Vutregelingen worden door de overheid niet meer opgelegd aan een bedrijfstak.

De AOW moet welvaartsvast en inkomensonafhankelijk zijn; ook in economisch slechte tijden moet deze zekerheid aan AOW-ontvangers worden gegeven. Dit vergt een aanpassing van de Wet Koppeling met Afwijkingsmogelijkheden (WKA, de vigerende koppelingswet).

De VVD bepleit een betere afstemming van de pensioenregelingen op de wensen van werknemers (individualisering en flexibilisering). De ruimte voor een eigen individuele invulling van de pensioenregeling moet worden vergroot. Deze ruimte mag niet te zeer worden beperkt door gezondheidsrisico's. De nieuwe wettelijke regelingen met betrekking tot de medische verzekeringskeuringen moeten te zijner tijd worden geëvalueerd.