Omzien naar elkaar, voortuitkijken naar de toekomst

Er komt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen, die zo wordt vormgegeven dat oneerlijke concurrentie en te grote inkomensrisico’s voor individuen worden voorkomen. Hiermee houden we rekening met de randvoorwaarden uit het pensioenakkoord.
We voeren het pensioenakkoord uit voor een goed en fatsoenlijk pensioen voor alle generaties.

Vergelijking Regeerakkoord met Verkiezingsprogramma's

De VVD en D66 hebben nog een uitvoerige pensioenparagraaf met wensen die nog niet of onvoldoende in het wetsontwerp Toekomst Pensioenen (WTP) worden gerealiseerd. Het CDA heeft slechts enkele kleine opmerkingen, en in het programma van CU ontbreekt het pensioendossier geheel. Heel opmerkelijk omdat deze partij de minister verantwoordelijk voor pensioenen levert!!
Het regeerakkoord evenwel beperkt zich tot de zin: We voeren het pensioenakkoord uit voor een goed en fatsoenlijk pensioen voor alle generaties.