Als u mocht denken dat bovenstaande kop afkomstig is van achterdochtige NBP-bestuurders, dan moet ik u teleurstellen. Het is een uitspraak van Professor Dr. Jan van de Poel, emeritus hoogleraar risicobeheer en van 1997 tot 2003 lid van de directieraad en CFO van het ABP.

Wat brengt een man met zo’n staat van dienst tot deze uitspraken. Volgens hem is het al verdacht dat de onderhandelingen achter de schermen plaats vinden terwijl de pensioensector en vooral het publiek in het duister tasten. Daarnaast zijn er geruchten die het ergste doen vermoeden. Zo zou de indexatie van pensioenen feitelijk worden afgeschaft en dat is volgens hem (en niet alleen volgens hem) de bijl aan de wortel van ons pensioenstelsel.

Vervolgens wil men weer naar een vaste rekenrente waardoor het contact met de marktrente verloren gaat en men zou afwillen van het instrument van de dekkingsgraad. Het zicht op hoe een pensioenfonds er nu echt voorstaat gaat dan volledig verloren en daarmee het zicht op noodzakelijke maatregelen. Pensioenfondsen worden een soort beleggingsclubs die geen beloftes meer doen maar verdelen wat er in kas is.

Je kunt ons verwijten dat wij weer een plaat opzetten die grijs is gedraaid, maar weer wordt er door de werkgevers, de vakbonden en de overheid zonder ons over ons beslist. Wij laten dit niet gebeuren. Wij starten zoals al eerder aangekondigd een kaartenactie “Geen knollen voor citroenen” tegen dit onzalige pensioenakkoord. Bekijk onze actiekaarten en organiseer zelf een sneeuwbal van kaarten via uw partner, kinderen, vrienden, collega’s, buren en kennissen. Kaarten kunt u bij ons bestellen via een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Dan de Zembla-uitzending over het gegraai door overheid en werkgevers in de pensioenpotten. Schaamteloos is er gestolen uit uw gespaarde en uitgestelde loon. Lees hiervoor het weblog ‘Hoorzitting of schokdemper ?’ van Leo van Heesch.

Simon van der Schoot, lid van de Deelnemersraad van het ABP heeft over die diefstal een open brief geschreven naar premier Rutte.

Het AOW-spaarfonds blijkt een spookfonds kopte onlangs het Financieel Dagblad. Het is in goede tijden opgezet als een spaarfonds om de latere tekorten door vergrijzing bij de AOW op te vangen. Alleen is het er nooit van gekomen. Weliswaar wordt er elk jaar een briefje in het fonds gestopt voor een aantal miljarden, maar het is monopolygeld. Henk Brouwer, als topambtenaar ooit betrokken bij het uitdenken van het fonds zegt nu kort en bondig dat het geen fonds is omdat er niets in zit. Opheffen dus en onszelf niets wijsmaken.

Nog meer schijnzekerheden. De NBA, de belangenorganisatie van Accountants vindt dat de onzekerheden bij de pensioenaanspraken veel beter moeten worden benadrukt. Pensioenen zijn veel onzekerder dan deelnemers vaak denken. Ook hier schiet de communicatie door de pensioenfondsen al jaren tekort.

De verkiezingen voor provinciale staten hebben de nieuwe partij 50PLUS een achttal statenzetels opgeleverd. Het meest succesvol was men in Limburg waar de partij van Jan Nagel en onze ex-voorzitter Kees de Lange een tweetal zetels veroverde. Voor de Eerste Kamer is men zeker van 1 zetel en mogelijkerwijs kan er ook nog een tweede zetel worden binnengesleept.

