Vrijheid en verantwoordelijkheid

Het beleid van het kabinet draagt bij aan herstel van werkgelegenheid en behoud van solidariteit van werkenden met uitkerings- en pensioengerechtigden.
De krimp van de beroepsbevolking en de toename van het aantal 65-plussers maken langer doorwerken noodzakelijk. Alleen zo kan het draagvlak onder de AOW voor de toekomst worden veiliggesteld. Alleen zo voorkomen we dat grote personeelstekorten ontstaan in sectoren zoals het onderwijs, de zorg alsmede in de private sector.
De AOW-leeftijd wordt verhoogd naar 66 jaar. Bovendien zal het kabinet een voorstel doen om in lijn met de afspraak die sociale partners onderling hebben gemaakt de AOW-leeftijd op den duur te koppelen aan de levensverwachting waarbij minimaal met worden voldaan aan de 0,7% houdbaarheidsopbrengst. De fiscale bijdrage aan de pensioenopbouw via het Witteveenkader wordt in 2013 beperkt in verband met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd
Voor een robuust en toekomstbestendig pensioenstelsel is meer deskundigheid, versterking van intern toezicht, transparantie in beleggingen en pensioenopbouw noodzakelijk. Vrijwillig langer doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd blijft aantrekkelijk.

Vergelijking Regeerakkoord met Verkiezingsprogramma's

De VVD wil verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 in 2023. (2 maanden per jaar). De aanvullende pensioenen, hoewel het domein van sociale partners, zou de verhoging van de AOW-leeftijd moeten volgen! Hiermee kan ook de ‘fiscale behandeling’ van de premies voor het aanvullend pensioen worden geharmoniseerd.
Het CDA is eveneens voor verhoging van de AOW-leeftijd en aanpassing van de fiscalisering van het aanvullend pensioen. Het CDA blijft voor een uitkeringsstelsel maar vraagt zich af of het haalbaar blijft. Daarom vraagt ze om evaluatie van het FTK!