item webimage 20181029163309

De meeste media gaan mee in het door de overheid opgeroepen frame, dat de pensioenfondsen er slecht voorstaan en dat daarom het pensioenstelsel hervormd moet worden. Er valt veel af te dingen op deze ingekleurde visie. Het gaat helemaal niet slecht met de pensioenfondsen, ze maken behoorlijke rendementen en er zit voldoende geld in kas om de komende jaren aan alle pensioenverplichtingen te voldoen.

De volgende punten zijn op te lossen bij de onderhandelingen over een Pensioenakkoord.

Politiek
Minister Koolmees heeft achterban problemen binnen het kabinet. Binnen D66 en coalitiepartner VVD zijn er veel aanhangers van het idee van een ‘persoonlijke pensioenpot’. Die lopen niet warm voor de huidige plannen van sociale partners. En in het voorjaar zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en krijgt de minister te maken met een nieuwe Eerste Kamer. Zoals het er nu naar uit ziet, is de kans klein dat het kabinet daar dan nog op een meerderheid kan rekenen.

Lees hier het hele artikel.

 

 item webimage 20181023102745 akzo nobel

Keer terug naar de onderhandelingstafel en kom met een pensioenakkoord.
Die oproep doet de Vereniging van Gepensioneerden AkzoNobel in een advertentie aan de Raad van Bestuur en de directie van het bedrijf.
De gepensioneerdenorganisatie verklaart zich op deze manier solidair met de acties van de vakbonden voor een goede CAO en betere pensioenafspraken bij AkzoNobel.

Enquête voorafgaand aan debatmanifestatie

Voorafgaand aan de Debatmanifestatie die KNVG en NVOG op 19 november organiseren over het pensioenstelsel, wordt door het bureau Motivaction een onderzoek gehouden, waarbij de mening van de aangesloten leden wordt gepeild over de toetsingscriteria die beide organisaties hebben geformuleerd rond de vraag waaraan het toekomstige pensioenstelsel moet voldoen.

Het onderzoek wordt gehouden via internet en deelname staat open voor alle leden van de bij KNVG aangesloten lidorganisaties.

 item webimage 20181002151542 levensonderhoud

Volgens consumentenadviseur Pricewise gaan de kosten voor een gemiddeld huishouden in 2019 700 euro omhoog. Pricewise betwijfelt of al deze kosten zijn verrekend in de mooie koopkrachtplaatjes die het kabinet onlangs presenteerde. Klik hier om het bericht van Pricewise te lezen