In april 2004 verschijnt het PALMNET-rapport (Pensioen Asset en Liability Model voor Nederland) van de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB). De kern van het rapport is “Een alternatieve methode om tot een disconteringsvoet te komen op basis van 'fair value' oftewel: marktwaardering……”. Het betekent een nieuwe manier van berekenen hoe pensioenfondsen op lange termijn aan hun verplichtingen kunnen voldoen.