Nederland is beroemd om zijn collectieve pensioenstelsel. Dat stelsel heeft eraan bijgedragen dat de armoede onder ouderen hier het laagste is van de hele wereld en dat ook binnen Nederland ouderen de groep zijn waar armoede het minste voorkomt. En toch, het pensioenstelsel voldoet niet meer. De eerste pijler, die bestaat uit de AOW, die voldoet wel na de verhoging en koppeling van de pensioengerechtigde leeftijd aan de levensverwachting. Maar de tweede pijler van ons pensioenstelsel, die piept en kraakt en is niet langer bij de tijd.

De ChristenUnie kiest voor:

  • Verplichte deelname. We behouden de risicodeling door de verplichte deelname te continueren.
  • Opheffen onrechtvaardige doorsneesystematiek. De transitie van de doorsneepremie en -opbouw naar een eerlijker (actuarieel faire) methode is een grote operatie, waarbij de lusten en lasten zo goed mogelijk moeten worden verdeeld. Het is daarbij belangrijk dat gepensioneerden, die immers niet meer kunnen anticiperen
    op veranderingen, hierdoor niet in hun koopkracht worden geraakt.. Sowieso mogen de gevolgen van deze ingreep niet eenzijdig bij een groep worden gelegd. Samen met pensioenfondsen, werknemers en werkgevers richten we een goed en generatieneutraal overgangstraject in.
  • Een persoonlijk pensioenpotje. We gaan van een gegarandeerde toezegging uit de collectieve pensioenpot naar een individueel breder inzetbaar pensioenpotje binnen een zelfgekozen pensioenfonds. Dit persoonlijke pensioenpotje maakt het mogelijk dat een deel van het geld hieruit kan worden gebruikt voor het aflossen van de hypotheek, een oude wens van de ChristenUnie. Dit zou gezinnen in het spitsuur van hun leven erg helpen. En bovendien, investeren in stenen is ook investeren in je pensioen. We willen het verder aantrekkelijk maken om te blijven pensioensparen bij je pensioenfonds, ook als je werknemer af bent. Ook als je nooit werknemer bent
    geweest moet het makkelijker worden om toe te treden tot een pensioenfonds