Dat er al jarenlang te weinig pensioenpremies worden betaald, komt door de rekenregels zoals vastgelegd in het Financieel Toetsingskader (FTK) dat is ingevoerd in 2007 met de nieuwe Pensioenwet. Daarin werd vermeld dat de berekening van de verplichtingen gebaseerd moet zijn op de risicovrije rente. Maar de premie mocht in tegenstelling daarmee gebaseerd worden op verwacht rendement en mocht ook nog ‘gedempt’ worden.

Lees hier meer.

 item webimage 20180519214607 Hervorming pensioenstelling

Met meer dan 1300 miljard euro in bezit (genoeg om de complete AEX op te kopen) hebben de Nederlandse pensioenfondsen een ongekende macht. Of liever gezegd: die macht ligt bij de eigenaren van al dat geld, pensioengerechtigden en premiebetalers.
Dankzij die pensioenpotten horen werkenden tot het grootkapitaal en die macht zouden ze beter moeten benutten om op te komen voor hun eigen positie, zo zegt hoogleraar rechten aan de Boston University, David Webber in De Volkskrant van 19 mei 2018..

 item webimage 20180516142246 nationaal pensioendebat

Het beeld dat Omroep Max in het Nationaal Pensioendebat schilderde van de pensioenwereld (maandag 14 mei, NPO 2) stemt niet tot veel vreugde: het toezicht schiet tekort,er is sprake van belangenverstrengeling,dubbele petten, een baantjesmachine voor financieel experts en wetenschappers en topsalarissen die maar moeilijk te rechtvaardigen zijn. Het belang van gepensioneerden en premiebetalers lijkt de sluitpost te zijn.

Internationaal groeit er een recordschuld, die het resultaat is van het handelen van overheden en huishoudens die proberen de eindjes aan elkaar te knopen.
Dat systeem blijft overeind door de lage rente. Tegenover deze toenemende schuld staan geen productieve investeringen. Productieve investeringen zijn investeringen die leiden tot producten waarmee de huidige schuld in de toekomst terugverdiend en afgelost kan worden.