item webimage 20190726160731 chaos

Het pensioenakkoord is failliet voordat het uitgevoerd kan worden; dat was donderdagavond 25 juli 2019 de teneur van de uitzending van Hollandse Zaken van Omroep Max onder leiding van Cees Grimbergen.

Het met veel tamtam aangekondigde pensioenakkoord had de vrije val van de Nederlandse pensioenen moeten stoppen, maar doet dat geenszins. De inkt was nog nat, toen de eerste pensioenkortingen zich aandienden. Oud-minister Dijsselbloem heeft het drama sindsdien nog vergroot door als voorzitter van de gelijknamige commissie minister Koolmees te adviseren de regels ten aanzien van de pensioenen nog strenger toe te passen dan nu al het geval is. Als minister Koolmees niet ingrijpt zullen nog meer kortingen volgen, terwijl het pensioenakkoord nou juist bedoeld was om stabiliteit te brengen.

 item webimage 20190726103046 woede onder gepensioneerden

Ingrijpen in het pensioendossier door minister Koolmees wordt dringender nu het er naar lijkt dat de Europese Centrale Bank het beleid van monetaire geldschepping zal voortzetten. Dat beleid zal leiden tot een verdere daling van de marktrente die in Nederland wordt gebruikt voor het berekenen van de verplichtingen van pensioenfondsen. Als de rente nog verder daalt, leidt dit in de pensioenwereld tot een regelrechte ramp voor gepensioneerden.

 item webimage 20190722215828 beter partner pensioen

 

De partner van een overleden werknemer krijgt in de toekomst mogelijk vijf jaarsalarissen van het pensioenfonds als nabestaandenuitkering. Gekozen kan dan worden uit een uitkering, uitgesmeerd over vijf jaar of het geld kan gebruikt worden voor een levenslange uitkering. Dit meldt de Volkskrant (22 juli 2019).
De uitkering moet een eind maken aan het huidige, ingewikkelde systeem. Vakbeweging en werkgevers onderhandelen over een oplossing in het kader van het met minister Koolmees afgesloten raamakkoord over de pensioenen..

 item webimage 20190721224311 Ned. staat dagvaarden

De Stichting Pensioenbehoud en KBO-Brabant (en mogelijk nog een derde partij) starten in september een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat. Ze zijn van mening dat de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met de Europese richtlijn met als gevolg dreigende pensioenkortingen voor 8 miljoen mensen en geen zicht op indexering. Het uitkleden van het Nederlandse stelsel moet stoppen, vinden ze.

 item webimage 20190721214307 overleg over pensioenproblemen

De ouderenorganisaties KNVG en NVOG vragen minister Koolmees in overleg te gaan met de Stichting van de Arbeid over een andere berekeningssystematiek om de dekkingsgraad van pensioenfondsen vast te stellen. Dat is urgent nu er pensioenkortingen dreigen voor miljoenen gepensioneerden. Niet alleen mensen die met pensioen zijn zullen daarvan de gevolgen ondervinden, maar ook werkenden die nu nog bezig zijn met het opbouwen van pensioen. Ze merken het pas als ze straks zelf met pensioen gaan.

20170720 image001 proces tegen staat

Stichting PensioenBehoud, seniorenvereniging KBO-Brabant en een derde partij zijn voornemens een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat te beginnen. De dagvaarding zal naar verwachting in september worden ingediend. De drie organisaties zijn van oordeel dat de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met een Europese richtlijn, met als gevolg dreigende pensioenkorting voor acht miljoen mensen en geen zicht op indexering.

Lees hier verder.

pensioenakkoord item webimage 20190718094947

Woedt er een oorlog tussen de adviseurs van minister Koolmees en de Vakbeweging als het gaat om korten op de pensioenen?
Oud-minister Dijsselbloem van financiën introduceerde als voorzitter van de gelijkname commissie recent een aantal nieuwe regels met betrekking tot de manier waarop de dekkingsgraad van pensioenfondsen berekend moet worden. Als gevolg van die nieuwe regels die inmiddels door minister Koolmees zijn omarmd, verslechtert de positie van een aantal pensioenfondsen zodanig dat korten op de uitkeringen van veel gepensioneerden snel dichter bijkomt.

 item webimage 20190709212115 pensioenoverleg

 

‘Polder tuigt ‘kerstboom’ op voor de uitvoering pensioenakkoord’, schrijft het FD. En het moet gezegd; er schuift een indrukwekkend aantal mensen aan tafel om hun zegje te doen over de uitwerking aan het pensioenakkoord. Maar wie er ook meepraten, (nog) geen directe vertegenwoordigers van de ruim 3 miljoen gepensioneerden. Het verzoek van de seniorenorganisaties om ook te mogen meepraten is nog niet gehonoreerd.