Tijdens een debat in de Tweede Kamer op 29 november heeft Martin van Rooijen van 50PLUS vragen gesteld om kortingen te voorkomen. De vragen gingen over de financiële tekorten die ontstaan door afschaffing van de doorsneepremie door minister SZW Koolmees. Deze minister wil in één keer de doorsneepremie voor werkenden afschaffen en de daardoor ontstane tekorten financieren uit de dekkingsgraad van de fondsen.

Lees hier meer.

 

item webimage 20181203121229 pensioenpaniek

Pensioenpaniek wordt bewust aangewakkerd

B.M.S. van Praag (em. universiteitshoogleraar Economie en lid van het Verantwoordings Orgaan ABP. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel)

Na het klappen van de pensioenonderhandelingen kunnen we rustig stellen dat de paniek over het pensioen nu echt heeft toegeslagen. Het kabinet doet er alles aan om deze paniek aan te blazen door nu al jaren van de daken te roepen dat het huidige systeem ‘onhoudbaar’ is en dat als gevolg daarvan toekomstige gepensioneerden een lege kas zullen aantreffen.

 item webimage 20181203115518

Achtergrond en doelstelling

Op 19 november 2018 vond een debatmanifestatie plaats, waarin een achttal seniorenorganisaties (CNV Senioren, De Unie, FNV Senioren, KBO-PCOB, KNVG (inclusief KBO-Brabant), NVOG (inclusief FASv), NOOM en Verontruste Ouderen) hun wensen en verlangens voor een nieuw pensioenakkoord wereldkundig hebben gemaakt. In de aanloop naar dat debat, heeft Motivaction een onderzoek uitgevoerd onder de achterban van deze seniorenorganisaties.

Pensioenpaniek wordt bewust aangewakkerd

B.M.S. van Praag (em. universiteitshoogleraar Economie en lid van het Verantwoordings Orgaan ABP. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel)

Na het klappen van de pensioenonderhandelingen kunnen we rustig stellen dat de paniek over het pensioen nu echt heeft toegeslagen. Het kabinet doet er alles aan om deze paniek aan te blazen door nu al jaren van de daken te roepen dat het huidige systeem ‘onhoudbaar’ is en dat als gevolg daarvan toekomstige gepensioneerden een lege kas zullen aantreffen.

 item webimage 20181127154449 goed pensioen fatsoen

De FNV gaat de komende maanden harde acties voeren om een beter pensioen af te dwingen. Dat is afgesproken op een actiebijeenkomst in Utrecht, waarbij zo’n duizend mensen aanwezig waren. De acties zullen naar de Provinciale Statenverkiezingen geleidelijk aan geïntensiveerd worden en beginnen op 13 december.

Dan leggen medewerkers van de Rotterdamse haven en de politie gezamenlijk het werk neer: 66 minuten. Dat getal staat symbool voor het bevriezen van de AOW-leeftijd op 66 jaar.

 item webimage 20181127154449 fatsoen

De FNV gaat de komende maanden harde acties voeren om een beter pensioen af te dwingen. Dat is afgesproken op een actiebijeenkomst in Utrecht, waarbij zo’n duizend mensen aanwezig waren. De acties zullen naar de Provinciale Statenverkiezingen geleidelijk aan geïntensiveerd worden en beginnen op 13 december.

Dan leggen medewerkers van de Rotterdamse haven en de politie gezamenlijk het werk neer: 66 minuten. Dat getal staat symbool voor het bevriezen van de AOW-leeftijd op 66 jaar.

Werkgevers, werknemers en overheid hebben geen akkoord weten te bereiken over een nieuw pensioenstelsel. De Stichting Pensioenbehoud is teleurgesteld. We roepen alle partijen op om opnieuw te gaan onderhandelen. En om echt draagvlak te creëren, moeten daarbij ook senioren- en jongerenorganisaties aan tafel.

Lees hier meer.