Op 3 februari 2005 heeft de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid overleg gevoerd met minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over: de nadere uitwerking van Hoofdlijnen voor de regeling van het financiële toezicht op pensioenfondsen (kst-28294-11). Van dit overleg brengt de commissie beknopt verslag (kst-28294-15) uit. Uit het antwoord van de minister blijkt dat er weinig tot geen ruimte tot wijzigingen is.
Een belangrijk document in deze vergadering is een brief van DNB (kst-28294-14-b1) waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen het bestaande FTK en het nieuw in te voeren FTK. Hieruit blijkt dat het bestaande FTK met een rekenrente van 4 % tot betere resultaten leidt dan de voorgestelde marktrente. Ondanks de bezwaren vanuit de commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt de wet zonder noemenswaardige aanpassingen aangenomen door de Tweede Kamer.