Het gaat om het behoud van ons Nederlandse pensioenstelsel dat internationaal zo wordt geprezen als het op één na beste stelsel. Deze sociaal-economische verworvenheid heeft zich zeer goed ontwikkeld sinds de tweede wereldoorlog en voorkomt armoede op de oude dag. De eerste pijler met staatspensioen AOW als omslagstelsel en de tweede pijler op kapitaalbasis met privaat belegde premies om de aanvullende pensioenen te kunnen uitbetalen.
 
Lees hier meer.

In een brief aan de Commissie Financiën van de Tweede Kamer uiten de KNVG en NVOG hun zorg over de koopkracht van gepensioneerden. De toenemende zorgkosten en afnemende koopkracht van de pensioenuitkeringen zijn twee doorslaggevende redenen om zorgvuldig om te gaan met de koopkracht van de gepensioneerden.

En ineens was hij er, uit het niets: 1,4 miljard belastingverlaging voor buitenlandse ontvangers van dividend uit in Nederland gevestigde bedrijven. Wie de (sociaal)-economische discussie rond het kabinet volgt komt meestal op internet uitgebreide effectanalyses tegen m.b.t. het kabinetsbeleid. Zo is tot op cijfers achter de komma bekend wat de komende jaren de koopkrachtgevolgen zijn van het regeerakkoord. Keurig netjes berekend door instituten als het NIBUD.

In de nieuwsbrief van KNVG van november 2017 komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: Internationale waardering voor ons pensioenstelsel; Koopkrachtverlies voor ouderen onder Rutte III loopt op; haast met "aflosboete"; etc.

Lees hier meer.

Verkiezingen verantwoordingsorgaan ABP gaan van start

Amsterdam, 30 oktober 2017 -  Voor de tweede keer organiseert ABP verkiezingen onder deelnemers en pensioengerechtigden voor de samenstelling van het nieuwe verantwoordingsorgaan. Deelnemers die kritisch willen meedenken en -praten over beleidszaken kunnen zich tot 15 januari 2018 kandidaat stellen voor een zetel in het verantwoordingsorgaan van ABP.  Vervolgens kunnen deelnemers van 3 tot 30 april 2018 hun stem uitbrengen waarna op 14 mei 2018 de verkiezingsuitslag bekend wordt gemaakt. De nieuw verkozen leden van het Verantwoordingsorgaan zullen in juli 2018 van start gaan.

Lees hier het hele bericht.