Netspar meldt op haar website dat zij hulp biedt om de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen te begrijpen. Deze wet is een belangrijke stap in de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Het stelsel wordt persoonlijker en transparanter en beweegt eerder mee met de economische ontwikkelingen. Daardoor is er eerder uitzicht op indexatie maar ook op kortingen en er zijn ook nog veel vragen. Hoe gaat de voorgestelde nadere invulling van het stelsel uitwerken? Wat zijn daarbij goede keuzes voor fondsbesturen? In hoeverre sluit het nieuwe stelsel aan bij de huidige arbeidsmarkt? Wordt het gemakkelijker voor ZZP’ers om in het nieuwe stelsel te sparen voor de oude dag? Wat betekent de WTP voor het nabestaandenpensioen? Is het nieuwe stelsel begrijpelijker? Hoe communiceer je over onzekerheid? En hoe werk je aan herstel van vertrouwen?
Netspar biedt, met inzichten uit eigen actueel onderzoek, hulp om het wetsvoorstel op hoofdlijnen te begrijpen met behulp drie thema’s: het nieuwe contract, de transitie en communicatie en vertrouwen.
Met diverse nota’s (Het Pensioencontract: DB, collectief DC of individueel DC, Het optimale pensioencontract, Dossier WTP: Relevant Netspar Onderzoek) wordt Netspar steeds meer leidend in de pensioendiscussie en wordt de politieke invloed steeds groter. Oorzaak hiervan is o.a. dat het pensioenstelsel (oud en nieuw) door verreweg de meeste parlementsleden niet of nauwelijks wordt begrepen. Parlementariërs moeten beslissen over wetgeving die men niet begrijpt en valt dan terug op zelfbenoemde experts, in dit geval Netspar. Een artikel van Sybe Terwee in Pensioenbelangen brengt een en ander zeer scherp in beeld.