Blog:

Het KNVG-bestuur wijst nog eens met nadruk op het bestaan van een onafhankelijke Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman is te bereiken via de website www.ombudsmanpensioen.nl. Daar is informatie te vinden hoe een klacht moet worden ingediend.

Loon voor Later is onderdeel van KNVG

Het CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt vraagt het kabinet initiatieven te nemen om een eind te maken aan het opkoopbeleid (staats- en bedrijfsschulden) van de Europese Centrale Bank. Dat opkoopbeleid werkt desastreus uit voor de Nederlandse pensioenen, vindt hij. Als gevolg daarvan zullen verschillende pensioenfondsen volgend jaar op uitkeringen aan gepensioneerden moeten korten.

Loon voor later is onderdeel van de KNVG

Het adviesbureau Willis Towers Watson meldt in haar Pensioen Update van 29 september j.l. de volgende mogelijke kortingsmaatregelen in 2017. Het ministerie SZW heeft diverse vragen van de Eerste Kamer beantwoord inzake de ufr-methode die wordt gebruikt om de rente termijn structuur (rts) te berekenen voor de verplichtingen en in het bijzonder het verschil tussen de methoden voor verzekeraars en pensioenfondsen.

Lies hier de hele bijdrage.

Op 15 september is er een demonstatie gehouden voor de Tweede Kamer georganiseerd door KBO-Brabant en de actiegroepen ‘Herstelproject van Onrecht’, ‘Ouderen in Opstand’ en ‘Verontruste Ouderen’. Volgens de aangevraagde vergunning mochten er maar maximaal 100 personen aan deelnemen en die waren ook aanwezig uit Brabant, maar ook uit Gelderland evenals uw voorzitter. 

Lees hier de hele bijdrage.

Op 8 september j.l. verscheen in Me Judice een artikel van Bernard van Praag en Henk Hemmers.

Bij het nemen van cruciale beslissingen over pensioenuitkeringen en –premies speelt de dekkingsgraad een grote rol. Bernard van Praag en Henk Hemmers houden dit centrale begrip tegen het licht en stellen dat de rente die wordt gebruikt om de verplichtingen contant te maken niet strookt met lange termijn ontwikkelingen op kapitaalmarkten. 

Een meer gedetailleerde versie is hier te lezen.

In mei 2016 heeft de SER een rapport uitgebracht om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke dialoog over de toekomst van ons pensioenstelsel. Het rapport verkent een nieuw type pensioencontract, dat in het SER advies van begin 2015 als “interessant maar onbekend” was bestempeld: persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling.

De SER heeft de ouderenorganisaties verzocht om een reactie op deze verkenning. Vandaag is een reactie verstuurd namens de KNVG, NVOG en NOOM.

Lees hier de reactie.