Na vele jaren hard werken en sparen wil je de zekerheid dat je van een goed pensioen kunt genieten. Dat lijkt echter niet meer altijd vanzelfsprekend nu sommige pensioenen moeten worden gekort door pensioenfondsen. Dat zijn vervelende verrassingen die de toekomst ineens onzeker kunnen maken. Hierdoor maken veel mensen zich zorgen over hun pensioen. Tegelijkertijd maken ook jongeren zich zorgen: of ze nu niet te veel sparen en of ze later nog wel een pensioen hebben. Bovendien slepen we steeds vaker vele verschillende pensioenpotjes achter ons aan, omdat we gedurende ons werkende leven steeds vaker van baan wisselen. Hierdoor wordt je pensioen onoverzichtelijk en is het niet duidelijk hoeveel pensioen je nu precies hebt opgebouwd, waar het is ondergebracht en wat je uiteindelijk krijgt uitgekeerd. Het is eenvoudiger als je de keuze hebt om je pensioen op één plek op te bouwen. En dat je die plek ook zelf kunt kiezen, in plaats van dat je werkgever dat voor je doet. Zo kun je ook zelf meebeslissen over jouw pensioen, waarbij je vooraf weet hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en je een betere indicatie hebt van de hoogte van jouw pensioenuitkering. Daarbij staat voorop dat iedereen, jong en oud, zekerheid heeft over zijn of haar pensioen.

  • Veel ouderen worden momenteel niet alleen als gevolg van pensioenkortingen door pensioenfondsen geraakt in hun koopkracht, maar ook door een stapeling van andere maatregelen. Verbetering van hun inkomenspositie via betaald werk is voor velen geen optie. Wij komen ouderen daarom tegemoet met gerichte maatregelen die deze nadelige effecten verzachten.
  • Bij de AOW moet er meer keuzevrijheid zijn (eerste pijler pensioen). Sommige mensen die de pensioenleeftijd naderen, willen namelijk juist graag langer blijven werken. Dat moet natuurlijk ook gewoon kunnen. Daarom willen wij het mogelijk maken dat je zelf kunt beslissen om je AOW-uitkering op een latere leeftijd te laten beginnen, al dan niet in deeltijd. Als je daarvoor kiest, krijg je daar natuurlijk een hogere maandelijkse AOW-uitkering voor terug wanneer je met pensioen gaat.
  • Wij willen ook meer keuzevrijheid bij het aanvullend pensioen (tweede pijler pensioen). Want als je je AOW-uitkering later wilt opnemen of als je in deeltijd met AOW wilt gaan, moet dat ook bij je aanvullend pensioen mogelijk zijn. Daarnaast willen wij dat je de mogelijkheid hebt om een deel van je pensioen bij het begin van je pensionering in één keer op te nemen. Zodat je dit geld bijvoorbeeld kunt gebruiken om je hypotheek af te lossen. Als je nog hoge hypotheeklasten hebt, kun je op deze manier schulden aflossen en je maandelijkse bestedingsruimte vergroten. Verder kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om dit geld aan je kinderen te schenken, zodat zij een deel van hun hypotheek kunnen aflossen.
  • Wij willen bovendien dat het pensioen persoonlijker wordt. Zo willen wij dat je een eigen pensioenpotje krijgt met een keurig overzicht van jouw ingelegde pensioenpremie en jouw opgebouwde vermogen, waarbij dat eigen pensioenpotje wel collectief kan worden beheerd. Zo behoud je de voordelen van een collectief pensioen, namelijk dat je risico‘s kunt delen en geen ingewikkelde beleggingskeuzes hoeft te maken als je dat niet wilt. Om te komen tot een persoonlijker pensioen, willen wij dat de doorsneepremiesystematiek wordt afgeschaft. Hiervoor moet een evenwichtig transitieproces worden afgesproken.
  • Als je wel meer zeggenschap over je pensioen wilt, dan moet dit uiteraard mogelijk zijn. Het is immers jouw pensioen, waar je zelf hard voor hebt gewerkt. Wij willen dan ook dat je zelf kunt kiezen hoe je jouw pensioen opbouwt. Dat betekent dat wij niet af willen van het stelsel waarin alle werknemers pensioen opbouwen, maar wel meer individuele keuzevrijheid in het pensioen organiseren. Dat betekent dat werkgevers niet meer verplicht zijn aangesloten bij bedrijfstakpensioenfondsen en dat werknemers zelf hun pensioenuitvoerder kunnen bepalen. Als je van baan wisselt, kun je aan je werkgever doorgeven waar de pensioenpremie naar overgemaakt kan worden. Daarmee krijg je meer regie over je eigen geld.
  • Wij willen dat zelfstandigen ook meer keuze en regie krijgen. Bijvoorbeeld de keuze om je aan te kunnen sluiten bij een collectief pensioen. Hier beslis je als zelfstandige wel zelf over. Je mag er niet toe worden verplicht.
  • Wij willen de pensioenpremie als een vast percentage koppelen aan je salaris. Daarmee is duidelijk voor jou en je werkgever hoeveel de premie-inleg is. Een voordeel is dat jij en je werkgever dan ook niet meer worden verrast met premies die ineens worden verhoogd. Als je vrijwillig een groter deel van je salaris wilt sparen, dan kan dit natuurlijk altijd (derde pijler). Wij willen niet dat Europa zich met onze pensioenen bemoeit.