Gedoogakkoord
Het beleid van het kabinet draagt bij aan herstel van werkgelegenheid en behoud van solidariteit van werkenden met uitkerings- en pensioengerechtigden. De krimp van de beroepsbevolking en de toename van het aantal 65-plussers maken langer doorwerken noodzakelijk. Alleen zo kan het draagvlak onder de AOW voor de toekomst worden veiliggesteld. Alleen zo voorkomen we dat grote personeelstekorten ontstaan in sectoren zoals het onderwijs, de zorg alsmede in de private sector.

  • De AOW-leeftijd wordt verhoogd naar 66 jaar.
  • Het kabinet zal een voorstel doen om, in lijn met de afspraak die sociale partners onderling hebben gemaakt, de AOW-leeftijd op den duur te koppelen aan de levensverwachting waarbij minimaal moet worden voldaan aan de 0,7% houdbaarheidsopbrengst.
  • De fiscale bijdrage aan de pensioenopbouw via het Witteveenkader wordt in 2013 beperkt in verband met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd

Regeerakkoord Kabinet Rutte I