item webimage 20181127154449 goed pensioen fatsoen

De FNV gaat de komende maanden harde acties voeren om een beter pensioen af te dwingen. Dat is afgesproken op een actiebijeenkomst in Utrecht, waarbij zo’n duizend mensen aanwezig waren. De acties zullen naar de Provinciale Statenverkiezingen geleidelijk aan geïntensiveerd worden en beginnen op 13 december.

Dan leggen medewerkers van de Rotterdamse haven en de politie gezamenlijk het werk neer: 66 minuten. Dat getal staat symbool voor het bevriezen van de AOW-leeftijd op 66 jaar.

 item webimage 20181127154449 fatsoen

De FNV gaat de komende maanden harde acties voeren om een beter pensioen af te dwingen. Dat is afgesproken op een actiebijeenkomst in Utrecht, waarbij zo’n duizend mensen aanwezig waren. De acties zullen naar de Provinciale Statenverkiezingen geleidelijk aan geïntensiveerd worden en beginnen op 13 december.

Dan leggen medewerkers van de Rotterdamse haven en de politie gezamenlijk het werk neer: 66 minuten. Dat getal staat symbool voor het bevriezen van de AOW-leeftijd op 66 jaar.

Werkgevers, werknemers en overheid hebben geen akkoord weten te bereiken over een nieuw pensioenstelsel. De Stichting Pensioenbehoud is teleurgesteld. We roepen alle partijen op om opnieuw te gaan onderhandelen. En om echt draagvlak te creëren, moeten daarbij ook senioren- en jongerenorganisaties aan tafel.

Lees hier meer.

 item webimage 20181121155903 geen pensioenakkoord

 

Het lag al in de lijn der verwachtingen: het pensioenoverleg tussen kabinet, vakbeweging en werkgevers is mislukt. De vakbeweging is niet tevreden over de toezeggingen die de minister heeft gedaan met betrekking tot een minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd en dan in het bijzonder voor mensen met zware beroepen.

Wat er nu gaat gebeuren is niet bekend. Voor de seniorenorganisaties heeft het klappen van dit overleg een wrange smaak, omdat premier Rutte bereid leek kortingen op de pensioenen volgend jaar te voorkomen. De vakbeweging heeft deze toezegging minder zwaar laten wegen dan de eis, dat het voor mensen met zware beroepen mogelijk moet zijn eerder met pensioen te gaan dan in de kabinetsplannen is voorzien.

item webimage 20181118190043 fiscale discriminatie

Volgens het 50PLUS-Tweede Kamerlid Martin van Rooijen bedraagt de lastenstijging voor burgers in 2019 geen 100 miljoen euro, zoals het kabinet Rutte doet voorkomen, maar 800 miljoen.
Van Rooijen zei dit tijdens het debat met de bewindslieden Hoekstra en Snel van het ministerie van Financiën. De werkelijke effecten van het kabinetsbeleid op met name de middeninkomens wordt volgens het kamerlid aan het zicht onttrokken door tal van fiscale trucs.

Volgens het Nibud gaven de afgelopen jaren een sterke nivellering te zien op de Nederlandse inkomens. Dat meldde de Volkskrant op 30 oktober.

De economische crisis heeft sinds 2010 een sterk nivellerend effect gehad op de inkomensverhoudingen in Nederland. Werkenden en gepensioneerden met lage inkomens zijn over het algemeen stabiel gebleven of vooruitgegaan. Hoe hoger de inkomensgroep, hoe meer de koopkracht door de jaren heen is achtergebleven. Dat loopt op tot duizenden euro's per jaar.

Lees hier meer.