item webimage 20190129211702 verlenging rijbewijs

KNVG en NVOG hebben een brief gestuurd naar de Minister van Binnenlandse Zaken met de volgende inhoud:

Veel ouderen maken zich ongerust. Als zij hun rijbewijs moeten verlengen en als zij 75 jaar of ouder zijn, moeten zij eerst via internet bij het CBR een gezondheidsverklaring aanvragen en na het invullen ervan afwachten of het CBR deze goedkeurt of nog aanvullende onderzoeken wil laten plaatsvinden.

De Tweede Kamer stemde afgelopen woensdag tegen de meest simpele maatregel om kortingen van de pensioenen te voorkomen: een tijdelijke verhoging van de rekenrente voor de verplichtingen. Toch kan de veelbesproken rekenrente niet ongemoeid blijven om uit de pensioenimpasse te komen, menen pensioendeskundigen. Want als je pensioenfonds 70 jaar lang gemiddeld 6% rendement maakt terwijl de premie was gebaseerd op 4%, dan zijn de kasstromen toch voldoende geweest om de afgelopen jaren te indexeren zonder kortingen.

Lees hier meer.

item webimage 20190124154953 uitholling pensioenstelsel

De feiten rond het Nederlandse pensioenstelsel volgens de Stichting Pensioenbehoud (iets ingekorte versie):
De koopkracht van meer dan 1 miljoen deelnemers in pensioenfondsen is de laatste 10 jaar tussen 10 en 20% verminderd door het uitblijven van indexering of door één of meerdere kortingen. In de laatste decennia zijn er maatregelen getroffen die de hoogte van de pensioenuitkeringen onder druk hebben gezet.

 item webimage 20190124154516 pensioenramp

Hoe is het in deze tijd van economische hoogconjunctuur mogelijk dat er pensioenkortingen dreigen, terwijl de pensioenpot tot aan het randje is gevuld?
De pensioenen zijn volgens De Telegraaf de afgelopen jaren behoorlijk geërodeerd, doordat ze al jarenlang niet zijn verhoogd, terwijl de prijzen stijgen. Voor sommige gepensioneerden daalde hun koopkracht 10 tot 20 procent. Nu dreigt ook nog een korting op de pensioenen.

Voor pensioenfondsen wacht een belangrijk jaar. Door de tegenvallende resultaten op de beurs en de lage rente zijn de dekkingsgraden afgelopen jaar flink gedaald. In november liep het pensioenoverleg spaak. Als dit jaar de beurs weer tegenvalt moet er volgend jaar waarschijnlijk gekort gaan worden op pensioenen. Moeten we ons zorgen maken?

Lees hier meer.

spaartaks onder vuur item webimage 20190111154843

Het is veel zuinige spaarders een doorn in het oog: de spaartaks.

De overheid doet alsof elke spaarder 4% rendement maakt over zijn spaartegoed en rekent daarover vermogensrendementsheffing. In de praktijk betekent het dat spaarders belasting betalen over inkomsten die ze in werkelijkheid niet hebben, want geen bank betaalt nog een vergoeding van 4%.