Gepensioneerden hebben praktisch niets te zeggen in het bestuur van pensioenfondsen en worden nauwelijks van ontwikkelingen binnen het pensioenfonds op de hoogte gehouden. Bij vele pensioenfondsen is thans sprake van een dekkingstekort en onvoldoende slagvaardig beheer.
De LPF geeft gepensioneerden medezeggenschap in het bestuur van de pensioenfondsen. De LPF maakt werk van een professioneel bestuur van de pensioenfondsen, bestaande uit drie gelijkwaardige partijen: de gepensioneerden die premie betaald hebben, de premiebetalende werknemers en de bijdragende werkgevers.
Daarnaast moeten pensioenfondsen meer service-gericht zijn. Een jaarlijks overzicht aan de deelnemer verschaffen met opgebouwde rechten, verbruikte rechten en resterende rechten. En zij moeten tevens (op hun website) een jaarlijks overzicht beschikbaar hebben aangaande beleggingsresultaten en gevoed beleid.