Wie 65 jaar of ouder is, heeft lang premie betaald en daarom recht op een veilige AOW en op het zelf opgebouwde pensioen. Het CDA wil de solidariteit tussen generaties overeind houden, ook in een tijd van vergrijzing. Dit kan als we de kosten van de vergrijzing opvangen door economische groei, door een grotere arbeidsparticipatie en door een overschot op de begroting te creëren. Als we nu geld opzij leggen voor later, is het verzwaren van de lasten voor de toekomstige generatie niet meer nodig.

3.1.1. De levensloopregeling ondersteunt mensen bij hun loopbaan in een snel veranderende arbeidsmarkt. De levensloopregeling beoogt mensen te ondersteunen in zorg, scholing, ondernemerschap, afbouw van de loopbaan, vroegpensioen en een tweede carrière. Het spaarloon blijft bestaan.

3.1.2. De levensloopregeling wordt een individuele spaarverzekering voor periodes van minder inkomen. Een soortgelijke regeling moet er komen voor zelfstandigen. De levensloopregeling is er ter financiering van o.a.:

  • onbetaald verlof (wat nu al kan) voor zorg, ouderschapsverlof;
  • een periode tussen twee banen in;
  • een inkomensaanvulling als men minder gaat verdienen bij een carrièrestap of deeltijdwerk;
  • een inkomensaanvulling bij aanvaarding van een minder belastende functie aan het einde van de loopbaan of bij vroegpensioen;
  • een inkomen tijdens de opstart van een eigen bedrijf, als het bedrijf nog niet voldoende inkomsten genereert.

3.1.3. De werkgeversbijdrage moet gericht gegeven kunnen worden: alleen aan diegenen die meedoen aan de levensloopregeling. Dat bevordert collectieve regelingen. Voor jonge mensen wordt de kredietfaciliteit interessant, omdat die fiscaal ondersteund wordt. Het CDA wil een leven lang leren stimuleren. Als mensen de levensloopregeling gebruiken om scholing te volgen, krijgen ze een scholingsverlofkorting (vergelijkbaar met de ouderschapsverlofkorting).

3.1.12. Voor ouderen die daarvoor kiezen, moet het mogelijk zijn ook na 65 jaar te werken met behoud van AOW. De AOW-leeftijd wordt niet geflexibiliseerd, maar het wordt juridisch en praktisch eenvoudiger voor werkgever en werknemer om na 65 jaar op basis van een nieuwe arbeidsovereenkomst door te werken, als men dat wil. Het CDA wil een leven lang leren stimuleren. Ook de overheden stimuleren langer doorwerken van hun personeel.

Het CDA is voorstander van een toeslagenbeleid dat huishoudens ondersteunt in de genormeerde kosten van wonen, zorg en kinderen, zodat er voldoende besteedbaar inkomen overblijft. Dan een ander belangrijk thema: de AOW. Het CDA vindt dat de AOW een welvaartsvast basispensioen moet blijven dat men vanaf 65 jaar ontvangt en is tegen een extra heffing voor 65-plussers zoals de zogeheten fiscalisering van de AOW. Dat zou namelijk de waarde verminderen van de opgebouwde pensioenen, een arbeidsvoorwaarde waar werknemers samen met hun werkgevers voor gespaard hebben. Om diezelfde reden zal het laten betalen van premies door ouderen ook de jongere generaties niet baten. Integendeel, zij worden juist op extra kosten gejaagd. Zij zullen namelijk te zijner tijd óók moeten meebetalen aan hun AOW en dus nu al meer pensioenpremie moeten gaan betalen om dat weer op te vangen.
Nederland kent een van de beste pensioenstelsels ter wereld. Aan dit succesvolle systeem wil het CDA niet tornen. Het geheim van ons succes: een welvaartsvast basispensioen in de vorm van de AOW, aftrekbare pensioenpremies die het werknemers mogelijk maken een kapitaal gedekt pensioen ter grootte van maximaal 100% van het salaris op te bouwen en daarnaast mogelijkheden voor individuele arrangementen. Bij die opbouw wordt er rekening mee gehouden dat men later, als gepensioneerde, geen AOW-premie meer hoeft te betalen. Wie dat verandert, verhoogt in feite de lasten van de pensioenpremies.