Een valse start dreigt voor de mars naar het nieuwe pensioenstelsel in 2026.
De grootste fondsen vrezen de komende jaren onnodige kortingen op de pensioenen.Slecht voor het vertrouwen in het nieuwe stelsel, verwachten ze.

20210125 Fondsen banng voor kortingen AD en ED 20 jan 2021

 

In navolging van de Ondervragingscommissie Kinderopvang toeslag wordt het door een aantal burgers van groot belang geacht dat door de Tweede Kamer uit rechtvaardigheid voor werkenden en gepensioneerden een ‘Ondervragingscommissie Pensioen’ wordt ingesteld. Want er komen steeds meer bewijzen boven tafel dat (oud)kabinetsleden, ambtenaren, De Nederlandsche Bank (DNB), Netspar en pensioenfondsbesturen hebben samengewerkt om ons bestaande pensioenstelsel - uitgevoerd door pensioenfondsen met de uitkeringsovereenkomst - onwerkbaar te maken. Het gaat nu niet om 26.000 schrijnende gevallen, maar om 8 miljoen mensen die sinds 2008 tot wel 25% aan koopkracht van hun pensioeninkomen onnodig zijn kwijtgeraakt en dat moet worden gecompenseerd. Zij zijn daardoor vaak in de problemen gekomen en moesten bijvoorbeeld gedwongen goedkoper gaan wonen of schulden maken om het hoofd boven water te kunnen houden.

Lees hier verder.

Lees hoe het ABP-met googecheltrucs extra kortingen op uw pensioen toepast.
"......Ervan uitgaande dat deze werknemer gedurende 20 jaar ouderdomspensioen zal ontvangen, wordt deze overheidswerknemer door dit rekenkundig trucje van ABP € 2.480 op zijn pensioen gekort. En dat overkomt ieder jaar telkens ongeveer 20.000 deelnemers die met pensioen gaan. Kassa voor ABP!...."

 

Lees hier het artikel.

Afgelopen week Professor Harrie Verbon (Tilburg).
Ook hij waarschuwt:
"Het parlement miste zo de kans om lessen te trekken uit de effecten van overhaaste wetgeving op het gedrag van overheidsinstanties."
Maak de borst nat voor het pensioendossier, want de Kamerleden zijn daar ziende blind en horende doof en storten straks miljoenen in de armoedeval ten behoeve van de pensioenindustrie, die lonkt naar het giga private pensioengeld van de pensioendeelnemers.

Een zeer belangrijke waarschuwing van Herman Tjeenk Willink.
Hij waarschuwt voor de rol van de Kamer als medewetgever en dus ook verantwoordelijk voor wetten die desastreus zijn zoals ook de Participatiewet maar ik zeg (waarschijnlijk heeft Tjeenk Willink niet zoveel verstand van pensioenen anders zou hij dat ook benoemen) ook de Pensioenwet van 2007 en het nieuwe pensioenstelsel. De Tweede Kamer is medeverantwoordelijk maar laat lijdzaam die verantwoordelijkheid liggen en stemt met partijdiscipline de burger in de vernieling.
De Participatiewet en de Pensioenwetten oud en nieuw zorgen en gaan voor grote onrechtvaardigheden zorgen.
Ik roep met Tjeenk Willink alle Kamerleden op om de verantwoordelijkheid als medewetgever en VOLKSVERTEGENWOORDIGER te dragen en oog te hebben voor de burgers. Zij komen steeds meer in de knel. Nederland is geen bedrijf!!!!!

Geachte leden/beste lezers van Pensioenbelangen.

De NBP (Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen) probeert met het kwartaalblad “Pensioenbelangen” haar leden te informeren over actuele ontwikkelingen op pensioengebied.
In augustus gaven wij daarom een extra editie uit in verband met het toen afgesloten pensioenakkoord.
Ook de maand december wordt een spannende maand voor iedereen met een pensioenbelang, zowel voor werkenden die een pensioen opbouwen als voor gepensioneerden die reeds een pensioenuitkering ontvangen.
Het gaat erom hangen of er in 2021 door een aantal fondsen wel of niet gekort gaat worden.
Wij vinden het jammer wanneer we pas in ons voorjaarsnummer kunnen reageren op de situatie die 1 januari aanstaande gaat ontstaan. Reden waarom wij besloten hebben de uitgifte van ons volgende nummer nu even uit te stellen tot januari. In de loop van januari zult u dus ons volgende nummer van Pensioenbelangen ontvangen.
Wij wensen u ondanks de corona beperkingen warme en plezierige feestdagen.

Vriendelijke groet

Redactie Pensioenbelangen.

 

De zitting van de rechtbank met drie rechters die onze procedure tegen de Staat op 27 november behandelde, was zakelijk en werd goed geleid met een uitspraak op 10 februari 2021. De eisers in de procedure waren Stichting Pensioenbehoud en KBO-Brabant. Het geschil met de Staat gaat erover dat de Staat beweert dat pensioenen ‘onvoorwaardelijk’ zijn en dus gegarandeerd. Daarop gebaseerd moeten pensioenfondsen volgens de huidige Pensioenwet extra grote vermogensbuffers aanhouden zoals voorgeschreven in de EU-pensioenwetgeving IORP. Sinds de nieuwe Pensioenwet in 2007 in werking is getreden, zijn in 2013 en 2014 echter massale kortingen toegepast op grond van artikel 134 Pensioenwet en is al die tijd indexatie achterwege gebleven. Er is dus helemaal géén garantie zoals verzekeraars wel moeten geven. Want alle risico’s van het beheer van pensioengelden door het pensioenfonds zijn voor het collectief van deelnemers en gepensioneerden zoals de Hoge Raad in 2012 heeft vastgesteld. Theorie en praktijk zijn dus in tegenspraak met elkaar en daar gaat onze procedure over.

Lees hier verder.

De bond wil invloed uitoefenen op het programma met betrekking tot de pensioenen van de politieke partijen ten behoeve van de komende Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. Het is meer nodig dan ooit.
Dit bericht gaat over het pensioenonderdeel van het verkiezingsprogramma van de PvdA.
Daarover ziet u de tekst in de bijgevoegde twee jpg bladzijden.
Hoe kunt u als PvdA-lid invloed uitoefenen?
Door het volgende amendement te steunen. U ziet hier ook hoe u het amendement kunt steunen.
Voor het verkiezingsprogramma zie: https://www.pvda.nl/verkiezingsprogramma-2021