit soort onfatsoenlijke proefballonnetjes. Het wordt tijd voor actie. Het wordt tijd dat met name ouderen hun economische macht gaan gebruiken om via druk op zijn achterban de heer Wientjes tot rede te brengen. Dat lijkt de enige taal die hij verstaat.