Reformatorisch Dagblad 20 februari 2021.
Werknemers ga u toch maar interesseren voor uw pensioen.
"......................De reden van de eerdergenoemde opbouwverlaging is dat de kostprijs van een toekomstig ”laagje pensioen” door de lage rente hoger is geworden. Daarom is bij veel fondsen de premie gestegen of de toekomstige opbouw verlaagd, en soms zelfs allebei.
Of je nu een spekkoek maakt met dikke lagen en er vervolgens een punt afsnijdt om te korten, of dat je dunnere lagen maakt, in beide gevallen wordt de koek voor werknemers per saldo kleiner.........."

Lees hier het artikel in RD van 20 februari 2021

 

Eindhovens dagblad 16 februari 2021

AOW verhoging en fiscalisering zijn een misselijke streek aan het adres van de gepensioneerden.

ED 16 02 2021 AOW verhoging

 

De rechtbank oordeelt dat KBO-Brabant en Stichting Pensioenbehoud wél ontvankelijk zijn in hun collectieve vordering, terwijl de Staat dat betwistte. Daarmee is een belangrijke juridische hindernis genomen. Op een aantal essentiële punten hebben eisers gelijk gekregen van de rechtbank. Het meest belangrijke in ons voordeel is dat bepaalde premieovereenkomsten niet vallen onder artikel 15 van de Europese richtlijn IORP 2 dat gaat over het verplicht aanhouden van buffers. Dit betekent dat als pensioenfondsen feitelijk dit soort premieregelingen uitvoeren, zij dus niet vallen onder het strenge kader van de Staat en zij dus niet onderhevig zijn aan de huidige rekenrente en de zware buffereisen. Het is daarom onbegrijpelijk dat de rechtbank uiteindelijk de vordering van KBO-Brabant en Stichting Pensioenbehoud heeft afgewezen. De uitspraak bevat echter voldoende concrete handvatten voor een hoger beroep.

Lees hier verder.

Kent u het verhaal van de uitvinder van het schaakbord, Sissa ben Dahir? De Indiase koning, Shirham wilde hem goed belonen. Sissa ben Dahir vroeg: "Majesteit, geef me ́een graankorrel om op het eerste vakje te leggen, twee om op het tweede vakje te leggen, vier om op het derde vakje te leggen, acht om op het vierde vakje te leggen, en laat mij zo, O koning, elk van de vierenzestig vakjes van het schaakbord bedekken.” De koning was stomverbaasd over zo’n bescheiden verzoek, niet meer dan een handvol rijst voor deze geweldige uitvinding.
Het resultaat was een meters dikke graanlaag over een oppervlakte ter grote van België en Nederland samen.
Psychologie zorgt ervoor dat ons brein maar moeilijk exponentiële groei kan bevatten. Voor wie het boek van Dan Brown, "Inferno" heeft gelezen, weet intussen hoe dat de mensheid belemmert naar grote problemen als overbevolking te kijken.

Woensdag 10 februari 2021 heeft de Rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan in de bodemprocedure die Stichting PensioenBehoud en seniorenvereniging KBO-Brabant zijn gestart tegen de Nederlandse Staat. Beide belangenorganisaties hebben betoogd dat de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met de Europese pensioenrichtlijn (IORP), waardoor pensioenen ten onrechte al jaren niet meer zijn geïndexeerd en soms zelfs gekort. Het team van advocaten dat namens eisers optreedt bestaat uit mr. Koen Vermeulen (GMW advocaten) en prof. dr. mr. Hans van Meerten, hoogleraar Europees pensioenrecht en eveneens advocaat.

De rechtbank oordeelt dat KBO-Brabant en Stichting PensioenBehoud wél ontvankelijk zijn in hun collectieve vordering, terwijl de Staat dat betwistte. Daarmee is een belangrijke juridische hindernis genomen. Op een aantal essentiële punten hebben eisers gelijk gekregen van de rechtbank. Het meest belangrijke is dat bepaalde premieovereenkomsten niet vallen onder artikel 15 van de Europese richtlijn IORP wat gaat over het verplicht aanhouden van buffers. Dit betekent dat als pensioenfondsen feitelijk dit soort premieregelingen uitvoeren, zij dus niet vallen onder het strenge kader van de regering en zij dus niet onderhevig zijn aan de huidige rekenrente en de zware buffereisen. Hoewel het daarom onbegrijpelijk is dat de rechtbank uiteindelijk de vordering van KBO-Brabant en Stichting PensioenBehoud heeft afgewezen, bevat de uitspraak voldoende concrete handvatten voor eisers en hun advocaten voor het in hoger beroep voortzetten van de procedure.

