In de Pensioenparagraaf van het Kabinet Kok II staat dat het kabinet en de sociale partners in het najaar van 1997 in een convenant afspraken hebben gemaakt over modernisering en kostenbeheersing van aanvullende pensioenvoorzieningen. Uiterlijk 1 maart 2001 zal een evaluatie van de naleving van deze afspraken zijn afgerond. Dan zal beoordeeld worden of de gerealiseerde effecten alsnog aanleiding geven tot wettelijke maatregelen, waarvan het kabinet in het licht van het convenant heeft afgezien (Convenant inzake de arbeidspensioenen 1997).
Op 17 mei 2001 verschijnt de geactualiseerde agenda van de Stichting van de Arbeid met Aanbevelingen voor het decentrale pensioenoverleg voor de komende jaren (moderne betaalbare pensioenen voor alle werknemers) een dag later gevolgd door het advies van de SER over een Nieuwe pensioenwet uitgebracht aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer J.F. Hoogervorst.
Op 18-10-2001 publiceert de staatssecretaris antwoorden op de vragen inzake arbeidspensioenen (kst-28000-XV-3) die door vaste commissie van SZW op 8 juni zijn gesteld. In dit document wordt de basis gelegd voor de uitwerking van wat we nu Wet Toekomst Pensioenen noemen.