In het Financieel Dagblad van 21 augustus stond een interview met één van onze 2 advocaten dr. mr. Hans van Meerten tevens hoogleraar Europees pensioenrecht.

Volgens onze advocaat hoeven de meeste Nederlandse fondsen onder de Europese pensioenrichtlijn IORP 2 geen buffers aan te houden, omdat het CDC-fondsen zijn die geen garantie bieden. Dit is zijn inzet in een rechtszaak namens ouderen organisaties. CDC is de gangbare vorm van onze huidige uitkeringsovereenkomst van bedrijfstakpensioenpensioenfondsen en ondernemingspensioenfondsen..

item webimage 20190802153640 msteun bodemprocedure

De bodemprocedure die in september wordt aangespannen tegen de Staat om zo te trachten de verdere ondermijning van het Nederlandse pensioenstelsel tegen te gaan krijgt steeds meer steun. De Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB heeft zich aangesloten bij de organisaties die het initiatief namen tot de juridische procedure. Dat zijn KBO Brabant en de Stichting Pensioenbehoud. Pensioenfonds PGB werd in 1953 opgericht door de Grafimedia. Ook andere bedrijfstakken zijn toegetreden en PGB is daardoor nu een van de tien grootste pensioenfondsen in Nederland.

Meer informatie over dit onderwerp:

Doneren voor juridische procedure tegen de staat

Ondermijning pensioen moet stoppen

item webimage 20190828192924 stille onteigening

Het monetaire financieringsbeleid waaraan de ECB nu al zolang vasthoudt en dat leidt tot grote negatieve gevolgen voor de dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen is rijp voor een parlementaire enquête. Dat schrijft hoofdredacteur Cees van Lotringen van Fondsnieuws, een online beleggersplatform in NRC.
Al gaat Draghi weg als president van de Europese Centrale Bank, dat zal vermoedelijk niet leiden tot een ander beleid.

item webimage 20190828192924 stille onteigening pensioenen

Het monetaire financieringsbeleid waaraan de ECB nu al zolang vasthoudt en dat leidt tot grote negatieve gevolgen voor de dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen is rijp voor een parlementaire enquête. Dat schrijft hoofdredacteur Cees van Lotringen van Fondsnieuws, een online beleggersplatform in NRC.
Al gaat Draghi weg als president van de Europese Centrale Bank, dat zal vermoedelijk niet leiden tot een ander beleid.

 item webimage 20190826193209 Jeroen Dijsselbloem

Het zal er toch ooit een keer van moeten komen. Dat zei oud-minister van financiën Jeroen Dijsselbloem in een uitzending van het televisieprogramma Buitenhof van zondag 25 augustus 2019 over het feit dat voor een groot aantal gepensioneerden een korting op hun pensioen dreigt.

Dijsselbloem maakte duidelijk dat hij niet wil bijdragen aan de indruk dat het wel los zal lopen met de kortingen. Kijk je naar de economische verwachtingen op lange termijn dan zullen pensioenfondsen rekening moeten houden met tegenvallende inkomsten en dus grotere reserves moeten aanhouden. Er is voor de huidige rekensystematiek geen alternatief, zo zei de oud-minister. Wie het rekensysteem verandert, rekent zich rijk.

 item webimage 20190824125426 werkgeversvoorzitter Hans de Boer

Hij zegt het enigszins omfloerst, maar de onderliggende boodschap is haarscherp: werkgeversvoorzitter Hans de Boer wil met FNV-voorzitter Han Busker zo snel mogelijk aan tafel om te bespreken hoe de aanstaande kortingen op sommige pensioenen voorkomen kunnen worden. Hij zei dat in een podcast van De Telegraaf.

 item webimage 20190820173634 vergrijzing

Als het om de betaalbaarheid van het Nederlandse pensioenstelsel gaat ziet De Nederlandsche Bank twee grote problemen: de lage rente die ervoor zorgt dat de dekkingsgraad van pensioenfondsen daalt waardoor er (ogenschijnlijk) te weinig geld in kas is om te kunnen voldoen aan de pensioenverplichtingen in de komende 60 of 70 jaar (....). Pensioendeskundige Rob de Brouwer legt elders uit dat dit een denkbeeldig probleem is dat vooral te maken heeft met de theoretische rekensystematiek die de overheid gebruikt om de dekkingsgraden te berekenen.

Pensioendeskundige Rob de Brouwer (Zie bijlage) legt de vinger op de zere plek. Hij schrijft onder meer “Wat is een buffer? De beste omschrijving in relatie tot pensioenfondsen is deze: buffers zijn extra middelen boven datgene wat minimaal noodzakelijk is om aan de verplichtingen in de toekomst te voldoen; deze buffers zijn bestemd om tijdelijke tegenslagen op te vangen zodanig dat deelnemers geen last hebben van die tegenvallers.

Lees hier verder.

 item webimage 20190818092353 aow ers betalen de prijs

Heel veel koopkrachtverbetering voor gepensioneerden zit er volgend jaar en in 2020 niet in, zo blijkt uit recente cijfers van het Centraal Planbureau. 50PLUS signaleert dat de verwachting met betrekking tot de koopkrachtontwikkeling van AOW-ers volgend jaar met 40 procent naar beneden is bijgesteld en voor 2020 met 33 procent en dan is nog niet duidelijk of eventuele korting op de aanvullende pensioenen in de koopkrachtplaatjes zijn meegerekend.