item webimage 20190809113616 Jan Modaal

Als er een economische terugval komt zullen daarvan niet alleen gepensioneerden de dupe zijn, maar ook Jan Modaal. Wat er bij deze laatste groep de afgelopen tijd aan inkomen bijkwam is er aan belasting weer afgegaan. Mensen met een modaal inkomen hebben nauwelijks nog vlees op de botten: net als gepensioneerden moeten ze de gevolgen van een eventuele economische terugval ernstig vrezen.

 item webimage 20190807200750 doorwerken

Doorwerken tot 65; het gebeurt al veel meer dan we dachten. Er zijn steeds meer 65-plussers op de werkvloer te vinden, al zes keer meer dan tien jaar geleden, zo meldt de Telegraaf (7 augustus 2019) op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In 2018 steeg de gemiddelde pensioenleeftijd met vijf maanden, van 65 jaar en 9 maanden naar 66 jaar. Inmiddels gaat 66 procent van de werknemers pas op of na de 65 met pensioen mede dankzij het feit dat het ouder worden steeds vaker in goede gezondheid gebeurt. Tien jaar geleden haalde minder dan 20 procent de 65-jarige leeftijd in een werkende functie.

Ga voor de achterliggende cijfers naar de site van het CBS

 item webimage 20190807193559 lage rente

Als het gaat om de superlage rente van dit moment is de Nederlandse Staat een van de grote winnaars en de gepensioneerden zijn de verliezers. Het verklaart mogelijk het ambivalente standpunt van De Nederlandsche Bank ten opzichte van het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank. Die laatste geeft op grote schaal aan overheden en bedrijven vrijwel gratis leningen weg, waardoor de rente nog verder wegzakt.

 item webimage 20190806164312 prijzen stijgen

De prijzen voor consumenten waren in juli 2019 2,5 procent hoger dan in 2018. In juni betaalden consumenten 2,7 procent meer dan een jaar daarvoor. Het gaat daarbij om dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De cijfers laten zien dat in Nederland de prijzen sterker stijgen dan in de rest van Europa

Welke prijzen stegen?
De huur van woningen

Welke prijzen daalden?
Elektriciteit en gas

BRON: CBS

 item webimage 20190806163128 nabestaandenpensioen

Meldde de Volkskrant kortgeleden dat er bijna een akkoord is met betrekking tot het nabestaandenpensioen, Het Financieele Dagblad spreekt dit tegen.

De Volkskrant wekte de indruk dat er een akkoord is over een plan om het nabestaandenpensioen te uniformeren naar 5 jaarsalarissen. Volgens bonden en werkgevers is dit slechts een van meerdere ideeën. Er is nog geen definitieve keuze gemaakt, zo meldt ook de FNV. (zie ook artikel op deze website dd 22 juli 2019)

 

Kleine kliek verantwoordelijk voor slecht rekenrentebeleid.
Dat schrijft de journalist Ton Verlind in een artikel op de 50plus website.

rekenrente 5 aug 2019

Door die lage rekenrente moeten pensioenfondsen zich arm rekenen en dreigen er forse kortingen voor miljoenen gepensioneerden en werkenden.

Lees hier meer.

 item webimage 20190804101737 indexering

De gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen is in juli gedaald van 104 naar 102 procent, zo blijkt uit de pensioenthermometer van AON, internationaal adviseur in risicomanagement en verzekeringen.

Rente daalt
De verslechtering is te wijten aan de dalende rente. Omdat de rente verder wegzakt moeten pensioenfondsen nog meer geld reserveren om aan hun toekomstige verplichtingen te voldoen. Deze berekeningssystematiek staat overigens onder scherpe kritiek, omdat hij volgens de critici van het beleid geen realistisch beeld geeft van de werkelijke positie van pensioenfondsen. Het is een theoretisch, door de overheid bedacht rekenmodel. De feitelijke situatie van pensioenfondsen wordt bepaald door de rendementen die ze maken en die zijn in het algemeen behoorlijk.

 item webimage 20190729191838 roerige achterban

Al raakt ook van de seniorenorganisaties KNVG en NVOG het geduld op als het gaat om het vinden van een oplossing voor de dreigende korting op de pensioenen, beide organisaties vertrouwen er nog steeds op dat ze door minister Koolmees uitgenodigd zullen worden aan de onderhandelingstafel voor overleg over een verdere invulling van het pensioenakkoord. Dat schrijven de beide voorzitters Joep Schouten (KNVG) en Jaap van der Spek (NVOG) op de website van KNVG.

 item webimage 20190729192654 doneer

KBO-Brabant en de Stichting pensioenbehoud die samen een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat beginnen in een poging de verdere ondermijning van het pensioenstelsel te stoppen, zeggen dat ze veel reacties krijgen op hun initiatief, ook van gepensioneerden die de procedure financieel willen ondersteunen. Daarom hebben beide organisaties een donatiesite geopend.

Klik hier om te doneren.

Lees hier de achtergrond van dit initiatief.