6. Levensloopsparen
1.6 Het CDA wil het spreiden van aandachtsprioriteiten en inkomen over de levensloop mogelijk maken. Daartoe ondersteunt de overheid fiscaal een levensloopverzekering voor werknemers van 18 tot 65 jaar. Deze levensloopverzekering betekent een vereenvoudiging van de huidige versnippering in de secundaire arbeidsvoorwaarden. Tijd en geld kunnen opgespaard worden in de levensloopverzekering. ADV dagen, overwerk, vakantiedagen en uitbreiding van de werkweek kunnen als ‘premie’ in de levensloopverzekering gebracht worden. De verzekering kan worden uitgevoerd in combinatie met de aanvullende pensioenen. De levensloopverzekering biedt een uitkering tijdens verlof. Studieverlof, zorgverlof, opvoedingsverlof of een sabbatical zijn zo eenvoudiger mogelijk. Net als bij pensioenen geldt de omkeerregel: pas als het bedrag uitgekeerd wordt, wordt het belast.

7. Investeren in oudere werknemers
1.7.1 Het in dienst nemen of houden van oudere werknemers wordt ook financieel aangemoedigd. De VUT-regelingen moeten zo snel mogelijk omgezet worden in flexibele pensioenregelingen. Mensen kunnen hun eigen pensioneringsdatum uitstellen, waarbij de AOW niet met pensioen, doch met loon kan worden aangevuld. De AOW blijft echter altijd vanaf 65 jaar ingaan.

8. De AOW een welvaartsvast basispensioen
10.8.1 De AOW moet als welvaartsvast basispensioen gehandhaafd blijven. De koppeling van de AOW aan de gemiddelde loonstijging blijft gehandhaafd.
10.8.2 De aanvullende pensioenen in Nederland behoren tot de beste en duurzaamste ter wereld doordat zij geregeld en betaald worden door werkgevers en werknemers. Een pensioenwet met de overheid aan het stuur, wordt afgewezen.
10.8.3 Het CDA kiest voor een bestuursdeelname door actieven, slapers en gepensioneerden bij het bestuur van pensioenfondsen.