De kritiek op het idee om het vertrouwen in het Nederlandse pensioenstelsel terug te krijgen door een systeem van persoonlijke pensioenpotjes in te voeren ontmoet steeds meer kritiek. Op deze manier het pensioenstelsel hervormen tast het “coöperatieve karakter” van het pensioenstelsel aan. Bovendien lijkt het een te radicale oplossing voor de huidige problemen. Dit valt op te maken uit het rapport “An Outsider’s View on the Dutch Pension Reform” van het: International Centre for Pension Management” (ICPM) in Toronto.

De helft van de Nederlanders vertikt het om geld te investeren in zijn pensioen en legt daarmee nu het fundament voor armoede in de toekomst. Dit blijkt uit het BlackRock Investor Pulse-onderzoek. Dat is het grootste opinieonderzoek onder spaarders en beleggers, dat wereldwijd wordt gehouden. In totaal doen er 28.000 mensen aan mee in 18 landen., waarvan 1000 in Nederland.

Nederlanders hebben door alle negatieve publiciteit een veel te somber beeld van hun pensioenstelsel. Er zijn géén objectieve redenen om het te hervormen. De argumenten die in het regeerakkoord worden genoemd om het pensioenstelsel aan te pakken zijn niet overtuigend. Dat zegt econoom Han de Jong in de Bismarck-lezing, uitgesproken op 28 november 2017. De Jong is als econoom verbonden aan de ABN/AMRO.
 

In de nieuwsbrief van KNVG van december 2017 komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: KNVG en NVOG op weg naar verdere samenwerking; pensioen verliest aandacht van de werkgever; aanvullende zorgverzekering staat op instorten en er zit veel lucht in de zorg; etc.

Lees hier meer.

Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees van D66 heeft haast met de pensioenhervorming. De coalitiepartijen hebben in het regeerakkoord afgesproken dat er in het eerste kwartaal van 2018 een SER-advies moet liggen van de sociale partners over een nieuw pensioenstelsel.

Lees hier meer.

In de nieuwsbrief van KNVG van december 2017 komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: Pensioenpotjes mogen samengevoegd worden; woord en daad liggen bij dit kabinet ver uiteen; Zorgverzekeraars bedotten de boel; etc.
 
Lees hier meer.

Laten we eerst eens kijken hoe het huidige pensioenstelsel met de collectieve solidaire duidelijke uitkeringsovereenkomst voor u uitwerkt. Uw werkgever die is aangesloten bij een pensioenfonds zoals bij circa 92% van de werknemers het geval is, betaalt jaarlijks de pensioenpremie en mag daarvan maximaal 50% op uw salaris inhouden.

Lees hier meer.