Op 5 februari besteedde het programma “Zembla” van de Vara uitgebreid aandacht aan het wanbeleid in de afgelopen 25 jaar van overheid, werkgevers, vakbonden en pensioenfondsbesturen, waardoor veel pensioenfondsen aan de rand van de afgrond zijn gebracht. Onze ex-voorzitter Kees de Lange die zijn functie heeft neergelegd om een prominente rol te vervullen bij de nieuwe partij 50PLUS, komt uitgebreid aan het woord. Het onderzoek van het bureau Bosch, de kritiek van hoogleraar Engelen, van  toezichthouder mevrouw Kellermann van de Nederlandsche Bank en zelfs van een oud vakbondsvoorzitter van een pensioenfonds wordt door de verantwoordelijken, oud minister Ruding en de vakbondsbobo’s Den Uyl en Gortzak gebagatelliseerd. Bekijk deze uitzending en oordeel zelf.

De achterstand van gepensioneerden in vergelijking met hun werkende (ex)collega’s is het afgelopen jaar opnieuw toegenomen. Zoals uit bijgaande tabel voor ABP-gepensioneerden blijkt is de achterstand in drie jaar tijd opgelopen tot 8%.(voorlaatste kolom) Als wij gaan kijken naar wat wij de afgelopen jaren gemist hebben en ook nooit meer zullen krijgen, dan is dat ruim 24% (laatste kolom) ofwel drie maandlonen.
Soortgelijke berekeningen kun je bij alle grote pensioenfondsen maken. Een fonds als PNO-Media indexeert al een lange reeks van jaren niet meer en daar zijn de achterstanden nog veel dramatischer. Het is curieus dat juist deze week bekend werd dat het pensioenfonds voor het Film- en Bioscoopbedrijf zich heeft laten opslokken door PNO. Zij hebben de regie in handen gegeven van een wel heel kwalijke regisseur.

Ook de afgelopen week gingen sommige televisierubrieken weer vrolijk door met de afgekloven cliché’s ontstaan door de reclames van sommige verzekeraars. De rijke ouderen met hun grote huizen, dure auto’s, cruises, stedentrips en exotische golfresorts waren weer volop aanwezig.
Om nog maar te zwijgen over de wijze waarop Uitgesproken Wakker Nederland onder leiding van Joost Eerdmans op ongekende wijze babyboombashing beoefende. Je zit je verbijsterd af te vragen wat deze hetze nog met journalistiek te maken heeft.
Gelukkig is er tegenwicht maar jammer genoeg met minder groot publiek. Zo werd onze ex-voorzitter Kees de Lange geïnterviewd door het blad “Actuaris”. Lees dit interview.

Laten wij het nog maar eens duidelijk zeggen. De gepensioneerden van nu hebben zelf het vermogen opgebouwd door het betalen van premies (jarenlang zelfs zeer hoge premies) voor hun pensioen. Dat de pensioenfondsen in problemen zijn is te wijten aan het graaigedrag in de jaren ’90 door overheid, werkgevers en vakbonden waardoor vele miljarden uit de pensioenpotten zijn verdwenen. Op 5 februari zal het programma Zembla hieraan een uitzending aan wijden. Zolang de dekkingsgraad niet langdurig beneden de 100 is, hoeven jongeren niet bang te zijn, dat wij op hun zak pensioen genieten. Het zijn echt onze eigen centen.
Wat de AOW betreft, om dat betaalbaar te houden wordt een steeds groter deel gefinancierd uit de belastingen waar ook de ouderen hun bijdrage aan leveren. Bovendien worden zij nu extra aangesproken via de zogenaamde houdbaarheidsbijdrage (Bosbelasting)

De afgelopen week is weer een nieuw convenant afgesloten. De naam is Convenant Bevordering Diversiteit Pensioenfondsen. Gezien de geschiedenis van de convenanten op pensioengebied ben ik bang dat al die diversiteit toch weer een vakbondslabeltje zal hebben en dat het convenant voor de zoveelste keer moet dienen om een wettelijke regeling te frustreren.

