item webimage 20181230113749 verandering in inkomen 2019

De Telegraaf zette het op een rij. Dit zijn de kabinetsbeslissingen die uw inkomen zullen beïnvloeden:

 • het lage btw-tarief gaat van 6 naar 9%
 • daardoor worden de dagelijkse boodschappen 2,8% duurder
 • de inkomstenbelasting voor werkenden gaat omlaag
 • door een verhoging van de ouderenkorting gaan gepensioneerden erop vooruit
 • De Telegraaf laat in het midden welke gepensioneerden erop vooruitgaan: meestal gelden de positieve effecten alleen voor mensen met een AOW-uitkering.
 • de belasting op aardgas gaat omhoog, die op electriciteit omlaag maar per saldo gaat iedereen meer betalen voor zijn energie.
 • de AOW-leeftijd stijgt naar 66 jaar en 4 maanden
 • hulp voor mensen die een matig gezondheidsrisico lopen door overgewicht komt in het basispakket van de zorgverzekering.
 • ook kunnen mensen vervoer vergoed krijgen als zij voor een consult of controle naar het ziekenhuis moeten
 • sommige geneesmiddelen die zonder recept te verkrijgen zijn, zoals paracetamol, calcium en bepaalde vitaminen gaan uit het basispakket van de zorgverzekering
 • de eigen bijdrage voor medicijnen is gemaximeerd op 250 euro
 • het wettelijk verplicht eigen risico blijft 385 euro

 item webimage 20181228124957 discriminatie oudere werknemer

We kennen ze wel, alle vooroordelen met betrekking tot werknemers boven de 50: ze zijn niet gemotiveerd, vaak ziek, niet bij de tijd, onproductief. Al die vooroordelen zijn inmiddels op basis van onderzoek onderuit geschoffeld. 50-Plussers zijn in het algemeen goed gemotiveerde, niet vaker absent dan jongeren, betrouwbare werkkrachten met kennis van zaken en een goede productiviteit.

 item webimage 20181229183841 FNV zwicht

De gepensioneerden van AkzoNobel hebben de strijd om een extra ‘storting’ in de pensioenpot verloren. Het was vooral de achterban van de FNV en VHMP en daarmee een kleine meerderheid die boog voor een aanbod van de directie, waardoor werkenden er in loon op vooruitgaan, maar gepensioneerden hun wensen in rook zagen opgaan, zo meldt De Telegraaf.

Het CNV bleef bij de eis van een extra storting in de pensioenpot (in de vorm van een achtergestelde lening) om indexering van de pensioenen mogelijk te maken. De strijd om meer geld heeft een wig geslagen binnen de werknemers van het bedrijf, zo melden verschillende media.

 

item webimage 20181214111711 pensioendemonstratie

Donderdag 20 december organiseert de FNV een pensioenprotest in Den Haag. Het is de laatste dag voor het kerstreces.
De bijeenkomst wordt gehouden tussen 10.30 en 16.30 uur.

Aanmelden voor deelname kan hier.

Statistieken geven zo’n vertekend beeld van de werkelijkheid, dat de vraag zich aandient of ze nog wel zo’n belangrijke rol zouden mogen spelen bij de ontwikkeling van beleid.

 item webimage 20181218083204 zonder pensioen

Statistieken geven zo’n vertekend beeld van de werkelijkheid, dat de vraag zich aandient of ze nog wel zo’n belangrijke rol zouden mogen spelen bij de ontwikkeling van beleid.

Die vraag komt op nu uit geactualiseerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt, dat 13% van de Nederlanders in loondienst 2 jaar geleden geen pensioenregeling hadden. Bij vorige tellingen ging het nog om 4%.

Uit eerder onderzoek van het CBS kwamen steeds lagere getallen naar voren. Nu het bureau een andere berekeningssystematiek gebruikt, blijkt het probleem groter dan minister Koolmees van sociale zaken dacht. ‘Daardoor is het probleem onderschat’, geeft de minister nu toe.

Hele artikel over dit onderwerp lezen? Ga dan naar Trouw

 item webimage 20181214134606 budgetpolissen

 

Beperking van de keuzevrijheid
De premieverschillen tussen de diverse zorgpolissen zijn groot, van ruim 98 tot ruim 133 euro euro per maand. Maar betreft het een budgetpolis dan kan de consequentie daarvan zijn dat u zich niet bij elke zorgverlener en in elk ziekenhuis kunt laten behandelen, maar alleen daar waar de zorgverzekeraar voor zo’n zorgpolis een speciaal contract heeft afgesloten. Goedkoper uit, betekent dan in zo’n geval een beperking van de vrijheid van behandelkeuze of zelf heel veel bijbetalen. De extra kosten kunnen dan in de duizenden euro’s lopen.

Explosieve groei
Het is de seniorenorganisaties tot nu toe niet gelukt om een eind te maken aan deze budgetpolissen. Waren er 4 jaar geleden 775.000 mensen die een budgetpolis hadden, inmiddels is dat gegroeid tot 2,3 miljoen.

Voorbeelden van budgetpolissen zijn:
Gewoon Zeker, van VGZ
Ziezo selectief van Achmea
Student goed verzekerd budget van Achmea
Univé Zorg select van VGZ
Bewuzt van VGZ
PMA Basis voordelig van Menzis
Interpolis Zorg compact
Salland van ENO
Andrzorg van Menzis
Menzis Basis Voordelig Zorg gemak van Zorg & Zekerheid
Just Basic van CZ
Basis Budget van Zilveren Kruis

Tijdens een debat in de Tweede Kamer op 29 november heeft Martin van Rooijen van 50PLUS vragen gesteld om kortingen te voorkomen. De vragen gingen over de financiële tekorten die ontstaan door afschaffing van de doorsneepremie door minister SZW Koolmees. Deze minister wil in één keer de doorsneepremie voor werkenden afschaffen en de daardoor ontstane tekorten financieren uit de dekkingsgraad van de fondsen.

Lees hier meer.

 

item webimage 20181203121229 pensioenpaniek

Pensioenpaniek wordt bewust aangewakkerd

B.M.S. van Praag (em. universiteitshoogleraar Economie en lid van het Verantwoordings Orgaan ABP. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel)

Na het klappen van de pensioenonderhandelingen kunnen we rustig stellen dat de paniek over het pensioen nu echt heeft toegeslagen. Het kabinet doet er alles aan om deze paniek aan te blazen door nu al jaren van de daken te roepen dat het huidige systeem ‘onhoudbaar’ is en dat als gevolg daarvan toekomstige gepensioneerden een lege kas zullen aantreffen.

 item webimage 20181203115518

Achtergrond en doelstelling

Op 19 november 2018 vond een debatmanifestatie plaats, waarin een achttal seniorenorganisaties (CNV Senioren, De Unie, FNV Senioren, KBO-PCOB, KNVG (inclusief KBO-Brabant), NVOG (inclusief FASv), NOOM en Verontruste Ouderen) hun wensen en verlangens voor een nieuw pensioenakkoord wereldkundig hebben gemaakt. In de aanloop naar dat debat, heeft Motivaction een onderzoek uitgevoerd onder de achterban van deze seniorenorganisaties.

Ledenservice

Wilt u lid worden van de NBP en Pensioenbelangen 4x per jaar ontvangen?

Lees hier meer over het lidmaatschap.

Korting bij VGZ

Factuur 2022

Rijbewijskeuringen

AOW

Rijksoverheid

Anw

 

Magazine

Pensioenbelangen zal in 2022
4x verschijnen 
Lees hier de artikelen van het 2e nummer in 2022

20191211 PB3 voorkant