20191120201522 Langverwacht

De kogel is door de kerk. Minister Koolmees heeft de dreiging van kortingen op pensioenen minstens een jaar afgewend met uitzondering van een aantal pensioenfondsen die er volgens de geldende regels heel slecht voorstaan. Volgens het FD sluit de minister zelfs een langer uitstel dan een jaar niet uit. Dat hangt af van de vraag hoever hij en de sociale partners tegen die tijd zijn met de uitwerking van het pensioenakkoord.

20191119100853 PROF. Kees de Lange

Nederlanders zijn heel goed in staat zelf aanvullende voorzieningen te treffen voor hun oude dag. Er is geen reden dat de overheid zich daarmee zo intensief bemoeit. Sterker; de pensioenbelangen zijn bij de overheid, de vakbeweging en de werkgeversorganisatie in slechte handen. Dat zegt professor Kees de Lange in een artikel op de website OpinieZ.

‘Mensen zijn uitstekend in staat hun eigen inkomen te beheren. Er is geen reden om voor het sparen voor de oude dag een uitzondering te maken. Tijd voor wat minder betutteling’, zo vindt De Lange.

20191117212052 beleggingsresultaat pensioenfondsen

Wie het nog weet mag het zeggen: de meeste Nederlandse pensioenfondsen behaalden het beste beleggingsresultaat sinds 2008 en toch staan de pensioenfondsen in de visie van de overheid ‘onder water’. Rara hoe kan dat?
Het kan omdat de overheid voor de pensioenfondsen een berekeningssystematiek hanteert waarbij geen rekening wordt gehouden met de rendementen die pensioenfondsen maken op hun aandelen. Er wordt uitsluitend gekeken naar de marktrente. Die is vrijwel 0 en volgens de Nederlandse pensioenregels moeten pensioenfondsen zich dan gedragen alsof ze géén rendement maken: een absurde situatie vinden steeds meer deskundigen.

20191117211629 pensioenfonds uit de gevarenzone

Wie de pensioendiscussie volgt krijgt het idee in een rollercoaster te zitten: de ene keer alarmerende berichten over de dalende dekkingsgraad, de andere maand lichte euforie dankzij stijging van de rente. Die fluctuaties laten zien dat het systeem waarmee de dekkingsgraad van pensioenfondsen wordt berekend aan herziening toe is. De discussie rond pensioenfondsen verloopt aan de hand van dagkoersen en dat laat volgens deskundigen de zwakte in het rekensysteem zien.

20191117210320 ECB nieuwe president

Een opmerkelijke foto, verspreid door de Christine Lagarde, de nieuwe president van de Europese Centrale Bank en opvolger van Mario Draghi: de raad van bestuur van de ECB bijeen om het beleid voor de komende jaren te bespreken.

Opvallend is de ogenschijnlijk informele, vriendschappelijke sfeer die hieruit spreekt. De foto voedt de hoop dat er na het beleid van de onverzettelijke krachtpatser Mario Draghi misschien een andere wind gaat waaien, minder gericht op alleen het belang van de financiële wereld en Zuid-Europese landen met veel schulden en meer gericht op het algemeen maatschappelijk belang, zoals dat van de gepensioneerden in Nederland. Het beleid van Draghi leidde er toe dat lang niet alle beoogde doelen werden bereikt, maar wel de rente fors daalde. En dat heeft grote consequenties voor spaarders en pensioenen. Tegen dat beleid kwam steeds meer verzet, o.a. van Nederland en Duitsland maar het had niet het beoogde effect. Draghi beschuldigde de opposanten hooguit van deloyaal gedrag. Christine Lagarde wordt meer gezien als een verbinder, iemand met oog voor haar omgeving en verschillende belangen.

20191114184103 pensioenkorting uitgesteld

Minister Koolmees van sociale zaken en werkgelegenheid heeft ingrepen in de pensioenen voor een jaar bevroren. In dat jaar zullen in afwachting van de verdere invulling van het pensioenakkoord geen kortingen plaatsvinden. Een uitzondering geldt voor pensioenfondsen die er extreem slecht voorstaan. Welke pensioenfondsen niet aan korting zullen ontkomen zal eind van dit jaar worden vastgesteld. De minister nam zijn besluit mede onder toenemende maatschappelijke druk van vakbeweging en politiek.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 11 november 2019

Het laatste nieuws over onze procedure tegen de Staat is dat de landsadvocaat het mogelijk moeilijk heeft met onze juridische argumenten en drie weken uitstel voor beantwoording van onze dagvaarding heeft gevraagd en gekregen van de rechter ondanks de bezwaren van onze advocaten. Op 4 december moet het antwoord van de Staat nu ontvangen zijn.

Lees hier meer.

20191106204541 Pensioenkortingen bizar

De Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel zijn het wachten op een reactie van minister Koolmees met betrekking tot de aanstaande pensioenkortingen beu. Er moet nu op korte termijn een oplossing komen, vinden ze.
Het is volgens de bonden voor niemand te begrijpen dat pensioenfondsen in het algemeen redelijke rendementen maken, maar dat er toch kortingen aan komen. Ze noemen de situatie rond de pensioenfondsen ‘ronduit bizar’.

Acties op komst
Volgens de nieuwswebsite Nu.nl gaan de vakbonden FNV en CNV de eigen achterban oproepen tot actie als de dreigende pensioenkortingen eind november niet van tafel gaan. De deadline ligt volgens de FNV op 21 november. Dan debatteert de Tweede Kamer met minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees over dit onderwerp. Als er dan geen oplossing ligt, volgen er acties.

Hier vindt u de brief die de vakbonden aan de minister stuurden.

 

20191106203413 ander rekenrente

Er lijkt geleidelijk aan beweging te komen in de rekenrente-discussie. Berekende een aantal deskundigen eerder dat een rekenrente van 2,75% tot 4% bij de huidige stand van de economie realistisch zou zijn in plaats van het door de overheid gehanteerde (bijna) 0 tarief, ook coalitiepartner CDA wil nu dat er een onderzoek komt naar een nieuwe rekensystematiek om de dekkingsgraad van pensioenfondsen vast te stellen.

20191104200522 pensioenoverleg

Een broedende kip moet je niet storen. Dat is het uitgangspunt van een aantal seniorenorganisaties die nog steeds zitten te wachten op een uitnodiging van minister Koolmees om aan te schuiven aan de tafel in Den haag waar over de pensioenhervormingen en het al dan niet korten op de pensioenen wordt gediscussieerd.