Uit een recent onderzoek van De Nederlandsche Bank blijkt dat werknemers bereid zijn om aanzienlijk meer premie te betalen als zij daardoor verzekerd zijn van een zeker pensioen. Het lijkt wel of de vakbonden die beweren dat de premies niet verder omhoog kunnen, niet weten wat de mensen die ze zeggen te vertegenwoordigen, echt willen.

Inmiddels wordt er nog steeds gesleuteld aan het zogenaamde “Pensioenakkoord” Maar kennelijk beginnen ook de leden van de vakbonden in de gaten te krijgen dat hen een oor wordt aangenaaid. Wij krijgen signalen dat men zich begint te roeren. De NVOG begint een E-card actie tegen het Pensioenakkoord rondom Valentijnsdag op 14 februari. Kijk rond die tijd even op hun site www.gepensioneerden.nl en doe mee aan die actie. In aansluiting hierop zijn wij zelf bezig met het opstarten van een actie “Geen knollen maar citroenen” Lees daarover meer in het weblog. Als u mee wilt denken en mee wilt doen, laat ons dat dan weten via een mailtje naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Maandag 10 januari presenteerde de nieuwe politieke groepering 50PLUS haar kandidatenlijsten voor de statenverkiezingen en de Eerste Kamer. Onze oud-voorzitter Kees de Lange vervult in deze partij een prominente rol. Dat is ook de reden dat hij in goed overleg zijn functie bij onze Bond heeft neergelegd. Als NBP willen wij onafhankelijk blijven van welke politieke groepering dan ook. Wel is het zo dat 50PLUS de punten uit ons Pensioenmanifest onverkort heeft overgenomen. Joop van Vliet wijdt er als lid van de Partij voor de Dieren een weblog, ‘Hoera, alweer een partij er bij!’ aan.

Verder heeft De Nederlandsche Bank afspraken gemaakt met de Pensioenkoepels over tijdige communicatie als er afstempeling dreigt. Een voornemen tot korten van pensioenen per 1 april 2012 moet rond 18 februari van dit jaar met de deelnemers van de betreffende pensioenfondsen worden gecommuniceerd. Overigens is de peildatum 31 december 2010 en toen was de dekkingsgraad van de pensioenfondsen beter dan de afgelopen maanden door koersstijgingen en een stijging van de rente. Dus de kans dat pensioenfondsen moeten gaan korten is afgenomen.

De afgelopen week is het pensioenregister gelanceerd. Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je met je Digidcode inloggen en kijken naar je opgebouwde rechten. Zoals alle digitale informatie is het resultaat afhankelijk van de input, in dit geval van de pensioenuitvoerders en daar schijnt nog altijd veel aan te mankeren. In elk geval was de informatie over het pensioen van de schrijver van dit nieuws onvolledig.
Het gedrocht dat onder de naam “Pensioenakkoord” door werkgevers in eendrachtige samenwerking met de vakbonden wordt uitgebroed, blijkt steeds ingewikkelder te worden. De Dikke van Dale kan zijn borst nat maken want er wordt aan de lopende band nieuwe terminologie uitgevonden. U kunt alvast noteren: groeivoetbenadering, rendementsaanpassingsmechanisme en het invaren van bestaande rechten. Dat allemaal om de werkgevers aan het door hen zo gewenste defined contribution te helpen. Dat wil zeggen, de premie is voor hen gemaximeerd en alle risico’s van rendement, rente ontwikkeling en langer leven worden volledig bij de deelnemers neergelegd. Wij als bond beraden ons op acties om dat onzalige plan alsnog te stoppen.

Voor de NBP is op dit moment het belangrijkste nieuws dat onze voorzitter Prof. Dr. Kees de Lange terug treedt als voorzitter. Voor nadere informatie verwijzen wij naar ons persbericht en het weblog ‘Voorzitter legt functie neer’ van Leo van Heesch.

