Ruimte voor ouderen
Ouderen mogen na hun 65-ste blijven werken. De uitkeringen krachtens de AOW dienen welvaartsvast te zijn. Het AOW-pensioen is een basispensioen. Iedere burger moet in beginsel zelf zorgen voor additionele pensioenvoorzieningen. Er dient geen AOW-premie te worden geheven over de aanvullende pensioenen.

Een zekere oude dag
Het vertrouwen in de AOW en de pensioenen mag niet op de proef worden gesteld. Om de AOW te kunnen blijven betalen moet de Staatsschuld in één generatie worden afbetaald. Kinderen mogen niet de dupe worden van de schuld die hun ouders hebben opgebouwd. De zekerheid van het pensioen moet gegarandeerd blijven.