De kredietcrisis of bankencrisis is de aanduiding voor de crisis op de financiële markten die in de zomer van 2007 ontstond, in het najaar van 2008 een hoogtepunt bereikte en pas in de loop van 2011 afliep. De crisis ontstond toen de door banken aan huiseigenaren verstrekte hypothecaire leningen werden gebundeld tot pakketten en werden doorverkocht aan daarvoor opgerichte rechtspersonen. Deze financierden de overgenomen leningen met het uitgeven van obligaties die werden verdeeld in meerdere risicoklassen. Toen de huizenmarkt stagneerde bleek de kredietwaardigheid van deze pakketten veel slechter dan gedacht.
De ontwikkelingen bedreigden al snel het internationale financiële systeem en ingrijpen van nagenoeg alle centrale banken bleek noodzakelijk. De ECB ging over tot het op grote schaal opkopen van schulden van Europese landen (obligaties) om zo de rente maar beneden te manipuleren. Vanaf oktober 2008 namen diverse overheden op grote schaal rechtstreeks deel in het risicodragend kapitaal van banken. Dit betekent dat banken op kosten van de belastingbetaler werden gered van de ondergang door overheden.