De VVD en D66 hebben nog een uitvoerige pensioenparagraaf met wensen die nog niet of onvoldoende in het wetsontwerp Toekomst Pensioenen (WTP) worden gerealiseerd. Het CDA heet slechts enkele kleine opmerkingen en in het programma van CU ontbreekt het pensioendossier geheel.

Samenvatting pensioenparagraaf VVD 2021

Verkiezingsprogramma VVD 2021

Samenvatting pensioenparagraaf D66 2021

Verkiezingsprogramma D66 2021

Samenvatting pensioenparagraaf CDA 2021

Verkiezingsprogramma CDA 2021

Samenvatting pensioenparagraaf CU 2021

Verkiezingsprogramma CU 2021