Samen Werken, Samen Leven

De coalitiepartners komen overeen om voor iedereen die na 1945 is geboren, vanaf 2011 geleidelijk een heffing over het aanvullende pensioen boven de €18.000 in te voeren, om zo ook in de toekomst een welvaartsvaste AOW te kunnen garanderen. Bij doorwerken tot 65 jaar moet deze bijdrage per saldo komen te vervallen.
Het Aanvullend Beleidsakkoord bevat ook een ‘houdbaarheidspakket’ dat er o.a. in voorziet de AOW-gerechtigde leeftijd op termijn te verhogen van 65 naar 67 jaar.

Vergelijking Regeerakkoord met Verkiezingsprogramma's

Het CDA is voor handhaven pensioenleeftijd op 65 en wil geen extra belasting voor gepensioneerden.
De PvdA houdt vast aan AOW op 65, maar komt met het voorstel om enerzijds meer geld uit de algemene middelen in de AOW-pot te stoppen en anderzijds die pot te vullen door van de ouderen (gepensioneerden) die een aanvullend pensioen ontvangen een bijdrage te vragen die geleidelijk zal stijgen. Dit is terug te vinden in het regeerakkoord. maar niet het vasthouden aan 65 jaar met pensioen. De PvdA pleit voor eerder stoppen met werken voor ‘zware beroepen’ maar dat is niet terug te vinden in het regeerakkoord.
De CU is akkoord met hogere AOW-uitgaven te betalen uit de algemene middelen.
Het punt in het regeerakkoord om het aanvullende pensioen te belasten komt dus uitsluitend van de PvdA!.