De KNVG en NVOG hebben in een kort persbericht als volgt gereageerd op de Perspectiefnota Pensioenstelsel:

Persbericht: De perspectiefnota Pensioenstelsel die Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd brengt de noodzakelijke oplossingen voor een aantal actuele pensioenvraagstukken niet dichterbij. Het kabinet schuift de oplossing van die vraagstukken door naar een volgend kabinet en dat getuigt niet van gevoel voor urgentie voor de problematiek van alle pensioendeelnemers en met name gepensioneerden.

De ouderenbonden vragen het kabinet opnieuw met klem om in afwachting van een nieuw stelsel maatregelen te nemen om de korting op pensioenen te voorkomen.

De directeur van de AFM mevrouw Merel van Vroonhoven werd door de Telegraaf van 24 juni geïnterviewd over het pensioenstelsel. Haar publieke standpunten met adviezen over de toekomst van ons stelsel behoren tot het gebied van de politiek en zij horen niet thuis bij de rol van een vertrouwelijke toezichthouder op het gebied van pensioenfondsen.

Lees hier de hele nieuwsbrief

ABTN en toekomstvisie

Op 30 juni is de laatste vergadering van het Verantwoordingsorgaan (VO) gehouden voor de zomervakantie. De belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden waren de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) en de toekomstvisie.

Lees hier het complete verslag.

Op 8 juni vindt er een Algemeen Overleg plaats van de Vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over pensioenonderwerpen. Een van de, afgelopen week toegevoegde, agendapunten betreft de kabinets-appreciatie van de staatssecretaris SZW inzake het rapport DNB over financiële positie van pensioenfondsen die expliciet ingaat op de mogelijke kortingen door pensioenfondsen in 2017 en de jaren daarna. Met betrekking tot dit punt hebben de ouderenorganisaties ANBO, KNVG, NVOG, NOOM, PCOB en UNIE KBO, een gezamenlijke reactie gestuurd.

Zie U-2016-406-BB-WR Brief Tweede Kamer cie Szw

In de nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 6 juni leest u, dat de gepensioneerden al vele jaren onterecht achterlopen met hun koopkracht van hun pensioen vergeleken met de werkenden door stijgende kosten en mogelijk weer kortingen en geen indexatie.

Lees hier de hele nieuwsbrief

Stichting Pensioenbehoud heeft nu ook een Facebook pagina met het website adres www.facebook.com/pensioenbehoud, daarop zijn ook de nieuwsbrieven te lezen die u kunt ‘liken’ en doorsturen.