Een slag gewonnen

Voor het vaststellen van de dekkingsgraad zijn er twee variabelen. De rekenrente is de basis om te berekenen of op langere termijn kan worden voldaan aan de verplichtingen. Hoe hoger de rente, hoe minder geld nodig is om te kunnen voldoen aan de verplichtingen. De tweede variabele is de discontovoet. Deze is van invloed op de te betalen premie. Hoe lager de discontovoet, hoe meer premie moet worden betaald.

Voorzitter Martin van Rooijen van de Koepel van Verenigingen van Gepensioneerden heeft met onmiddellijke ingang zijn functie neergelegd, omdat hij door 50Plus op een verkiesbare plek voor de Tweede Kamer is gezet. Martin van Rooijen was al Eerste Kamerlid voor deze partij.

Loon voor later is een onderdeel van KNVG