De nieuwe politieke partij 50PLUS (OokU) heeft als belangrijk programmapunt om de belangen van ouderen, met name ook op pensioengebied, te beschermen. Daar is in de huidige barre tijden alle reden toe. Waar de Haagse politiek de andere kant op kijkt of ouderen beziet als de categorie bij uitstek die wel financieel geplukt kan worden, komen de ouderen nu eindelijk in opstand. De dreiging dat de pensioenen bij Smit Sleepdienst in de Rotterdamse haven met ruim 13 % gekort zouden worden, heeft maatschappelijk veel losgemaakt. Voor 50PLUS was er alle aanleiding mr. John Peters opdracht te geven in deze onverkwikkelijke zaak op 1 december 2010 aangifte te doen. Lees het persbericht dat door 50PLUS is uitgebracht, en neem kennis van de dagvaarding. We blijven u op de hoogte houden. Meer over 50PLUS treft u aan in een artikel op 29 november 2010 van Jaap Roelants, “Nieuwe ‘PensioenPartij’:50PLUS” op de website van Geld & Recht.

De overheid stelt zich graag op als de welbekende Robin Hood. Echter, ze hebben het niet helemaal goed begrepen. In plaats van te stelen van de rijken om de armen te helpen, doet zij precies het omgekeerde. Belastingbetalers en gepensioneerden mogen bloeden voor de banken die door eigen toedoen in de problemen zijn gekomen. Joop van Vliet heeft er in zijn weblogDe ene drenkeling is de andere niet’ weinig goede woorden voor over.

Het kan altijd nog erger als het om onze pensioenen gaat. De nieuw benoemde minister Kamp (VVD) laat al kort naar zijn aantreden zien helemaal niets op te hebben met de belangen van miljoenen gepensioneerde Nederlanders. Zij zijn de klos, en zien zonder dat hen ook maar iets gevraagd wordt hun koopkracht verder verdampen. Leo van Heesch heeft er in zijn weblogHuilen met de wolven’ geen goed woord voor over.

Nieuws op pensioengebied is tegenwoordig uitsluitend slecht nieuws. En nieuws op pensioengebied waar FNV-bons Peter Gortzak bij betrokken is, is meestal nog slechter dan de doorsnee ellende. Zo ook nu. Want vakbonden en werkgevers schijnen het eens te zijn geworden om onder meer de verworven pensioenrechten van gepensioneerden ter discussie te stellen. Een verlaging van pensioenen dus, in gewone-mensen-taal. In zijn weblog gaat Kees de Lange nog eens kritisch op de zaak in, onder de titel ‘Nou nee, niet helemaal…’.

Nu openlijk met kortingen op nominale pensioenen gedreigd wordt, rijst bij velen de vraag wat de toezeggingen uit het verleden over uw pensioen juridisch waard blijken te zijn. Volstrekt duidelijk is dat er verwachtingen gewekt zijn, waar nu de hand mee gelicht dreigt te worden.

De pensioenfondsen zelf zijn nog volkomen in de ontkenningsfase. In diverse krantenberichten komt uitgebreid aan de orde dat het ABP in grote problemen zit en afstempelen niet uit kan sluiten. Je zou dan enige deemoedigheid bij het ABP bestuur verwachten. Helaas, het schoolvoorbeeld van misleiding is steeds weer datzelfde ABP. Met een communicatiebeleid dat steeds meer het predicaat lachwekkend verdient, gaan zij nog steeds met hun mantra de boer op dat zij het uitstekend gedaan hebben en dat er niets aan de hand is. Dat de zaken er heel wat slechter voor staan dan onze ABP ‘prominenten’ beweren, wist u natuurlijk al na ons programma Kassa van zaterdag 18 september. 

De wijze waarop ouderen in de Nederlandse samenleving door het merendeel van de politieke partijen behandeld en uitgesloten worden, is Kees de Lange een doorn in het oog. In zijn weblogRechtsom of linksom: ouderen zijn de klos’ gaat hij op de zaak in.