De imagoschade aan Nijpels is onherstelbaar. In de pers wordt zijn rol als langst zittende commissaris bij DSB breed uitgemeten. De Telegraaf meldt op 16 oktober dat er civiele procedures gestart gaan worden ondermeer tegen Nijpels. Dat betekent jarenlang negatieve publiciteit, rampzalig voor de naam van het ABP.  Cees Donk, bestuurslid van de NBP, betoogt in een weblog dat de opgelopen imagoschade voor zowel Nijpels als ABP dusdanig is dat er nog maar twee keuzes zijn: of Nijpels stapt vrijwillig op, of hij wordt weggestuurd.

Ook de toezichthouder ligt in de vuurlinie. Een beeld van DNB president Wellink met bijbehorende tekst spreekt eveneens boekdelen.

Het ABP tenslotte. De NBP heeft, samen met andere organisaties van belanghebbenden, jarenlang geprobeerd toegang tot de ABP publicaties te krijgen. Ziehier het treurige antwoord van ABP. Omdat de wet niet voorschrijft dat het moet, doen we het niet. Kees de Lange gaat er in Pensioenbelangen van november 2009 nader op in.

Ed Nijpels als bestuursvoorzitter ABP komt steeds dieper in de problemen. Zijn verleden als langst zittende DSB commissaris begint hem op te breken en hij weet het. Hij heeft er daarom voor gekozen te doen alsof die fase in zijn leven niet bestaan heeft. Bij het RTL Nieuws op 5 oktober duikt hij letterlijk weg bij vragen over deze affaire. Ook bij BNR Nieuwsradio van 2 oktober weigert hij op de zaak in te gaan. Hoezo transparantie? De man heeft duidelijk iets te verbergen dat hem definitief ongeschikt maakt als ABP bestuursvoorzitter.

Dat interview bij BNR Nieuwsradio is sowieso onthullend. Nijpels etaleert zijn onkunde over pensioenen en trekt op beledigende toon van leer tegen de voorzitter van de NBP. Lees het weblog van Kees de Lange onder de titel ‘Nijpels slaat wild om zich heen’.

De Open brief die de NBP op 2 oktober aan het ABP verzonden heeft, overigens na de gebeurtenissen bij RTL en BNR, heeft op 6 oktober 2009 tot een scherp artikel in HFD geleid onder de titel “Regentesk ABP moet om”. Dat is ons uit het hart gegrepen.

Op 2 oktober 2009 heeft de NBP zich in een Open Brief gericht tot het ABP. De NBP stelt in deze brief niet langer vertrouwen te hebben in de wijze waarop het huidige ABP bestuur de belangen van pensioengerechtigden behartigt. Op korte termijn zijn drastische maatregelen vereist om zelfs maar een kans te hebben het teloor gegane vertrouwen enigszins te herstellen. De NBP verwacht een serieus antwoord. Op dinsdag 6 oktober zal deze brief op grote schaal verspreid worden bij de media.

Op zaterdag 26 september 2009 publiceerde de Telegraaf een interview met Ed Nijpels, de onlangs aangetreden en nu reeds omstreden bestuursvoorzitter van het ABP. Kees de Vries, bestuurslid van de NBP, laat in zijn weblog zijn kritische licht over de zaak schijnen.

De heer Wientjes is voorzitter van VNO/NCW en wordt geacht in die hoedanigheid werkgeversbelangen te behartigen. Hij meent dat te moeten doen door de “visie” uit te dragen dat werknemers en hun pensioenen onkosten vertegenwoordigen waar best uitgebreid op bezuinigd kan worden. De heer Wientjes is vooral een opportunist die achteraan stond toen allerlei bouwfraudes begaan door zijn achterban aan het licht kwamen, maar die vooraan staat nu de mogelijkheid van subsidies voor de bouwwereld, uiteraard op kosten van de eerder door diezelfde bouwwereld gedupeerde belastingbetaler, zich voordoet. Sinds kort draagt de man bovendien uit dat, naast het verhogen van de AOW leeftijd, ook de aanvullende pensioenen best later kunnen ingaan. Bovendien roept hij de overheid op om zijn ideetje met fiscale maatregelen te ondersteunen.

De heer Wientjes moet zich schamen, hoewel hij al jarenlang de schaamte voorbij lijkt. De aanvullende pensioenen zijn tot stand gekomen in CAO overleg tussen werkgevers en werknemers, een overleg waarbij de overheid geen enkele rol speelt of speelde. De heer Wientjes toont zich gewoon een onbetrouwbare onderhandelingspartner. Iedere organisatie die de belangen van werknemers en pensioengerechtigden behartigt, moet zich met kracht verzetten tegen dit soort onfatsoenlijke proefballonnetjes. Het wordt tijd voor actie. Het wordt tijd dat met name ouderen hun economische macht gaan gebruiken om via druk op zijn achterban de heer Wientjes tot rede te brengen. Dat lijkt de enige taal die hij verstaat.

H. Potamus, gewaardeerd scribent in ons blad Pensioenbelangen, begeeft zich nu ook op het internet. In een weblog gaat hij in op onduidelijke signalen over indexatie van De Nederlandsche Bank (DNB).

Politiek wordt het steeds onrustiger. De woede van ouderen over de wijze waarop zij behandeld worden, heeft mede tot de oprichting van een nieuwe partij OokU geleid. In een persbericht wordt de oprichting gemeld, en in het programma kunt u lezen dat de pensioenen en de AOW een centrale plaats innemen. Dit zal de druk op de traditionele partijen, die zich niets aan ouderen gelegen laten liggen maar liever incompetente bankiers steunen, verder opvoeren.

Op 11 september 2009 is de CSO, de koepel van ouderenorganisaties, met een persbericht gekomen met een gemeenschappelijk standpunt over de AOW. Het wordt hoog tijd dat de positie van ouderen op de arbeidsmarkt centraal komt te staan. Voorlopig bestaan voor de verhoging van de AOW leeftijd geen goede redenen. Deze mening is al eerder verkondigd door de NBP op deze website.

Op 2 september 2009 betoogt Gerard Riemen, directeur van de koepel bedrijfstakpensioenfondsen, in een interview met Laura van Baars,  ‘Leg dit maar eens uit aan de jongeren’, in Trouw dat medezeggenschap van ouderen over hun eigen pensioen ongewenst is. (Lees hier het volledige artikel) Over u, maar vooral zonder u. Een aanmatigende opvatting, die door Kees de Lange in Trouw op de opiniepagina van 4 september 2009 bestreden wordt. (Lees hier het volledige artikel)

Op dinsdag 18 augustus verzorgde Eénvandaag een uitzending over de benoeming van Ed Nijpels tot ABP voorzitter. Nijpels zelf durfde het debat niet aan, maar had Xander den Uijl (vice-voorzitter en vooral FNV hotemetoot) als katvanger gestuurd. De arrogantie van deze man, die niet schijnt te beseffen dat hij ONS uitgestelde loon beheert, was stuitend. Overtuig uzelf. Het resultaat is vernietigend, met het vertrouwen in het ABP op een historisch dieptepunt. Bekijk de beelden van Den Uijl en u begrijpt waarom. De NBP gaat door met zijn acties.

In de Volkskrant van 10 augustus 2009 krijgt Peter Gortzak (FNV) alle ruimte om zijn vakbondspropaganda aan de man te brengen. Kees de Lange heeft er in zijn weblog weinig goede woorden voor over.

In NRC/Handelblad gaat Johan Schaberg in zijn column in op de primitieve manier waarop het ABP communiceert. Kees de Lange zet in zijn weblog nog maar een paar misvattingen recht.