Klik hier voor de pdf met het vonnis.

AD en ED 4 februari 2021.


Dit artikel publiceer ik vanwege onderstaand toch wel opvallend citaat van Kitty Jong in de krant vandaag:
"..........Jong wijst erop dat de macht ongelijk verdeeld is. Aan de ene kant staan de kabinetten en werkgevers, aan de andere kant burgers, werknemers en gepensioneerden. ,,De werkgevers zijn radicaal van koers veranderd. Vroeger sloten ze goede cao's af en bedachten ze geen rare arbeidsmarktconstructies, zoals nulurencontracten en flexbanen. Er zijn nu achterstanden. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in onzekere laagbetaalde banen. Er is discriminatie op de arbeidsmarkt, en gepensioneerden blijven al tien jaar achter.''...."
Kennelijk is het dus zo in Nederland er een tegenstelling is tussen de regeringen en de werkgevers enerzijds en de burgers, de werknemers en de gepensioneerden aan de andere kant.
Met andere woorden de regeringen zijn er alleen voor de werkgevers en zijn tegen de burgers, de werknemers en de gepensioneerden.

Brief Eerste Kamerfractie naar minister Koolmees dd 2 februari 2021.
Zeer goede vragen dd 2 februari 2021 vanuit de Eerste Kamerfractie van 50Plus.
Deze “doorvragen” leggen genadeloos bloot wat er aan schort. Ze zijn welhaast retorisch te noemen.
Feitelijke en serieuze beantwoording door de minister, zeg maar het erkennen van de waarheid en de werkelijke motieven van DNB en regeringen, zou betekenen dat de jarenlange behandeling van pensioenen en het nieuwe stelsel onverwijld en radicaal hebben geleid en leiden tot de grootste pensioen onteigening ooit.

Beste begunstiger/donateur,

De vorige nieuwsbrief ging over het gemeenschappelijk verzoek van 4 organisaties aan de Tweede Kamer om een Parlementaire Ondervragingscommisie Pensioen in te stellen in analogie met de Toeslagenaffaire (de vorige brief aan de Tweede Kamer van 18 januari 2021 Is op onze website te lezen onder ‘Berichtgeving’). Daarna hebben zich nog 3 organisaties aangemeld als mede-verzoekers (bekijk bijlage). De na lang uitzoeken gevonden bewijzen van het bewust onbruikbaar maken van ons huidige pensioenstelsel maken dat het nu de tijd is voor de Tweede Kamer om alle onjuiste gebeurtenissen betreffende de Pensioenwet als zijnde de ‘Pensioenaffaire’ te onderzoeken. De bespreking over ons verzoek door de Commissie SZW van de Tweede Kamer is verschoven naar 2 februari 2021. Uiteindelijk moet de Tweede Kamer een dergelijke commissie met een meerderheid van stemmen instellen.

Lees hier het hele bericht van St. Pensioenbehoud

De nieuwsbrief in de bijlage (bekijk bijlage) bevat het gemeenschappelijk verzoek van 4 organisaties aan de Tweede Kamer om een Parlementaire Ondervragingscommisie Pensioen in te stellen in analogie met de Toeslagenaffaire. De na lang uitzoeken gevonden bewijzen van het bewust onbruikbaar maken van ons huidige pensioenstelsel maken dat het nu de tijd is voor de Tweede Kamer om alle onjuiste gebeurtenissen betreffende de Pensioenwet als zijnde de ‘Pensioenaffaire’ te onderzoeken. De bespreking over ons verzoek door de Commissie SZW van de Tweede Kamer is op 27 januari a.s. Uiteindelijk moet de Tweede Kamer een dergelijke commissie instellen.
De zitting bij de rechtbank in Den Haag van 27 november j.l. verkort of integraal terugzien via links op onze website.

Lees hier het hele artikel.