Dinsdag 14 december 2021 Elseviers Magazine.
Martin van Rooijen in een opiniestuk en hij legt daarin bloot hoe mensen in de AOW-leeftijd de afgelopen jaren fiscaal en in hun pensioen gepakt worden. Welbewust.
Het netto inkomen onder aan de streep is voor een werkende en gepensioneerde al ongeveer gelijk getrokken door hogere heffingskortingen voor werkenden en de ZVW-premie, die zij zelf moeten betalen en werkenden die deze premie niet betalen.
In het nieuwe coalitie-akkoord wordt het erger.
Daarover heen plannen een aantal politieke partijen ook nog een fiscalisering van de AOW, waardoor, als heffingskortingen niet veranderen voor mensen in de AOW-leeftijd 18 % meer gaan betalen.
Het komt er dan op neer dat de AOW-premie praktisch alleen nog maar gedragen worden door AOW-ers met een groter aanvullend pensioen.
Bij de werkenden wordt de AOW-premie steeds verder afgeroomd door de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Dat verschil is al gelijk aan zo'n 5 % tariefverschil in belasting. OP deze manier blijft dat voor het grote publiek en niet doorvragende onnozele journalisten verborgen.

Lees hier het artikel.

Niet vreemd toch dat dertigers geloven dat hun pensioenen opgegeten worden door ouderen van nu? Het is ze jarenlang ingeprent door politici en die pensioenleugen is onvoldoende tegengesproken door vakbonden, pensioenfondsbesturen en media.

Lees hier het artikel in Porterenee.nl

NRC 9 december 2021.
Maarten Schinkel.
".....Het wijst op de winnaars en verliezers van de inflatie van 5,2 procent die we nu in Nederland hebben. Want zelfs al keert de inflatie volgend jaar terug naar een procent of twee, het effect is er al. Werkenden krijgen er aan inkomen misschien een paar procent bij, maar zullen vrijwel zeker te maken krijgen met een negatieve reële inkomensontwikkeling: de loonstijging is lager dan de inflatie. Mensen met een uitkering staan, vooralsnog, vrijwel stil, dus het koopkrachtverlies is daar groter. Het leeuwendeel van de gepensioneerden krijgt überhaupt (om het Duits te houden) geen inflatiecorrectie.
Spaarders zijn de pineut: de waarde van hun euro’s wordt door inflatie uitgehold, de rente is al nul (of straks zelfs negatief boven de ton), en dan komt daar de vermogensheffing nog overheen. Senioren hebben recht van klagen. Hun is, prudent, op het hart gedrukt te gaan voor een inkomensstroom (rente), want aandelen kunnen in waarde dalen – net als je geld nodig hebt. En dus moeten ze toezien hoe het spaargeld verdampt en aandelen het tegen de klippen op goed blijven doen: iedereen die zich de risico’s denkt te kunnen permitteren, zoekt nu zijn toevlucht op de beurzen. '...."

Lees hier het artikel in de NRC.

Donderdag 9 december 2021.
Rob de Brouwer is productief deze dagen. Hij schreef weer een column met een lezenswaardige bijdrage oftewel Wat is een pensioenfonds en wat betekent dat.
"Des poedels kern."
Rob de Brouwer:
"Op mijn laatste twee columns kreeg ik via LinkedIn nogal wat reacties met kritische opmerkingen. De strekking van deze opmerkingen, die ik overigens op prijs stel, is dat verhoging van de rekenrente niet mogelijk zou zijn omdat dit wel degelijk zou gaan ten koste van toekomstige uitkeringen aan jongere generaties. Anne Laning schrijft:

20211209 pensioenindexatie
 
Donderdag 9 december 2021.
 
Wilma Berkhout: Deze was ik u nog schuldig.
Het was te verwachten. PVV is niet salonfähig.
Maar los daarvan is het imago/prestige vele malen belangrijker dan oprechte zorg (die bij een zorgplicht naar de DEELNEMERS van de overheid voor de aanvullende pensioenen geldt) naar het rechtmatig krijgen van de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden van indexatie op hun eigen gespaarde pensioengeld.
Als er nu geen geld genoeg was. Bijvoorbeeld bij het ABP (539 miljard -meer dan de hele staatsschuld bij elkaar = 488 miljard-) werd alleen al in de maand oktober 11 miljard aan rendement gehaald. Dat bedrag wordt elk jaar aan alle pensioenuitkeringen besteed.
Er is geen enkele interesse in de werkelijke financiële positie van ouderen, dus niet in de ouders en grootouders van de politici. Ze worden simpel genegeerd in debatten en statistieken.
Alsof ze al van de aardbodem zijn verdwenen. Ze liggen kennelijk alleen nog in die zin dwars dat ze hun geld en huizen nog niet hebben doorgegeven aan jongere generaties.
 

202112 Telegraaf Ook voor AOW er wordt het leven onbetaalbaar

"......Omdat de inflatie oploopt en dus het leven duurder wordt, bespreekt de Tweede Kamer deze donderdag of het minimumloon met 4 % extra moet worden verhoogd. Dat deze motie-Omtzigt geen koppeling legt met de AOW en de uitkeringen, stemt Martin van Rooijen bezorgd...."
De mensen in Nederland die met pensioen zijn worden vogelvrij verklaard. Zij worden als nutteloos en dure kostenposten beschouwd en mogen exclusief de schuld krijgen en de rekening er boven op voor alles wat er in Nederland veranderd moet worden.
Koolmees gaf in juni 2021 al hardvochtig aan dat er geen koopkrachtverbetering voor hen komt in 2022, nu blijkt forse achteruitgang.

Woensdag 8 december 2021.
Staatssecretaris Wiersma van SZW heeft aangekondigd uiterlijk 10 december in te gaan op de vraag van 50PLUS of deelnemers en gepensioneerden niet eerst zelf een besluit mogen nemen over invaren. Dit staat in de memorie van antwoord van de Verzamelwet 2022 van vorige week. Daarnaast is gevraagd of het kabinet het ermee eens is dat de sociale partners niet behoren te gaan over het invaren. Op deze vraag en andere vragen over het nieuwe pensioenstelsel zal hij deze week ingaan. Zoals de vraag of het kabinet heeft overwogen voor de bestaande aanspraken en rechten het huidige stelsel te handhaven en alleen nieuwe rechten onder te brengen in het nieuwe stelsel.

Lees hier het artikel in Montae&Partners

20211208 Pensioenactie oost

Woensdag 8 december 2021.
Twee artikelen uit het oosten des land vanuit Pensioenactie Oost!!
Doorgestuurd door Rik MIn.
In het oosten van het land is de actiebereidheid erg groot.
Kom op Noord, Zuid en West lees dit verhaal en laten we er een pensioenactie Nederland van maken!!

Klik hier voor de berichten