item webimage 20181111104742 pensioenakkoord

De Volkskrant verwacht dat kabinet en vakbeweging begin volgende week een akkoord zullen bereiken over de hervorming van het pensioenstelsel. Om de vakbeweging over de streep te trekken is het kabinet bereid de boete voor vroegpensioen aan te passen. Het betekent dat het mensen met een zwaar beroep gemakkelijker wordt gemaakt om eerder met pensioen te gaan.

 item webimage 20181108192716 onderzoek

Het Tweede Kamerlid Martin van Rooijen van 50PLUS wees er in het debat over de regeringsverklaring van 2017 al op: de doorberekening door het Centraal Planbureau van de beloftes in de verschillende verkiezingsprogramma’s stellen weinig voor. Ze komen toch niet uit.

 item webimage 20181104205408 nieuwe ombudsman Pensioenen

Per 1 januari van volgend jaar wordt Henriëtte de Lange (49) de nieuwe Ombudsman Pensioenen. Ze is onafhankelijk en bemiddelt in klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenreglement.

Henriëtte de Lange heeft een stevige geschiedenis in pensioenland. Zo stond ze aan de wieg van de Stichting Pensioenkijker die veel deed aan het begrijpelijker maken van het pensioen. Ze heeft bij een verzekeraar gewerkt en bij bij verschillende pensioenfondsen. Op dit moment is ze voorzitter van het pensioenfonds HaskoningDHV en heeft zitting in de raden van toezicht en een belanghebbendenorgaan van verschillende pensioenfondsen. Deze functies legt ze neer, voordat ze aan haar nieuwe functie begint.

 

 item webimage 20181102141603 pensioenleeftijd

De AOW-leeftijd hoeft in 2024 niet omhoog. De levensverwachting van Nederlanders stijgt wel, maar niet in zo’n tempo dat de AOW-grens met 3 maanden omhoog moet. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 

 item webimage 20181101182618 negeer advies dnb

Het is vooral De Nederlandsche Bank die de grootste blokkade vormt voor een akkoord over een nieuw pensioenstelsel. De bank houdt halsstarrig vast aan de risicovrije rekenrente. Dat is het percentage waarmee pensioenfondsen hun toekomstige verplichtingen moeten berekenen, ook al wordt deze rekensystematiek door steeds meer deskundigen gezien als onrealistisch.

item webimage 20181101163158 knvg pensioenmeter

Met 104,7% kwam de beleidsdekkingsgraad van het ABP het afgelopen kwartaal voor het eerst sinds 2014 boven het minimaal vereiste niveau van 104,2%. Bij een beleidsdekkingsgraad van 110% mag het ABP de pensioenen (gedeeltelijk) verhogen.
Vanaf 123% mag het fonds volledig indexeren.

Verhoging zit er niet in
Doordat de financiële situatie van het ABP is verbeterd is het waarschijnlijk niet nodig dat de pensioenen worden verlaagd. Maar een verhoging zit er niet in en dat is volgens ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool ‘niet meer uit te leggen’.
‘We zien dat de economie aantrekt en dat de lonen in Nederland stijgen. Maar onze deelnemers merken hier helemaal niets van. De pensioenen lopen totaal uit de pas met het verbeterde economische klimaat’, zegt ze op de website ambtenarensalaris.nl

Hele artikel lezen? Klik hier.

 item webimage 20181101161502 gepens meer inleveren

Gepensioneerden met een (hoger) aanvullend pensioen zijn kampioen inkomen inleveren. Ze gingen er sinds 2010 veel meer op achteruit dan werkende Nederlanders met een vergelijkbaar inkomen. Dit blijkt uit een onderzoek van het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting), uitgevoerd in opdracht van 50PLUS.

Grote verschillen
Een alleenstaande gepensioneerde met een modaal-inkomen (36.000 euro bruto per jaar) ging er vanaf 2010 in koopkracht 1800 euro per jaar op achteruit. Een werkende alleenstaande met een vergelijkbaar inkomen leverde 300 euro per jaar in.

Een ouder echtpaar met AOW en pensioen en 1,5 keer modaal (49.000 euro) leverde per jaar 3.168 euro aan koopkracht in. Een werkend stel met een vergelijkbaar inkomen ging er 828 euro per jaar op achteruit.

De grote verschillen vinden o.a. hun verklaring in het feit dat de pensioenen sinds lange tijd niet meer worden geïndexeerd.